Browsing by Author "Iivarinen, Timo"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 43
 • Iivarinen, Timo (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  To promote the Single Euro Payments Area, Finnish banks published a SEPA implementation and migration plan on 15 March 2006. This national migration plan presents an overview of what transferring to a single payments area will mean to Finns. The plan is posted on the websites of banks, the Finnish Bankers Association, and the Bank of Finland.9
 • Iivarinen, Timo (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Syksy
  CLS-pankki aloitti toimintansa menestyksellisesti syyskuussa 2002. Tällä hetkellä valuuttakauppoja selvitetään päivittäin yli 10.000 kappaletta, joiden bruttoarvo ylittää 100 miljardia euroa. Nordea aloitti marraskuussa CLS-pankin selvitysjäsenenä.
 • Iivarinen, Timo; Pullinen, Erja (2013)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  A joint working group of European national central banks and supervisors, the European Forum on the Security of Retail Payments, requests by means of a public consultation, feedback on recommendations on access to payment accounts. The recommendations are aimed at enabling information and payment services linked to customers' accounts and ensuring the security of these services.
 • Iivarinen, Timo (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The ECB and the European Commission issued a joint statement on the Single Euro Payments Area (SEPA). Market-driven development of infrastructure is the way to go.
 • Iivarinen, Timo (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  EKP ja Euroopan komissio julkaisivat 4.5.2006 yhteistä maksualuetta (SEPA, Single Euro Payments Area) koskevan yhteisen lausunnon. Markkinavetoinen infrastruktuurin kehittäminen on toivottavaa.
 • Iivarinen, Timo (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  The Finnish Parliament chose to rely on tight monitoring instead of imposing a euro limit on banks' service charges, in order to reduce abuse of market power. There will be changes in the division of responsibilities concerning the misuse of payment cards. Electronic invoicing is quickly gaining ground in Finland. The number of interbank payments in the euro area has decreased slightly.
 • Iivarinen, Timo (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The European Union's legislative framework concerning retail payments is to undergo revision in the near future. The objective of the revision is to harmonise the laws gov-erning the various EU member states' payment systems and payment instruments. The European Commission will also consider using regulation.
 • Iivarinen, Timo (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  EU-alueen vähittäismaksuja koskeva lainsäädäntö tulee uusiutumaan lähivuosina. Tavoitteena on yhtenäistää eri EU-maiden maksujärjestelmiä ja -välineitä koskevia säädöksiä. Komissio myös väläyttää asetusta
 • Iivarinen, Timo; Miettinen, Pasi (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Komission vähittäismaksamisen strategian tavoite yleiseurooppalaisen maksamisen ratkaisun luomisesta lisää eurooppalaisen maksuympäristön riippumattomuutta ja antaa eurooppalaisille toimijoille mahdollisuuden kilpailla tehokkaammin Euroopan ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja jopa vahvistaa euron kansainvälistä asemaa.
 • Iivarinen, Timo (2022)
  Euro & talous. Blogi
  Maksamisen kehitys on yhtä nopeaa kuin muukin yhteiskunnan tekninen kehitys. Uusia maksamisen liittyviä toimijoita, tapoja ja -tekniikoita syntyy siksi jatkuvasti lisää. Tämä tarkoittaa sitä, että maksamisen prosessiin tulee mukaan uudenlaisia ketjun osia, joiden toiminta on oleellista varsinaisen maksun perille saattamiseksi.
 • Iivarinen, Timo (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The popularity of online banking and card payments continues to grow in Finland. Domestic debit cards are the most popular of payment cards. In the next few years, a shift to the use of international debit cards directly linked to the payer's account may bring changes to the use of payment cards.
 • Iivarinen, Timo; Pullinen, Erja (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Euroopan kansallisten keskuspankkien ja valvojien yhteinen vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevä työryhmä (European Forum on the Security of Retail Payments) hakee kannanottopyynnön avulla palautetta tilitietojen käyttöä koskevista suosituksista. Näiden suositusten tarkoituksena on mahdollistaa kolmansien osapuolten tuottamat, asiakkaiden tileihin liitetyt informaatio- ja maksupalvelut ja varmistaa näiden palvelujen turvallisuus.
 • Iivarinen, Timo (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Suomalainen pankkiyhteisö julkaisi 16.5. uuden version kansallisesta SEPA-siirtymäsuunnitelmasta. SEPA-hankkeen myötä muutoksia tulee eniten pankkien omiin toimintatapoihin.
 • Iivarinen, Timo (2004)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 13/2004
  The present European large-value payment systems are on the verge of notable changes.Since they comprise the backbone or basic infrastructure of the whole economy, it is important that the changes are monitored and carried out in a very prudent manner. This paper attempts to analyse this change and provide an understanding of where we stand today and outline some possible prospects.The large-value payment systems are described and analysed in general terms.For the sake of comparison some important large-value payment systems outside of Europe are also examined. It seems that there will be significant changes in the payment systems industry in the near future.Options for many areas are still open but some trends are visible.These trends are: economic integration, increasing pressure from the EU and the regulators to form a single domestic market across the whole EU area, rapidly changing regulatory environment, rapid development of IT, outsourcing of the payment system value chain, increasing emphasis on customer point of view and efficiency. Furthermore, the border line between large- and small value payments could become blurred, TARGET2 brings considerable changes to the present situation, the scope of CLS should be extended, SWIFT system will become industry standard both in cross-border and domestic payments.These developments in the EU might mean, from the Finnish point of view, that the development in several places could go backwards. Key words: payment systems, trends, RTGS systems, large-value payments
 • Iivarinen, Timo; Wirtavuori, Anne (2021)
  Euro & talous 2/2021
  Maksu- ja selvitysjärjestelmät muodostavat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin. Luotettavasti ja häiriöttä toimiva infrastruktuuri tekee talouden toiminnasta sujuvampaa ja edistää pääomien tehokasta liikkumista. Sen välityksellä rahoituslaitokset suorittavat maksuja ja selvittävät arvopaperikauppoja. Toimintaan liittyy kuitenkin myös riskejä, jotka voivat levitessään vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja koko yhteiskuntaan. Keskuspankkien yleisvalvonnan tavoitteena on maksu- ja selvitysjärjestelmiin liittyvien riskien vähentäminen.
 • Iivarinen, Timo (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Sähköinen lasku ja sähköinen tunnistaminen olivat esillä Suomen Pankin järjestämässä maksufoorumissa. Yhtenäisten sähköisen laskutuksen standardien puute vaikeuttaa kehitystä.
 • Iivarinen, Timo; Leinonen, Harry; Lukka, Matti; Saarinen, Veikko (2003)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 103
  Tässä julkaisussa tarkastellaan aluksi maksujärjestelmien sääntelyä, valvontaa ja riskienhallintaa sekä riskianalyysiä yleisellä tasolla.Sen jälkeen esitellään maksujärjestelmien kansainvälistä valvontaa ja sääntelyä painottaen Kansainvälisen järjestelypankin (BIS), Euroopan keskuspankin (EKP) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) sekä kansallisten elimien roolia.Kansallisten maksujärjestelmien valvontaa ja sääntelyä tarkastellaan Suomen näkökulmasta.Maksujärjestelmäriskien hahmottamiseksi esitetään kirjoittajien käsitys keskeisistä maksujärjestelmäriskeistä sekä niiden luokittelusta ja arvioinnista. Esitetyn järjestelmäkohtaisen riskiluokittelun ja -kehikon perusteella voidaan systemaattisesti tarkastella erityyppisiin maksujärjestelmiin ja -välineisiin liittyviä riskejä erikseen ja kokonaisuutena.Riskikehikkoa käyttäen julkaisussa esitetään arvio suomalaisten järjestelmien riskeistä.Lisäksi esitetään tuotekohtainen riskimalli.Sitä voidaan käyttää esimerkiksi pankeissa arvioitaessa yksittäisten maksujenvälitystuotteiden riskejä ja niiden merkittävyyttä.Malli on kehitetty yhteistyössä pankkien ja viranomaisten kesken. Julkaisussa esitellään keinoja, joilla riskejä voidaan poistaa tai supistaa, sekä kerrotaan, miten riskejä on vähennetty suomalaisissa maksujärjestelmissä.Siinä kuvaillaan myös riskinäkökulmasta pankkien väliset maksujärjestelmät Suomessa sekä suomalaisten pankkien liittymät kansainvälisiin maksujärjestelmiin.EKP:n ja IMF:n arviointien mukaan suomalaiset maksujärjestelmät täyttävät kansainväliset standardit ja järjestelmien riskit ovat vähäiset. Maksujenvälityksen tuleviin kehitysnäkymiin luodaan julkaisun lopussa yleiskatsaus.Keskeisiä muutostrendejä ovat globaalistuminen, elektronisoituminen ja järjestelmien integroituminen. Asiasanat: maksujärjestelmät, maksuliike, sääntely, valvonta, riskit
 • Iivarinen, Timo (2001)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Syksy
  New Yorkin terrori-iskuilla ei ollut vaikutusta euroalueen maksujärjestelmiin. Komission pieniä ulkomaille tehtäviä maksuja koskeva asetusluonnos on aiheuttanut paljon keskustelua. Uusi Blue Book julkistettiin kesällä. STEP 1:ssä 45 pankkia mukana. Uusia maksujärjestelmiä otettu käyttöön.
 • Iivarinen, Timo (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  TARGET-maksut kasvavat edelleen. TARGET järjestelmän kehittämisestä käydään keskusteluja. Myös pankit ja pankkiyhdistykset käyvät keskenään keskusteluita maksujärjestelmien rakenteista yhdentyvässä Euroopassa.
 • Iivarinen, Timo (2001)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  TARGETin maksutapahtumat ovat edelleen kasvussa. EBAn STEP 1 palvelus-sa on mukana 31 pankkia. Maksujärjestelmien yleisvalvojien ja pankkivalvojien välinen yhteistyö tiivistyy EU-alueella.