Browsing by Author "Miettinen, Paavo"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-19 of 19
 • Miettinen, Paavo; Saada, Adam; Tiililä, Nea; Vauhkonen, Jukka (2020)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2020
  Stricter capital requirements since the global financial crisis have improved the ability of banks to lend and absorb losses in a crisis situation like the coronavirus pandemic. A robust lending capacity is now needed to finance fundamentally sound Finnish companies with liquidity needs. It must be ensured that banks are well-capitalised to withstand future loan losses.
 • Tölö, Eero; Miettinen, Paavo (2018)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 25/2018
  We examine bank capital shocks using a recent new approach based on non-normal errors in vector autoregressive models. Using a sample of 14 European economies over January 2004 through March 2018 we identify two distinct classes of bank capital shocks, capital tightening shocks, and bank profitability shocks. We find that both bank capital shocks frequently lead to changes in lending volume and interest rates for new loans. In contrast to some recent similar studies, we find less evidence for impact on production. Bank capital shocks have further effects on the substitution between the bank and market-based financing and on credit allocation across different borrower sectors. Policymakers may find these results useful when considering counter-cyclical adjustments to the bank capital requirements.
 • Miettinen, Paavo (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 5/2017
  This paper considers equilibrium behavior in a descending price auction with two players that are asymmetrically informed. The ”informed” player knows his valuation while the other does not. The uninformed player can acquire information about his valuation with a positive cost during the auction. We assume that the information acquisition activity is covert and we characterize the equilibrium behavior in the setting where players’ valuations are independently and identically distributed. We derive the explicit ”inverse bid” functions in the case of the uniformly distributed valuations and provide a revenue comparison between the ascending and descending price auctions in this case.
 • Miettinen, Paavo (2012)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 8/2012
  Published in Journal of Economic Theory, Volume 148, Issue 3, May 2013, Pages 1213-1225
  In this paper we consider equilibrium behavior in a Dutch (descending price) auction when the bidders that are uninformed of their valuations with probability q and can acquire information about their valuation with a positive cost during the auction. We assume that the information acquisition activity is covert. We characterize the equilibrium behavior in the setting where bidders are ex ante symmetric and have independent private values. We show that when the number of bidders is large the Dutch auction produces more revenue than the first price auction.
 • Miettinen, Paavo (2010)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 7/2010
  Published in Journal of Economic Theory, Volume 148, Issue 3, May 2013, Pages 1213-1225 ; https://doi.org/10.1016/j.jet.2012.09.018
  In this paper we consider equilibrium behavior in a Dutch (descending price) auction where the bidders are uninformed of their valuations with probability 1-q and can acquire information about their valuation at a positive cost during the auction. We assume that the information acquisition activity is covert. We characterize the equilibrium behavior in a setting where bidders are ex ante symmetric and have independent private values. We show that, if the number of bidders is large, the Dutch auction produces more revenue than would a first price auction.
 • Granlund, Peik; Mattinen, Olli; Suihko, Jaana; Toivanen, Mervi; Uusi-Äijö, Harriet; Asplund, Tuulia; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Koskinen, Kimmo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Strandman, Ville; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2016)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2016
  Esipuhe 4 1 Yhteenveto 7 2 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 9 3 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 15 4 Suomalaisten luottolaitosten vakavaraisuus 20 5 Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset 22 Liiteartikkeli 1: Ulkoiset arviot Suomen riskeistä ja makrovakaustoimenpiteiden riittävyydestä 28 Liiteartikkeli 2: Pohjois- ja Baltian maissa tehdyt asuntoluotonantoon ja –markkinoihin vaikuttavat makrovakaustoimenpiteet 30 Taulukkoliite 34
 • Mattinen, Olli; Toivanen, Mervi; Björklund, Nina; Jantunen, Lauri; Kauko, Karlo; Koskinen, Kimmo; Laakkonen, Helinä; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2017)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2017
  1 Esipuhe 4 2 Yhteenveto 7 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 9 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 14 5 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 18 Liiteartikkeli 1. Ruotsin ja Tanskan talouskehitys ja rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudet 20 Liiteartikkeli 2. Lainanottajiin kohdistuvista makrovakausvälineistä 30
 • Alhonsuo, Sampo; Granlund, Peik; Kiviniemi, Arttu; Mattinen, Olli; Taskinen, Sinikka; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Koskinen, Kimmo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Topi, Jukka; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2018)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2018
  1 Esipuhe..5 2 Yhteenveto..8 3 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat..10 3.1 Kokonaisluoton liittyvät vakausuhkat..10 3.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat..14 4 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus..20 Liiteartikkeli 1. Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta (G-SII/B) ja muut rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja näiden lisäpääomavaatimukset vuonna 2018..23 Liiteartikkeli 2. Suomalaisille luottolaitoksille uusi pääomavaatimus..29
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo; Taipalus, Katja (2019)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2019
  1 Esipuhe..6 2 Yhteenveto..9 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat..11 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat..15 Liiteartikkeli 1. Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset vuonna 2019..23 Liiteartikkeli 2. Järjestelmäriskipuskurin riskimittarit..28
 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo (2020)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2020
  1 Esipuhe .. 4 2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat .. 7 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat .. 16
 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Mannerkoski, Susanna; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo (2021)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2021
  1 Esipuhe ..... 4 2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat ..... 8 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat ..... 18
 • Mattinen, Olli; Toivanen, Mervi; Björklund, Nina; Jantunen, Lauri; Kauko, Karlo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2016)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2016
  1 Esipuhe 5 2 Yhteenveto 8 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 15 5 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 20 Liiteartikkeli 1. Vaihtoehtoinen tapa laskea luottokanta/BKT-suhteen trendipoikkeama 22 Liiteartikkeli 2. Asuntojen alueellinen hintakehitys Suomessa 26 Liiteartikkeli 3. Ruotsin asuntomarkkinat ja kotitalouksien velka 31
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Björklund, Nina; Jantunen, Lauri; Mattinen, Olli; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Topi, Jukka; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2017)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2017
  1 Esipuhe 5 2 Yhteenveto 8 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 14 5 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 21 Liiteartikkeli 1. Uusien asuntolainojen ehdoista 23 Liiteartikkeli 2. Luottolaitoslakiin säännökset järjestelmäriskipuskurista 27 Liiteartikkeli 3. Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset 29
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka; Voutilainen, Ville (2018)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2018
  Sisällys 1 Esipuhe 5 2 Yhteenveto 8 3 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 10 3.1 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 3.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 13 4 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 20 Liiteartikkeli: Kotitalouksien asuntolainojen ja kokonaisvelkojen määrä suhteessa vakuuksiin ja tuloihin 23
 • Björklund, Nina; Putkuri, Hanna; Tiililä, Nea; Tölö, Eero; Miettinen, Paavo; Vauhkonen, Jukka (2019)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2019
  1 Esipuhe 4 2 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 7 3 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 11 Liiteartikkeli. Kotitalouksien velkaantumista rajoittavia keinoja arvioineen työryhmän keskeiset ehdotukset 19
 • Miettinen, Paavo (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Finanssikriisin jälkeen on esitetty eri vaihtoehtoja euroalueen yhteiseksi valtionlainaksi. Monessa ehdotuksessa valtiot vastaavat velan takaisinmaksusta yhteisesti, jolloin yksi valtio voisi joutua vastaamaan toisen valtion ottamista veloista. Tämä ajatus ei ole saanut laajaa kannatusta jäsenvaltioissa. Euroopan järjestelmäriskikomitean (European Systemic Risk Board, ESRB) asettaman korkean tason työryhmän arvioima malli ns. turvallisista velkakirjoista sen sijaan ei sisällä yhteisvastuuta.
 • Miettinen, Paavo (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Kiintiö- ja hallintouudistus kasvattaa IMF:n pysyvää lainauskapasiteettia kriisien ehkäisyyn ja siirtää äänivaltaa erityisesti teollisuusmailta nousevien talouksien maille.
 • Miettinen, Paavo; Saada, Adam; Tiililä, Nea; Vauhkonen, Jukka (2020)
  Euro & talous 2/2020
  Pankkien vakavaraisuusvaatimusten tiukentaminen globaalin finanssikriisin jälkeen on parantanut pankkien kykyä luotottaa ja kestää tappioita koronapandemian kaltaisissa kriisitilanteissa. Vahvaa luotonantokykyä tarvitaan nyt vaikeuksissa olevien elinkelpoisten suomalaisten yritysten lainoittamiseksi. On huolehdittava, että pankkien pääomat riittävät kattamaan tulevat luottotappiot.
 • Miettinen, Paavo (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut yhtäjaksoisesti vuosituhannen vaihteesta lähtien. Velan rakenne on muuttunut, kun asuntolainojen ohella myös kotitalouksien muiden luottojen määrä on kasvanut. Yhä suurempi osa kotitalouksien velasta muodostuu kulutusluotoista tai kotitalouden omistaman osakehuoneiston osuutena taloyhtiölainasta.