Browsing by Author "Newby, Elisa"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 25
 • Newby, Elisa (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Eurojärjestelmän päätös aloittaa omaisuusvakuudellisten arvopapereiden (englanniksi asset-backed securites, ABS) ostot on herättänyt kysymyksiä keskuspankin riskien kasvusta ja kirvoittanut tiukimmat kriitikot julistamaan EKP:n roskapankiksi. ABS-markkinoihin liitytetyt epäluulot on helppo ymmärtää, sillä kyseiseen markkinaan kulminoitui koko maailmanlaajuisen finanssikriisin lähtölaskenta. ABS-lainojen ostoilla eurojärjestelmä pyrkii parantamaan rahapolitiikan välittymistä ja tukemaan luotonantoa yrityksille ja kuluttajille.
 • Newby, Elisa; Railavo, Jukka; Ripatti, Antti (2011)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  The purpose of economic forecasts is to support economic agents decision-making by providing a coherent picture of the present state of the economy and the outlook for the future. Since 2004, a key tool for preparing the Bank of Finland s forecast has been the Aino model.1 It is employed as a tool for integrating forecast information. The new version of the Aino model was introduced in the preparation of the March 2010 forecast. This article describes the features of the model and its use in the preparation of forecasts.
 • Newby, Elisa (2013)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Arvonlisäykseen perustuva ulkomaankaupan tilastointi jäljittää jokaisen maan ja sektorin tuottaman arvonlisäyksen tuotantoprosessin eri vaiheissa. Uusi OECD:n ja WTO:n laatima tietokanta antaa päätalousalueiden kauppavirtojen epätasapainosta sekä tuonnin ja viennin välisestä riippuvuudesta erilaisen kuvan kuin perinteiset tullitilastot. Tässä artikkelissa tarkastellaan myös euroalueen kauppataseiden epätasapainoa arvonlisäysperusteisesti. Arvonlisäykseen perustuvat tilastot eivät korvaa perinteisiä bruttopohjaisia ulkomaankauppatilastoja, mutta tarjoavat vaihtoehtoisen tavan tarkastella ulkomaankaupan merkitystä etenkin sellaisten maiden kannalta, jotka ovat integroituneet globaaleihin arvoketjuihin.
 • Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo (2011)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  The Bank of Finland's Monetary Policy and Research department prepares a macroeconomic forecast twice a year for the current calendar year and the following two years. The forecast describes the most probable developments in the economy at the forecast date. In addition to the Finnish economy, the forecast also examines inter-national developments. However, interest and exchange rates are assumed to develop in line with financial market expectations, and no forecast is prepared for them. This article examines the accuracy of forecasts with respect to GDP inflation, unemployment and the components of GDP. An analysis of forecast errors is topical, as the Bank of Finland forecast model has recently been updated. In 2004-2009 the Bank prepared its fore-casts using a general equilibrium model of the Finnish economy named Aino.1 In spring 2010 the Bank introduced a new estimated version of the Aino model 2.
 • Newby, Elisa (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Digitalisaation muutosvoima oli kantavana teemana teknologiakaupunkina tunnetun Oulun ja digitalisaatiota hyödyntävien keskuspankkien kärkipaikkaa tavoittelevan Suomen Pankin kohtaamisessa Oulussa 25.–26.4.2018.
 • Newby, Elisa (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  EKP:n neuvoston eilen (4.9.2014) julkaisemat rahapolitiikan elvytystoimet ovat jatkumoa kesäkuussa julkaistulle rahapolitiikkapaketille. EKP:n neuvosto laski kaikkia rahapoliittisia korkojaan 0,10 prosenttiyksiköllä. Neuvosto asetti yön yli -talletuskoron -0,20 prosenttiin, jolloin pankkien täytyy maksaa entistä enemmän keskuspankkiin tekemistä talletuksistaan. Miinusmerkkinen korko kannustaa ylijäämäisiä pankkeja lainaamaan alijäämäisille pankeille sen sijaan, että ylijäämäiset pankit tallettaisivat varansa keskuspankkiin.
 • Newby, Elisa; Railavo, Jukka; Ripatti, Antti (2011)
  Euro & talous. Talouden näkymät 3
  Talousennusteilla pyritään tukemaan taloudenpitäjien päätöksentekoa luomalla johdonmukainen kuva talouden nykyhetkestä ja tulevaisuudennäkymistä. Suomen Pankin keskeisenä ennustetyökaluna on vuodesta 2004 lähtien ollut Aino-malli1.Mallia käytetään ennusteessa kokoavana välineenä. Aino-mallin uusi estimoitu versio otettiin ennustekäyttöön maaliskuun 2010 ennusteessa. Tässä artikkelissa kuvataan sekä mallin piirteitä että mallin hyödyntämistä ennusteiden laadinnassa.
 • Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2015
  The effects of the Eurosystem’s expanded asset purchase programme (EAPP) are already visible on the financial markets. The achievements of the programme are, however, only intermediate goals from a central bank perspective, through which the effects of the programme can work through to the real economy and prices. To a small open economy such as Finland, the effects of the programme are transmitted particularly via lower market interest rates and a weaker exchange rate. According to calculations conducted at the Bank of Finland, the EAPP will stimulate Finland’s GDP growth by 0.2 of a percentage point and inflation by 0.3 of a percentage point in 2015.
 • Newby, Elisa (2013)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  Foreign trade statistics based on value added follow the value added by each country and sector through the different phases of the production process. A new database maintained by the OECD and WTO provides a different picture of the imbalances in trade flows between the major economic regions and the interdependency of imports and exports than that provided by traditional customs statistics. This article also examines imbalances in euro area trade on a value-added basis. Statistics based on value added do not displace the traditional gross foreign trade statistics, but offer an alternative way to examine the importance of foreign trade, particularly for those countries that are integrated into global value chains.
 • Kuusisto, Minna; Newby, Elisa (2014)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  The Eurosystem currently implements monetary policy in circumstances that are very different from those of the early years of the financial and debt crisis. The Governing Council of the ECB has pursued an accommodative monetary policy and lowered the central bank’s policy rates close to zero, meaning that the scope for lowering the expected real interest rate by deployment of traditional monetary policy instruments is now limited. Inflation expectations that are lower than the Eurosystem’s objective of price stability raise the real interest rate. This article looks at the non-standard monetary policy instruments with which, despite the zero lower bound, the Eurosystem has been able to steer market interest rates and strengthen expectations of a continuation of the accommodative monetary policy stance.
 • Newby, Elisa (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 5.6.2014 laskea ohjauskorkojaan. Koska korkoputken lattian muodostava korko, yön yli -talletuskorko, oli jo nollassa, painui talletuskorko negatiiviseksi -0,10 prosenttiin. Negatiivista talletuskorkoa joutuvat maksamaan pankit, jotka pitävät päivän päätteeksi pakollisia vähimmäisvarantoja ylittäviä varoja keskuspankissa. Keskuspankkitalletusten koron negatiivisuus ei tarkoita suoralta kädeltä yksityishenkilöiden talletustilien koron muuttumista miinusmerkkiseksi.
 • Newby, Elisa (2016)
  Euro & talous. Blogi
  EKP:n neuvosto päätti maaliskuussa 2016 kattavasta rahapolitiikan paketista. Eurojärjestelmä tarjoaa pankeille nyt uutta, erittäin pitkää rahoitusta vakuuksia vastaan.
 • Kinnunen, Helvi; Mäki-Fränti, Petri; Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo; Railavo, Jukka (2012)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  To make the correct economic policy choices one must have a view of the long-term growth prospects for the economy, as these policy choices will have implications for decades ahead. Of the factors that will influence economic growth in the decades ahead, the easiest to anticipate is population ageing, which will depress labour supply and hence reduce the economy's growth potential. In contrast, it is much harder to estimate future trends in productivity. The slower productivity growth since 2008 could be viewed as a temporary phenomenon that will be followed by a return to the earlier trend of rapid productivity growth, but it could also be a more permanent change. In any case, the share of output taken by services, with their slower productivity growth, will grow in the immediate decades ahead as the population ages, which foretells much more sluggish GDP over the next few decades.
 • Korhonen, Iikka; Newby, Elisa (2019)
  BoF Economics Review 7/2019
  This study examines the Twitter policies and use of European central banks. Almost every European central bank maintains an institutional Twitter account, but tweeting activity, tweet content and usage restrictions on Twitter use by individual staff members vary considerably. We further consider the evolution of Twitter use by European central banks in light of the growing importance of financial stability in central bank policy messaging. To study these issues, we create a database of tweets from European central banks and financial supervisors, as well as attempt to gauge how closely professional economists follow central banks on Twitter. Central banks’ Twitter activity has no relation to citizens’ online participation. We also find that central banks’ communication on financial stability with Twitter has increased over time, especially in comparison with monetary policy.
 • Chadha, Jagjit S.; Newby, Elisa (2013)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 20/2013
  This paper assesses Revolutionary and Napoleonic wartime economic policy. Suspension of gold convertibility in 1797 allowed the Bank of England to nurture British monetary orthodoxy. The Order of the Privy Council suspended gold payments on Bank of England notes and afforded simultaneous protection to the government and the Bank in pursuit of the conflicting goals of price stability and war finance. The government, the Bank of England and the commercial banks formed a loose alliance drawing on due political and legal processes and also paid close attention to public opinion. We suggest that the ongoing solvency of the Bank of England was facilitated by suspension and allowed the Bank to continue to make substantial profits throughout the Wars. It became acceptable for merchants to continue to trade with non-convertible Bank of England notes and for the government to finance the war effort, even with significant recourse to unfunded debt. These aspects combined to create a suspension of convertibility that did not undermine the currency. By contrast, the Assignats debacle had cost the French monetary system its reputation in the last decade of the 18th century and so Napoleonic finance had to evolve within a more rigid and limiting framework. JEL Classification: C61, E31, E4, E5, N13 Keywords: Monetary Orthodoxy, Suspension of Convertibility, War Finance
 • Newby, Elisa (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Kun Kreikka kolme vuotta sitten seisoi kuilun partaalla, euroalueen rahoitusmarkkinat olivat myllerryksessä. Sijoittajat vaativat erittäin korkeita tuottoja euroalueen reunamaiden – Italian, Espanjan, Portugalin ja Irlannin – valtionlainoille ja markkinat pelkäsivät euroalueen hajoamista. Tänä kesänä rahoitusmarkkinoiden reaktiot Kreikan kriisiin ovat olleet huomattavasti vaimeampia kuin kolme vuotta sitten.
 • Newby, Elisa (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Euroalueella negatiivisen keskuspankkikoron aikakausi on kestänyt jo puolitoista vuotta.
 • Newby, Elisa; Suni, Jaakko (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 13/2012
  Julkaisussa tarkastellaan palveluiden (pl. matkailu- ja kuljetuspalvelut) viennin kehitystä toimialakohtaista aineistoa hyödyntämällä. Näihin palveluihin kuuluvat mm. korkean arvonlisäyksen palvelut kuten asiantuntijapalvelut sekä tutkimus- ja kehitystyö. Palveluiden (pl. matkailu- ja kuljetuspalvelut) vienti on Suomessa kapealla pohjalla, sillä radio-, TV- ja tietoliikennevälineiden valmistuksen toimialan osuus muodostaa siitä noin kaksi kolmasosaa. Eniten tuloja saadaan välityskaupasta ja tietotekniikkapalvelujen viennistä. Vaikka palveluiden (pl. matkailu- ja kuljetuspalvelut) viennin arvon BKT-osuus on Suomessa EU-maiden keskiarvoa suurempi, on se vuoden 2009 jälkeen kehittynyt heikommin kuin kilpailijamaissa.
 • Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 09/2012
  1 Johdanto 3 2 Potentiaalisen tuotannon arviointi tuotantofunktiomenetelmällä 5 2.1 Tuotantopanosten aikasarjojen hajoitelmat 5 2.2 Potentiaalisen tuotannon ennustaminen 10 3 Potentiaalisen tuotannon arviointi estimoidun Aino-mallin avulla 12 3.1 Potentiaalisen tuotannon käsitteet DSGE malleissa 12 3.2 Tuotannon luonnollisen tason kehitys 14 3.3 Uuden datan vaikutus tuotantokuilu arvioon 16 4 Päätelmät 18
 • Kuusisto, Minna; Newby, Elisa (2014)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikkaa tällä hetkellä hyvin erilaisissa oloissa kuin finanssi- ja velkakriisin alkuvuosina. EKP:n neuvosto on harjoittanut elvyttävää rahapolitiikkaa ja laskenut keskuspankin ohjauskorot nollan tuntumaan, joten mahdollisuudet alentaa odotettua reaalikorkoa perinteisten rahapolitiikan välineiden avulla ovat pienet. Reaalikorkoa nostavat eurojärjestelmän hintavakaustavoitetta vähäisemmät inflaatio-odotukset. Tässä artikkelissa tarkastellaan rahapolitiikan epätavanomaisia välineitä, joiden avulla eurojärjestelmä on nollakorkorajoitteesta huolimatta pystynyt ohjaamaan markkinakorkoja ja vahvistamaan odotuksia kevyen rahapolitiikan jatkumisesta.