Browsing by Author "Kortela, Tomi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-17 of 17
 • Kortela, Tomi (2016)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 19/2016
  Typically a constant – or zero – lower bound for interest rates is applied in shadow rate term structure models. However, euro area yield curve data suggest that a time-varying lower bound might be appropriate for the euro area. I show that this indeed is the case, i.e. a shadow rate model with time-varying lower bound outperforms the constant lower bound model in euro area data. I argue that the time-variation in the lower bound is related to the deposit facility rate and, thus, to monetary policy. This time-variation in the lower bound gives a new channel via which monetary policy may affect the yield curve in a shadow rate model. I show that the intensity of this channel depends on how tightly the lower bound restricts the yield curve, and I argue that this channel has recently become important for the euro area.
 • Kortela, Tomi (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Tyypillisesti ekonomistit olettavat, että taloudella on yksi tasapainotila, jota kohti talous liikkuu pitkällä aikavälillä. Talouden ajaa pois tasapainosta sen kohtaamat yllättävät muutokset, joita kutsutaan sokeiksi. Talouden kohtaamat sokit ja niihin liittyvä talouden dynamiikka aiheuttavat lasku- ja noususuhdanteita, mutta nämä ovat ohi meneviä ilmiöitä ja lopulta talous palautuu kohti tasapainoa.
 • Eskelinen, Maria; Kortela, Tomi (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 4/2017
  By promising low interest rates in the future, a central bank can provide stimulus for the economy today. The effectiveness of this kind of forward guidance can be assessed by the impact it has on market expectations regarding interest rates. This article examines how successful the forward guidance of the ECB has been in steering market expectations.
 • Haavio, Markus; Kilponen, Juha; Kortela, Tomi; Sariola, Mikko (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 5/2016
  The expanded asset purchase programme (EAPP) has had a significant positive impact on macroeconomic developments in Finland. The ECB’s decisions of December 2015 and March 2016 are forecast to boost Finland’s GDP by approximately 0.5%. The EAPP has also had a significant impact on price developments: without the purchase programme, inflation in 2016 would have been around 0.3 of a percentage point slower. The programme has also substantially increased both corporate and household credit demand.
 • Haavio, Markus; Kilponen, Juha; Kortela, Tomi; Sariola, Mikko (2016)
  Euro & talous 5/2016
  Laajennetulla omaisuuserien osto-ohjelmalla on ollut merkittävä positiivinen vaikutus Suomen makrotalouden kehitykseen. Joulukuussa 2015 ja maaliskuussa 2016 tehtyjen EKP:n päätösten arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta noin 0,5 prosentin verran. Laajennetulla osto-ohjelmalla on ollut myös merkittävä vaikutus hintakehitykseen: ilman osto-ohjelmaa inflaatio olisi vuonna 2016 jäänyt noin 0,3 prosenttiyksikköä hitaammaksi. Ohjelma on lisännyt myös yritysten ja kotitalouksien lainojen kysyntää huomattavasti.
 • Kortela, Tomi (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2017
  Financial market inflation expectations are often measured by inflation swaps. Estimated on this basis, euro area inflation expectations have been increasing since autumn 2016. Interpretation of inflation swaps is not, however, straightforward. Closer scrutiny shows that market inflation expectations have strengthened by less than could be judged by examining mere swap prices.
 • Kortela, Tomi (2019)
  Euro & talous 1/2019
  Rahapolitiikan strategia määrittää ne keskeiset periaatteet, joita keskuspankki noudattaa pyrkiessään tavoitteeseensa. EKP:n ensisijainen tavoite on hintavakauden tavoite. Keskuspankkien toimintaympäristö on muuttunut finanssi- ja velkakriisin pitkittymisen, väestön ikääntymisen sekä alhaisen korkotason vuoksi. Uusia rahapolitiikan välineitä on otettu käyttöön. Tutkimustieto rahapolitiikan keinoista ja toimenpiteiden tehosta on lisääntynyt. Toimintaympäristön muutokset ja lisääntynyt tutkimustieto haastavat keskuspankit tarkastelemaan rahapolitiikan strategiaansa.
 • Kortela, Tomi; Oinonen, Sami; Vilmi, Lauri (2018)
  Euro & talous 1/2018
  Euroalueen inflaatio on ollut hidasta viime vuosina. Osa inflaation hitaudelle esitetyistä syistä, kuten globalisaatio ja digitalisaatio, haastavat ennen kriisiä vallinneen tavan ymmärtää inflaation muodostumista inflaatio-odotusten ja tuotantokustannusten kautta. Artikkelissa esitetyn analyysin mukaan Phillipsin käyrä selittää euroalueen inflaatiota edelleen suhteellisen hyvin. Inflaation hitaus viime vuosina on seurausta öljynhinnan alenemisesta, inflaatio-odotusten vaimeudesta ja negatiivisesta tuotantokuilusta. Tulevaa inflaatiota arvioitaessa inflaatio-odotusten kehityksellä on keskeinen rooli.
 • Kortela, Tomi (2015)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy
  Euro area inflation has long been below the European Central Bank’s objective for price stability and has continued to slow in recent months. This has given rise to heightened concerns that the euro area could soon be facing a prolonged period of deflation, as recently in Japan. The case of the United States shows, however, that the Japanese experience can be avoided. The key would seem to be the anchoring of inflation expectations. In the euro area, new measures of monetary accommodation have contributed to reducing the risk of Japanese-style deflation.
 • Hukkinen, Juhana; Kortela, Tomi (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 1/2015
  1 Johdanto 3 2 Miten epävarmuus vaikuttaa talouden kehitykseen? 5 3 Epävarmuuden mittaaminen 6 4 Epävarmuusshokin vaikutus euroalueen talouteen: VAR-mallit 10 5 Epävarmuusshokin vaikutus euroalueen talouteen: DSGE-malli 12 6 Yhteenveto 16 Lähteet 18
 • Kortela, Tomi (2019)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2019
  Monetary policy strategy specifies the key principles that a central bank adheres to in pursuit of its objective. The primary objective of the ECB is to maintain price stability. Central banks’ operating environment has changed on the back of the protracted financial and debt crisis, population ageing and the low level of interest rates. New monetary policy instruments have been introduced. Research on monetary policy tools and the effectiveness of the measures implemented has increased. Changes in the operating environment and increased economic knowledge challenge central banks to review their monetary policy strategies.
 • Kortela, Tomi (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Rahapolitiikan viritystä – eli sitä miten elvyttävää tai kireää rahapolitiikka on – säädetään tyypillisesti muuttamalla keskuspankin ohjauskorkoja.
 • Kortela, Tomi (2015)
  Euro & talous 1/2015
  Euroalueen inflaatio on jo pitkään ollut keskuspankin hintavakaustavoitetta vaimeampi ja hidastunut viime kuukausina edelleen. Tämä on lisännyt huolta, että euroalue voisi joutua samanlaiseen pitkäaikaiseen deflaatioon kuin Japani. Yhdysvaltain kokemukset kuitenkin osoittavat, että Japanissa koettu kehitys on mahdollista välttää. Keskeistä näyttää olevan inflaatio-odotusten ankkurointi. Uusilla rahapoliittisilla keventämistoimillaan euroalue on vähentänyt riskiä, että se joutuisi kokemaan samanlaisen deflaation kuin Japani.
 • Kortela, Tomi (2017)
  Euro & talous 1/2017
  Rahoitusmarkkinoiden inflaatio-odotuksia mitataan useasti inflaatioswapeilla. Niiden pohjalta arvioituna euroalueen inflaatiota koskevat odotukset ovat kasvaneet syksystä 2016. Inflaatioswapien tulkinta ei kuitenkaan ole suoraviivaista. Lähempi tarkastelu osoittaa, että markkinoiden inflaatio-odotukset ovat voimistuneet vähemmän kuin pelkästään swapien hintoja tarkastelemalla voisi päätellä.
 • Kortela, Tomi; Oinonen, Sami; Vilmi, Lauri (2018)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2018
  Inflation has remained low in the euro area in recent years. This has raised doubts over the traditional view of inflation dynamics held before the financial crisis, where inflation is understood to be a function of inflation expectations and production costs. Alternative factors have been proposed to explain the low inflation rate, including the various effects of globalisation and digitisation. In our analysis, we demonstrate that the Phillips curve remains an effective tool for understanding inflation dynamics in the euro area. The recent period of low inflation can be attributed to sharp falls in the price of oil, subdued inflation expectations and a negative output gap. The development of inflation expectations remains central to predicting the path of inflation.
 • Kortela, Tomi; Nelimarkka, Jaakko (2020)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 3/2020
  Since the Great Recession, the main evolution in monetary policy has been its attempts to affect the medium and the long-term interest rates with instruments other than the policy rate. Consequently, measuring the stance of monetary policy by a single interest rate becomes problematic. This study explores the macroeconomic effects of conventional and unconventional policy measures in the euro area in a unified framework. We identify simultaneously three monetary policy shocks that influence different parts of the yield curve. These shocks reflect various aspects of actions and communications of the European Central Bank in conventional and unconventional monetary policy periods. According to the results, conventional interest rate policy, forward guidance and quantitative easing have asymmetric output and price responses.
 • Eskelinen, Maria; Kortela, Tomi (2017)
  Euro & talous 4/2017
  Keskuspankki voi elvyttää taloutta lupaamalla pitää korot matalina tulevaisuudessa. Tätä kutsutaan ennakoivaksi viestinnäksi. Ennakoivan viestinnän tehokkuutta voidaan arvioida sen perusteella, kuinka viestintä vaikuttaa markkinoiden korko-odotuksiin. Tässä artikkelissa analysoidaan, kuinka hyvin EKP:n ennakoiva viestintä on onnistunut ohjaamaan markkinaodotuksia. Tarkastelu osoittaa, että EKP:n viimeaikainen ennakoiva viestintä on ollut erityisen tehokasta silloin, kun se on suoraan kytketty omaisuuserien osto-ohjelman kestoon.