Browsing by Author "Rahoitustarkastus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 112
 • Financial Supervision; Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (1995)
 • Financial Supervision; Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (1996)
 • Financial Supervision; Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (1997)
 • Financial Supervision; Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (1994)
 • Finansinspektionen; Rahoitustarkastus; Financial Supervision (1994)
 • Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (2008)
 • Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (2008)
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2001)
  Kehityskeskustelut .. 3 TYÖVOIMAN KÄYTÖN TEHOKKUUS .. 4 Työajan käyttö .. 4 Lisä- ja ylityöt .. 5 HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 6 Henkilöstön määrä .. 6 Henkilöstön ikärakenne .. 7 Rekrytointi .. 8 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 10 Koulutusrakenne .. 10 Kokemusrakenne .. 11 Osaamisen kehittämisen panostukset .. 12 PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 13 Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 13 Keskipalkat vaativuustasoittain .. 13 Verolliset luontoisedut .. 14 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY .. 15 Työterveyshuolto .. 15 ELÄKKEET .. 16 Eläkkeelle jääneet ja eläkeikään tulevat .. 16
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (1998)
  HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1998 .. 3 Johdanto .. 3 I JOHTAMINEN .. 4 1.1. Organisaatiorakenne .. 4 1.2. Johtamisen työkalut .. 4 1.3. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 5 1.4. Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 5 1.5. Ilmapiiritutkimus .. 5 II HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI .. 7 2.1. Henkilöstörakenne .. 7 2.2 Henkilöstön ikärakenne .. 8 2.3. Virkasuhteen muodot .. 9 2.4. Rekrytointi .. 9 III HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 12 3.1. Koulutusrakenne .. 13 3.2. Kokemusrakenne .. 14 3.3. Osaamisen kehittäminen .. 14 IV PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 17 4.1. Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 17 4.2. Keskipalkat vaativuustasoittain .. 18 V HENKILÖSTÖN TYÖKYKY .. 20 5.1. Työterveyshuolto .. 20 5.2. Työkyvyn ylläpito ja kuntoutus .. 21 VI ELÄKKEET .. 23 VII HENKILÖSTÖN TEHOKKUUS JA TUOTTAVUUS .. 24 7.1. Työajan käyttö .. 24 7.2. Lisä- ja ylityöt .. 25 7.3. Työvoimakustannukset .. 26
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (1999)
  HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1999 .. 3 Johdanto .. 3 I JOHTAMINEN .. 4 1.1. Organisaatiorakenne .. 4 1.2. Johtamisen työkalut .. 4 1.3. Kehityskeskustelukäytäntö .. 4 1.4. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 5 1.5. Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 5 1.6. Ilmapiiritutkimus .. 5 II HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 6 2.1. Henkilöstösuunnittelu .. 6 2.2. Virkasuhteen muodot .. 6 2.3. Henkilöstön määrä .. 6 2.3.1 Henkilöstömäärää kuvaavat käsitteet .. 6 2.3.2 Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 31.12.1999 .. 7 2.3.4 Toimintavahvuuden kehitys 1997 – 1999 .. 8 2.4. Henkilöstön ikärakenne .. 8 2.4.1 Henkilöstön ikäjakauma 1999 .. 9 2.4.2 Henkilöstön ikäjakauman kehitys 1997 – 1999 .. 9 2.5. Rekrytointi .. 10 2.5.1 Valinnat ja vaihtuvuus .. 10 2.5.2 Sisäinen liikkuvuus .. 10 2.5.3 Ulkoiset valinnat .. 11 2.5.4 Työnantajakuva .. 12 III HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 13 3.1. Koulutusrakenne .. 13 3.2. Kokemusrakenne .. 14 3.3. Osaamisen kehittämisen panostukset .. 15 IV PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 16 4.1. Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 16 4.2. Keskipalkat vaativuustasoittain .. 17 V HENKILÖSTÖN TYÖKYKY .. 18 5.1. Työterveyshuolto .. 18 5.2. Työkyvyn ylläpito ja kuntoutus .. 19 VI ELÄKKEET .. 20 VII HENKILÖSTÖN TEHOKKUUS JA TUOTTAVUUS .. 21 7.1. Työajan käyttö .. 21 7.2. Lisä- ja ylityöt .. 22 7.3. Työvoimakustannukset .. 23
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2000)
  HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2000 .. 3 Johdanto .. 3 I JOHTAMINEN .. 4 1.1. Organisaatiorakenne .. 4 1.2. Organisaatiomuutoksia .. 4 1.3. Strateginen johtaminen .. 4 1.4. Henkilöstöstrategia .. 5 1.5. Kehityskeskustelukäytäntö .. 5 1.6. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 6 1.7. Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 6 1.8. Ilmapiiritutkimus .. 6 II HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 7 2.1. Henkilöstösuunnittelu .. 7 2.2. Virkasuhteen muodot .. 7 2.3. Henkilöstön määrä .. 7 2.3.1 Henkilöstömäärää kuvaavat käsitteet .. 7 2.3.2 Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 31.12.2000 .. 8 2.3.4 Toimintavahvuuden kehitys 1997 – 2000 .. 9 2.4. Henkilöstön ikärakenne .. 9 2.4.1 Henkilöstön ikäjakauma 2000 .. 10 2.4.2 Henkilöstön ikäjakauman kehitys 1997 – 2000 ..10 2.5. Rekrytointi .. 11 2.5.1 Valinnat ja vaihtuvuus .. 11 2.5.2 Sisäinen liikkuvuus .. 12 2.5.3 Ulkoiset valinnat .. 13 2.5.4 Työnantajakuva .. 13 III HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 14 3.1. Koulutusrakenne .. 15 3.2. Kokemusrakenne .. 15 3.3. Osaamisen kehittämisen panostukset .. 16 IV PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 17 4.1. Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 17 4.2. Keskipalkat vaativuustasoittain .. 18 V HENKILÖSTÖN TYÖKYKY .. 20 5.1. Työterveyshuolto .. 20 5.2. Työpaikkaselvitykset ja työkyvyn ylläpito .. 21 VI ELÄKKEET .. 22 6.1 Eläkkeelle jääneet ja eläkeikään tulevat .. 22 6.2 Suomen Pankin eläkelaitos .. 22 6.3 Eläkkeensaajien määrä .. 23 VII HENKILÖSTÖN TEHOKKUUS .. 24 7.1. Työajan käyttö .. 24 7.2. Lisä- ja ylityöt .. 25 7.2.1. Lisä- ja ylitöiden määrä ja kustannukset .. 25 7.2.2 Varallaolo .. 25 7.3. Työvoimakustannukset .. 26
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2002)
  HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2002 .. 3 1. Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 4 2. TYÖVOIMAN KÄYTÖN TEHOKKUUS .. 5 2.1. Työajan käyttö .. 5 2.2. Ostopalveluhenkilöstö .. 6 2.3. Lisä- ja ylityöt .. 6 2.4. Työvoimakustannukset .. 7 3. PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 8 3.1. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 8 3.2. Vuoden 2002 korotukset ja palkinta .. 8 3.3. Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 9 3.4. Keskipalkat vaativuustasoittain .. 9 3.5. Verolliset luontoisedut .. 10 4. HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 11 4.1. Virkasuhteen muodot .. 11 4.2. Henkilöstön määrä .. 11 4.3. Henkilöstön ikärakenne .. 12 4.4. Rekrytointi .. 13 5. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 15 5.1. Koulutusrakenne .. 15 5.2. Kokemusrakenne .. 16 5.3. Osaamisen kehittämisen panostukset .. 17 5.4. Muu ammatillinen kehittyminen .. 17 6. TYÖHYVINVOINTI .. 19 6.1. Työterveyshuolto .. 19 6.2. Liikunta .. 21 6.3. Vapaa-ajan palvelut .. 22 7. ELÄKKEET .. 23 7.1. Eläkkeelle jääneet ja eläkeikään tulevat .. 23 7.2. Suomen Pankin eläkelaitos .. 23 7.3. Eläkkeensaajien määrä .. 24
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2003)
  HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2003 .. 3 Johdanto .. 3 1. VIRKAEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ JA LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ .. 4 2. TYÖVOIMAN KÄYTÖN TEHOKKUUS .. 5 2.1. Työajan käyttö .. 5 2.2. Ostopalveluhenkilöstö .. 6 2.3. Lisä- ja ylityöt .. 6 3. PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 7 3.1. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 7 3.2. Vuoden 2003 korotukset ja palkinta .. 7 3.3. Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 8 3.4. Keskipalkat vaativuustasoittain .. 8 3.5. Verolliset luontoisedut .. 9 4. HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 10 4.1. Virkasuhteen muodot .. 10 4.2. Henkilöstön määrä .. 10 4.3. Henkilöstön ikärakenne .. 11 4.4. Rekrytointi .. 13 5. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 16 5.1. Koulutusrakenne .. 16 5.2. Kokemusrakenne .. 17 5.3. Osaamisen kehittämisen panostukset .. 18 5.4. Muu ammatillinen kehittyminen .. 19 6. TYÖHYVINVOINTI .. 20 6.1. Työterveyshuolto .. 20 6.2. Liikunta .. 24 6.3. Vapaa-ajan palvelut .. 24 7. ELÄKKEET .. 25 7.1. Eläkkeelle jääneet ja eläkeikään tulevat .. 25 7.2. Suomen Pankin eläkelaitos .. 26 7.3. Eläkkeensaajien määrä .. 26
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2004)
  HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 .. 3 Johdanto .. 3 1. VIRKAEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ JA LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ .. 4 2. TYÖVOIMAN KÄYTÖN TEHOKKUUS .. 5 2.1. Työajan käyttö .. 5 2.2. Lisä- ja ylityöt .. 5 3. PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 6 3.1. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 6 3.2. Vuoden 2004 korotukset ja palkinta .. 6 3.5. Verolliset luontoisedut .. 7 4. HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 8 4.1. Virkasuhteen muodot .. 8 4.2. Henkilöstön määrä .. 8 4.3. Henkilöstön ikärakenne .. 9 4.4. Rekrytointi .. 11 5. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 13 5.1. Koulutusrakenne .. 13 5.2. Kokemusrakenne .. 14 5.3. Osaamisen kehittämisen panostukset .. 15 5.4. Muu ammatillinen kehittyminen .. 16 6. TYÖHYVINVOINTI .. 17 6.1. Työterveyshuolto .. 17 6.2. Liikunta .. 19 6.3. Vapaa-ajan palvelut .. 19 7. ELÄKKEET .. 20 7.1. Eläkkeelle jääneet ja eläkeikään tulevat .. 20 7.2. Suomen Pankin eläkelaitos .. 21 7.3. Eläkkeensaajien määrä .. 21
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2005)
  Johdanto .. 5 1. TYÖNANTAJA- JA HENKILÖSTÖPOLITIIKAN LINJAUKSIA .. 6 2. VIRKAEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ JA LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ .. 6 3. TYÖVOIMAN KÄYTÖN TEHOKKUUS .. 7 Työaika .. 7 Lisä- ja ylityöt .. 7 Lomapankki .. 7 4. PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 8 Vuoden 2005 korotukset ja palkinta .. 8 5. HENKILÖSTÖRAKENNE ..9 Henkilöstön määrä .. 9 Henkilöstön ikärakenne .. 10 Henkilöstön sukupuolijakauma organisaatiotasoittain .. 11 6. REKRYTOINTI .. 12 Valinnat ja vaihtuvuus .. 12 7. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 13 Osaamisen kehittämisen panostukset .. 14 8. TYÖHYVINVOINTI .. 15 Työtyytyväisyysindeksi .. 15 Työterveyshuolto .. 16 Sairauspoissaolot .. 16 9. ELÄKKEET .. 18 Suomen Pankin eläkelaitos .. 18 Eläkkeensaajien määrä .. 18 Eläkeikään tulevat 2006 – 2015 .. 18 10. RATAN HENKILÖSTÖN TUNNUSLUKUJA 2002 – 2005 .. 19
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2006)
  1. JOHTAMISJÄRJESTELMÄT .. 7 1.1. Organisaatio .. 7 1.2. Rahoitustarkastuksen johtamisjärjestelmä .. 7 1.3. Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 7 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE .. 8 2.1. Henkilöstömäärä .. 8 2.2. Ikärakenne .. 9 2.3. Sukupuolirakenne .. 9 2.4. Koulutusrakenne .. 10 3. TYÖVOIMAN KÄYTTÖ .. 12 3.1. Työajan käyttö .. 12 3.2. Vuosiloma .. 12 4. HENKILÖSTÖTARVE .. 13 4.1. Henkilöstösuunnittelu .. 13 4.2. Nykyhenkilöstön eläköityminen .. 13 4.3. Valinnat ja vaihtuvuus .. 14 5. PALKKAUS JA PALKINTA .. 15 5.1. Vuoden 2006 korotukset ja palkinta .. 15 6. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI .. 16 6.1. Osaamisen kehittäminen ..16 6.2. Työhyvinvointi .. 17 6.3. Työtyytyväisyys .. 18 7. SUOMEN PANKIN ELÄKELAITOS .. 19 8. TUNNUSLUKUYHTEENVETO .. 20 9. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT .. 21
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2007)
  Johdanto .. 5 1. JOHTAMISJÄRJESTELMÄT .. 7 1.1 Organisaatio .. 7 1.2 Rahoitustarkastuksen johtamisjärjestelmä .. 7 1.3 Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 8 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE .. 9 2.1 Henkilöstömäärä .. 9 2.2 Ikärakenne .. 10 2.3 Sukupuolirakenne .. 10 2.4 Koulutusrakenne .. 11 3. TYÖVOIMAN KÄYTTÖ .. 13 3.1 Työajan käyttö .. 13 3.2 Vuosiloma .. 13 3.3 Työvoimakustannukset .. 14 4. HENKILÖSTÖTARVE .. 15 4.1 Henkilöstösuunnittelu .. 15 4.2 Nykyhenkilöstön eläköityminen .. 15 4.3 Valinnat ja vaihtuvuus .. 16 5. PALKKAUS JA PALKINTA .. 17 5.1 Vuoden 2007 korotukset ja palkinta .. 18 6. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI .. 19 6.1 Osaamisen kehittäminen .. 19 6.2 Työhyvinvointi .. 21 6.3 Työtyytyväisyys .. 23 7. SUOMEN PANKIN ELÄKELAITOS .. 24 7.1 Suomen Pankin eläkelaitos .. 24 7.2 Eläkkeensaajien määrä .. 24 8. TUNNUSLUKUYHTEENVETO .. 25 9. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT .. 26
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2008)
  Johdanto .. 3 Johtamisjärjestelmät .. 4 Organisaatio .. 4 Rahoitustarkastuksen johtamisjärjestelmä .. 4 Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 5 Henkilöstömäärä ja rakenne .. 6 Henkilöstömäärä .. 6 Ikärakenne .. 7 Sukupuolirakenne .. 8 Koulutusrakenne .. 9 Työvoiman käytön tehokkuus .. 10 Työajan käyttö .. 10 Vuosiloma .. 11 Työvoimakustannukset .. 12 Henkilöstötarve .. 13 Henkilöstösuunnittelu .. 13 Nykyhenkilöstön eläköityminen .. 13 Valinnat ja vaihtuvuus .. 14 Palkkaus ja palkinta .. 15 Vuoden 2008 korotukset ja palkinta .. 16 Osaamisen kehittäminen .. 17 Työhyvinvointi .. 18 Suomen Pankin eläkelaitos .. 20 Eläkkeensaajien määrä .. 20 Tasa-arvo .. 21 Tasa-arvoselvitys 2008 .. 22 Tunnuslukuyhteenveto .. 24 Käsitteet ja määritelmät .. 25 KUVIOT JA TAULUKOT
 • Rahoitustarkastus (2008)
  1 TIIVISTELMÄ 2 PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2006 JA SEN JOHDOSTA TEHDYT TOIMENPITEET 3 TOIMINNALLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2007
 • Rahoitustarkastus (2009)
  ARVIO RAHOITUSMARKKINOIDEN TILASTA 1/2009 JOHTOPÄÄTÖKSET VUODEN 2008 TOIMINNASTA PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2007 JA SEN JOHDOSTA TEHDYT TOIMENPITEET TOIMINNALLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2008