Browsing by Subject "Kiina-tietoisku"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Arponen, Annikki; Korhonen, Iikka; Nuutilainen, Riikka; Rautava, Jouko; Simola, Heli (2014)
  BOFIT Policy Brief 16/2014
  Joulukuussa järjestetyn BOFIT Kiina-tietoiskun viisi esitystä käsittelivät Kiinan taloutta ja yhteiskuntaa monesta eri näkökulmasta. Tähän julkaisuun on koottu esitysten keskeinen sisältö artikkeleina. Ensimmäinen artikkeli käsittelee Kiinan talouskehitystä aivan viime aikoina. Toisessa artikkelissa käydään läpi Kiinan toimia rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseksi ja mm. talletussuojan käyttöönottoa. Kolmannen artikkelin aiheena on Kiinan poliittisen järjestelmän mahdollisuus uudistua. Neljäs ja viides artikkeli käsittelevät Kiinan taloudellista integraatiota muiden maiden kanssa. Neljännessä artikkelissa tarkastellaan Kiinan ja Venäjän välisiä taloussuhteita, ja viidennen artikkelin aiheina ovat Kiinan suorat ulkomaiset sijoitukset sekä maan toimeliaisuus uusien kehityspankkien perustamisessa. Hakusanat: Kiina, Venäjä, talouskehitys, talouspolitiikka, taloudellinen integraatio, talousuudistus, inflaatio, juan, pankit, kehityspankki. Kaikki esitykset ovat nähtävissä osoitteessa http://wms.magneetto.com/suomenpankki/2014_1203_kiinaseminaari/view.
 • Rautava, Jouko; Nuutilainen, Riikka; Norring, Anni; Korhonen, Iikka; Kallio, Jyrki (2015)
  BOFIT Policy Brief 11/2015
  Joulukuussa järjestetyn BOFIT Kiina-tietoiskun viisi esitystä käsittelivät Kiinan taloutta ja yhteiskuntaa monesta eri näkökulmasta. Tähän julkaisuun on koottu esitysten keskeinen sisältö artikkeleina. Ensimmäinen artikkeli käsittelee Kiinan talouskehitystä aivan viime aikoina. Toisessa artikkelissa käydään läpi Kiinan taloustilastoinnin ongelmia ja joitakin vaihtoehtoisia talousindikaattoreita. Kolmannen osan aiheena on mm. Kiinan ja Suomen välinen kauppa sekä sijoitukset. Neljännessä artikkelissa käydään läpi Kiinan rahoitusmarkkinoiden ja pääomaliikkeiden vapauttamista. Viides esitys käsittelee Kiinan kommunistisen puolueen roolia sisä- ja ulkopolitiikassa. Hakusanat: Kiina, talouskehitys, bruttokansantuote, vienti, tuonti, pankkijärjestelmä, sisäpolitiikka, ulkopolitiikka. Kaikki esitykset ovat nähtävissä osoitteessa: http://cloud.magneetto.com/suomenpankki/2015_1201_kiina/angular
 • Kaaresvirta, Juuso; Koivu, Tuuli; Mattlin, Mikael; Mehrotra, Aaron; Rautava, Jouko; Sutela, Pekka (2008)
  BOFIT Online 8/2008
  Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) järjesti marraskuussa 2008 Kiinan taloutta koskevan tietoiskun, jossa BOFITin tutkijat esittelivät näkemyksiään Kiinan talouden eri lohkoilta. Tässä julkaisussa olevat artikkelit perustuvat tietoiskussa pidettyihin esityksiin. Ensimmäinen artikkeli käsittelee Kiinan asemaa maailmantaloutta kurittavan kriisin keskellä, tehtyjen talouspolitiikkatoimien vaikuttavuutta ja lyhyen aikavälin kasvunäkymiä. Toisessa kirjoituksessa keskitytään talouspoliittisessa keskustelussa tärkeällä sijalla olleeseen hinta- ja kustannuskehitykseen. Seuraava artikkeli käsittelee Kiinan roolia maailmantaloudessa ja raaka-ainekaupassa. Neljäs artikkeli pohtii sitä, miten valtion rooli on muuttumassa Kiinan taloudessa. Kaksi viimeistä kirjoitusta keskittyvät Kiinan pitkän aikavälin kasvukysymyksiin sekä Suomen, Venäjän ja Kiinan välisiin taloussuhteisiin. Avainsanat: Kiina, talouskehitys, talouspolitiikka, inflaatio, raaka-aineet, pitkän aikavälin kasvu
 • Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Mattlin, Mikael; Mehrotra, Aaron; Pääkkönen, Jenni; Rautava, Jouko (2009)
  BOFIT Online 9/2009
  BOFIT Kiina-tietoiskun avaus........................................3 Antti Suvanto, osastopäällikkö, Suomen Pankki Talouskasvu jatkuu vahvana - elvytyspolitiikalla kuitenkin riskinsä.4 Jouko Rautava, ekonomisti, BOFIT Ulkomaankauppa toipumassa kriisistä ................................9 Juuso Kaaresvirta, ekonomisti, BOFIT Kiina vahvistaa juanin kansainvälistä roolia.......................14 Aaron Mehrotra, ekonomisti, BOFIT Mitä kuuluu Kiinan valtionyhtiöiden reformeille?...................19 Mikael Mattlin, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto Kiinan joustavat työmarkkinat työmarkkinoiden kehitysnäkymiä.....24 Jenni Pääkkönen, ekonomisti, BOFIT Kiinan pitkän aikavälin kasvupotentiaali...........................29 Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, BOFIT
 • Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Mattlin, Mikael; Nojonen, Matti; Mehrotra, Aaron; Rautava, Jouko (2010)
  BOFIT Online 4/2010
  Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) järjesti lokakuussa 2010 kolmannen Kiinan taloutta käsittelevän tietoiskun. Tämän julkaisun artikkelit perustuvat tietoiskussa pidettyihin esitelmiin. Ensimmäinen kirjoitus analysoi Kiinan taloustilannetta BOFIT Kiina-ennusteen valossa ja kommentoi Kiinan vaikutusta Suomen ulkomaankauppaan. Toinen kirjoitus pohtii Kiinan työmarkkinoiden kehitystä ja valottaa erityisesti vapaan työvoimareservin määrää sekä palkkakehitystä koskevaa keskustelua. Kolmannessa artikkelissa tutkitaan sitä, mitä yhteistä ja mitä eroja Kiinan valuuttakurssipolitiikassa ja juanin kehityksessä on verrattuna Japanin jenin ja Korean wonin historiaan. Kirjoituksessa käsitellään myös tärkeäksi aiheeksi kohonnutta juanin kansainvälisen käytön lisääntymistä. Neljäs kirjoitus valottaa sitä, miten Kiinan sisäisessä keskustelussa nähdään erilaiset ajankohtaiset maailmantalouden hallintaa ja uudistuksia koskevat asiat. Se perustuu meneillään olevaan tutkimukseen, joka pohjaa laajaan kiinalaiseen lähdemateriaaliin. Viimeinen artikkeli pohdiskelee Kiinan pitemmän aikavälin kasvupotentiaalia ja siinä käsitellään mm. investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
 • Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Rautava, Jouko; Simola, Heli; Solanko, Laura (2013)
  BOFIT Online 11/2013
  Joulukuussa järjestetyn BOFIT Kiina-tietoiskun viisi esitystä käsitteli laajasti Kiinan taloutta, suunniteltuja uudistuksia ja niiden vaikutuksia sekä muita tärkeitä teemoja. Tähän julkaisuun on koottu esitysten keskeinen sisältö artikkeleina. Ensimmäisessä artikkelissa keskittyy Kiinan talouskehityksen nykytilaan ja sen tarjoamiin edellytyksiin uudistuksille. Toinen artikkeli paneutuu keskuskomitean marraskuussa päättämiin laajoihin uudistuslinjauksiin ja niiden Kiinan talouteen tuomiin muutoksiin. Kolmas artikkeli pohtii Kiinan pääomaliikkeiden vapauttamisen vaikutuksia tutkimalla, miten pääomaliikkeiden vapauttaminen on vaikuttanut muissa nousevissa talouksissa. Neljännessä artikkelissa aiheena on Kiinan ja Venäjän suhteet erityisesti energian osalta. Viimeisessä artikkelissa käsitellään Kiinan perinteisten ja arvonlisäperusteisten ulkomaankaupan tilastojen eroa ja arvonlisäperusteisen kaupan kehitystä. Hakusanat: Kiina, talouskehitys, talouspolitiikka, uudistukset, pääomaliikkeet, ulkomaankauppa, Venäjä-suhteet. Kaikki esitykset ovat nähtävissä osoitteessa http://wms.magneetto.com/suomenpankki/2013_1209_kiinatietoisku/view
 • Herrala, Risto; Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Rautava, Jouko (2012)
  BOFIT Online 1/2012
  Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) järjesti joulukuussa 2011 neljännen Kiinan taloutta käsittelevän tietoiskun. Tämän julkaisun artikkelit perustuvat tietoiskussa pidettyihin esitelmiin. Ensimmäinen kirjoitus analysoi Kiinan taloustilannetta talouskriisin jälkeisissä olosuhteissa ja kommentoi Kiinan vaikutusta Suomen ulkomaankauppaan. Toinen kirjoitus pohtii Kiinan rahoitusmarkkinoiden kehitystä ja valottaa erityisesti markkinoiden asteittaisen vapauttamisen tuomia haasteita. Kolmannessa artikkelissa pohditaan Kiinan valuutan juanin kansainvälisen käytön lisääntymistä. Osaksi juanin enenevä kansainvälinen käyttö on Kiinan viranomaisten tavoitteena, mutta se asettaa myös vaatimuksia esimerkiksi pääomaliikkeiden sääntelylle. Viimeinen artikkeli käsittelee Kiinan suoria sijoituksia ulkomaille. Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan kiinalaiset yritykset investoivat ulkomaille sekä voittaakseen markkinaosuuksia että turvatakseen raaka-aineidensa saannin. Kiinalaiset yritykset ovat kohdanneet suuria ongelmia mm. muiden maiden erilaisista liiketoimintaympäristöistä johtuen. Asiasanat: Kiina, talouskasvu, inflaatio, ulkomaankauppa, pankkijärjestelmä, pääomaliikkeet, suorat sijoitukset
 • Herrala, Risto; Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Mattlin, Mikael; Rautava, Jouko; Simola, Heli (2012)
  BOFIT Online 5/2012
  Tiivistelmä 3 Vallanvaihto ja talouspolitiikan raamit 4 Jouko Rautava, ekonomisti Hu Jintaon hallinnon arviointia 10 Risto Herrala, ekonomisti Voiko Kiina muuttaa talouspolitiikkansa suuntaa? 13 Mikael Mattlin, tutkija Seuraavaksi Kiina vapauttaa rahoitusmarkkinat? 17 Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö Made in China kalliimpaa kuin koskaan ennen? 20 Juuso Kaaresvirta, ekonomisti Suomen Kiinan-kaupan kehitys 24 Heli Simola, ekonomisti