Browsing by Author "Railavo, Jukka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 22
 • Newby, Elisa; Railavo, Jukka; Ripatti, Antti (2011)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  The purpose of economic forecasts is to support economic agents decision-making by providing a coherent picture of the present state of the economy and the outlook for the future. Since 2004, a key tool for preparing the Bank of Finland s forecast has been the Aino model.1 It is employed as a tool for integrating forecast information. The new version of the Aino model was introduced in the preparation of the March 2010 forecast. This article describes the features of the model and its use in the preparation of forecasts.
 • Kinnunen, Helvi; Railavo, Jukka (2011)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 5
  The macroeconomic effects of population ageing will be considerable. Projections with a general equilibrium model highlight a structural shift in the economy and a pronounced fall in the standard of living in the wake of population ageing. Total output will decline not only in response to a fall in labour input but also due to a shift in the output structure towards service sectors. A substantial increase in the tax ratio will, in practice, make labour markets other than the public labour market wither away, while the ratio of private consumption to GDP will fall permanently.
 • Railavo, Jukka (2003)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita; Bank of Finland. Discussion papers 34/2003
  In this paper we introduce an application of the supply-side channel for fiscal policy to the basic New Keynesian model.We use a proportional tax rate instead of lump sum tax and introduce the distortions of a tax wedge.We derive a closed economy forward-looking model with government consumption and no capital. Households' labour supply decisions are endogenised.Monetary policy is conducted by a Taylor-type interest rate rule and fiscal policy follows a simple debt rule.We analyse the stability of the model when fiscal policy has both demand and supply-side effects and compare results with the standard case of only demand effects. We show that taking supply-side effects into account restricts the fiscal policy parameter range consistent with the dynamic stability of the economy.We also argue that allowing fiscal policy to affect both supply and demand results in more persistent inflation as well as output responses to shocks, than without the supply-side channel.We also discuss the different monetary and fiscal policy regimes and their implication on the stability of inflation and output. Key words: inflation, fiscal and monetary policy, stabilisation JEL classification numbers: E52, E31, E63
 • Railavo, Jukka (Edita Prima, 2006)
  Suomen Pankki. E 33
  Economic and Monetary Union (EMU) can be characterised as a complicated set of legislation and institutions governing monetary and fiscal responsibilities.The measures of fiscal responsibility are to be guided by the Stability and Growth Pact (SGP), which sets rules for fiscal policy and makes a discretionary fiscal policy virtually impossible.To analyse the effects of the fiscal and monetary policy mix, we modified the New Keynesian framework to allow for supply effects of fiscal policy.We show that defining a supply-side channel for fiscal policy using an endogenous output gap changes the stabilising properties of monetary policy rules. The stability conditions are affected by fiscal policy, so that the dichotomy between active (passive) monetary policy and passive (active) fiscal policy as stabilising regimes does not hold, and it is possible to have an active monetary - active fiscal policy regime consistent with stability of the economy.We show that, if we take supply-side effects into account, we get more persistent inflation and output reactions.We also show that the dichotomy does not hold for a variety of different fiscal policy rules based on government debt and budget deficit, using the tax smoothing hypothesis and formulating the tax rules as difference equations. The debt rule with active monetary policy results in indeterminacy, while the deficit rule produces a determinate solution with active monetary policy, even with active fiscal policy.The combination of fiscal requirements in a rule results in cyclical responses to shocks.The amplitude of the cycle is larger with more weight on debt than on deficit.Combining optimised monetary policy with fiscal policy rules means that, under a discretionary monetary policy, the fiscal policy regime affects the size of the inflation bias.We also show that commitment to an optimal monetary policy not only corrects the inflation bias but also increases the persistence of output reactions.With fiscal policy rules based on the deficit we can retain the tax smoothing hypothesis also in a sticky price model. Keywords: inflation, fiscal policy, fiscal policy rules, optimalmonetary policy, policy coordination, stabilisation
 • Newby, Elisa; Railavo, Jukka; Ripatti, Antti (2011)
  Euro & talous. Talouden näkymät 3
  Talousennusteilla pyritään tukemaan taloudenpitäjien päätöksentekoa luomalla johdonmukainen kuva talouden nykyhetkestä ja tulevaisuudennäkymistä. Suomen Pankin keskeisenä ennustetyökaluna on vuodesta 2004 lähtien ollut Aino-malli1.Mallia käytetään ennusteessa kokoavana välineenä. Aino-mallin uusi estimoitu versio otettiin ennustekäyttöön maaliskuun 2010 ennusteessa. Tässä artikkelissa kuvataan sekä mallin piirteitä että mallin hyödyntämistä ennusteiden laadinnassa.
 • Railavo, Jukka; Spolander, Mikko (2010)
  Suomen Pankki. BoF online 2/2010
  Syvä taantuma on heikentänyt rajusti useiden maiden edellytyksiä selviytyä julkisen talouden vastuulle asetetuista velvoitteista. Ilman tehokkaita vastatoimia julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen uhkaa kasvaa nopeasti kestämättömän suureksi monessa maassa. Tässä selvityksessä tarkastellaan julkisen talouden tilaa ja näkymiä euroalueella ja eräissä sen jäsenmaissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Euroalueen maista tarkastelu ulotetaan Belgiaan, Saksaan, Irlantiin, Kreikkaan, Espanjaan, Ranskaan, Italiaan, Alankomaihin, Itävaltaan, Portugaliin ja Suomeen.
 • Mäki-Fränti, Petri; Railavo, Jukka (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 14/2012
  Yhtenä Suomen vaihtotaseen kehitystä viime vuosina heikentäneenä tekijänä on pidetty kotimaisten kustannusten ja erityisesti ansiotason nousua suhteessa kilpailijamaihin. Se on jarruttanut viennin kasvua ja lisännyt tuontia. Julkaisussa tarkastellaan kotimaisen kustannuskehityksen vaikutusta vaihtotaseeseen Suomen Pankin yleisen tasapainon mallilla sekä rakenteellisilla VAR-malleilla. Yleisen tasapainon mallia hyödyntävän laskelman mukaan työmarkkinoiden toiminnan muutoksesta johtuvan kotimaisen kustannustason nousun vaikutus vaihtotaseeseen jää etenkin lyhyellä aikavälillä melko vähäiseksi mm. investointien heikkenemisen takia. Rakenteellisten VAR-mallien mukaan nimelliset sokit selittävät vaihtotaseen lyhyen aikavälin vaihtelusta suuremman osan kuin pysyvät tarjontasokit.
 • Kinnunen, Helvi; Mäki-Fränti, Petri; Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo; Railavo, Jukka (2012)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  To make the correct economic policy choices one must have a view of the long-term growth prospects for the economy, as these policy choices will have implications for decades ahead. Of the factors that will influence economic growth in the decades ahead, the easiest to anticipate is population ageing, which will depress labour supply and hence reduce the economy's growth potential. In contrast, it is much harder to estimate future trends in productivity. The slower productivity growth since 2008 could be viewed as a temporary phenomenon that will be followed by a return to the earlier trend of rapid productivity growth, but it could also be a more permanent change. In any case, the share of output taken by services, with their slower productivity growth, will grow in the immediate decades ahead as the population ages, which foretells much more sluggish GDP over the next few decades.
 • Kostiainen, Juho; Orjasniemi, Seppo; Railavo, Jukka (2013)
  Suomen Pankki. BoF online 3/2013
  Talouspoliittinen päätöksenteko pohjautuu arvioihin nykyisestä ja tulevasta talouskehityksestä. Käsitys tulevasta talouskehityksestä perustuu ennusteisiin, mutta myös talouden nykytilannetta joudutaan arvioimaan epätäydellisen informaation varassa. Bruttokansantuotteen neljännesvuositilastojen julkaisuviive on hieman yli kaksi kuukautta, kun taas lyhyemmällä viiveellä julkaistavaa indikaattorimateriaalia Suomen taloudesta on saatavilla runsaasti. Kotitalouksien ja yritysten luottamusta talouteen seurataan kuukausittain erilaisilla kyselytutkimuksilla. Näistä saadaan nopeimmin tietoa talouden kehityksestä. Suoremmin talouden tuotantoon liittyvissä tilastoissa teollisuustuotannosta ja viennistä, vähittäiskaupasta, rakentamisesta, samoin kuin työllisyydestä sekä luottokantojen kehityksestä julkistusviive on yleensä 1 2 kuukautta. Rahoitusmarkkinainformaatiota markkinakorkojen ja osakeindeksien liikkeistä voi seurata päivittäin. Talousennustajien haasteena onkin, miten suodattaa suuresta tietomäärästä olennainen informaatio bruttokansantuotteen lähitulevaisuuden kehityksen arvioimiseksi. Suomen Pankissa on kehitetty Suomen kokonaistuotantoa lyhyellä aikavälillä ennakoiva ennustemalli. Suomen Pankin lyhyen aikavälin ennustemalli käyttää bruttokansantuotteen kasvun ennustamiseen lukuisia eri talousindikaattoreita. Näistä muodostetaan kolme faktoria, jotka on mallinnettu kolmen viiveen vektoriautoregressiivisillä yhtälöillä. Talousindikaattoreiden julkaisuviiveet vaihtelevat, ja indikaattoreista on tyypillisesti käytettävissä eri määrä havaintoja Avainsanat: BoF Online, taloudellinen ennustemalli, kokonaistuotanto, bruttokansantuote, Suomi, Juho Kostiainen, Seppo Orjasniemi, Jukka Railavo
 • Railavo, Jukka (2004)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 20/2004
  In this paper we analyse the monetary impact of alternative fiscal policy rules using the debt and deficit, both mentioned as measures of fiscal policy performance in the Stability and Growth Pact (SGP).We use a New Keynesian model, with endogenous labour supply, distortionary taxation and no private capital.The economy is hit by two fundamental shocks: demand and supply shocks, which are orthogonal to each other.Monetary policy is conducted by an independent central bank that will optimise.Under discretionary monetary policy the size of the inflation bias depends on the fiscal policy regime.Using the timeless perspetive approach to precommitment, output persistence increase compared to the discretionary case.The result holds with the alternative fiscal policy rules, and inflation and output persistence reflects the economic data.With the deficit rules, the autocorrelation of the tax rate is near unity irrespective of the monetary policy regime, and irrespective of the fiscal policy parameters and targets. Key words: inflation, optimal monetary policy, fiscal policy, policy coordination JEL classification numbers: E52, E31, E61, E62
 • Kajanoja, Lauri; Railavo, Jukka; Rantala, Anssi (2007)
  EURO & TALOUS 3/2007
  Nopeasta velkaantumisvauhdista huolimatta suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen taso ei ole vielä kansainvälisesti katsoen korkea. Suomen talouden rakenteen ja toimintaympäristön muutokset ovat vakauttaneet tulonmuodostusta ja korkotasoa. Lainamarkkinoista on tullut joustavampia. Laajamittainen kotitalouksien velkakriisi ei näytä todennäköiseltä.
 • Kajanoja, Lauri; Railavo, Jukka; Rantala, Anssi (2007)
  Suomen Pankki. BoF online 5/2007
 • Kinnunen, Helvi; Railavo, Jukka (2010)
  Suomen Pankki. BoF online 7/2010
  Talouspolitiikan tärkein tavoite lähivuosina tulee olemaan julkisen talouden velkaantumiskehityksen taittaminen. Julkisen talouden vakauttaminen edellyttää tuntuvia rakenteellisia toimia, kuten perusmenojen BKT-osuuksien pysyvää pienentämistä tai tulojen lisäämistä joko veropohjaa laajentamalla tai veroastetta nostamalla. Huomattavat finanssipoliittiset päätökset vaativat puolestaan käsitystä siitä, mitä mahdollisia vaikutuksia niillä on talouskehitykseen. Finanssikriisin aikana voimakkaasti lisääntynyt tutkimus finanssipoliittisen elvytyksen vaikutuksista talouskehitykseen on siten edelleen ajankohtaista, mutta nyt päinvastaisista syistä. Tässä selvityksessä tarkastellaan Suomen julkisen talouden vakauttamista Suomen Pankin yleisen tasapainon (DSGE) mallilla tehtyjen politiikkasimulointien avulla. Kun finanssipolitiikan vaikutukset ulottuvat laajalle kysyntään ja tulonmuodostukseen sekä hintoihin ja kustannuksiin, kokonaistaloudellinen malli on käytännössä ainoa mahdollisuus saada käsitys politiikkainstrumenttien kokonaisvaikutuksista. Selvitys on jatkoa Suomen Pankin maaliskuun 2010 ja maaliskuun 2009 ennusteissa raportoiduille finanssipolitiikan vaikutuslaskelmille. Niissä molemmissa käytettiin Suomen Pankin yleisen tasapainon mallia.
 • Railavo, Jukka (2004)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 1/2004
  Using an optimisation-based model with endogenous labour supply and a proportional tax rate, we compare the stabilising properties of different fiscal policy rules.The economy is affected by shocks from both government spending and technology.The fiscal policy rule can be based on government liabilities or the government budget deficit.As both are given as measures of fiscal policy performance in the Stability and Growth Pact (SGP), we also use a fiscal policy rule based on the combination of the two.We compare the accounting definition of deficit with the economic definition which takes inflation into account.The fiscal policy rule based on debt, with monetary policy consistent with the Taylor principle, results in an unstable solution.However, a fiscal policy rule based on deficit produces stable solutions with a wide range of fiscal policy parameters.Moreover, we find that putting more weight on the deficit than the debt in the fiscal policy rule creates less cyclical responses to shocks.Finally we find out that the SGP definition of deficit performs as well as the real deficit based on the government budget constraint. Key words: inflation, fiscal and monetary policy, stabilisation JEL classification numbers: E52, E31, E61
 • Kinnunen, Helvi; Mäki-Fränti, Petri; Railavo, Jukka (2013)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 5
  In August 2013, the Finnish government published the general outlines of an extensive structural policy programme.1 The programme sets out the objectives for bringing the public finances onto a sustainable footing. The aim is to strengthen local government finances by scaling down municipal obligations and to look for measures that will enable improvements to the productivity of public service provision, lengthen working lives, reduce structural unemployment and boost the economy's potential output via other means. The structural reforms, if implemented as planned, would mean a considerable improvement in the state of the public finances. According to the Bank of Finland's calculations, the fiscal sustainability gap could be bridged if it were possible to implement the reforms in full and without delay. However, achievement of the targeted effects would require significant changes to the structures of the economy. The average employment rate would rise substantially. Employment structures would also change from what has been estimated previously, as the production of public services would require a much smaller work force than expected if the reduced level of local government services could be provided more efficiently. The present article examines the structural reforms from the perspective of fiscal sustainability.2 At the same time, we discuss the changes that the realisation of the objectives would necessitate in the labour market and other economic activity, among other factors. In addition, there is a projection of the position of the public finances a couple of decades ahead. The effects of the structural reforms will take several decades to feed through to the macroeconomy and the public finances. The key question is how high the general government debt ratio can rise before the structural reforms begin to exert an effect. The scenarios indicate that, even if local government consolidation measures materialise according to schedule and working lives lengthen as targeted, the debt ratio will rise to around 90% in the 2030s. If, in addition, public service productivity improves and potential output grows, the debt ratio will remain in the region of 70%. The examination of the structural reforms is extended by an analysis taking account of economic agents' reactions to both the structural reforms and the resultant change in the required fiscal consolidation. In the Bank of Finland's macroeconomic model, the public finances are modelled in a way that enables assessment of the macroeconomic implications of a higher retirement age, increased potential output and local government savings. 3 Model simulations show that reforms enabling reductions in taxes and other charges on labour boost both growth and employment.
 • Kinnunen, Helvi; Mäki-Fränti, Petri; Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo; Railavo, Jukka (2012)
  Euro & talous. Talouden näkymät 3
  Talouspolitiikan päätöksentekoa varten tarvitaan arvioita talouden pitkän aikavälin kasvunäkymistä, sillä näillä politiikkavalinnoilla on vaikutuksia vuosikymmenten päähän. Talouskasvuun vaikuttavista tekijöistä parhaiten ennakoitavissa on väestön ikääntyminen, joka tulee vähentämään työn tarjontaa ja siten talouden kasvupotentiaalia. Tuottavuuden arviointi on sen sijaan paljon vaikeampaa. Tuottavuuden kasvun hidastuminen vuoden 2008 jälkeen voidaan nähdä väliaikaiseksi ilmiöksi, jota seuraa paluu aiempaan nopean tuottavuuden kasvun trendin mukaiseen kehitykseen, mutta kyse voi olla myös pysyvämmästä hidastumisesta. Ikääntymisen myötä hitaan tuottavuuskasvun palvelualojen osuus tuotannosta joka tapauksessa kasvaa, mikä ennakoi selvästi aiempaa vaimeampaa bruttokansantuotteen kasvua lähivuosikymmeniksi.
 • Kajanoja, Lauri; Kinnunen, Helvi; Kurri, Samu; Mäki-Fränti, Petri; Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo; Putkuri, Hanna; Railavo, Jukka; Savolainen, Eero; Viertola, Hannu (2013)
  Suomen Pankki. BoF online 8/2013
  Suomen talouskehitys on ollut heikkoa viimeiset viisi vuotta. Kansainvälisen finanssikriisin kärjistyminen vuoden 2008 syksyllä johti Suomessa syvään mutta lyhyeen taantumaan. Taantuman jälkeinen elpyminen jäi melko vaimeaksi, ja viimeksi kuluneiden 1½ vuoden ajan talous on jälleen pääsääntöisesti supistunut. Bruttokansantuotteen määrä on nyt noin viisi prosenttia pienempi kuin juuri ennen vuosien 2008 ja 2009 taantumaa.Tassä artikkelissa on katsaus Suomen taloustilanteeseen elokuussa 2013.
 • Railavo, Jukka; Rantala, Anssi; Ripatti, Antti (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/6
  1 Vientikysynnän vaihtelut suhdanteiden aiheuttajana 3 2 Aino-malli 4 3 Vaihtoehtoislaskelma 1: Suomen viennin kasvu nopeutuu tilapäisesti 5 4 Vaihtoehtoislaskelma 2: Nimellispalkkojen sopeutuminen viivästyy 8 5 Lopuksi 10
 • Kinnunen, Helvi; Mäki-Fränti, Petri; Railavo, Jukka (2013)
  Euro & talous. Talouden näkymät 5
 • Forsman, Pentti; Railavo, Jukka; Rantala, Anssi; Simola, Heli (2007)
  Suomen Pankki. BoF online 2007/14
  1 Vientitullit haaste Suomen lähivuosien talouskehitykselle 3 2 Vientitullit osa Venäjän talousstrategiaa 4 3 Venäjältä tuotava raakapuu voidaan korvata osittain muista lähteistä 5 4 Vientitullien vaikutukset leviävät myös muille toimialoille 7 5 Talous sopeutuu hitaasti 9 6 Ilman korvaavaa puun tarjontaa vaikutukset ovat yli kaksinkertaiset 12 Taulukkoluettelo Taulukko 1. Puun tuonti Venäjältä vuosina 1995-2006, 1000 m3 6 Taulukko 2. Metsäteollisuuden tuotannon 10 prosentin supistumisen vaikutukset eri toimialoilla 8 Taulukko 3. Vaihtoehtoislaskelma: Venäjän puutullien kokonaistaloudelliset vaikutukset; metsäteolli-suuden tuotannon 10 prosentin vähennys 11 Taulukko 4. Metsäteollisuuden tuotannon 20 prosentin supistumisen vaikutukset eri toimialoilla 13 Taulukko 5. Vaihtoehtoislaskelma: Venäjän puutullien kokonaistaloudelliset vaikutukset; metsäteollisuuden tuotannon 20 prosentin vähennys 14