Browsing by Author "Lassila, Jaakko"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Lassila, Jaakko (1960)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 23
  Sisällysluettelo: JOHDANTO 9 1. KANSANTALOUDEN TILINPIDON KEHITYSHISTORIASTA 13 2. KANSANTULOKÄSITTEISTÄ JA NIIDEN MITTAAMISESTA 18 2 1. Kansantulokäsitteet tarkasteltuina yrityksen tuotantotilin avulla 25 2 1 1. Suljettu talous ilman julkista valtaa 25 2 1 2. Avoin talous ilman julkista valtaa 28 2 1 3. Suljettu talous, jossa julkisen vallan toiminta otetaan huomioon 32 3. KANSANTALOUDEN KIRJANPITO 36 3 1. Talouden kiertokulku ja johdatus kansantalouden kirjanpitoon 36 3 2. Institutionaalinen ja funktionaalinen kirjanpito 38 3 3. Luokitus 43 3 3 1. Näkökohtia luokituksen. suorittamisesta 44 3 3 2. Taloustoimen käsitteestä ja taloustoimien luokituksesta 45 3 3 2 1. Taloustoimen. käsite 45 3 3 2 2. Taloustoimien luokitus havaittavien tuntomerkkien perusteella 47 3 3 2 3. Taloustoimien luokitus suoritettuna niiden taloudellisen merkityksen perusteella 49 3 3 3. Sektorijako-ongelma 51 4. ERILAISET KANSANTALOUDEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄT 53 4 1. Ns. stonelainen kansantalouden kirjanpitojärjestelmä 53 4 2. Norjalainen ekosirkjärjestelmä 63 4 3. Lindahl'in algebrallisten peruskäsitteiden järjestelmä 70 4 4. Panos-tuotostaulut 75 4 5. Rahoitusvirtakirjanpito 81 LÄHDELUETTELO 89
 • Lassila, Jaakko (1966)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 25
  Esipuhe 7 Johdanto 9 I. TUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TUTKIMUSONGELMA 11 I. 1. Tutkimusongelman hahmotus 11 I. 2. Rahalaitokset taloustieteen analyysissa 11 I 2. 1. Luottokerroinanalyysin tarkastelua 17 I. 2. 2. Ns. luotonsaatavuusteoria 27 I 3. Rahateoreettista taustaa 31 I. 3. 1. Rahateorian yleispiirteitä 31 I. 3. 2. Rahantarjonnan joustavuudesta 36 I. 3. 3. Rahoituksesta sekä investointi- ja säästämispäätösten korkojoustosta 41 I. 4. Yhteenveto 49 II. RAHALAITOSTEN KÄYTTÄYTYMINEN 51 II. 1. Rahalaitoksen maksuvalmius 53 II. 2. Käteispoistuma ja antolainauskerroin 66 II. 3. Rahalaitoksen toiminnan tavoite 72 II. 3. 1. Voitonmaksimointi ja täydellinen ennakkotietämys 78 II. 3. 1. 1. Riippuvuusolettamus 81 II. 3. 2. Jatkuvuustavoite ja epätäydellinen ennakkotietämys 86 II. 3. 2. 1. Rahalaitosten välinen kilpailu 87 II. 4. Velkaantumishalukkuus keskuspankissa 99 II. 5. Rahalaitoksen omaisuustaseen koostumus 104 II. 6. Yhteenveto 108 III. LUOTTOEKSPANSIOPROSESSI 112 III. 1. Luottoekspansion ongelma 113 III. 2. Dynaamisen analyysin tekniikasta 116 III. 3. Mallin perushypoteesit ja taseyhtälöt 120 III. 4. Kokonaismalli 127 III. 5. Malliteknillinen tarkastelu 136 III. 5. 1. Rahalaitoksilla ei ole keskuspankkivelkaantumisen mahdollisuutta 137 III. 5. 2. Rahalaitoksilla rajoittamattomat mahdollisuudet velkaantua keskuspankissa 146 III. 5. 3. Rahalaitoksilla rajoitetut mahdollisuudet velkaantua keskuspankissa 152 Yhteenveto 161 Lähdeluettelo 165 Contents 169 Summary 170
 • Lassila, Jaakko (1959)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 33 ; 12 ; December
 • Valvanne, Heikki; Lassila, Jaakko (1964)
  Bank of Finland. Series D 4
  Whether a firm is able to achieve a sound financial structure depends decisively on the structure and way in which the financial markets function.Thus one set of measures which ought to be included in overall plans for economic growth is that which covers the means by which the credit market can best be developed in order that capital is utilized for the most productive investments, and is available to firms in the forms best suited to their needs. These questions, from the viewpoint of the investor, have been considered in another article.Here the same problem will be approached from the entrepreneur's angle.The discussion will mainly relate to industrial enterprises, but the conclusions reached will generally be applicable to other enterprises. .