Browsing by Author "Rossi, Reino"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Rossi, Reino (1961)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 35 ; 5 ; May
 • Rossi, Reino (1956)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 17
  I. TUTKIMUKSEN PUITTEET JA TARKOITUSPERÄT 9 II. RAHAMÄÄRÄISET VARAT JA VELAT SUOMEN KANSANTALOUDESSA 11 III LUOTTOJÄRJESTELMÄN RAKENNE 16 1. Suomen Pankki 16 2. Rahalaitokset 33 2 1. Liikepankit 33 2 2. Säästöpankit 55 2 3. Osuuskassajärjestö 66 2 4. Osuuskauppojen säästökassat 76 3. Muut luottolaitokset 77 3 1. Postisäästöpankki 77 3 2. Kiinnitysluottolaitokset 81 3 3. Vakuutuslaitokset 85 3 4. Kansaneläkelaitos 85 IV. RAHALAITOSTEN KASSA- JA LIKVIDIYSASEMA 87 1. Maksuvalmiuden käsitteestä 87 2. Rahalaitosten kassan suuruuteen vaikuttavista tekijöistä 89 2 1. Keskuspankkirahan kokonaismäärä 91 2 2. Valtion käteiskassa 95 2 3. Yleisön käteiskassat 98 2 4. Rahalaitosten mahdollisuudet vaikuttaa oman kassansa suuruuteen 101 2 5. Rahalaitosten kassavarannot ja varojen siirrettävyys 106 2 6. Rahalaitosten maksuvalmiusarvostus 110 V. RAHALAITOSTEN LUOTONANTOKYVYSTÄ 113 1. Rahalaitosten kassan, luotonantokyvyn ja luotonoton välisestä suhteesta 113 1 1. Rahalaitosten luotonantokyky ja talletusten synty puhtaassa "shekkitaloudessa" 114 1 2. Puhdas "shekkitalous", jossa keskuspankkirahaa käytetään ainoastaan rahalaitosten kassavarantona 115 1 3. Suljettu sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 119 1 4. Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 121 1 5. Talletusten synty sekamuotoisessa shekki- ja käteistaloudessa 124 2. Keskuspankkirahan määrän vaihtelut ja niiden vaikutukset rahalaitosten luotonantokykyyn 133 2 1. Talletus- ja luottokertoimet 133 2 2. Talletus- ja luottokerrointen vaihteluista 137 3. Yksityisten rahalaitosten luotto- ja talletuskerrointen suuruudesta 140 4. Säästäväisyyden ja säästämisen muutosten vaikutuksesta rahalaitosten luotonantokykyyn 145 4 1. Säästöasteen muutokset ja rahalaitosten luotonantokyky 145 4. 1. 1 Setelien tesaurointi 147 4 1 2. Shekkitilisäästäminen 148 4 1 3. Ns. varsinainen talletussäästäminen 149 4 1 4. Obligaatio- ja muu "arvopaperisäästäminen" 155 4 1 5. Henkivakuutussäästäminen 157 4 1 6. Reaaliomaisuussäästäminen 157 4 1 7. Luottojen lyhentäminen 158 4 2. Säästövirran koostumuksen muutokset ja rahalaitosten luotonantokyky 160 4 3. Omaisuuden koostumuksen muutosten vaikutuksesta pankkijärjestelmän luotonantokykyyn 162 VI. HINNANMUODOSTUKSESTA LUOTTOMARKKINOILLA 165 1. Koronmuodostuksen yleisistä periaatteista 165 2. Rahalaitosten soveltamien korkojen muodostumisesta. 167 3. Korkotason muutosten talouspoliittisesta merkityksestä 170 VII. KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKASTA SUOMEN OLOISSA 173 KIRJALLISUUTTA 185 CONTENTS 190
 • Rossi, Reino (1951)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 12
  I. JOHDANTO 11 1. Tutkimuksen tarkoitus 11 2. Tutkittavan ajanjakson rajoittaminen 14 A. Teoreettinen tausta. II. ERÄITÄ KORKOTEORIAN KEHITYKSEN PÄÄPIIRTEITÄ 16 1. Reaalikorko- ja agioteoria 16 2. Klassillinen tasapainokorkoteoria 17 3. Uusklassillinen korkoteoria 19 4. Klassillisen korkoteorian arvostelu 21 5. Keynesin likviditeettikorkoteoria 22 6. Luottokorkoteoria 25 7. Korkoteorian nykyinen tila 28 8. Keynesin korkoteorian soveltamisesta Suomen oloihin 29 9. Säästämisen, pankkien likviditeetin ja korkotason välisistä yhteyksistä. 34 III. KORKOPOLITIIKAN TEORIASTA JA PÄÄMÄÄRISTÄ 37 1. Korkopolitiikan kehittyminen ja suhde korkoteoriaan 37 2. Wicksellin tasapainokorko korkopolitiikan teoreettisena ohjeena 39 3. Tasapainokoron käsite uudenaikaisen (monetäärisen) korkoteorian valossa 43 4. Käytännön korkopolitiikan päämääristä ja keinoista 48 B. Suomen Pankin korkopolitiikka vuosina 1914-1938 IV. PAPERIRAHATALOUS VUOSINA 1914-1925 71 1. Rahanrunsauden aika 1914-1917 71 2. Rahamarkkinain kiristyminen ja inflaatio vuosina 1918-1920 101 3. Rahan arvon vakauttaminen vuosina 1921-1925 140 4. Korkotason muutosten syistä ja selittämisestä 177 V. KULTAKANNALLA VUOSINA 1926-1931 186 1. Noususuhdanteesta vuoden 1928 kriisiin 186 2. Lamaa kohti vuosina 1929-1931 220 VI. "HOIDETUN VALUUTAN" AIKA 1931-1938 235 1. Luopuminen kultakannasta 235 2. Suomen Pankin rahapolitiikan päämäärät 237 3. Vaatimukset Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta ja luottoekspansion aikaansaamisesta 240 4. Suomen Pankin korko- ja luottopolitiikka 249 5. Suhdannekehityksestä ja "halvan rahan" politiikan merkityksestä 262 6. Suomen korkotasoon 1930-luvulla vaikuttaneista tekijöistä 271 VII. KORKOPOLIITTISIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 279 1. Loppukatsaus korkopolitiikkaan 279 THE INTEREST RATE POLICY OF THE BANK OF FINLAND IN 1914-1938. Summary 292 The texts of the diagrams 295 Lähdeluettelo 299 Kuvioiden lähteet 308 Taulukkoliitteet ja liitekuviot 310
 • Rossi, Reino (1956)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 30 ; 1 ; January
 • Rossi, Reino (1957)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 31 ; 1 ; January
 • Rossi, Reino (1956)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 30 ; 2 ; February