Browsing by Author "Halttunen, Hannu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Halttunen, Hannu; Korkman, Sixten (1981)
  Bank of Finland. Series D 47
  There is an extensive theoretical literature dealing with the role of economic policy in small and open economies. The models employed in this literature often seem to yield simple and strong conclusions: under fixed exchange rates and in the long run monetary and fiscal policy will be unable to affect the level of output and emplöyment, a change in the exchange rate similarly has effects only on the price level and other nominal magnitudes etc. The relevance of· these conclusions is generally admitted to be confined to the "long run". From the point of view of macroeconomic management, however, the essential question is not whether economic policies have effects in the long run, but rather whether they have "sufficiently fast" and "sufficiently enduring" effects (so that they affect demand and output during this year and next). This is clearly an empirical question. Seldom, however, are the models used to derive far-reaching policy conclusions confronted in anyway with empirical data. The aim of this study is to consider the significance of central bank policy (by which we mean monetary and exchange rate policy) for the cyclical behaviour of an economy with particular reference to Finland. The structure of the study is as follows. In Section 2 we specify a model of an open economy which is simple and yet includes variables reflecting the operation of exchange rate and monetary policy. The model forms the basis for a discussion of the characteristics of long-run equilibrium as well as of the significance of the monetary and exhange rate policy pursued for the short-run effects of various exogenous disturbances. At the end of Section 2, we also make some observations on the consequences of policy for the dynamics of adjustment. In Section 3 a partially condensed version of the model is estimated and used for simulation experiments that illustrate the quantitative significance of policy issues discussed in Section 2. Section 4 concludes.
 • Halttunen, Hannu (1980)
  Suomen Pankki. B = Bank of Finland. B 35
  CHAPTER I INTRODUCTION 7 1. Purpose of the Study 11 2. Outline of the Study 12 CHAPTER II TRADE AND FLEXIBLE EXCHANGE RATES IN THE WORLD ECONOMY 18 1. Introduction 18 2. International Trade in the Model 23 2. 1. Imports 23 2. 2. Exports 27 2. 3. Export Prices 32 2. 4. Import Prices 38 2. 5. Current Account Equation 38 2. 6. The Effect of Import Prices on the Domestic Price Level 40 3. Exchange Rate Determination in the Model 43 4. Interaction of Trade and Exchange Rates 50 4. 1. Assumptions behind the Simulations 52 4. 2. Effects of Interaction of Trade and Exchange Rates 55 4. 3. Effects of Alternative Growth Rates 61 5. Summary and Conclusions 64 CHAPTER III THE EFFECTS OF EXCHANGE RATE POLICY AND OTHER MACROECONOMIC POLICY ACTIONS IN A SMALL OPEN ECONOMY: THE CASE OF FINLAND 66 1. Introduction 66 1. 1. Some Basic Characteristics of the Macroeconomics of the Small Open Economy 67 1. 2. The Basic Approach 71 2. Structure of the Model 76 2. 1. Money and Aggregate Commodity Demand 76 2. 2. Aggregate Commodity Supply 83 2. 3. Price Determination 84 2. 4. Public Sector 91 2. 5. Banking Sector 93 2. 6. Potential Output and Capacity Utilization 94 2. 7. Other Equations of the Model 95 3. Empirical Estimation of the Model 97 4. Performance of the Model in the Sample Period 115 4. 1. Control Solution 116 4. 2. Effects of Monetary Policy 121 4. 3. Effects of Fiscal Policy 125 4. 4. Effects of a Shift in International Demand 129 4. 5. Effects of Exchange Rate Policy under Alternative Monetary Assumptions 130 4. 6. Summary and Conclusions of the Simulation Results 139 5. The Performance of the Model outside the Sample Period 141 5. 1. The Performance of the Finnish Economy after the First Oil Crisis: A Reconsideration 142 5. 1. 1. Control Solution for the Period 1974 - 1979 145 5. 1. 2. Effects of a 10 Per Cent Revaluation in 1974 - 1979 149 5. 2. An Illustration of Alternative Exchange Rate Policy Rules 154 5. 2. 1. The Reference Simulation 154 5. 2. 2. Effects of Alternative Exchange Rate Rules with Oscillating International Prices 158 CHAPTER IV SUMMARY AND CONCLUSIONS 161 REFERENCES 167 DATA APPENDIX FOR CHAPTER II 181
 • Halttunen, Hannu; Hirvonen, Juhani; Lahtinen, Juhani (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 8/1975
  Seuraavassa esitetään suhdannemallilla tehdyn ennustelaskelman tuloksia vuosille 1974 - 1980. Lisäksi vertaillaan näitä tuloksia KT:n keskipitkän aikavälin ennusteeseen ja pyritään selvittämään ennusteiden eroja. Liiteosassa esitetään myös malliennustetta täydentävä kevään 1975 tulopoliittisia tarkistusneuvotteluja koskeva finanssipoliittinen lisälaskelma .
 • Halttunen, Hannu; Hirvonen, Juhani; Lahtinen, Simo (1974)
  Keskustelualoitteita. Discussion papers 5/1975
  Tässä muistiossa esitetään näkökohtia suhdannemallin koekäytöstä lähimmän vuoden aikana Kansantalouden osaston ennustekäytännön yhteydessä. Koska suhdannemalli perustuu olennaisesti ATK:n hyväksikäyttöön, sivutaan tässä samalla ATK:n käytön tehostamista Kansantalouden osaston työssä. Muistion liiteosassa esitetään alustava esimerkki mallin ennustekäytöstä.
 • Halttunen, Hannu (1972)
  Suomen Pankki. D 30
  Kansantaloustieteen lisensiaattitutkimus Helsingin yliopistossa 1972. Julkaistaan tiedonantona käynnissä olevasta tutkimuksesta. Tutkimus liittyy osana Suomen kansantalouden ekonometrisen mallin rakentamiseen, josta on jUlkaistu kaksi aikaisempaa osaraporttia (D:28 ja D: 29).
  Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa suoritettavalle Suomen kansantalouden ekonometrisen neljännesvuosimallin rakentamiselle on ominaista tarkoituksenmukaisen työnjaon soveltaminen. Tällöin on ensinnäkin kansantalous jaettu lohkoihin, joiden rakentamisesta vastaavat eri tutkijat. Toisaalta mallilIe asetettavat vaatimukset lyhyen aikavälin ennustekäytön ja politiikkasimuloinnin muodossa ovat niin moninaiset, että yhden henkilön on yksin lähes mahdotonta hallita koko mallinrakennusprosessin kulku teorianmuodostuksen, parametrien estimoinnin ja mallin validaation kautta itse mallin varsinaiseen käyttöön. Näin ollen työnjakoa on sovellettu sekä vertikaalisesti, mallin eri lohkojen kesken, että horisontaalisesti, ajassa etenevänä prosessina.
 • Halttunen, Hannu; Hirvonen, Juhani; Koskenkylä, Heikki; Willman, Alpo (1981)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 52/1981
  SISÄLLYS Esipuhe 3 1. Ruotsin talouden pitkän aikavälin kehityspiirteet 7 2. Taloudellinen kehitys ja stabilisaatiopolitiikka 1970-1uvulla 12 3. Keskipitkän aikavälin kehitysnäkymät 16 4. Talouden sopeutumis- ja toimintakyky 19 5. Rakenteelliset tekijät 23 6. Tekninen kehitys ja kasvu 27 7. Johtopäätökset 30 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 Ruotsin keskipitkän aikavälin kehitysarvio Teollisuuden toimintaedellytysten arviointi 35 ja teollisuuspoliittinen keskustelu Ruotsissa 53 Mietintö: "Teitä lisääntyvään hyvinvointiin" 89 Ruotsin teknillis-teollinen kilpailukyky 107 80-luvun valinnat Ruotsissa 137 Lähdekirjallisuus 163