Browsing by Author "Pikkarainen, Pentti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Pikkarainen, Pentti (2010)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 20/2010
  The paper concentrates on illustrating and assessing central banks liquidity operations during the crisis that started in August 2007. In addition to the ECB, the central banks of Sweden, Switzerland, the United Kingdom, Australia, Japan, Canada and the United States are analyzed. During the crisis the liquidity operations of central banks have converged. In many cases, central bank balance sheets have undergone extremely strong growth. The actions by central banks raise a number of questions concerning exit from the measures taken, the impact of the measures, central banks risks and their governance structure
 • Honkapohja, Seppo; Pikkarainen, Pentti (1992)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 36/1992
  The paper studies empirically how different country characteristics are associated with the choice of a country's exchange rate regime. The sample consists of 140 economies, both developing and industrialized nations. When countries are classified according to their current exchange rate arrangements, we observe that small countries with low diversification of exports are the most likely candidates to peg their exchange rates. Other country characteristics, like the level of development, openness of the real or financial sector, geographical diversification of exports, and fluctuations in the terms of trade, have hardly any power in explaining the choice of a country's exchange rate system. Somewhat surprisingly it is developing countries which have moved towards more flexible exchange rate practices during the last 10 years. Meanwhile countries with well diversified exports have adopted more rigid exchange rate arrangements. In the light of our evidence and "conventional wisdom" the emerging monetary unification among the EC countries is somewhat peculiar. On the one hand, the EMS countries are quite large and rich, they are well integrated financially, and their trade is well diversified. According to "conventional wisdom" economies of this type tend to be floaters rather than restrict fluctuations in exchange rates. On the other hand, the EMS economies are very open in terms of the real sector, and terms of trade fluctuations have been very low in the EMS countries. Traditionally, such economies are considered to restrict fluctuations in exchange rates. The estimating models predict the following pressures. Firstly, Italy, Spain, and the United Kingdom should have floating exchange rates. Secondly, Israel, New Zealand, and Switzerland should adopt more rigid practices than their current ones. Thirdly, Finland should be in the group of limited flexibility (like the EMS) rather than peg to a basket or float.
 • Pikkarainen, Pentti (1999)
  EURO & TALOUS 1
  Rahapolitiikan strategialla tarkoitetaan periaatteita, joita keskuspankki noudattaa pyrkiessään saavuttamaan rahapolitiikkansa tavoitteet.Onnistuneelta strategialta edellytetään selkeitä ja julkisia periaatteita ja välineitä, joiden avulla tavoitteisiin pyritään.EKP:n neuvosto päätti ja julkisti eurojärjestelmän rahapolitiikan strategian keskeiset elementit loppuvuodesta 1998.
 • Pikkarainen, Pentti; Virén, Matti (1989)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 11/1989
  This paper studies the Granger causality between money, output, prices and nominal interest rates by making use of long time series from 11 countries. Empirical analyses, both in the time and frequency domain, suggest that money does not help in predicting movements in output over time. In fact, only in the cases of Canada, Italy and Norway there seems to exist a unidirectional causation from money to real output. A quite different result emerges with money and prices. Thus, typically causation runs from money to prices during the sample period.
 • Pikkarainen, Pentti (1996)
  MARKKA & TALOUS 3
 • Pikkarainen, Pentti (1986)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 1/1986
  Tärkeimpien teollisuusmaiden valuuttojen ulkoisen arvon määräytyessä valuuttamarkkinoilla vapaasti valuutan kysynnän ja tarjonnan mukaisesti jotkin pienemmät teollisuusmaat sekä useat kehitysmaat ovat omaksuneet valuuttakurssipolitiikan, jonka mukaan maan valuutan ulkoinen arvo on sidottu joko jonkin valuuttamarkkinoilla tärkeän valuutan arvoon tai useamman valuutan muodostamaan valuuttakoriin. OECD-maista Itävalta, Norja, Ruotsi ja Suomi noudattavat nykyisin tällaista korisidonnaista valuuttakurssipolitiikkaa.
 • Pikkarainen, Pentti (1986)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 2/1986
  Tässä tutkimuksessa operationalisoidaan eräässä makrotalousteoreettisessa kehikossa johdettuja valuuttakorin optimaalisia painorakenteita, kun keskuspankin tavoitteena on joko tuotannon tai hintojen vaihtelun minimointi. Painot lasketaan sekä Suomen Pankin nykyisessä valuuttakurssi-indeksissä mukana olevien 12 maan osalta että suppeammalla 5 valuutan korilla.
 • Pikkarainen, Pentti; Ripatti, Antti (1995)
  MARKKA & TALOUS 2
  Ennustaessaan talouden kehitystä keskuspankit käyttävät hyväkseen välitavoitteita ja indikaattoreita.Niiden välittämien viestien perusteella rahapolitiikan lopputavoitteen - Suomessa pohjainflaation saavuttamista pystytään ennustamaan myös pidempiä ajanjaksoja etukäteen.
 • Pikkarainen, Pentti (1996)
  Bank of Finland. Bulletin 70 ; 8 ; August
 • Pikkarainen, Pentti; Tyrväinen, Timo (1993)
  MARKKA & TALOUS no 1-2
 • Pikkarainen, Pentti; Suvanto, Antti (Edita Prima, 2006)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 109
  Luku 1 Jarmo Kontulainen, Antti Suvanto Rahapolitiikan teoria ja EKP:n rahapolitiikka 13 Luku 2 Pentti Pikkarainen, Tuomas Välimäki Eurojärjestelmän toiminta raha- ja valuuttamarkkinoilla 41 Luku 3 Urpo Levo, Kari Takala Rahahuolto Suomessa ja euroalueella 67 Luku 4 Leena Mörttinen, Kimmo Virolainen Suomen ja euroalueen rahoitusmarkkinat 95 Luku 5 Harry Leinonen Euroopan maksu- ja selvitysjärjestelmät muutosten kourissa 117 Luku 6 Kaarlo Jännäri, Jukka Vesala Rahoitusvalvonta Suomessa ja Euroopan unionissa 139
 • Pikkarainen, Pentti (1984)
  Suomen Pankki. D 57
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan teollisuuden energiankysyntään Suomessa 1960 - 1982 vaikuttaneita tekijöitä. Ongelmaa lähestytään tarkastelemalla energiaa teollisuuden tuotannon panoksena työn, pääoman ja raaka-aineiden ohella. Lisäksi yritetään selvittää eri energialähteiden välisiä substituutiomahdollisuuksia teollisuudessa. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty uusklassista tuotantoteoriaa. Tutkielman lähestymistapa on ekonometrinen.
 • Pikkarainen, Pentti; Tyrväinen, Timo (1993)
  Bank of Finland. Bulletin 67 ; 6-7 ; June-July
 • Pikkarainen, Pentti; Ripatti, Antti (1995)
  Bank of Finland. Bulletin 69 ; 8 ; August
 • Pikkarainen, Pentti (1986)
  Suomen Pankki. D 62
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella valuuttakurssi-indeksin painojen valintaa makrotalousteorian näkökulmasta: minkälaisia vastauksia makrotalousteoria antaa meille valuuttakorin painojen valinnasta sen mukaan, mitä tavoitteita valuuttakorin painoille asetetaan ja minkälaisia oletuksia talouden toiminnasta tehdään. Ongelmaa tarkastellaan sekä teorian että empirian näkökulmasta.
 • Pikkarainen, Pentti; Suvanto, Antti (1994)
  MARKKA & TALOUS 3