Browsing by Author "Myller, Marko"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 21
 • Myller, Marko (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The 'swallow or be swallowed' game between stock exchanges continues. The focus of attention has shifted to the Nordic countries, with the OMX Group getting its turn in the global integration of exchanges. This coincides with completion of the merger between parent companies of the London and Milan stock exchanges.
 • Myller, Marko; Pylkkönen, Pertti (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Finanssikriisin seurauksena Euroopan arvopaperimarkkinoilla on käynnistetty useita sääntelyhankkeita. Osassa hankkeista saatetaan voimaan uutta sääntelyä ja osassa tarkistetaan jo voimassa olevia määräyksiä.
 • Myller, Marko (2009)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  A new entity will be introduced into the value chain of Nordic securities trading the central counterparty (CCP), located between the stock exchange and the central securities depository. A solution is also being sought for a reliable credit derivative infrastructure.
 • Myller, Marko (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The fragmentation of cash equity trading continues in Europe. Some of the multilateral trading facilities now play a major role alongside traditional stock exchanges.
 • Myller, Marko (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Multilateral trading facilities (MTFs) have arrived in Europe. As competition heightens, the focus of attention is on the most traded shares on stock exchanges. Will there be a redistribution of trading volumes? The future of one of the new players already looks unsure.
 • Myller, Marko (2013)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  In the global financial markets, many agents may provide services or participate in different countries' payment and settlement systems, central securities depositories and central counterparties without having local activities in these countries. Many agents also have companies with broadly similar names in different countries. In order that counterparties could be reliably identified, a new global legal entity identifier is being developed.
 • Myller, Marko (2008)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Monenkeskisten kaupankäyntipaikkojen aalto rantautui Eurooppaan. Kilpailun kiristyessä perinteisten pörssien vaihdetuimmat osakkeet ovat kaikkien tähtäimessä. Käynnistyykö volyymien uusjako? Yhden uuden toimijan tulevaisuus näyttää jo nyt epävarmalta.
 • Myller, Marko (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Arvopaperikaupan arvoketjussa Pohjois-maissa aloittaa uusi toimija - keskusvastapuoli kiilaa pörssin ja arvopaperikeskuksen väliin. Myös luottojohdannaisten luotettavalle infrastruktuurille haetaan ratkaisua.
 • Myller, Marko (2009)
  Suomen Pankki. BoF online 12/2009
  Tässä selvityksessä käsitellään pohjoismaisilla osakemarkkinoilla lokakuussa 2009 käynnistyvää keskusvastapuoliselvitystä. Selvityksen pyrkimyksenä on kertoa yleistajuisesti, mikä keskusvastapuoli on, mitä se tekee ja miten se vaikuttaa markkinoiden toimintaan. Uudistuksen seurauksena Helsingin Pörssin suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeilla tehtyjen kauppojen selvitysprosessi mukautuu kansainvälisiin menettelytapoihin. Hankkeella pyritään luomaan uudenlaista kilpailua markkinoille. Pohjoismaat aikovat ottaa ensimmäisenä maailmassa käyttöön kolmen keskusvastapuolen yhteistoimintaan perustuvan toimintatavan. Käytännössä myös pörssien ja monenkeskisten kauppapaikkojen välinen tasaveroinen kilpailu tulee mahdolliseksi, koska yksi keskusvastapuoli voi palvella useita kauppapaikkoja.
 • Myller, Marko; Pylkkönen, Pertti (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Keskusvastapuolien linkittyminen ristiin on Euroopassa vasta alkumetreillä. Useammat toimijat ovat aloittamassa keväällä keskusvastapuolipalveluiden tarjoamisen Helsingin pörssille. OTC-johdannaisten siirtämistä keskusvastapuoliselvitykseen on valmisteltu pitkin vuotta.
 • Heikkinen, Päivi; Myller, Marko (2011)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Rahoitusmarkkinoiden integraatio on muuttanut arvopaperikaupan arvoketjun rakenteita. Euroopassa sääntelyllä on hel-potettu rajat ylittävää toimintaa ja fuusioi-ta ja lisätty kilpailua etenkin kaupankäyn-nissä. Markkinatoimijat ovat käyttäneet avautuneita mahdollisuuksia hyväkseen. Miten tämä näkyy Suomen arvopaperi-markkinoilla?
 • Myller, Marko (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Globaaleilla rahoitusmarkkinoilla useat osapuolet voivat tarjota palveluita tai olla jäseninä eri maiden maksu- ja selvitysjärjestelmissä, arvopaperikeskuksissa ja keskusvastapuolissa ilman, että niillä on paikallista toimintaa näissä maissa. Useilla toimijoilla on myös nimeltään samankaltaisia yhtiöitä eri maissa. Jotta vastapuolet voitaisiin tunnistaa luotettavasti, kehitteillä on uusi maailmanlaajuinen oikeushenkilötunnus.
 • Myller, Marko (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Pörssikaupankäynnin hajautuminen jatkuu Euroopassa.Osa monenkeskisistä kaupankäyntipaikoista on noussut merkittävään asemaan perinteisten pörssien rinnalle.
 • Myller, Marko; Pylkkönen, Pertti (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  As a result of the financial crisis, many regulatory initiatives have been launched in the European securities markets. Some of the initiatives implement new regulations and others revise existing regulations.
 • Myller, Marko; Pylkkönen, Pertti (2009)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  The interoperating links between central counterparties (CCP) are only taking their first steps in Europe. In spring, many actors will launch CCP services for the Helsinki Exchange. The transfer of OTC derivatives to CCP clearing took all of 2009.
 • Heikkinen, Päivi; Myller, Marko (2011)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Financial market integration has changed the structures of the securities trading value chain. European regulation has facilitated cross-border trading and mergers and enhanced competition, particularly in trading. Market participants have utilised the new opportunities. How does this show up in the Finnish securities market?
 • Myller, Marko (2016)
  Finanssivalvonta. Blogi 4.11.2016
  Marraskuun 4. päivä tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä kun euroalueen pankkien vakavaraisuusvalvonta koki historiallisen muutoksen. Suurimmat ja laajemmin rajat ylittävää toimintaa harjoittavat pankit (noin 130) siirtyivät Euroopan keskuspankin suoraan valvontaan.
 • Myller, Marko (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  The Eurosystem's TARGET2-Securities concept aimed at harmonising the European settlement infrastructure also supports the direct holding of securities. A public consultation has been launched; market participants should study the user requirements.
 • Myller, Marko (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Eurojärjestelmän TARGET2-Securitieshankkeen konsepti tukee myös arvopapereiden suoraa omistusta. Tavoitteena on harmonisoida eurooppalaista selvitysinfrastruktuuria. Markkinakonsultaatio on käynnistymässä - kaikkien markkinaosapuolien on syytä käydä huolella lävitse käyttäjävaatimukset.
 • Myller, Marko (2001)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 2/2001