Browsing by Author "Pohjola, Immo"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-18 of 18
 • Pohjola, Immo (1974)
  Suomen Pankki. D 35
  Seuraavassa esitetään aluksi rahateoriaa siltä osin kuin se koskee mallin rakentamista ja sitten selostetaan eräiden muiden maiden empiir.isiä rahamarkkinamalleja, joita on saatu käytettäväksi. Tämän jälkeen hahmotetaan Suomen rahamarkkinamallin kehikko .ja yhtälöt spesifioidaan ja estimoidaan. Estimoiduista yhtälöistä kootaan erilaisin oletuksin toimivia rahamarkkinakokonaisuuksia, minkä jälkeen käsitellään rahamarkkinoiden vaikutuskanavia kansantalouden reaalipuolen kehitykseen. Lopuksi esitetään lyhyesti eräitä parannusmahdollisuuksia rahamarkkinamalliin. Käytettävä aineisto sekä estimointimenetelmät selostetaan liitteissä. Tässä yhteydessä mainittakoon kuitenkin, että aineisto on neljännesvuosipohjaista ja kausipuhdistettua. Estimointiperiodi on 1958 - 1968.
 • Kuokkanen, Onerva; Peura, Tapio; Pohjola, Immo (1974)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 48 ; 5 ; May
 • Pohjola, Immo; Lahikainen, Eino (1994)
  Bank of Finland. Bulletin 68 ; 8 ; August
 • Pohjola, Immo (1990)
  Bank of Finland. Bulletin 64 ; 6-7 ; June-July
 • Pohjola, Immo (1992)
  Bank of Finland. Bulletin 66 ; 8 ; August
 • Saarela, Annikki; Pohjola, Immo (1984)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 58 ; 11 ; November
 • Arimo, Antero; Pohjola, Immo (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 13/1975
  I JOHDANTO ..... 1 II IS - LM KEHIKKO . . . . . 7 III ERÄITÄ JULKISEN TALOUDEN VAIKUTUSTEN MITTAUSTAPOJA 16 3 .1. Kerroinanalyysi . . . . . 16 3.2. Budjettierotus . . . . . 32 3.3. Täystyöllisyysylijäämä .... 25 3,4. Valtiontalouden vaikutusten käytännön tarkas telumahdollisuudet ...... 29 IV VALTIONTALOUDEN VAIKUTUSTEN KVALITATIIVISTA TARKASTELUA ....... 33 4.1. Kotitaloudet ...... 33 4.2. Yritykset ..... 42 4.3. Kunnat ........ 46 4.4. Valtio ...... 50 4.5. Rahoitusmarkkinat ...... 57
 • Pohjola, Immo; Lahikainen, Eino (1983)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 57 ; 6-7 ; June-July
 • Pohjola, Immo; Lahikainen, Eino (1984)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 58 ; 6-7 ; June-July
 • Pohjola, Immo; Tassia, Erkki J. (1980)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 54 ; 6 ; June
 • Pohjola, Immo; Tassia, Erkki J. (1981)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 55 ; 6-7 ; June-July
 • Pohjola, Immo; Tassia, Erkki J. (1982)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 56 ; 6-7 ; June-July
 • Pohjola, Immo (1989)
  Bank of Finland. Bulletin 63 ; 8 ; August
 • Pohjola, Immo (1988)
  Bank of Finland. Bulletin 62 ; 8 ; August
 • Tassia, Erkki J.; Pohjola, Immo (1978)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 52 ; 6 ; June
 • Pohjola, Immo; Tassia, Erkki J. (1979)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 53 ; 6 ; June
 • Pohjola, Immo (1973)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 4/1975
  Rahamäärän mielekkyys reaalitalouden kehityksen osoittimena riippuu siitä, onko rahamäärä viranomaisten kontrolloitavissa ja onko rahamäärällä itsenäistä ennustearvoa muun taloudellisen kehityksen suhteen. Toisin sanoen olisi kyettävä osoittamaan, kuinka viranomaiset määräävät rahan tarjontaa ja mitä kanavia pitkin rahamäärä vaikuttaa taloudenpitäjien päätöksentekoon.
 • Kostiainen, Seppo; Pohjola, Immo (1976)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 9/1976
  Valtiontalouden kokonaistaloudellisia vaikutuksia on Suomessa tarkasteltu varsin vähän ja tällöinkin on rajoituttu huoltotase-eriin ja niiden kerrannaisvaikutusten selvittelyyn. Valtiontalouden rahoitusmarkkinaoperaatiot ovat etenkin 1970- luvulla olleet huomattavia, minkä vuoksi kuva valtiontalouden kokonaisvaikutuksista jää vaillinaiseksi ilman rahoitusliiketoimien mukaan ottoa. Valtiohan on huomattava lainanantaja ja -ottaja ja lisäksi sillä täytyy olla nopeasti käyttöön saatavia rahoitusvarantoja, jotta sen tulojen ja menojen eriaikaisesta ajoittumisesta syntyvä kausiluontoinen rahoitustarve saadaan tyydytettyä.