Browsing by Subject "SEPA"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 41
 • Iivarinen, Timo (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  To promote the Single Euro Payments Area, Finnish banks published a SEPA implementation and migration plan on 15 March 2006. This national migration plan presents an overview of what transferring to a single payments area will mean to Finns. The plan is posted on the websites of banks, the Finnish Bankers Association, and the Bank of Finland.9
 • Palva, Marianne (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The two key payment system initiatives in the European Union, TARGET2 and SEPA, are not progressing as planned, which poses challenges also to the Baltic countries. Sweden will disconnect from TARGET and acquire a new real-time gross settlement system (RTGS). In Estonia a new retail payment system, ESTA, was introduced. DVP links have been established between the central securities depositories of the Baltic countries. VP Securities Services of Denmark has lengthened its clearing and settlement day. In its assessment based on the Financial Sector Assessment Program (FSAP) for Norway, the IMF recommends that Norway upgrade the risk management of its securities clearing and settlement system.
 • Heikkinen, Päivi; Kemppainen, Kari (2012)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability 2
  Integration of the Finnish financial system into the global markets is reflected for example in the increasing provision of critical infrastructure services from abroad. Market integration may, through economies of scale, lower transaction costs. The challenge is to ensure that the level of domestic services does not decline and that efficiency gains are maintained. Market participants decisions on payment and settlement systems are strategic: they define the longer-term future operating conditions for the markets and the service level of the infrastructure. The impacts of these decisions therefore require thorough analysis, from the perspective of both individual participants and the entire market. The Bank of Finland assesses infrastructure solutions at the system-level and induces change, where necessary.
 • Nisén, Anne (2013)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Banks operating in Finland implemented the changes necessitated by the Single Euro Payments Area (SEPA) in credit transfers among the first countries in Europe. The transition phase increased disruptions in payment transmission, and their underlying causes are yet to be completely rectified.
 • Koponen, Risto (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  A single payment area across the EU would generate considerable cost savings and improve services. But creating a single payment area requires harmonised legislation. In December 2005, the European Commission issued a proposal for a directive on payment services which would almost totally harmonise legislation on payment services and the relationship between service provider and user in the EU.
 • Iivarinen, Timo (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The ECB and the European Commission issued a joint statement on the Single Euro Payments Area (SEPA). Market-driven development of infrastructure is the way to go.
 • Iivarinen, Timo (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  EKP ja Euroopan komissio julkaisivat 4.5.2006 yhteistä maksualuetta (SEPA, Single Euro Payments Area) koskevan yhteisen lausunnon. Markkinavetoinen infrastruktuurin kehittäminen on toivottavaa.
 • Palva, Marianne (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  EU-alueen kaksi keskeistä maksujärjestelmähanketta TARGET 2 ja SEPA kangertelevat ja asettavat haasteita myös Baltian maille. Ruotsi luopuu TARGET:sta ja hankkii uuden RTGS-järjestelmän. Virossa käyttöön uusi vähittäismaksujärjestelmä ESTA. Baltian maiden arvopaperikeskusten välille DVP-linkit. Tanskan VP on pidentänyt selvitys- ja toimituspäivää. IMF suosittelee Norjan FSAP-arviossa arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmän riskienhallinnan kehittämistä.
 • Palva, Marianne (2013)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Less than a year remains until completion of the migration to SEPA in the euro area. With the exception of a few countries, the process has advanced sluggishly with respect to both credit transfer and particularly direct debit. Also in Finland work remains to replace the national direct debits.
 • Palva, Marianne (2011)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The final phase in migration to SEPA has begun. The domestic credit transfer will be discontinued by the end of the year. Private customers will then have to use International Bank Account Numbers (IBAN) in all credit transfers. For companies the change is bigger, due to the revised standards for payment data.
 • Kemppainen, Kari (2008)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 22/2008
  Using a spatial competition model of retail payment networks, this paper discusses the likely economic consequences associated with the formation of the Single Euro Payments Area (SEPA). The model considers an expansion of positive network externalities on the demand side and adjustment cost on the supply side and reveals that the introduction of SEPA may not lead to a fully competitive and integrated retail payment markets. This is especially the case when the markets are segments before the introduction of SEPA. In such a scenario, the post-integrated markets are likely to remain segmented or will be characterised by a kinked equilibrium where no significant price competition takes place. In both outcomes, SEPA leads to increased prices, larger network sizes (ie increased number of customers) and a higher consumer surplus. Additionally, if the SEPA-induced adjustment costs for payment networks are not prohibitively high, SEPA may also lead to an increase in both profits and social welfare. Keywords: integration, network effects, retail payments JEL classification numbers: G21, L 14, L 15
 • Iivarinen, Timo (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Suomalainen pankkiyhteisö julkaisi 16.5. uuden version kansallisesta SEPA-siirtymäsuunnitelmasta. SEPA-hankkeen myötä muutoksia tulee eniten pankkien omiin toimintatapoihin.
 • Palva, Marianne (2006)
  EURO & TALOUS 2
  Eurooppa-neuvoston vahvistaman ns.Lissabonin strategian päätavoite on tehdä EU:sta vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta . Yhtenäinen euromaksualue on yksi edellytys tämän tavoitteen saavuttamiseksi.Euroopan komission arvion mukaan yhtenäisellä euromaksualueella saavutettaisiin EU:ssa vuosittain 50 100 miljardin euron säästöt.
 • Heikkinen, Päivi; Kemppainen, Kari (2012)
  Euro & talous. Rahoitusjärjestelmän vakaus 2
  Suomalaisen rahoitusjärjestelmän integroituminen osaksi kansainvälisiä markkinoita näkyy esimerkiksi siten, että sen kriittisiä infrastruktuuripalveluita tuotetaan yhä enemmän ulkomailta. Markkinoiden integroituminen voi mahdollistaa suurtuotannon kautta saavutettavat halvemmat tapahtumakustannukset. Haasteena on varmistaa, ettei kotimaisten palveluiden taso heikkene, vaan jo saavutetut tehokkuushyödyt voidaan säilyttää. Markkinatoimijoiden maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevat päätökset ovat strategisia: niillä linjataan pitkälle eteenpäin sekä koko markkinoiden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä että infrastruktuuripalveluiden tasoa. Siksi näiden päätösten vaikutukset on analysoitava tarkasti sekä yksittäisen toimijan että koko markkinoiden kannalta. Suomen Pankki arvioi infrastruktuuriratkaisuja järjestelmäkokonaisuuksien tasolla ja edellyttää niihin tarvittaessa muutoksia.
 • Ripatti, Kirsi (2008)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Mitä tarkoittaa, että Euroopan laajuiset maksujen selvityskeskukset tulevat? Hoidetaanko kansalaisten maksut Brysselin kautta? Onko yhteinen euromaksualue, SEPA, ratkaisu myös kansallisiin tarpeisiin?
 • Nisén, Anne (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Suomessa toimivat pankit toteuttivat yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) edellyttämät muutokset tilisiirtoihin yhtenä ensimmäisistä maista Euroopassa. Muutosvaihe lisäsi häiriöitä maksujenvälityksessä, eikä niiden syitä ole toistaiseksi saatu kokonaan korjattua.
 • Koponen, Risto (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  EU:n yhtenäinen maksualue tuottaisi huomattavia kustannussäästöjä ja parantaisi palveluja, mutta sen synty edellyttää harmonisoitua lainsäädäntöä. Euroopan komissio antoi joulukuussa 2005 ehdotuksen maksupalveludirektiiviksi'4, joka toteutuessaan harmonisoi lähes täydellisesti maksupalveluihin sekä palveluiden tarjoajan ja käyttäjän suhteeseen sovellettavan lainsäädännön EU:n alueella
 • Iivarinen, Timo (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The Finnish banking community on 16 May 2007 published a new version of the national SEPA migration plan. The SEPA project will mostly impact banks' own operating methods.
 • Vauhkonen, Jukka (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Finnish non-financial corporations are still not well informed about the Single Euro Payments Area, and most of them need more information. Those with knowledge of the Single Euro Payments Area reckon that it will have a positive impact on the quality of cross-border payment services that they use.
 • Iivarinen, Timo (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Edistääkseen yhteistä eurooppalaista maksualuetta suomalaiset pankit julkaisivat 15.3.2006 oman siirtymäsuunnitelmansa. Tässä kansallisessa suunnitelmassa pyritään antamaan kuva siitä, mitä siirtyminen yhtenäiseen maksuliikennealueeseen suomalaisille merkitsee. Suunnitelma on julkaistu pankkien, Suomen Pankkiyhdistyksen sekä Suomen Pankin internetsivuilla.