Browsing by Author "Heikkonen, Eero"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Heikkonen, Eero (1971)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 3
  Esipuhe 11 Alkusanat 13 I Johdanto 15 1.1. Tutkimuksen lähtökohta 15 1.2. Tutkimuksen päämäärä 18 II Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen päävaiheet 20 2.1. Tutkimusmenetelmän yleispiirteet 20 2.2. Tutkimuksen päävaiheet 21 III Suomen asuntosektorin kehityksen ominaispiirteet vuosina 1860-1965 28 3.1. Asuntopalvelukset 28 3.2. Asuntokanta 37 3.3. Asuntotuotanto 52 IV Suomen asuntosektorin kehitykseen vuosina 1900-1965 vaikuttaneet tekijät 71 4.1. Suoritetut laskelmat 72 4.2. Symboliluettelo ja muuttujien mittayksiköt malleja estimoitaessa 73 4.3. Väestön määrä ja rakenne asuntosektorin kehitystä määräävinä tekijöinä 74 4.4. Kokonaistuotannon volyymi-indeksi asuntosektorin muutoksia selittävänä tekijänä 103 4.5. Asuntomuuttujien riippuvuutta sekä väestömuuttujista että kokonaistuotannon volyymi-indeksistä koskeva tarkastelu 124 V Lopputarkastelu 146 5.1. Suomen asuntosektorin eri osien kehityksen pääpiirteet vuosina 1860-1965 147 5.2. Asuntosektorin pitkän ajan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä 152 5.3. Lopuksi 160 Liite I. Aikasarjojen laskeminen 162 Liite II. Lasketut aikasarjat 198 Liite III. Asuntosektorin kehitystä kuvaavat laskelmat 237 Liite IV. Symboliluettelo 269 Lähdeluettelo 271 Contents 277 Summary 283 List of symbols 297
 • Heikkonen, Eero (1977)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 9
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 I Johdanto 11 II Tutkimuksen tavoite 14 III Aikasarjojen laskeminen 15 3.1. Yleistä 15 3.2. Talorakennusinvestointeja kuvaavien lukujen laskeminen 16 3.2.1. Periaatteet 16 3.2.2. Volyymi- ja arvosarjojen laskeminen 16 3.2.3. Kustannustietojen laskeminen 19 3.3. Talorakennuskantaa kuvaavien lukujen laskeminen 20 3.3.1. Periaatteista 20 3.3.2. Laskennan suorittaminen 21 3.4. Muiden aikasarjojen laskeminen 22 IV Talorakennusinvestoinnit ja talorakennuskanta vuosina 1900-1970 24 Lähdeluettelo 38 Contents 41 Summary 42 Taulukot 1. Talorakennusinvestoinnit sekä rakennusten korjaukset ja kunnossapito 30 2. Talorakennuskannan jäännösarvo 34
 • Heikkonen, Eero (1967)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 41 ; 2 ; February