Browsing by Author "Pulli, Markku"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Pulli, Markku (1992)
  Suomen Pankki. B = Bank of Finland. B 47
  Acknowledgements 5 1 Introduction 9 2 An Overview of the Theory of Banks' Demand for Reserves 16 2.1 The market for reserves 16 2.1.1 Determination of the short-term interest rate 16 2.1.2 The overnight market interest rate, the call money facility and monetary policy 20 2.2 Studies on the borrowing function 23 2.3 Liquidity management theory 27 2.4 The theoretical framework of the study 30 3 The Market for Overnight Funds and the Call Money Facility in Finland 33 3.1 Evolution and current structure of the call money facility 33 3.1.1 Historical background 33 3.1.2 The structure of the call money facility 37 3.2 The overnight market: some 'stylized facts' 39 4 A Stochastic Asset Allocation Model of the Overnight Market 43 4.1 The basic model 45 4.2 Effects of risk aversion 52 4.3 Quantitative quotas on borrowing 56 4.4 Time-dependent costs of borrowing 59 5 Endogenous Variance: Effects of Liquidity Control 63 5.1 Introduction 63 5.2 The model 64 5.3 Comparative statics 66 5.4 Solution of the model 69 5.5 Concluding remarks 72 6 Empirical Application of the Model with Constant Variance 74 6.1 Data and organization of the empirical study 74 6.2 A model with constant variance 77 6.3 Changes in the standard deviation of borrowing 85 7 Estimation of the Reserve Model with Time-Dependent Conditional Variance 88 7.1 A nonlinear GARCH-in mean model 88 7.2 Empirical results from GARCH(1,1)-in mean 93 7.3 Specification of the variance equation 101 7.4 Alternative distributional assumptions 108 7.5 Estimation results from the modified GARCH-in mean model 110 7.6 Concluding remarks 115 8 Summary and Conclusions 117 Appendix 1: Risk premium 124 Appendix 2: Comparative statics of the liquidity control model 126 Appendix 3: Additional estimation results from applications with constant conditional variance 129 Appendix 4: Maximum likelihood estimation of a nonlinear GARCH-in mean model 132 Appendix 5: Estimating of GARCH-in mean model with Student's t distribution 135 Appendix 6: Modelling the residuals as an AR(1) process 137 Bibliography 140
 • Pulli, Markku (1990)
  Suomen Pankki. D 75
  Tutkimuksessa tarkastellaan yli yön markkinoiden koron määräytymistä pankkien likviditeetin kysynnän mallittamisen kautta. Lähtökohtana on yksinkertainen kuvaus reservien markki-noista. Tässä kehikossa reservien kysyntäkäyrä kuvaa pankkijärjestelmän yhteenlaskettua likviditeettitarvetta, keskuspankin päiväluottojärjestelmän ehdot määräävät reservin tarjontakäyränmuodon, ja rahapolitiikan lyhyen aikavälin ohjaus tapahtuu siten, että keskuspankki muuttaa tarjontakäyrän asemaa esimerkiksi markkinaoperaatioilla tai erilaisilla talletusvelvotteilla. Tämä yksinkertainen kuvaus sopii kuitenkin silminnähden heikosti yhteen Suomessa yli yön markkinoista saatujen havaintojen kanssa. Havaitut korot eivät yleensä ole keskuspankin tarjontakäyrällä, vaan useimmiten ne poikkeavat siitä selvästi. Tutkimuksessa näytetään, kuinka tätä kehikkoa silti voidaan soveltaa Suomen oloihin, kun lisäksi otetaan huomioon pankkien likviditeettiepävarmuus.
 • Pulli, Markku (1988)
  Bank of Finland. Bulletin 62 ; 9 ; September
 • Peisa, Paavo; Pulli, Markku (1988)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 2/1988
  Artikkelissa tarkastellaan aluksi voittoa maksimoivan yrityksen tilinpäätöskäyttäytymistä yksinkertaisen mallitarkastelun avulla. Erityistä huontiota kiinnitetään yritysten tuloverotuksen proportionaalisuudesta poikkeaviin piirteisiin. Empiirinen analyysi keskittyy oikaistun tuloksen ja kirjanpidon tuloksen väliseen yhteyteen. Havaintoaineistonakäytetään yrityskohtaisia tilinpäätöstietoja vuosilta 1979 - 85. Analyysivälineenäkäytetään vaihtuvakertoimista regressiomallia. Tulosten mukaan kuluvarasto riittää useimmissa yrityksissä jokseenkin täydelliseen tuloksentasaukseen. Kriittisen tilinpäätöksen todennäköisyys oli keskimäärin 14%. Tarkastelujakson aikana kriittiset tilinpäätökset yleistyivät jonkinverran.