Browsing by Author "Rantalainen, Kristina"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  Since 1 January 2007, bank loans have been accepted as collateral for Eurosystem intraday credit and monetary policy operations. The eligibility criteria for banks' certificates of deposits changed on 1 June 2007. The changes have not reduced the Bank of Finland's payment system counterparties' liquidity adequacy.
 • Palva, Marianne; Rantalainen, Kristina; Wiksten, Hannu (1999)
  EURO & TALOUS 3
  Yhtenäisten eurorahamarkkinoiden edellytys on toimiva yhtenäinen maksu-järjestelmä.Niinpä EU-maiden väliseen rahaliikenteeseen on kehitetty kaksi järjestelmää, TARGET ja CCBM.TARGET-järjestelmän kautta rahalaitokset välittävät maksuja nopeasti ja turvallisesti koko euroalueelle.CCBM-järjestelmä taas varmistaa, että maksujen välitystä varten rahoituslaitoksilla on tarpeeksi vakuuksia ja likviditeettiä.Molemmat järjestelmät otettiin käyttöön vuoden 1999 alussa.Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, mutta järjestelmiä kehitetään edelleen yhteistyössä rahalaitosten kanssa.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Euroalueen rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin yhdentyminen jatkuu. Keskuspankkirahoituksen vakuushallinta uudistuu soveltaen TARCET2 - maksujärjestelmän ja TARGET2-Securities-hankkeen (T2S) mallia. Vakuushallintauudistus toteutetaan samanaikaisesti T2S-hankkeen kanssa. Uudistus tehostaa keskuspankkien asiakkaiden likviditeetin hallintaa.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Integration of the euro area's financial market infrastructure is moving ahead. The collateral management procedures for Eurosystem credit operations will be reviewed, on the basis of the TARGET2 payment system and TARGET2-Securities (T2S) initiative. The changes in collateralmanagement arrangements will be made in parallel with implementation of the T2S project. The reform will enhance central banks' liquidity management.
 • Palva, Marianne; Rantalainen, Kristina; Wiksten, Hannu (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 3
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  EKP alkaa julkaista 2.4.2007 lähtien STEP -leimalla liikkeeseen laskettujen lyhyiden eurooppalaisten velkapaperimarkkinoiden tuotto- ja markkinatietoja verkkosivuillaan. Käytännössä tämä synnyttää uuden markkinan.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  As from 2 April 2007, the ECB will publish on its website yield and market statistics on STEP-labelled short-term European paper. This in effect creates a new marke
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Systems development facilitates electronic trading of securities. Integration of posttrading services with the trading process will give a competitive edge to providers of trading platforms.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Järjestelmien kehitys tukee arvopaperikaupan sähköistymistä. Post-trading - palvelujen integroiminen kaupankäynti-prosessiin antaa kilpailuedun kaupankäyntialustojen tarjoajille.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Eurojärjestelmän aloite arvopaperikaupan selvityksen tehostamiseksi etenee käyttäjä-vaatimusten laadintavaiheeseen. Yhteisen teknisen alustan rakentaminen toteutetaan TARGET2-järjestelmän kylkeen.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The Eurosystem's initiative for improving the efficiency of settlement services for securities transactions is moving to the next phase the specification of user requirements. The common technical platform will be based on the TARGET2 payment system solution.
 • Korhonen, Kari; Rantalainen, Kristina (2007)
  EURO & TALOUS 2
  Euroopan keskuspankin neuvosto päätti huhtikuun 2007 lopussa, että eurojärjestelmä alkaa suunnitella markkinaosapuolten kanssa yhteistä teknistä järjestelmäalustaa arvopaperikauppojen selvitystä varten. Suunnitteluun osallistuu arvopaperikeskusten edustajien lisäksi pankkien ja välittäjien edustajia. Hankkeen tavoitteena on parantaa yli kansallisten rajojen solmittujen arvopaperikauppojen selvityksen tehokkuutta ja arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä. Tämän TARGET2-Securities-nimellä tunnetun hankkeen on tarkoitus konkretisoitua vuonna 2013, jolloin keskus-pankit voivat tarjota uusia palveluja rahoitusmarkkinoille
 • Rantalainen, Kristina; Mäkeläinen, Hannu (1994)
  Bank of Finland. Bulletin 68 ; 9 ; September
 • Rantalainen, Kristina (1993)
  Bank of Finland. Bulletin 67 ; 2 ; February
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Pankkilainat on hyväksytty kuluvan vuoden alusta lukien eurojärjestelmässä päivänsisäisen tuoton ja rahamarkkinaoperaatioiden vakuuksiksi. Pankkien sijoitus-todistusten vakuuskelpoisuusehdot muuttuivat kesäkuun alusta lukien. Muutokset eivät ole vähentäneet Suomen Pankin maksujärjestelmäosapuolten likviditeetin riittävyyttä.
 • Rantalainen, Kristina (1996)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 14/1996
  Tässä selvityksessä kuvataan Italian valtion velanottoa, valtion velkakirjamarkkinan toimintaa ja valvontaa sekä erityisesti markkinatakaajajärjestelmää.Italian valtion velkakirjamarkkinalle on tyypillistä kaksiportainen markkinatakaajajärjestelmä ja elektroninen kaupankäyntijärjestelmä.Markkinaosapuolien aloitteesta luotu markkinatakaajajärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 1988 samanaikaisesti elektronisen kaupankäyntijärjestelmän kanssa. Vuoden 1994 aikana järjestelmää kehitettiin voimakkaasti. Aktiivisimmat markkinatakaajat erotettiin omaksi päämarkkinatakaajien ryhmäksi ja EU:n direktiivien mukaisesti sallittiin ulkomaisten välittäjien osallistuminen elektroniseen kaupankäyntijärjestelmään.Markkinatakaajilta ja päämarkkinatakaajilta edellytetään edelleen Italiaan etabloitumista. Avainsanat: joukkovelkakirjat, rahoitusmarkkinat, markkinatakausjärjestelmä