Browsing by Subject "Nordea"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Kauko, Karlo (2016)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2016
  Nordea Group intends to merge its large subsidiary banks operating in other Nordic countries to the Swedish parent company, which is supervised by the Swedish supervisory authority, Finansinspektionen. The importance of the change for Finland is heightened by Nordea's large market share.
 • Kauko, Karlo (2016)
  Euro & talous 2/2016
  Nordea-konserni on fuusioimassa muissa Pohjoismaissa toimivia suuria tytäryhtiöpankkejaan ruotsalaiseen emoyhtiöön, jota valvoo Ruotsin valvontaviranomainen. Suomessa muutoksen merkitystä lisää Nordean suuri markkinaosuus.
 • Alhonsuo, Sampo (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  Large Nordic financial groups' profits are based on a large number of countries. Finland weights heavily for Sampo Group and Nordea.
 • Alhonsuo, Sampo (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Suurten pohjoismaisten finanssikonsernien tulos muodostuu hyvin monesta maasta. Suomen merkitys tuloksissa on Sampokonsernissa ja Nordeassa merkittävä
 • Rahoitustarkastus (2003)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2003
  IAS-tilinpäätösinformaation tavoitteena tukea sijoittajan päätöksentekoa IAS-tilinpäätös vain osalle luottolaitoksia pakollinen Nordean tavoite organisoitua eurooppayhtiöksi: valvonta keskittyy Ruotsiin Tehokas markkinakuri edellyttää pääomavaatimusten julkistamista Vakavaraisuutta koskevassa direktiiviluonnoksessa pyritty ottamaan huomioon EU:n erityispiirteet Rahoitustarkastus arvio valvottavien riskinkantokykyä säännöllisesti Tyytyväisyys rataan lisääntynyt Listatun yhtiön ostaminen Rahoitustarkastus kannattaa työryhmän ehdotusta uudeksi osakeyhtiölaiksi Arvopaperilautakunnan ratkaisuja Tapahtumakatsaus
 • Helenius, Jyri; Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Groschup, Torsten; Risku, Marjo; Halme, Tomi; Mattinen, Olli (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Suomen luottolaitossektori yksi Euroopan keskittyneimmistä Digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos näkyvät pankkien strategioissa Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus vahva Suomen pankkisektorin vakavaraisuus selvästi eurooppalaista keskitasoa vahvempi Pankkisektorin vakavaraisuuden merkittävä heikkeneminen edellyttäisi poikkeuksellisen suuria muutoksia pankkien kannattavuudessa tai riskeissä Finanssivalvonnan asettamalla asuntoluottojen riskipainolattialla vähäiset välittömät vakavaraisuusvaikutukset IFRS 9 -standardin välitön vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen marginaalinen Luottolaitostoiminnan kasvaneet pääomavaatimukset heikensivät rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuutta Hyvä tuottokehitys kompensoi kasvaneita kuluja Korkokate edelleen merkittävin tulonlähde Suomalaiset pankit ovat keskimäärin eurooppalaisia pankkeja tehokkaampia Maksupalvelutuottojen osuus kokonaistuotoista vaihtelee suuresti Kotitaloussektorin järjestämättömien saamisten osuuden nousu tasaantunut Pankkisektorin lyhyen ajan maksuvalmius hyvällä tasolla Riippuvuus markkinaehtoisesta varainhankinnasta EU:n suurimpia Markkinariskin pääomavaatimusten merkitys laskenut; nyt lähellä eurooppalaista keskitasoa Pankkien sijoitukset riskipitoisiin velkakirjoihin pysyneet vähäisinä Suomalaispankeilla ei merkittäviä valuuttariskejä Pankkisektorin osakeriskit kokonaisuudessaan vähäiset Korkojen nousulla myönteinen vaikutus pankkien korkokatteeseen