Browsing by Author "Ollus, Simon-Erik"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 20
 • Ollus, Simon-Erik; Simola, Heli (2007)
  BOFIT Online 5/2007
  We study re-exports from Finland to Russia.Re-exported goods are defined as goods that are imported by a purchaser in one country who then exports the product to a third country without processing. Re-exports are a major driver behind recent growth of Finnish exports to Russia, with re-exports constituting over a quarter of Finnish exports to Russia in 2005.Re-exporting typically involves high-value products such as electronics and vehicles.Finland's involvement in such trade reflects the technically advanced nature of Finnish logistics and traditionally large transit streams through Finland to Russia.Other reasons for re-exports include Russia's vast market potential for Finnish trading companies, Finnish companies' special knowledge about Russian demand (asymmetric information), transfer pricing and grey schemes.The domestic income and employment effects of re-exports are similar to those of transit trade.Re-exports are highly cyclical, making long-term developments hard to predict. Keywords: Russia, Finland, foreign trade, re-exports.
 • Ollus, Simon-Erik (2007)
  Bofit. Focus/Opinion. Expert view 4/2007
 • Ollus, Simon-Erik (2004)
  BOFIT Online 2004/9
  Russia's economy has recovered after the deep recession in 1998 and the country currently scores high growth figures.One driving force is the booming oil sector, which gains from high world oil prices.Russia is very dependant on raw materials, and especially of the oil sector.The country is close to the limits of oil production and export capacity.Investments in new capacity and improvement of old are desperately needed.Moreover, during the current high oil price period, and especially recently as the largest oil company Yukos has been under attack by the authorities, international observers have become especially alert to fluctuations on the oil sector.The Yukos affair has ensured us that Russia's transition towards a market economy is far from over. However, foreign companies seem to be adapting to the situation, as foreign investments to Russia still continues to grow, despite the conflict.Keywords: Russia, oil, oil production, oil export, investment atmosphere
 • Juurikkala, Tuuli; Korhonen, Vesa; Ollus, Simon-Erik; Sutela, Pekka; Tekoniemi, Merja (2006)
  BOFIT Online 2/2006
  Mikä on Venäjän paino ja minkälainen toimija Venäjä on maailmantaloudessa?Miksi Venäjän talous kasvaa niin nopeasti ja onko nykyinen talouskasvu kestävällä pohjalla?Näkyykö monia vuosia jatkunut talouskasvu Venäjän alueilla?Entä kehittyvätkö rahoitus- ja pankkisektori?Oheiset artikkelit valottavat näitä Venäjän talouskehityksen kannalta keskeisiä kysymyksiä.Viimeinen artikkeli käsittelee Ukrainan talouden keskeisiä haasteita vuonna 2006. Artikkelit perustuvat BOFIT:in ekonomistien alustuksiin Venäjä tietoiskuussa Helsingissä 8.5.2006. Asiasanat: Venäjä, maailmantalous, talouskasvu, aluetalous, rahamarkkinat, pankkisektori
 • Ollus, Simon-Erik (2004)
  BOFIT Online 11/2004
  Venäjän pankkisektorissa on potentiaalia ja se kasvaa nopeasti.Ihmiset tarvitsevat enemmän luotettavia pankkipalveluita, minkä pankit ovat tiedostaneet ja alkaneet parantaa toimintatapojaan.Lisäksi viranomaiset ovat määrätietoisesti pyrkineet parantamaan.Pankkivalvonnan kiristyminen rajoittaa epämääräisten pankkien toimintaa ja parantaa koko sektorin luottamusta. Uudistuksista huolimatta Venäjän pankkisektori on edelleen kehittymätön ja herkkä huhuille.Näistä viime kesän epäluottamus pankkisektorilla meitä muistuttaa.Peruskysymys onkin paljolti luottamuksesta.Suurin osa kotitalouksista ei edelleenkään luota pankkeihin.Epäluottamuksen poistamiseen ei ainoastaan pankkilainsäädäntö riitä.Myös talouden toimintaympäristön on oltava vakaa.Venäjän markkinatalous on edelleen nuori eikä se toimi niin kuin länsimaalaisessa mielessä ymmärrämme markkinatalouden säännöt.Lainsäädäntö on edelleen valikoiva ja politiikan sotkeutuminen yritystoimintaan on tavallista. Pankkisektorin uudistuminen vaati koko talouden toimintaympäristön parantumista ja luottamuksen vahvistumista.Asiasanat: Venäjän pankkisektori, luottamuspula, pankkikriisi, Venäjän pankit
 • Korhonen, Tapio; Ollus, Simon-Erik (2004)
  BOFIT Online 2004/8
  Venäjältä on tapahtunut vuosien mittaan nettomääräisesti laaja sijoitusvirta ulkomaille.Pääomien siirtyminen ulkomaille on paljolti luonnollista, sillä sijoitukset ovat olleet yllätyksellisen suurten vaihtotaseen ylijäämien vastaerä.Toisaalta sijoitusvirta on ollut Venäjän alhaisiin reaali-investointeihin nähden liiallinen ja osin seurausta Venäjällä vallinneesta heikohkosta sijoitusilmapiiristä.Viimeaikainen uutisointi maasta tänä vuonna tapahtuneesta "pääomapaosta" on suuresti liioiteltua Asiasanat: Venäjä, pääomapako, valuuttapako, pääoman liikkeet
 • Ollus, Simon-Erik (2007)
  Bofit. Focus/Opinion. Asiantuntijan näkemys 4/2007
 • Lainela, Seija; Ollus, Simon-Erik; Rautava, Jouko; Simola, Heli; Sutela, Pekka; Tekoniemi, Merja (2007)
  BOFIT Online 7/2007
 • Solanko, Laura; Ollus, Simon-Erik (2008)
  BOFIT Online 2008/3
  Venäjä on maailman suurin maakaasun viejä ja Euroopalle merkittävä kaasun toimittaja. Venäjän kaasun tuotanto ja vienti on kasvanut varsin maltillisesti viime vuosina. Kotimainen kulutus on kuitenkin viime vuosina kasvanut tuotantoa nopeammin, ja on aiheellista kysyä paljonko lisääntyneestä tuotannosta riittää vientiin. Venäjä on hitaasti vapauttamassa kaasun kotimarkkinahintoja, minkä pitäisi keskipitkällä aikavälillä kannustaa energiatehokkuuteen kotimaassa sekä leikata kulutuksen kasvua. Seuraavan kymmenen vuoden aikana vientimäärät eivät voi kuitenkaan merkittävästi kasvaa, mikä johtuu pääosin uuden tuotantokapasiteetin puutteesta. Sen jälkeen, jos suunnitellut suurinvestoinnit uusiin kenttiin onnistuvat, tilanne voi olla toinen. Venäjä suunnittelee myös vientiputkikapasiteettiin kasvattamista tuotantoa nopeammin, mikä mahdollistaa kaasun myynnin sinne, mistä kulloinkin luvataan maksaa parasta hintaa. Venäjän osuus EU-27 nykyisestä energiatarjonnasta tuskin nousee merkit! tävästi, mutta kaasumarkkinoiden erityispiirteistä johtuen Gazprom tulee jatkossakin olemaan keskeinen peluri Euroopan energiamarkkinoilla. Avainsanat: Venäjä, kaasu, kaasunvienti, Gazprom
 • Ollus, Simon-Erik; Simola, Heli (2007)
  BOFIT Online 1/2007
  Russian authorities give two official figures for imports of goods to Russia.Russian Customs registers values stated in customs declarations, while the Central Bank of Russia adds in its estimate of grey imports to obtain an overall import figure.Using mirror statistics of Russia s main trading partners, we suggest that grey imports are in fact higher than the CBR estimate.Hence, official statements of trade and current account surpluses should be reduced to better reflect Russia s actual external balance.This would also imply less capital outflow from Russia than suggested by current estimates. Keywords: Russia, foreign trade, imports, grey schemes, external balance
 • Juurikkala, Tuuli; Ollus, Simon-Erik (2006)
  Bank of Finland. Bulletin 2006 ; 4
  Russia is a globally important oil and gas producer.Russian energy is especially important to the import-dependent EU countries.Recently, Russia has expressed its interest in expanding its export markets outside Europe and has raised gas prices for several European countries.Not surprisingly, energy ranks high in both Russia's economic and foreign policy.EU dependency on Russia appears to be growing due to rising energy imports, and energy is likely to occupy a central role in the EU-Russia dialogue in the foreseeable future.
 • Juurikkala, Tuuli; Ollus, Simon-Erik (2006)
  BOFIT Online 2006/4
  Russia is a globally important oil and gas producer.Russian hydrocarbons are not only crucial to the domestic economy but also to European countries depending on energy imports.This paper reviews the current stand and future prospects of Russian oil and gas production and exports.Russia has clearly stated that it wants to diversify its oil trade by increasing its exports to other areas than Europe.At the same time, many countries have seen their gas import prices rising significantly.As energy prices and exports have also been the main driver behind the current economic boom in Russia, there is no doubt that Russian energy will stay high on both the economic and political agenda of the EU and its member countries at least in any foreseeable future.The question remains whether there is enough Russian oil and gas for all new pipelines planned, as well as whether the huge investment needs of the energy sector can possibly be fulfilled, given the current investment climate and increasing government influence in the major energy firms. Keywords: energy, oil, natural gas, Russia, EU
 • Ollus, Simon-Erik; Pyykkö, Heli (2005)
  BOFIT Online 2005/10
  Suomen ja Venäjän välinen talousyhteistyö on tiivistynyt ja maiden väliset taloussuhteet ovat merkittävästi kehittyneet sitten 1990-luvun puolivälin.Suomen Venäjän-viennin rakenne on muuttunut huomattavasti, mutta tuonnin rakenne on edelleen hyvin samanlainen kuin 1990-luvun alkupuolella.Viime vuosien Venäjän-kaupan nopean kasvun johdosta Venäjä näyttää vuoden 2005 aikana saavuttavan Suomen suurimman kauppakumppanin aseman.Myös investointitoiminta maiden välillä on kasvanut viime vuosina ja monet suomalaiset yritykset ovat laajentaneet toimintaansa Venäjän kasvaville markkinoille.Lisäksi itään suuntautuvan transitoliikenteen kasvu on ollut nopeata.Venäläiset ovat yksi suurimmista matkailijaryhmistä Suomessa ja Suomi on EU-maista suosituin matkailukohde venäläisille.Asiasanat: Suomi, Venäjä, taloussuhteet, ulkomaankauppa, investoinnit, transito, matkailu
 • Simola, Heli; Ollus, Simon-Erik (2008)
  BOFIT Online 7
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen Venäjän-kauppaa yritystasolla. Tarkastelussa käytetään ensimmäistä kertaa kattavaa, Tullihallituksen ja Verohallinnon tietoja yhdistävää tietokantaa (VIRKE-tietokanta), joka sisältää kaikki suomalaiset Venäjän-kauppaa harjoittaneet yritykset vuosina 2002-2006. Suomen Venäjän-kauppaa tarkastellaan yritys-, toimiala- ja aluetasolla verraten sitä koko ulkomaankauppaan. Venäjän-kauppa poikkeaa edelleen Suomen muusta ulkomaankaupasta. Pienten ja keskisuurten yritysten, kaupan alalla toimivien yritysten sekä Uudenmaan alueella toimivien yritysten rooli Venäjän-viennissä on muuta vientiä suurempi. Viime vuosien kehityssuunta Venäjän-viennissä on ollut keskittyminen suurille yrityksille ja Uudenmaan alueelle. Venäjän-viennin merkitys on tärkein sellaisille toimijoille, joiden toiminta on pääosin keskittynyt kotimarkkinoille. Siksi pääosalla Venäjän-vientiä harjoittavista yrityksistä toiminta ei ole merkittävästi riippuvaista viennistä Venäjälle. Venäjän-tuonnissa taas pienten ja keskisuurten sekä kaupan alalla toimivien yritysten rooli on muuta tuontia pienempi, mutta myös tuonti on alueellisesti hyvin keskittynyttä Uudellemaalle. Avainsanat: Suomi, Venäjä, ulkomaankauppa, yritykset, VIRKE
 • Ollus, Simon-Erik; Barisitz, Stephan (2007)
  BOFIT Online 2/2007
  The Russian economy is evidently largely based on the energy sector.This has raised concern in academic circles as to whether Russia is to some degree affected by the Dutch disease, i.e. whether a sharp rise of commodity prices results in an appreciation of the real exchange rate, which undermines the competitiveness of manufacturing and may lead to the deindustrialization of the economy.We focus on this possible final outcome, which has not been studied much in the literature so far: We compare Russian industrial import growth - based on EU-25 volume export figures to Russia - with domestic industrial production growth, disaggregated by branches, in the period from 2002 to 2006.In all manufacturing sectors except electrical, electronic and optical equipment and strongly protected foodstuffs, imports are found to be expanding faster than domestic output.In some sectors, imports have even exceeded domestic production.Import competition is therefore strong and rising.We conclude that Russia may be facing incipient deindustrialization at least in some parts of the manufacturing sector.This could indicate that the Russian economy has contracted the Dutch disease, although it should be noted that other factors could also have driven sectoral changes.While it is beyond the scope of our study to examine whether the other chain links of the Dutch disease hold as well, it does provide evidence of some movements in the direction of deindustrialization, which is in line with the Dutch disease theory. Keywords: Dutch disease, Russia, EU25, import competition, deindustrialization, foreign trade
 • Lainela, Seija; Ollus, Simon-Erik; Simola, Heli; Sutela, Pekka (2008)
  BOFIT Online 2008/2
  Venäjä valitsee maaliskuussa 2008 uuden presidentin, ja samalla nykyisen presidentin valtakausi on päättymässä. Vallanvaihdos herättää kysymyksiä erityisesti siitä, mitkä ovat ne haasteet, joita seuraavalla presidentinhallinolla on edessään. BOFIT julkaisee puolivuosittain kolme vuotta kattavan ennusteen Venäjän taloudesta, ja ennusteprosessin yhteydessä BOFITissa pohditaan myös Venäjän tulevien vuosien talouspoliittisia haasteita. Tämä tiivis katsaus perustuu niille ajatuksille, joista uusinta ennustetta laadittaessa on Venäjä-ryhmässä keskusteltu. BOFITin Venäjä-ennusteessa talouden arvioidaan kasvavan kuluvan vuonna lähes 8 prosenttia ja kasvun sen jälkeen hidastuvan 6 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Kireä finanssipolitiikka on löystymässä lähivuosina, ja sosiaalimenot ovat kasvamassa. Sosiaalimenojen kasvu on tarpeellista, mutta ei täysin ongelmatonta. Elinkeinopolitiikassa talouden rakenteiden monipuolistaminen on keskeisessä asemassa. Ulkomaiset investoinnit Venäjäl! le on kasvussa, mutta investointivetoisesta integraatiosta huolimatta Venäjän liittyminen WTO:hon on edelleen hidasta ja ongelmallista. Toistaiseksi Suomi on hyötynyt Venäjän nopeasta talouskasvusta kasvaneen kaupan, transiton ja investointien kautta. Lähivuosina erityisesti kahdensuuntaisten investointien kasvun odotetaan kiihtyvän. Avainsanat: Venäjän talous, talouspolitiikka, sosiaalipolitiikka, integraatio, Suomi-Venäjä suhteet
 • Ollus, Simon-Erik; Simola, Heli; Tekoniemi, Merja (2007)
  BOFIT Online 9/2007
  Venäjän aluepolitiikan perusta on 2000-luvulla muuttumassa ja uutta aluepolitiikkaa ollaan luomassa. Hallitus hyväksyi uuden aluestrategian pääpiirteissään jo vuonna 2005, mutta sen toteuttaminen on edennyt hitaasti. Aluepolitiikassa ollaan siirtymässä tuloerojen tasaamisesta kasvukeskusajatteluun, jossa valituille alueille keskitetään entistä enemmän resursseja ja niiden kasvun uskotaan kiihtyvän ja tukevan myös ympäröiviä alueita. Uuden aluepolitiikan muut pääperiaatteet ovat alueellisten aloitteiden tukeminen, aluepolitiikan erilaistaminen alueryhmittäin sekä synergia ja subsidiariteetti. Aluepoliittisen ohjelman mukaisesti alueet on jaettu neljään aluekokonaisuuteen: kasvukeskuksiin, tukialueisiin, taantuviin alueisiin ja erikoisalueisiin. 2000-luvulla keskushallinto on jatkuvasti tiukentanut otettaan alueista ja uusi aluepolitiikka korostaa jo ennestään vahvojen alueiden roolia. On epävarmaa, pystyykö se riittävästi tukemaan vähemmän kehittyneiden alueiden kehitystä. Kasvukeskusajattelu sopiikin paremmin Euroopan puoleiselle Venäjälle, jossa lähes kaikki kasvukeskukset sijaitsevat. Aasian puoleinen Venäjä taas voisi tarvita erilaista, hajaasutusalueita tukevaa aluepolitiikkaa. Alueiden kasvua voitaisiin parhaiten tukea lisäämällä alueiden itsenäisyyttä. Alueiden välille muodostuisi tervettä kilpailua ja yhteistyötä, mikä edistäisi maan sisäistä integraatiota aluestrategian mukaisesti.
 • Juurikkala, Tuuli; Ollus, Simon-Erik (2006)
  EURO & TALOUS 4
  Venäjä on maailmanlaajuisesti tärkeä öljyn- ja kaasuntuottaja. Erityisen tärkeää venäläinen energia on energiantuonnista riippuvaisille EU-maille.Viime aikoina Venäjä on ilmaissut halunsa laajentaa vientimarkkinoitaan Euroopan ulkopuolella ja on nostanut useille eurooppalaisille ostajille myymänsä kaasun hintaa. Energiakysymys onkin Venäjän talous- ja ulkopolitiikassa keskeisessä asemassa.EU:n riippuvaisuus Venäjästä näyttää lisääntyvän kasvavan energiantuonnin takia, ja energiakysymys pysynee pitkään EU:n ja Venäjän välisen vuoropuhelun asialistalla.
 • Lainela, Seija; Ollus, Simon-Erik; Rautava, Jouko; Simola, Heli; Sutela, Pekka; Tekoniemi, Merja (2007)
  BOFIT Online 6/2007
  Tiivistelmä 3 Luonnonvarat kirous vai siunaus? 4 Simon-Erik Ollus Talouskasvu alueiden näkökulmasta 12 Merja Tekoniemi Finanssipolitiikan haasteet 20 Seija Lainela Hyötyykö Suomi Venäjästä? 27 Heli Simola Venäjä Aasian ja Euroopan välissä 34 Jouko Rautava Talouskasvun uudet ehdot 40 Pekka Sutela
 • Mahlamäki, Anna; Solanko, Laura; Tekoniemi, Merja; Ollus, Simon-Erik (2005)
  BOFIT Online 2005/8
  Venäjän kokonaistuotanto on kasvanut keskimäärin hieman yli 6 % vuodessa viimeiset viisi vuotta.Tuotannon nopea kasvu on johtunut vuoden 1998 kriisin yhteydessä romahtaneen ruplan tuomasta lisääntyneestä kilpailukyvystä sekä energian ja raaka-aineiden Venäjälle suotuisasta hintakehityksestä.Tämä sektorikatsaus käy kokonaistuotannon kehityksen lisäksi läpi viiden keskeisen tuotannonalan (teollisuus-, rakennus- ja maataloustuotanto, kuljetussektori ja vähittäiskauppa) kehityksen kuluvalla vuosikymmenellä.Lisäksi katsauksessa on käsitelty Suomen kannalta mielenkiintoista Venäjän metsäteollisuutta. Avainsanat: Venäjä, BKT, teollisuustuotanto, rakennustuotanto, maataloustuotanto, metsäteollisuus, kuljetussektori, vähittäiskauppa