Browsing by Author "Kurri, Samu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 23
 • Kurri, Samu (2007)
  Bank of Finland. Bulletin 81 ; 1
  Particularly since last year s reform of national accounts, it has been very difficult to estimate changes in the volume of industrial output.The present article introduces an alternative monthly indicator of industrial output calculated on the basis of publicly available material.The quarter-on-quarter changes derived with this indicator correspond on average more closely to the developments recorded in the national accounts than the volume index of industrial output calculated by Statistics Finland.The new indicator is available on the Bank of Finland website.
 • Kurri, Samu (2005)
  Bank of Finland. Bulletin 3
 • Kurri, Samu (2022)
  Finanssivalvonta. Blogi 5/2022
  Finanssivalvonnan johtokunta päätti kesäkuussa tarkennetusta maksuvarasuosituksesta. Uudessa ns. stressatussa maksuvarasuosituksessa arvioidaan velanhakijan maksukykyä tiivistetysti tilanteessa, jossa lainasta maksettava korko nousisi 6 prosenttiin ja lainan takaisimaksuaika olisi 25 vuotta. Tällöin lainanhoitokulut eivät saisi pääsääntönä ylittää 60 % lainanhakijan nettotuloista. Huolellisen harkintansa mukaan luotonmyöntäjä voi kuitenkin myöntää tätäkin suuremman maksurasitteen tuottavia velkoja. Suuntaa antavana viitearvona on, että korkeintaan 15 % myönnetyistä luotoista ylittäisi 60 % rajan. Kesäkuun päätökseen liittyi myös joitakin muita mahdollisuuksia poiketa stressilaskelman perusoletuksista mm. käytettävän korkotason osalta. Finanssivalvonta täsmentää suositusta ja siihen liittyviä määritelmiä tarvittaessa.
 • Kurri, Samu (2012)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1
  During the past year, the leaders of EV Member States and the European Parliament have reached agreement on a number of important reforms to enhance economic policy coordination. There have been numerous decisions following each other at rapid speed. This article examines the renewed framework for economic policy cooperation in the euro area and shows how the different agreements fit together.
 • Korhonen, Tapio; Kurri, Samu (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 6/2012
  1 Johdanto 3 2 Maksuliike euroalueella 4 3 Euromaiden keskinäiset maksutaseet 5 4 Maksuliiketilien asema keskuspankin toiminnassa 8 5 Euroalueen rahoituskriisin tuomat epätasapainot 10 6 Ovatko TARGET-saamiset ja velat ongelma? 11 7 Maksuliikkeen rajoittaminen ei ole mahdollista 13 Lisää aiheesta 14
 • Kurri, Samu (2012)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1
  Viimeisen vuoden aikana Euroopan valtioiden päämiehet ja Euroopan parlamentti ovat sopineet monesta merkittävästä talouspolitiikan koordinaatiota tehostavasta uudistuksesta. Päätöksiä on ollut paljon, ja ne ovat seuranneet toisiaan nopeassa tahdissa. Tässä artikkelissa käydään läpi euroaluetta koskeva uudistettu talouspoliittisen yhteistyön kehikko ja esitetään, miten eri sopimukset nivoutuvat toisiinsa.
 • Kurri, Samu (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Euroalueen kehittämiseen tähtäävät aloitteet ovat viime aikoina saaneet vähemmän palstatilaa, mutta päätöksenteon taustalla asiat ovat edenneet.
 • Kurri, Samu (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Suomi, Ruotsi ja Tanska valitsivat erilaiset ratkaisut rahapolitiikan tekoon. Onko lopputuloksessa eroa?
 • Kurri, Samu (2021)
  Finanssivalvonta. Blogi 5/2021
  Suomen Pankki esitti 4.5.2021 vakausarvionsa julkaisun yhteydessä, että valtiovarainministeriön viranomaisten ja toimialan edustajista koostuneen työryhmän (ns. Mörttisen ryhmä) esitykset saatettaisiin ripeästi lainsäädäntöön. Tämä tarkoittaisi uusia rajoituksia velkaantumiselle: velkakattoa suhteessa kotitalouksien tuloihin, rajoitetta uudistuotannon taloyhtiölainojen osuudelle sekä enimmäislaina-aikoja asunto- ja taloyhtiölainoihin. Myös uudistuotannon yhtiölainojen alkuvaiheen lyhennysvapaita rajoitettaisiin.
 • Kurri, Samu (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Öljyn hinta on puolittunut kesän 2014 jälkeen. Muutos on ollut raju, ja sillä on laajakantoisia vaikutuksia maailmantalouden tilaan ja näkymiin. Öljyn hinnan laskun lyhyen aikavälin vaikutukset maailmantalouteen riippuvat hinnanmuutoksen syistä. Jos kyseessä on öljyn tarjonnan kasvu, se kiihdyttää BKT:n kasvua ja alentaa inflaatiota. Jos hinnan lasku johtuu kysynnän heikentymisestä, vaikutus on päinvastainen.
 • Kurri, Samu (2005)
  EURO & TALOUS 3
 • Kurri, Samu (2021)
  Finanssivalvonta. Blogi 11/2021
  Finanssivalvonnan Rahanpesun estäminen -toimiston tehtävänä on valvoa sitä, että valvottaviemme kyky estää rahanpesua on lain edellyttämällä tasolla. Valvottaviamme ovat ne finanssimarkkinoiden toimijat, joiden toiminnan edellytyksenä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa tai rekisteröinti. Tällaisia ovat muun muassa luottolaitokset, vakuutusyhtiöt sekä maksupalvelujen ja sijoituspalvelujen tarjoajat.
 • Kurri, Samu (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Euroalueen talous on vakautumassa. Syvän taantuman jälkeen BKT on kasvanut yhtäjaksoisesti noin vuoden. Kasvu on kuitenkin edelleen haurasta ja epätasaista, ja työllisyyden kohentuminen on ollut vielä vaatimatonta. Sen sijaan eurokriisin laukaisseesta markkinapaniikista ei näytä olevan jäljellä juuri mitään. Kriisimaiden valtionlainojen korot ovat ennätysalhaisia, ja erilaiset riskimittarit ovat painuneet finanssikriisiä edeltäville tasoilleen.
 • Kurri, Samu (2003)
  EURO & TALOUS 4/2003
 • Kurri, Samu (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 7/2020
  Tämä blogi on osa blogisarjaa, johon kokoamme fivalaisten kirjoituksia koronapandemian aikana tehdystä työstä poikkeuksellisissa olosuhteissa.
 • Kajanoja, Lauri; Kinnunen, Helvi; Kurri, Samu; Mäki-Fränti, Petri; Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo; Putkuri, Hanna; Railavo, Jukka; Savolainen, Eero; Viertola, Hannu (2013)
  Suomen Pankki. BoF online 8/2013
  Suomen talouskehitys on ollut heikkoa viimeiset viisi vuotta. Kansainvälisen finanssikriisin kärjistyminen vuoden 2008 syksyllä johti Suomessa syvään mutta lyhyeen taantumaan. Taantuman jälkeinen elpyminen jäi melko vaimeaksi, ja viimeksi kuluneiden 1½ vuoden ajan talous on jälleen pääsääntöisesti supistunut. Bruttokansantuotteen määrä on nyt noin viisi prosenttia pienempi kuin juuri ennen vuosien 2008 ja 2009 taantumaa.Tassä artikkelissa on katsaus Suomen taloustilanteeseen elokuussa 2013.
 • Kurri, Samu (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
 • Kurri, Samu (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Yksityisen sektorin työeläkelaitoksia koskeva vakavaraisuusuudistus astui voimaan vuoden 2017 alussa. Uusi vakavaraisuuskehikko huomioi aiempaa tarkemmin ja kattavammin eläkelaitosten riskit. Vakavaraisuusuudistuksella ei ole keskimäärin kovin suurta vaikutusta eläkelaitosten riskinkantokykyyn. Sen sijaan eläkeuudistuksessa sovittu osaketuottosidonnaisuuden asteen nosto siirtää osakeriskiä entistä enemmän yksittäisiltä eläkelaitoksilta koko järjestelmän vastuulle, mikä mahdollistaa eläkelaitoksille suuremman sijoitusriskin oton.
 • Kurri, Samu (2007)
  EURO & TALOUS 1
  Teollisuuden tuotannon määrän muutosten ajantasainen arvioiminen on ollut erityisen vaikeata viime vuonna toteutetun kansantalouden tilinpidon uudistuksen jälkeen.Tässä artikkelissa esitellään julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella laskettu vaihtoehtoinen kuukausi-indikaattori teollisuustuotannolle.Sen tuottamat arviot neljännesvuosimuutoksista ovat keskimäärin lähempänä tilinpidon mukaista kehitystä kuin teollisuustuotannon volyymi-indeksi.Uusi indikaattori on saatavissa Suomen Pankin Internet-sivuilta.