Browsing by Subject "Ranska"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Schmöller, Michaela (2013)
  Suomen Pankki. BoF online 7/2013
  In the wake of the recent economic crisis, unemployment rates in many countries have notably increased and the question of how to promote employment and combat unemployment has become a central and difficult matter for policy-makers. In the light of these challenges, Germany is commonly considered a role model for tackling the problem of unemployment. Even as recently as a decade ago, Germany faced persistently high unemployment and its labour market institutions were regarded as a symbol of inflexibility. Today, the unemployment rate in Germany is remarkably low and not even the vast GDP drop in the recent 'Great Recession' has hampered this exceptional labour market performance. This striking change in the German labour market even led to the Nobel Prize winner Paul Krugman coining the term 'German job miracle' in order to describe the evolution of the German labour market. The aim of this study is to shed light on this 'job miracle' in Germany.
 • Arango, Carlos; Bouhdaoui, Yassine; Bounie, David; Eschelbach, Martina; Hernandez, Lola (2015)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 22/2015
  Despite various payment innovations, today, cash is still heavily used to pay for low-value purchases. This paper proposes a simulation model based on two optimal cash management and payment policies in the payments economics literature to explain cash usage. First, cash is preferred to other payment instruments whenever consumers have enough balances at hand. Second, it is optimal for consumers to hold a stock of cash for precautionary reasons. Exploiting survey payment diaries from Canada, France, Germany and the Netherlands, the results of the simulations show that both optimal policies are well suited to understand the high shares of low-value cash payments in Canada, France and Germany. Yet, they do not perform as well in the case of the Netherlands, overestimating the share of low-value cash payments. We discuss how the differences in payment markets across countries may explain the limitations of the two optimal policies.
 • Juselius, Mikael; Kim, Moshe; Ringbom, Staffan (2009)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 12/2009
  Persistent shifts in equilibria are likely to arise in oligopolistic markets and may be detrimental to the measurement of conduct, related markups and intensity of competition. We develop a cointegrated VAR (vector autoregression) based approach to detect long-run changes in conduct when data are difference stationary. Importantly, we separate the components in markups which are exclusively related to long-run changes in conduct from those explained solely by fundamentals. Our approach does not require estimation of markups and conduct directly, thereby avoiding complex problems in existing methodologies related to multiple and changing equilibria. Results from applying the model to US and five major European banking sectors indicate substantially different behavior of conventional raw markups and conduct-induced markups. Keywords: markups, cointegration, VAR, macroeconomic fundamentals, competition, banking JEL classification numbers: C32, C51, G20, L13, L16
 • Junttila, Juha (2002)
  Bank of Finland. Discussion papers 2/2002
  Using recently developed modelling methodology of Economic Tracking Portfolios (ETP), we find that it is possible to forecast future values of inflation and changes in industrial production in the United States and at least three core euro countries - Italy, France and Germany - utilising only current and past financial market information.The longer the forecasting horizon, the better the forecasts based solely on financial market information compared to results from other methods.Of the analysed countries, the overall forecasting performance of the tracking portfolios is the best for the United States, and the method employed here clearly outperforms the forecasting performance of a more traditional VAR approach. Key words: financial markets, forecasting, macroeconomy, euro area, USA
 • Crowley, Patrick M.; Maraun, Douglas; Mayes, David (2006)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 18/2006
  Published in Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, No. 4, Volume: 2008, Issue 1: 63-95
  Using recent advances in time-varying spectral methods, this research analyses the growth cycles of the core of the euro area in terms of frequency content and phasing of cycles.The methodology uses the continuous wavelet transform (CWT) and also Hilbert wavelet pairs in the setting of a non-decimated discrete wavelet transform in order to analyse bivariate time series in terms of conventional frequency domain measures from spectral analysis.The findings are that coherence and phasing between the three core members of the euro area (France, Germany and Italy) have increased since the launch of the euro. Key words: time-varying spectral analysis, coherence, phase, business cycles, EMU, growth cycles, Hilbert transform, wavelet analysis JEL classification numbers: C19, C63, C65, E32, E39, E58, F40
 • Kinnunen, Helvi; Kuoppamäki, Pasi (1999)
  EURO & TALOUS 2
  Euroalueen suurimmissa talouksissa ja Suomessa julkinen talous on tasaisen talouskasvun ja alhaisen korkotason vallitessa kestävällä pohjalla. jos talouskasvu häiriintyy toi korkotaso nousee, joutuu julkisen talouden kestävyys kuitenkin koetukselle.Verotuksen mahdollinen yhdenmukaistuminen kaventaisi erityisesti ankaran verotuksen maiden, kuten Suomen, finanssipolitiikan liikkumavaraa. Myös eläkemenojen kasvu väestön ikääntyessä aiheuttaa merkittäviä paineita julkisen talouden kestävyydelle.
 • Raijas, Anu; Brander, Richard (2020)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 120
  Talousosaaminen nähdään tänä päivänä keskeisenä kansalaistaitona, joka korostuu koko ajan muuttuvassa taloudellisessa toimintaympäristössä. Kouluopetuksella on merkittävä rooli talousopetuksen tarjoamisessa. Lasten ja nuorten ohella myös muiden väestöryhmien talousosaamisen edistämistä tulee kehittää eri elämäntilanteissa ja toimintaympäristöissä. Arvokasta työtä talousosaamisen edistämiseksi tekevät viranomaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Näiden tahojen yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella voidaan edesauttaa tiedon tehokasta välittymistä oikeaan osoitteeseen. Kun toimijoita on kentällä paljon, on tärkeää muodostaa kokonaiskuva toiminnasta. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on ollut aktiivinen talousopetuksen kehittämisessä. Raportissa esitellään järjestössä luotuja yhtenäisiä suosituksia, periaatteita ja menetelmiä kansalaisten talousosaamisen edistämistoiminnan koordinointiin ja tutkimukseen. Näitä monet maat ovat soveltaneet talousosaamisen kansallista strategiaa rakentaessaan. Raportissa tarkastellaan valikoitujen kehittyneiden maiden ratkaisuja koordinoida talousosaamisen edistämistä. Maita esitellään siitä näkökulmasta, mitä opittavaa meillä voisi niistä olla pohdittaessa Suomeen sopivaa talousosaamisen strategiaa. Talousosaamisella on pitkäaikaisia vaikutuksia niin yksittäisen kansalaisen elämään kuin kaikkiin markkinoiden toimijoihin myös yhteiskunnallisella tasolla. Siksi vastuu talousosaamisen edistämisestä katsotaan kuuluvan julkisille toimijoille. Kansallisesta strategiasta ovat tarkastelluissa maissa vastuussa joko keskuspankki, finanssivalvonta tai valtiovarainministeriö. Monessa maassa vastuutahoksi on myös luotu kokonaan uusi julkinen organisaatio. On tärkeää, että vastuutaho on puolueeton ja riittävän arvovaltainen. Rahoituksen järjestyminen valtion budjetista takaa toiminnalle jatkuvuuden. Jotta kaikki tahot saadaan sitoutumaan strategiaan ja aidosti toteuttamaan sitä, tulee heille järjestää mahdollisuus osallistua sen valmisteluun. Siksi strategian valmisteluun tulee varata aikaa vähintään vuosi. Talousosaamisen edistämiseen on monessa maassa perustettu verkostoja, joiden toimintaa ohjataan ja joiden jäseneksi otetaan vain hyväksyttäviä toimijoita. Talousosaamisen edistämisen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi toimintaa verkostoissa on tärkeää koordinoida. Jotta strategiaa olisi helppo toteuttaa, sille kannattaa laatia konkreettinen ja käytännönläheinen toteuttamissuunnitelma. Myös vaikuttavuuden arviointimenetelmiä on tarpeen kehittää sekä mitata kansalaisten talousosaamisen tilaa ja kehitystä säännöllisesti väestötasolla. Pitkälle kehittyneissä talousosaamisen strategiamaissa tutkimuksella on keskeinen rooli strategian toteuttamisen eri vaiheissa. Monessa maassa kaikki talousosaamiseen liittyvä toiminta on koottu keskitetysti joko siitä vastuussa olevan organisaation verkkosivustolle tai sitten sitä varten on perustettu oma verkkosivusto, joka on nimetty aihetta hyvin kuvaavasti. Myös tuotemerkin luominen talousosaamiseen on monessa maassa käytössä. Koska useimmissa maissa korostetaan lasten ja nuorten talousosaamista, on strategioita usein linkitetty kouluopetukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen. Yhteistyö talousopetuksen ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa on tärkeää, sillä he usein myös tuottavat opetukseen materiaaleja ja välineitä. Talousosaamisen kansallinen strategia tai suunnitelma on monessa maassa hyväksi havaittu työkalu talousosaamisen edistämiseen. Kuten raportti osoittaa, sen voi toteuttaa hyvin monella eri tavalla. Suomen strategiaa suunnitellessa on hyvä ottaa mallia muista maista. Siinä on olennaista keskittyä konkreettiseen, käytännönläheiseen, toteuttamiskelpoiseen ja kustannustehokkaaseen toteuttamissuunnitemaan.
 • Chadha, Jagjit S.; Newby, Elisa (2013)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 20/2013
  This paper assesses Revolutionary and Napoleonic wartime economic policy. Suspension of gold convertibility in 1797 allowed the Bank of England to nurture British monetary orthodoxy. The Order of the Privy Council suspended gold payments on Bank of England notes and afforded simultaneous protection to the government and the Bank in pursuit of the conflicting goals of price stability and war finance. The government, the Bank of England and the commercial banks formed a loose alliance drawing on due political and legal processes and also paid close attention to public opinion. We suggest that the ongoing solvency of the Bank of England was facilitated by suspension and allowed the Bank to continue to make substantial profits throughout the Wars. It became acceptable for merchants to continue to trade with non-convertible Bank of England notes and for the government to finance the war effort, even with significant recourse to unfunded debt. These aspects combined to create a suspension of convertibility that did not undermine the currency. By contrast, the Assignats debacle had cost the French monetary system its reputation in the last decade of the 18th century and so Napoleonic finance had to evolve within a more rigid and limiting framework. JEL Classification: C61, E31, E4, E5, N13 Keywords: Monetary Orthodoxy, Suspension of Convertibility, War Finance
 • Schmöller, Michaela (2013)
  Suomen Pankki. BoF online 9/2013
  1 Johdanto 4 2 Saksan työmarkkinauudistukset (2003 2005) 6 2.1 Lähtötilanne 7 2.2 Uudistusaskeleet 8 2.3 Uudistusten aikajana 14 3 Saksan "työllisyysihme" 15 3.1 "Euroalueen sairaasta miehestä" "Saksan työmarkkinaihmeeksi" 15 3.1.1 Uudistusten jälkeiset rakennemuutokset 17 3.1.2 Kestävyys suuressa taantumassa 23 3.2 "Työllisyysihmeen" kääntöpuoli: kriittisiä näkemyksiä Saksan työmarkkinoista 29 3.3 Saksan "työllisyysihme" yhteenveto 35 4 Maittainen vertailu: Työmarkkinauudistukset euroalueella 37 4.1 Ranskan, Italian ja Espanjan työmarkkinat viimeaikaisessa kriisissä 37 4.2 Maittainen vertailu 40 4.2.1 Työllisyyspalvelujen uudistus 40 4.2.2 Työttömien aktivointi 42 4.2.3 Työmarkkinoiden sääntelyn purkaminen 46 4.2.4 Uudistuksia, joita ei toteutettu Saksassa 50 4.3 Päätelmät 52 5 Päätelmät 54 Lähdeluettelo 56
 • Vanhala, Juuso (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Yritysten tukeminen julkisilla varoilla oli keskeinen osa talouspolitiikan vastausta koronakriisiin. Ilman niitä taantuma olisi voinut osoittautua paljon toteutunutta syvemmäksi ja pidemmäksi. Yritystukiin käytettyjen varojen suuruus, niiden jakaminen nopealla aikataululla ja tukiin liittyvät mahdolliset haitalliset sivuvaikutukset herättävät silti oikeutettujakin kysymyksiä tukien kohdistumisesta ja tehosta.
 • Schauman, Heidi (2013)
  Suomen Pankki. BoF online 11/2013
  1 Johdanto 4 2 Sääntelyn vaikutukset asuntojen hintoihin 4 2.1 Päätulokset 5 2.2 Yleiskatsaus 5 2.3 Tärkeimmät tutkimukset 9 2.3.1 Katzin ja Rosenin varhainen tutkimus rakentamisen rajoittamisen vaikutuksista asuntojen hintoihin 9 2.3.2 Tarjontajousto on aina pieni tiukasti säädetyillä metropolialueilla 9 2.3.3 Maankäytön sääntely nostattaa asuntohintoja Kaliforniassa 9 2.3.4 Vaikeasti ennakoitava maankäytön sääntely pienentää asuntojen tarjontajoustoa 10 2.3.5 Metropolialueiden analyysi hyödyllisempi kuin maatason analyysi 10 2.3.6 Puolet Manhattanin asuntohinnoista peräisin sääntelystä 11 2.3.7 Saksassa ja Ranskassa asuntojen tarjonnan hintajousto suurempi kuin Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa 11 2.3.8 Alankomaissa asuntojen tarjonta lähes täysin joustamaton suhteessa niiden hintoihin 12 2.3.9 Sääntely nostanut asuntojen hintoja merkittä-västi Isossa-Britanniassa 13 2.3.10 Korkeat asuntojen hinnat eivät johdu asumis-käyttöön kaavoittamattoman maan kalleudesta 13 3 Miten asunnon hinta muodostuu? 14 3.1 Peruskuvio: kysyntä ja tarjonta 14 3.2 Mitä tapahtuu, kun tarjontaa rajoitetaan? 15 3.3 Tarjonnan rajoittamisen eri muodot ja niiden vaikutuk-set asuntojen hintoihin 174 Maankäytön sääntely ja rakentamisen rajoittaminen 19 4.1 Markkinoiden epäonnistumisen merkitys maankäytön sääntelyn syynä 19 4.2 Miten tarjontaa rajoitetaan? 21 5 Lopuksi 21 6 Lähteet 22
 • Mikkonen, Katri (2003)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 3/2003
  35 tunnin työviikko on 1990-luvun suurin työvoimapoliittinen toimi Ranskassa.Tässä työpaperissa esitellään työaikauudistuksen käytännön toteutusta sekä käydään läpi selvityksiä, joita on tehty uudistuksen vaikutuksista työllisyyteen, valtiontalouteen ja tuotantoon.Hyvin karkea arvio on, että työllisyys on lisääntynyt noin 300 000 työpaikalla.Tähän lisäykseen on eniten vaikuttanut palkkojen maltillinen kehitys ja tuotannon joustavuuden kasvu, jotka on saatu aikaan työajan lyhentämisen toteuttamisen huolellisella suunnittelulla ja tukien saamisen ehdollistamisella. Joustavuus ja tuotannon uudelleenjärjestelyt ovat myös estäneet potentiaalisen tuotannon alenemisen ja työn tarjonnan kutistumisen. Toimenpiteen kustannus valtiontaloudelle on kuitenkin ollut huomattava. Asiasanat: Ranska, talouspolitiikka, työaika