Browsing by Subject "Internet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 32
 • Saajasto, Tiina (2005)
  BOFIT Online 2005:13
  The Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT) conducted a web site user survey on its web pages between the periods 23 May 9 September 2005.The purpose of the survey was to gather information on the use of BOFIT s web site and the sufficiency of its contents, and to request suggestions for improvement.The general impression was that BOFIT s web site is visited on a fairly regular basis and that the users seem relatively satisfied with the site.The users gave good suggestions for additional improvements. The survey results will be used for further developing BOFIT s web site. Key words: BOFIT, web site, user survey
 • Jyrkönen, Hanna; Paunonen, Heli (2003)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 8/2003
  Retail payment methods are in a stage of rapid development.New service providers and technological developments enable new payment services through a variety of channels.Payment solutions are being developed based eg on the Internet and on mobile phones. Presumably, the use of paper-based payment instruments will decrease further in the future thanks to electronification in the retail payment area. In this paper we focus on card payments in Finland and certain other countries.We also look at Internet- and mobile-based payments and discuss some of the challenges related to the new solutions.The paper ends with a brief discussion of recent changes in Finnish legislation in connection with retail payments. Key words: retail payments, payment cards, Internet payments, mobile payments
 • Iivarinen, Timo; Pullinen, Erja (2013)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  A joint working group of European national central banks and supervisors, the European Forum on the Security of Retail Payments, requests by means of a public consultation, feedback on recommendations on access to payment accounts. The recommendations are aimed at enabling information and payment services linked to customers' accounts and ensuring the security of these services.
 • Goel, Rajeev K.; Nelson, Michael A. (2013)
  BOFIT Discussion Papers 9/2013
  Published in Applied Economics, Volume 46, Issue 20, July 2014, Pages 2331-2341 as Whistleblower laws and exposed corruption in the United States.
  Whistleblower laws are becoming important governance tools in both the public and private sectors. To examine the effectiveness of whistleblower laws and their awareness, this study creates a unique internet-based measure of awareness about whistleblower laws and provisions, focusing on the United States. Placing the analysis within the larger corruption literature, our results show that greater whistleblower awareness results in more observed corruption and this holds across specifications. Internet awareness of whistleblower laws appears to be more effective at exposing corruption than the quantity and quality of whistleblower laws themselves. Keywords: corruption; whistleblowers; law enforcement; internet; United States JEL classification: K4; H7
 • Saka, Orkun; Eichengreen, Barry; Aksoy, Cevat Giray (2021)
  BOFIT Discussion Papers 13/2021
  We ask whether epidemic exposure leads to a shift in financial technology usage and who participates in this shift. We exploit a dataset combining Gallup World Polls and Global Findex surveys for some 250,000 individuals in 140 countries, merging them with information on the incidence of epidemics and local 3G internet infrastructure. Epidemic exposure is associated with an increase in remote-access (online/mobile) banking and substitution from bank branch-based to ATM activity. Heterogeneity in response centers on the age, income and employment of respondents. Young, high-income earners in full-time employment have the greatest tendency to shift to online/mobile transactions in response to epidemics. These effects are larger for individuals with better ex ante 3G signal coverage, highlighting the role of the digital divide in adaption to new technologies necessitated by adverse external shocks.
 • Malkamäki, Markku (1999)
  EURO & TALOUS 4
  Arvo paperimarkkinoiden rakenteet muuttuvat merkittävästi tekniikan kehityksen myötä.Tietotekniikan laaja hyödyntäminen, rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen ja yhteisen rahan käyttöönotto Euroopassa ovat parantaneet arvopaperimarkkinoiden tehokkuutta ja likvidiyttä sekä antaneet rahalaitoksille mahdollisuuden hyödyntää skaalaetuja toiminnassaan.
 • Kemppainen, Kari (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Euroopan komissio julkaisi tammikuussa ns. vihreän kirjan16, jossa se hahmottelee eurooppalaisen kortti-, internet- ja mobiilimaksamisen nykytilaa. Lisäksi komissio pyrkii tunnistamaan keskeisimpiä esteitä matkalla kohti yhtenäisiä eurooppalaisia markkinoita. Kirja sisältää 32 kysymystä, joihin saatuja vastauksia komissio hyödyntää pohtiessaan integraation vauhdittamishankkeitaan.
 • Kemppainen, Kari (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  In January 2012, the European Commission published the Green Paper16, which outlines the current landscape of European card, Internet and mobile payments. On top of which it aims to identify key barriers en route to a single integrated European market. The Green Paper poses 32 questions, the answers to which will be used by the Commission when pondering how market integration can be accelerated.
 • Malkamäki, Markku (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 4
 • Snellman, Jussi (2000)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 19/2000
  During the 1990s the availability of location-specific retail payment services in Finland declined substantially, but at the same time there was a surge of development of self-service methods. These new methods, which make use eg of mobile phones and the Internet, dramatically increased the availability of payment services that are not tied to location.More traditional forms of payment still exist; for example, the use of cash remains significant.In Europe there are marked differences between countries with respect to the use of different payment methods. Generally, the use of cashless payment instruments has increased during the last ten years, but it seems that payment patterns are still not converging to similar structures. The development of the Finnish retail payment system has long roots, and several factors - eg the salary bank arrangement of the 1960s and the severe banking crisis of the early 1990s - have influenced the development of the current Finnish payment system. In the retail payments area, new technologies are developing rapidly.The success of new forms of payment (based eg on mobile phones) in gaining general acceptance may depend on changes in the nature of consumption.If customer demand increasingly shifts toward virtual goods and services, the demand for new types of payment methods such as electronic money may increase substantially. Keywords: retail payments, electronification, ATMs, Internet banking
 • Koivuniemi, Emilia (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Own currency, monetary policy, active business life and a population of over 5 million; this is the virtual world established in the Internet which is looking more and more like the real world. As banks move into to these virtual communities, one might ask whether financial supervision and regulation should also move in.
 • Tölö, Eero (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Internetin osakulttuureissa yleistyy bitcoin-niminen innovatiivinen elektroninen vaihdantaväline. Bitcoinia ei voi väärentää, ja sen liikkeeseenlasku on automaattista. Kokonaisuudessaan bitcoin-markkinat ovat kuitenkin rajalliset, sillä vain harvat internetpalvelut hyväksyvät bitcoinin maksutapana.
 • Iivarinen, Timo; Pullinen, Erja (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Euroopan kansallisten keskuspankkien ja valvojien yhteinen vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevä työryhmä (European Forum on the Security of Retail Payments) hakee kannanottopyynnön avulla palautetta tilitietojen käyttöä koskevista suosituksista. Näiden suositusten tarkoituksena on mahdollistaa kolmansien osapuolten tuottamat, asiakkaiden tileihin liitetyt informaatio- ja maksupalvelut ja varmistaa näiden palvelujen turvallisuus.
 • Jyrkönen, Hanna; Paunonen, Heli (2003)
  EURO & TALOUS 2
  Vähittäismaksut ovat Suomessa pitkälle elektronisoituneet ja etenkin tilisiirrot ja kortilla maksaminen ovat suosittuja maksutapoja.Tulevaisuudessa vähittäismaksujen elektronisoituminen jatkuu, myös kansainvälisesti.Uusia palveluja ja palveluntarjoajia tulee markkinoille kaiken aikaa.Niillä on useita haasteita voitettavinaan, kuten esimerkiksi palveluiden hinnoittelu ja jo olemassa olevat, hyvin toimivat vaihtoehtoiset maksutavat.
 • Lounatvuori, Markku (2000)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 18/2000
  Pankkien liiketoiminnan alaa on maassamme perinteisesti rajoitettu. Nyt rajoittaminen kohdistuu pankkien lisäksi myös muihin luottolaitoksiin.Lainsäätäjä ei silti aikoihin ole arvioinut rajoittamistarvetta, eikä siitä muutoinkaan ole meillä julkisuudessa paljoa keskusteltu. Selvityksessäni pyrin osoittamaan, että toimintaympäristömuutokset, kuten rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen, tietoyhteiskunnan nopea edistyminen ja Euroopan unionin jäsenyys, aiheuttavat tarpeen arvioida, vieläkö entisenlainen rajoittaminen on perusteltua. Kuvaan säännökset, jotka meillä nykyisin säätävät luottolaitoksen liiketoiminnasta.Tuon esiin näkökohtia, joilla mielestäni on ollut merkitystä rajoituksista aikanaan säädettäessä, ja pyrin arvioimaan, vieläkö niillä on sama merkitys kuin rajoitusten säätämisaikaan.Lisäksi esitän perusteita, joita toimintaympäristön muutos mielestäni on nostanut esiin ja joilla voisi olla merkitystä perusteltaessa rajoituksista luopumista.Säännöskuvauksen yhteydessä on myös lyhyt kuvaus siitä, mitä asiasta nykyisin säädetään EU:ssa ja USA:ssa.Uudelleenarviointiperusteita esittäessäni tukeudun myös USA:ssa esitettyihin näkemyksiin pankkitoiminnan ja kaupan erottamisen tarpeellisuudesta. Päädyn peräänkuuluttamaan avointa julkista keskustelua sen selvittämiseksi, kuinka saavuttaa sopusointu säätelyn ja liiketoiminnan uusien trendien välille.Nykyinen tilanne on luottolaitosten valvonnan näkökulmasta kestämätön. Rahoitustarkastus, joka rahoitusmarkkinoiden vakautta edistääkseen valvoo markkinoita ja niillä toimivia, törmää toistuvasti tilanteisiin, joissa se on kahden vaiheilla: mikä on - tuomarin ohjeen sanontoja lainatakseni - "yhteisen kansan hyöty" suhteessa siihen, niitä "säädetyn lain sanat näyttäisivät käskevän"? Asiasanat: luottolaitos, luottolaitostoiminta, pankki, pankkitoiminta
 • Hatakka, Tuula (1997)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 19/1997
  Selvityksessä vertaillaan Suomen ja seitsemän muun EU-maan maksutapoja ja maksujenvälitysjärjestelmiä.Tarkoituksena on selvittää maksutapojen, pankkien jakeluverkkojen ja maksuliikkeen elektronisuuden maittaisia eroja.Selvityksen mukaan Suomen maksujärjestelmät ovat pisimmälle elektronisoituneet. Yksityishenkilöt maksavat Suomessa yleisesti laskuja itsepalveluperiaatteella tilisiirtoautomaattien ja kotipäätteiden välityksellä.Pankki- ja luottokorttiostojen osuus yksityisestä kulutuksesta on Suomessa suurin ja käteistä käytetään vähiten. Muissa vertailumaissa käytetään vielä yleisesti paperisia maksutoimeksiantoja, kuten sekkejä, jotka lähetetään pankkiin tai laskuttavalle yritykselle.Tosin sekkien käyttö on vähentynyt pankki- ja luottokorttiostojen yleistyessä.Pankit ovat karsineet konttoriverkostoaan ja pyrkineet lisäämään konekielisten yhteyksien hyväksikäyttöä.Laskujen maksu kotipäätteellä vähentää tilisiirtoautomaattien tarvetta Suomessa.Internet ja verkkopankit voivat lisätä tilisiirtoperusteisten maksutapojen merkitystä myös muualla EU:ssa.Pankkien välisen maksuliikkeen osuuden koko maksuliikkeestä havaittiin pienenevän.Tähän on vaikuttanut mm. pankkifuusiot, joiden myötä maksut liikkuvat enemmän pankkiryhmien sisällä.Maksujärjestelmien luotettavuus ja tehokkuus ovat tärkeitä, koska välitettyjen rahavirtojen arvo ylittää maiden BKT:n usein monikymmenkertaisesti. Avainsanat: maksuvälineet, tilisiirtojärjestelmät, Suomi, EU, pankkien jakeluverkko, elektronisoituminen
 • Iivarinen, Timo (2009)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  As the rules of conduct are clarified, the hope is for new service providers entering the market and reasonable costs of electronic identification.
 • Lahdenperä, Harri (2001)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 26/2001
  The consequences of electronic trading, payment and settlement have recently become one of the main topics in monetary economics.New innovations in payment and settlement technology are challenging the central bank's monopoly over the supply of base money, which is generally considered the cornerstone of the central bank's power to set the short-term interest rate for the economy.This paper demonstrates that the development of the economy's transaction technology over time has indeed had a significant quantitative impact on the demand for currency and bank reserves, and indirectly on the modalities of the supply of reserves by the central bank.In contrast to past trends, the latest innovations in payment and settlement technology imply not only a quantitative change but also a qualitative one, as they enable private institutions to issue settlement money that competes with the liabilities of the central bank.The paper presents a model on the implementation of monetary policy in an economy where such private substitutes for central bank money are available for the settlement of transactions, showing that effective monetary control by the central bank might indeed be compromised in those circumstances.However, the study also highlights several attributes that may distinguish central bank liabilities from any private alternatives, some of which are based on the central bank's traditional role as the banker for the Government.Key words: monetary policy, reserve demand, payment systems, financial innovation
 • Leinonen, Harry (2008)
  Bank of Finland. Expository studies. A 111
  Payment services are constantly developing. However, current payment methods have developed out of paper-based services during a period with severe limitations on ICT resources. These limitations have now almost entirely disappeared, and customers are interested in new forms of digitalised and integrated payment instruments. Within the payment industry, we can see a trend towards internationally standardised network-based services, as in several other similarly ICT-dependent industries. This publication seeks to summarise current development trends, user demands, cost and pricing issues, technology and business trends as well as official views on payment developments. It endeavours to identify the most important factors affecting future payment habits for the period post-2010. Based on the analysis, technological developments will support completely integrated electronic payments processed in real time. The mobile phone seems likely to become an important device for initiation and acceptance of payments. The information conveyed as part of a payment transaction will be extended to encompass all information necessary for further and later use (for example, ordering and invoicing data). However, the prevailing practice of widespread (cross-)subsidisation makes it hard for end-users to perceive the actual cost differences between alternative means of payment, thus delaying the adoption of more efficient payment habits. The current market structures also contain strong barriers to competition in the form of monopoly, oligopoly or service provider cooperation. Official measures by authorities to increase competition along the lines of modern policies for other network industries would speed up developments in payment services as well. Keywords: payment services, electronic payments, payment trends, future payment instruments JEL classification: G10, G18, F15, H4, L86, O33
 • Koivuniemi, Emilia (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Oma valuutta, rahapolitiikka, liiketoimintaa ja asukkaita yli 5 miljoonaa. Kyseessä ovat Internetiin perustetut virtuaalimaailmat, jotka muistuttavat yhä enemmän todellisuutta. Kun pankit laajentavat toimintaansa näihin yhteisöihin, pitäisikö rahoitusmarkkinoiden valvonta ja sääntely ulottaa myös niihin?