Browsing by Author "Savela, Juha"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Savela, Juha; Herrala, Risto (1992)
  Bank of Finland. Bulletin 66 ; 4 ; April
 • Alhonsuo, Sampo; Kalatie, Simo; Mattinen, Olli; Savela, Juha; Suihko, Jaana; Björklund, Nina; Koskinen, Kimmo; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Taipalus, Katja; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2015)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2015
  Esipuhe 4 1 Yhteenveto 7 1.1 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 7 1.2 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus ja omavaraisuus 8 1.3 Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset: tunnistaminen ja pääomavaatimukset 8 1.4 Kansainvälisen talouden ja rahoitusjärjestelmän kautta Suomeen välittyvät vakausuhkat 9 2 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 10 2.1 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 2.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 18 3 Suomalaisten luottolaitosten vakavaraisuus ja systeeminen merkittävyys 23 3.1 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 23 3.2 Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset 25
 • Alhonsuo, Sampo; Kalatie, Simo; Mattinen, Olli; Nokkala, Jan; Savela, Juha; Suihko, Jaana; Asplund, Tuulia; Björklund, Nina; Karhapää, Henna; Kuhalampi, Miska; Long, Emilia; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Taipale, Tuukka; Taipalus, Katja; Timonen, Jouni; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2015)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2015
  1 Yhteenveto 7 1.1 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 7 1.2 Rakenteelliset vakausuhkat 8 2 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 9 2.1 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 9 2.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 16 3 Rakenteelliset vakausuhkat 22 3.1 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 22 Liiteartikkeli 1. Asuntoluottojen riskipainojen korottaminen: toimenpidevaihtoehtojen vertailu ja vaikutukset 24 3.2 Riskipainot voidaan laskea kahdella päämenetelmällä 24 3.3 Toimenpidevaihtoehdot vähimmäisriskipainojen asettamiseksi 25 3.4 Vähimmäisriskipainojen vaikutukset asuntoluottojen marginaaleihin ja pankkien vakavaraisuuteen 27 3.4.1 Luottosalkun keskimääräisen vähimmäisriskipainon (”Ruotsin malli”) korottamisen vaikutus 30 3.5 Vähimmäisriskipainojen korotusten vaikutukset pankkien vakavaraisuussuhteisiin 31 3.6 Asuntoluottojen riskipainojen riittävä suuruus 32
 • Savela, Juha (1992)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 38/1992
  Tämän keskustelualoitteen tavoitteena on kuvata pankkien taseen ulkopuolisen toiminnan laajuutta, rakennetta ja sen kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Pankit ovat perinteisesti tarjonneet asiakkailleen myös muita kuin taseeseen. sisältyviä palveluja. 1980-luvun lopulla nähtiin, että uudet raha- ja valuuttamarkkinainstrumentit lisäsivät entisestään pankkien taseeseen kirjaamattomia sopimuksia ja sitoumuksia. Samalla alettiin tiedostaa toiminnan tulosvaikutusten lisäksi siihen liittyvät riskit. Suomen Pankki on pyytänyt 31.12.1989 alkaen valuuttapankeilta tiedot niiden taseen ulkopuolisen toiminnan määrästä. Aineiston avulla on mahdollista selvittää erilaisten taseen ulkopuolisten palveluiden rakenne, kotimaisen ja ulkomaisen toiminnan määrä, valuuttamääräisen toiminnan osuus ja eri pankkien markkinaosuudet. Suomen Pankin keräämä aineisto on myös kansainvälisesti vertaillen varsin kattava. Koska taseen ulkopuolisen toiminnan volyymitietoihin kohdistuu myös laajempaa mielenkiintoa, julkaistaan tässä keskustelualoitteessa keskeisimmät tiedot suomalaisten valuuttapankkien taseen ulkopuolisesta toiminnasta. Koska pankkikohtaiset tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomen Pankin käyttöön, esitetään tässä yhteydessä vain kaikkien valuuttapankkien yhteenlasketut luvut.