Browsing by Subject "MiFID"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Rahoitustarkastus (2007)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/2007
  Indeksilainojen hinnoittelu ei ole riittävän läpinäkyvää Ulkomaisten rahastojen osuuksien markkinointi Suomessa Kuolinpesän pankkiasiat Pankkiryhmittymien rakennemuutokset edellyttävät yhä tehokkaampaa valvojien kansainvälistä yhteistyötä MiFID edistää valvontayhteistyötä, lisää kilpailua ja kehittää asiakkaansuojaa Vakavaraisuusvalvonnassa uudet välineet käyttöön Basel II -säännökset velvoittavat pankkeja julkistamaan yhä enemmän tietoja vakavaraisuudestaan Valvonnan rahoitus ja kustannukset Rata onnistunut hyvin tavoitteissaan Tapahtumakatsaus
 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2008
  Rahoitustarkastuksen sanktiovaltuudet väärinkäytösten torjumiseksi ovat eurooppalaisittain vähäiset Subprime-kriisin vaikutuksia seurataan tiiviisti Luottolaitosten liiketoimintaa sekä sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyyttä koskevien direktiivien muutostyö on alkanut Sijoitusneuvojien haettava toimilupaa Ratalta huhtikuun loppuun mennessä Ratan vuosittainen sääntely-ympäristön muutoksia arvioiva raportti valmistui Kansainvälisiä kehityshankkeita likviditeettiriskien sääntelyssä ja valvonnassa Rahoitus- ja vakuutusvalvontojen yhdistäminen etenee tiukassa aikataulussa Standardin 5.2b muutokset tulivat voimaan 1.3.2008
 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008
  Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Valvottavien toimintaympäristö Pankeilla ennätystulokset - kasvu kuitenkin taittui Suomalaiset pankit ovat vakavaraisia Luottokannan kasvuvauhti ylitti edellisvuoden tason, yritysten ja kotitalouksien ongelmaluotot lisääntyneet Pankkien varainhankinnan haasteet jatkuvat Pankkisektorin korkoriskit ovat säilyneet maltillisina Sijoituspalveluihin lisää toimijoita Rahastomarkkinoiden kehitys muutti suuntaa
 • Rahoitustarkastus (2006)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006
  Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin Lainanottajan kannattaa verrata eri vaihtoehtoja ennen lainapäätöstä Peruspankkipalveluiden hinnat muuttuneet jonkin verran Pankkien vakavaraisuus yhä alttiimpi suhdannevaihteluille Pankkien likviditeettiriskit hallinnassa Pankit hallitsevat tietotekniikkansa ulkoistamiseen liittyvät riskit Arvopaperikaupan maksujärjestelmissä ei havaittu merkittäviä riskejä Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien kokonaisvalvontaa tehostetaan Rata valmistautuu Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin mukanaan tuomiin muutoksiin Tapahtumakatsaus