Browsing by Author "Hukkinen, Juhana"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 23
 • Hukkinen, Juhana; Virén, Matti (1996)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 23/1996
  This paper contains a description of a small quarterly forecasting model for the Finnish economy.We evaluate the forecasting properties of the model by means of stochastic simulation involving both the endogenous and exogenous variables of the model.The simulations allow us to identify and quantify the main sources of forecasting uncertainty.We are also able to assess the linearity of the model.Forecasting performance is also analyzed in a conventional way by means of dynamic simulation.The important issue in these simulations is the stability of the model: how simulated values depend on the estimation period and the ordering of time periods. Key words: forecasting, macro models, simulation
 • Hukkinen, Juhana; Virén, Matti (1995)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 5/1995
  This paper contains a description of a small quarterly model for the Finnish economy model (formerly, the QMED model).In addition to the basic features of this macroeconomic model, we report results from some stochastic simulations which illustrate the model's properties.Thus, the role of uncertainty in both endogenous and exogenous variables is scrutinized.We also report some simulations in which we try assess the importance of various factors which (presumably) contributed to the economic depression in Finland in 1991-1994.
 • Lehtonen, Martti; Hukkinen, Juhana (1997)
  Bank of Finland. Bulletin 71 ; 1 ; January
 • Hukkinen, Juhana (2014)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1
  Five years have now passed since the most acute phase of the financial crisis. Despite substantial monetary and fiscal policy measures to stimulate the economy, the global recovery has been fragile and uneven. During the course of 2013, recovery finally got underway in the euro area, too, and economic activity is slowly reviving. With the weak economic trajectory, inflation has come down to a very low level, and the pace of change in relative prices has faded. Low inflation and the rigidity of relative prices suggest recovery from the financial crisis will continue to be slow. This article examines the economic policy alternatives in conditions of weak growth and low inflation. The sluggish performance of the post-financial-crisis euro area economy in the years 2009-2013 is modelled using a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model developed at the IMF.1 Understanding the causes of slow growth and weakening inflation will provide a basis for future policy choices. The article also examines structural, fiscal and monetary policy options for boosting the pace of economic growth. Based on our observations, no single policy alternative will on its own suffice to close the output gap. If we really want to accelerate recovery from the financial crisis, all segments of economic policy must be harnessed.
 • Hukkinen, Juhana; Virén, Matti (1998)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 5/1998
  This paper provides an answer to the question of how to improve the forecasting performance of a macro model to better account for economic developments and how to evaluate the forecasting uncertainty.The main tool in this assessment is stochastic simulation.Stochastic simulations in this paper involve both endogenous and exogenous variables.These simulations also allow us to assess the linearity of the model.Alternative dynamic simulations may, in turn, give some idea of the stability of the model.Finally, the forecasts may be improved by comparing the outcomes from the macro model and from a leading indicators' model. This kind of exercise is particularly useful in assessing the developments in the short run, in which case the macro models typically perform rather poorly. Keywords: forecasting, macro models, simulation
 • Hukkinen, Juhana; Virén, Matti (2017)
  International Journal of Public Policy 1-2
  This paper deals with the debt-growth relationship using several time-series tools. The idea is to find out whether the inverse relationship between these variables can be detected without imposing any functional forms on the estimating relationship and whether the relationship does indeed reflect some nonlinear features. Thus recursive correlations with different orderings of the time-series are computed using the Reinhart and Rogoff panel data. After that, recursive correlations are re-estimated with data that are cyclically adjusted to reflect the structural features of the two variables. The nature of the relationship is also scrutinised using several variable-parameter estimation techniques (Kalman filter, logistic functional form and recursive estimation). Finally, some causality analyses are carried out using various transformations of the data up to the point of cross-sections of data. The analysis shows that the inverse relationship between growth and debt is indeed quite robust and tends to support the 'toxic debt' hypothesis rather than the cyclical debt accumulation hypothesis. Yet the causality issue remains largely unresolved.
 • Brunila, Anne; Hukkinen, Juhana; Tujula, Mika (1999)
  Bank of Finland. Discussion papers 1/1999
  Cyclically adjusted government budget balances have become increasingly popular as a means of analysing the fiscal situation and changes in policy that result from the intentional actions of the government.As the actual budget balances are affected both by cyclical factors ('automatic stabilisers') and structural ('discretionary') measures, they may not, in general, be very useful when seeking to assess the orientation of underlying fiscal policy and possible structural imbalances in the budget balance. The problem however is that there is no generally accepted method of calculating cyclically adjusted (structural) budget balances. The results tend to be fairly noisy and sensitive to the method of calculation.The purpose of this article is to highlight these issues by reviewing three estimation methods used by the Bank of Finland - GDP smoothing based on the Hodrick-Prescott trend estimation method, the production function approach and Blanchard's method - and the corresponding estimates of the cyclically adjusted budget balances for Finland. Keywords: fiscal policy, cyclically adjusted budget balance
 • Hukkinen, Juhana; Suvanto, Antti (1997)
  Bank of Finland. Bulletin 71 ; 2 ; February
 • Hukkinen, Juhana (1996)
  Suomen Pankki. E 5
  Teollisuusmaiden ulkomaankaupasta viime vuosikymmeninä voidaan havaita, että ne maat, joiden markkinaosuus on trendimäisesti kasvanut, eivät ole samanaikaisesti vastaavasti parantaneet hintakilpailukykyään. Sitä, että pitkän aikavälin vientimenestys ei näytä selittyvän hintakilpailukyvyllä, nimitetään Kaldorin paradoksiksi. Kaldorin paradoksin syynä saattaa olla se, että tavanomaiset kilpailukykyanalyysit ovat valtaosaltaan kokonaistaloudellisia tarkasteluja, joissa vientimenestyksen mittana pidetään maan koko viennin markkinaosuuskehitystä. Vientitarjonnan ja -kysynnän muutoksiin liittyy kuitenkin rakenteellisia tekijöitä, joihin hinta- ja kustannuskilpailukyvyllä ei ole suoranaista vaikutusta. Näin ollen onkin järkevää yrittää mitata hyödyke- ja maarakenteeseen liittyvistä tekijöistä puhdistettua markkinaosuuskehitystä ja tarkistaa, seuraako tämä kilpailukykyä paremmin kuin rakennepuhdistamaton markkinaosuuskehitys. Tällaisesta lähestymistavasta käytetään nimitystä "vakiomarkkinaosuusanalyysi". Tavallinen vakiomarkkinaosuusanalyysi on kuitenkin laskentajärjestyksen suhteen epäsymmetrinen ja kilpailukykytekijän identifioinnin osalta epämääräinen. Myös ns.Fagerbergin ja Sollien menetelmän, jonka tarkoituksena on välttää nämä ongelmat, osoitetaan tässä työssä olevan epäsymmetrinen. Tämän vuoksi tutkimuksessa kehitetään epäsymmetrisyyden ja kilpailukykytekijän epämääräisyyden ongelmat ratkaiseva analyysikehikko, jota myös sovelletaan laajaan havaintoaineistoon. Suomen osalta analyysin tulokset osoittavat, että Suomen viennin rakenne on ollut jo pitkään epäedullinen viennin ja markkinaosuuden kasvun kannalta. Tästä huolimatta markkinaosuuksia pystyttiin voimakkaasti lisäämään varsinkin 1970-luvun jälkipuoliskolla. 1980-luvulla sekä rakenteelliset vaikutukset että markkinaosuuksien muutokset olivat pieniä, mutta 1990-luvun alussa sekä viennin rakenne että rakennepuhdistettujen markkinaosuuksien muutokset vaikuttivat Suomen vientiin voimakkaan negatiivisesti. Kansainvälisessä vertailussa osoittautuu, että rakennetekijöiden puhdistaminen markkinaosuuskehityksestä ei auta tyydyttävästi selittämään Kaldorin paradoksia. Samalla voidaan todeta, että maiden mahdollisuudet taloudelliseen kasvuun ulkomaankaupan tasapainon horjumatta ovat pitkällä aikavälillä määräytyneet lähinnä vientisektorin hyödyke- ja maarakenteen eivätkä niinkään hintakilpailukyvyn perusteella. Niillä mailla, joilla rakennetekijät ovat olleet viennin kasvun kannalta positiivisia, on myös taloudellinen kasvu ollut muita maita nopeampaa. Asiasanat: Kilpailukyky, vientimenestys, markkinaosuus, reaalinen valuuttakurssi, ulkomaankaupan joustot
 • Hukkinen, Juhana; Kortela, Tomi (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 1/2015
  1 Johdanto 3 2 Miten epävarmuus vaikuttaa talouden kehitykseen? 5 3 Epävarmuuden mittaaminen 6 4 Epävarmuusshokin vaikutus euroalueen talouteen: VAR-mallit 10 5 Epävarmuusshokin vaikutus euroalueen talouteen: DSGE-malli 12 6 Yhteenveto 16 Lähteet 18
 • Lehtonen, Martti; Hukkinen, Juhana (1996)
  MARKKA & TALOUS 4
 • Hukkinen, Juhana; Kauko, Karlo (2011)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  The financial crisis that began in 2007 has demonstrated that financial market disruptions can have substantial effects on the economy. There have been calls for reform of the regulations governing credit institutions, insurance companies, derivative markets and securities trading, in order to foster financial stability. This article explores various means available to government for both preventing financial market crises and mitigating the economic consequences of any disruptions that do occur. The main focus is on identifying means for enhancing the stability of the banking system.
 • Hukkinen, Juhana; Kauko, Karlo (2011)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Vuonna 2007 alkanut finanssikriisi on osoittanut, että rahoitusmarkkinoilla esiintyy häiriöitä, joilla on huomattavia kansantaloudellisia vaikutuksia. Luottolaitoksia, vakuutusyhtioitä, johdannaismarkkinoita ja arvopaperikauppaa koskevia säädöksiä on vaadittu uudistettaviksi rahoitusvakauden edistämiseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan keinoja, joilla julkinen valta voisi sekä ehkäistä finanssikriisejä rahoitusmarkkinoilla että pienentää mahdollisten häiriöiden kansantaloudellisia vaikutuksia. Pääpaino on keinoissa kohentaa pankkijärjestelmän vakautta.
 • Hukkinen, Juhana; Kajanoja, Lauri; Kerola, Eeva; Mäki-Fränti, Petri; Pylkkönen, Pertti (2015)
  1 Johdanto 6 1.1 Tuotannollisten investointien taustatekijät 6 1.2 Mitä investointeihin lasketaan? 6 2 Investoinnit euroalueen maissa 8 2.1 Investointiasteet laskeneet 8 2.2 Investointien heikkouden syyt 10 3 Investoinnit Suomessa 15 3.1 Viime vuosien kehitys 15 3.2 Rahoituksen saatavuus ei ole ollut keskeinen investointien este Suomessa 19 4 Investointien ja talouskasvun välinen yhteys on monisyinen 23 5 Johtopäätökset talouspolitiikalle 25
 • Hukkinen, Juhana; Suvanto, Antti (2001)
  Bank of Finland. Bulletin 75 ; 4
 • Rautava, Jouko; Hukkinen, Juhana (1992)
  Bank of Finland. Bulletin 66 ; 4 ; April
 • Suvanto, Antti; Hukkinen, Juhana (2004)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 28/2004
  The paper investigates the relationship between relative price movements and changes in the aggregate price level using monthly data on Finland's Consumer Price Index and its components from the period covering the past eight and a half years.This was a period of very low inflation.The rate of growth in the aggregate price level was occasionally very close to zero.The paper shows that declining nominal prices were a rather common phenomenon during this period of low or no inflation.The declining prices cannot, however, be explained by lack of demand or any generalized deflationary tendencies.Hence, the downward rigidity of nominal prices has not prevented relative price adjustments under price stability.The paper develops a new method for looking at the composition of inflation and illustrating how relative price dynamics interact with changes in the aggregate price level.The correlation of relative price variability and aggregate inflation has been negligible, but the correlation between the skewness of price change distribution and aggregate inflation is high.This is in accordance with the predictions of the menu cost models.A significant proportion of the relative price changes appear to have been persistent, suggesting the dominance of productivity and other supply shocks.Key words: price level, inflation, deflation, prices, business cycles JEL classification numbers: E3, E31
 • Hukkinen, Juhana (1994)
  Bank of Finland. Bulletin 68 ; 6-7 ; June-July
 • Hukkinen, Juhana (1990)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 14/1990
  Työssä kuvataan Suomen Neuvostoliiton-viennin kehitystä sekä tarkastellaan markkinaosuusanalyysin avulla Suomen ja Suomen kannalta merkittävimpien OECD maiden vientimenestystä Neuvostoliiton markkinoilla. Markkinaosuusanalyysissä vientimenestys samaistetaan markkinaosuuden muutokseen sekä ositetaan ns. rakenteellisiin ja kilpailukyky tekijöihin. Rakenteellisilla tekijöillä tarkoitetaan viennin hyödyke- eli toimialarakenteeseen ja viennin kohteena olevan markkina-alueen hyödykerakenteeseen liittyviä tekijöitä. Kilpailukykytekijöillä tarkoitetaan vientimenestykseen vaikuttavia muita kuin rakenteellisia tekijöitä.
 • Hukkinen, Juhana (2014)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1
  Finanssikriisin akuuteimmasta vaiheesta on kulunut jo viisi vuotta. Huolimatta mittavista raha- ja finanssipoliittisista elvytystoimista maailmantalouden toipuminen on ollut haurasta ja epätasaista. Vuoden 2013 aikana euroalueenkin toipuminen viimein käynnistyi, ja taloudellinen aktiivisuus on hitaasti elpymässä. Heikon talouskehityksen myötä inflaatio on hidastunut hyvin vähäiseksi, ja suhteellisten hintojen muutosvauhti on hiipunut. Hidas inflaatio ja suhteellisten hintojen jäykkyys viittaavat siihen, että finanssikriisistä toipuminen jatkuu verkkaisena. Tässä artikkelissa tarkastellaan talouspolitiikan vaihtoehtoja heikon kasvun ja hitaan inflaation oloissa. Finanssikriisin jälkeinen huono talouskehitys euroalueella vuosina 2009-2013 mallinnetaan Kansainvälisessä valuuttarahastossa kehitetyn dynaamisen stokastisen yleisen tasapainon mallin (ns. DSGE-mallin) avulla. Hitaan kasvun ja hidastuvan inflaation syiden ymmärtäminen luo pohjan tulevaisuuden politiikkavalinnoille. Artikkelissa tarkastellaan myös rakenne-, finanssi- ja rahapolitiikan mahdollisuuksia vauhdittaa talouskasvua. Tarkastelujen perusteella mikään yksittäinen politiikkavaihtoehto ei yksinään riitä tuotantokuilun sulkemiseen. Jos finanssikriisistä toipumista halutaan vauhdittaa, mitään talouspolitiikan lohkoa ei pitäisi jättää käyttämättä.