Browsing by Author "Mattlin, Mikael"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Mattlin, Mikael; Nojonen, Matti (2011)
  BOFIT Discussion Papers 14/2011
  Published in Journal of Contemporary China, Volume 24, Issue 94, 2015: 701-720 as Conditionality and Path Dependence in Chinese Lending.
  China.s long insistence on non-interference and sovereignty and frequent criticism of Western in-terventionism has contributed to a widely held impression that China lends and invests abroad without attaching policy conditions. This discussion paper surveys the general policy debate on conditionality in lending, as well as China.s own debate on conditionality. We then examine bila-teral loans provided by Chinese state-owned policy banks, notably China Exim Bank, arguing that the assumption of China.s shunning conditionality is valid only if the term is taken narrowly to imply the specific set of policy conditions (e.g. privatisation and financial liberalisation) routinely called for by World Bank Group lenders. Based on a literature review and analysis of loan features along with tentative evidence from empirical cases of Chinese bilateral lending, we identify four hypothetical types of conditionality: political conditionality, embedded conditionality, cross-conditionality and emergent conditionality. In all likelihood the last three types of conditionality are not imposed by a unitary state actor, but emerge as an indirect consequence of the voluminous busi-ness activities of Chinese state-linked lenders and enterprises in developing countries. Keywords: China, bilateral lending, conditionality, policy banks JEL codes: F34, F36, F59
 • Kaaresvirta, Juuso; Koivu, Tuuli; Mattlin, Mikael; Mehrotra, Aaron; Rautava, Jouko; Sutela, Pekka (2008)
  BOFIT Online 8/2008
  Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) järjesti marraskuussa 2008 Kiinan taloutta koskevan tietoiskun, jossa BOFITin tutkijat esittelivät näkemyksiään Kiinan talouden eri lohkoilta. Tässä julkaisussa olevat artikkelit perustuvat tietoiskussa pidettyihin esityksiin. Ensimmäinen artikkeli käsittelee Kiinan asemaa maailmantaloutta kurittavan kriisin keskellä, tehtyjen talouspolitiikkatoimien vaikuttavuutta ja lyhyen aikavälin kasvunäkymiä. Toisessa kirjoituksessa keskitytään talouspoliittisessa keskustelussa tärkeällä sijalla olleeseen hinta- ja kustannuskehitykseen. Seuraava artikkeli käsittelee Kiinan roolia maailmantaloudessa ja raaka-ainekaupassa. Neljäs artikkeli pohtii sitä, miten valtion rooli on muuttumassa Kiinan taloudessa. Kaksi viimeistä kirjoitusta keskittyvät Kiinan pitkän aikavälin kasvukysymyksiin sekä Suomen, Venäjän ja Kiinan välisiin taloussuhteisiin. Avainsanat: Kiina, talouskehitys, talouspolitiikka, inflaatio, raaka-aineet, pitkän aikavälin kasvu
 • Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Mattlin, Mikael; Mehrotra, Aaron; Pääkkönen, Jenni; Rautava, Jouko (2009)
  BOFIT Online 9/2009
  BOFIT Kiina-tietoiskun avaus........................................3 Antti Suvanto, osastopäällikkö, Suomen Pankki Talouskasvu jatkuu vahvana - elvytyspolitiikalla kuitenkin riskinsä.4 Jouko Rautava, ekonomisti, BOFIT Ulkomaankauppa toipumassa kriisistä ................................9 Juuso Kaaresvirta, ekonomisti, BOFIT Kiina vahvistaa juanin kansainvälistä roolia.......................14 Aaron Mehrotra, ekonomisti, BOFIT Mitä kuuluu Kiinan valtionyhtiöiden reformeille?...................19 Mikael Mattlin, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto Kiinan joustavat työmarkkinat työmarkkinoiden kehitysnäkymiä.....24 Jenni Pääkkönen, ekonomisti, BOFIT Kiinan pitkän aikavälin kasvupotentiaali...........................29 Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, BOFIT
 • Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Mattlin, Mikael; Nojonen, Matti; Mehrotra, Aaron; Rautava, Jouko (2010)
  BOFIT Online 4/2010
  Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) järjesti lokakuussa 2010 kolmannen Kiinan taloutta käsittelevän tietoiskun. Tämän julkaisun artikkelit perustuvat tietoiskussa pidettyihin esitelmiin. Ensimmäinen kirjoitus analysoi Kiinan taloustilannetta BOFIT Kiina-ennusteen valossa ja kommentoi Kiinan vaikutusta Suomen ulkomaankauppaan. Toinen kirjoitus pohtii Kiinan työmarkkinoiden kehitystä ja valottaa erityisesti vapaan työvoimareservin määrää sekä palkkakehitystä koskevaa keskustelua. Kolmannessa artikkelissa tutkitaan sitä, mitä yhteistä ja mitä eroja Kiinan valuuttakurssipolitiikassa ja juanin kehityksessä on verrattuna Japanin jenin ja Korean wonin historiaan. Kirjoituksessa käsitellään myös tärkeäksi aiheeksi kohonnutta juanin kansainvälisen käytön lisääntymistä. Neljäs kirjoitus valottaa sitä, miten Kiinan sisäisessä keskustelussa nähdään erilaiset ajankohtaiset maailmantalouden hallintaa ja uudistuksia koskevat asiat. Se perustuu meneillään olevaan tutkimukseen, joka pohjaa laajaan kiinalaiseen lähdemateriaaliin. Viimeinen artikkeli pohdiskelee Kiinan pitemmän aikavälin kasvupotentiaalia ja siinä käsitellään mm. investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
 • Mattlin, Mikael (2007)
  BOFIT Discussion Papers 10/2007
  This paper reviews recent regulatory and policy changes that affect the Chinese central government's ownership and authority over the capital allocations of strategic state-owned enterprises (SOE).The paper examines the reform of the central government's relationship with key SOEs as a consequence of the establishment of the State Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) in 2003, the coming introduction of a centralised operating and budgeting system for SOEs, and the government's ongoing re-evaluation of its ownership policy.SASAC appears to have the potential to develop into a major actor in China's domestic capital allocation, with an active role in strategic financing and restructuring of key sectors of the Chinese economy. The data reviewed for this paper strongly suggests that the Chinese central government aims to retain significant ownership control over key SOEs and, by extension, over a major part of the domestic economy.The new operating and budgeting system is set to significantly enhance central government control over SOEs' capital allocation. Key words: State-owned enterprises, privatisation, corporate governance, China JEL classification: G32, G38, P26, P31
 • Herrala, Risto; Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Mattlin, Mikael; Rautava, Jouko; Simola, Heli (2012)
  BOFIT Online 5/2012
  Tiivistelmä 3 Vallanvaihto ja talouspolitiikan raamit 4 Jouko Rautava, ekonomisti Hu Jintaon hallinnon arviointia 10 Risto Herrala, ekonomisti Voiko Kiina muuttaa talouspolitiikkansa suuntaa? 13 Mikael Mattlin, tutkija Seuraavaksi Kiina vapauttaa rahoitusmarkkinat? 17 Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö Made in China kalliimpaa kuin koskaan ennen? 20 Juuso Kaaresvirta, ekonomisti Suomen Kiinan-kaupan kehitys 24 Heli Simola, ekonomisti