Browsing by Subject "Pietari"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Tekoniemi, Merja (1997)
    IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 5/1997
    Katsauksessa käsitellään Luoteis-Venäjän talousalueeseen kuuluvien Pietarin kaupungin ja Leningradin läänin sekä Pohjois-Venäjän talousalueeseen kuuluvan Karjalan tasavallan talouskehitystä vuoden 1996 aikana.Ko. alueilla BKT ja teollisuustuotanto ovat laskeneet selvästi nopeammin kuin koko Venäjällä.Pietarin kaupungin teollisuustuotannon lasku on ollut erityisen nopeaa koneenrakennusteollisuuden voimakkaan supistumisen vuoksi. Koneenrakennusteollisuuden tuotannon laskun vastapainona on Pietarissa ollut palvelusektorin nopea kasvu, mikä on vähentänyt alueen työttömyyttä.Pietarin ja Leningradin alueen myönteisen kehittymisen kannalta alueen infrastruktuurin ja liikenneyhteyksien kehittäminen on tärkeää, sillä alueen merkitys Venäjän transitokaupan keskuksena kasvaa.Alueella pyritään myös helpottamaan ulkomaisten investoijien kohtelua.Karjalassa teollisuustuotannon lasku on johtunut pitkälti metsä- ja puunjalostusteollisuuden vaikeuksista.Sekä Karjalassa että Pietarissa ja Leningradin alueella korostuivat vuonna 1996 Venäjällä yleiset ongelmat - verotulojen supistuminen ja palkkarästien kasvu.Karjalassa palkka-, eläke- ja sosiaaliturvamaksurästit aiheuttivat lakkoja ja mielenosoituksia. Lähialueyhteistyöhön käytetyt varat ovat supistuneet, mutta EU:n ja Venäjän välisten yhteistyöohjelmien myötä on mahdollista lisätä myös Suomen lähialueyhteistyötä.
  • Efimova, Elena G.; Sutyrin, Sergei F. (1996)
    IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 4/1996
    This paper provides a general assessment of transport network of the St.Petersburg region and examines the possibilities for collaboration between Russia and Finland in utilizing and enhancing the function of this network.Treating transport infrastructure as a precondition to certain forms of international economic relations, the authors argue that in recent years the transport network under review has become increasingly inadequate to handle the changing and growing needs of economic collaboration between the two countries. Nevertheless, prospects for the future are not entirely gloomy. Russia, Finland and many other countries stand to benefit substantially from the development of the transport infrastructure in the St.Petersburg region.Therefore a number of joint projects have currently been started to remedy the situation.