Browsing by Author "Silvo, Aino"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 20
 • Silvo, Aino (2019)
  Bank of Finland. Bulletin 5/2018
  Finnish household consumption surpassed disposable income in 2016–2017. This has raised public concerns over household indebtedness. Is there a cause for concern, and how does household saving in Finland stack up against other countries? This article looks at the development of the household savings rate in Finland and compares this with household saving in other Nordic countries.
 • Lindblad, Annika; Silvo, Aino (2020)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2020
  Consumer confidence indicators are widely used in monitoring the economic cycle, as they are thought to contain forward-looking information on the path of the economy. Changes in consumer confidence have historically preceded shifts in the economic cycle by about six months. The value of forward-looking indicators is highlighted especially during exceptional inflection points in the economy, such as during the financial crisis or the currently prevailing coronavirus crisis, as these indicators provide readily available information about the future path of the economy. The rebound in consumer confidence and the recovery of the economy appear to be intimately connected.
 • Silvo, Aino (2018)
  Euro & talous 5/2018
  Suomalaiset ovat kuluttaneet viime vuodet enemmän kuin niillä on ollut tuloja, ja velkaa on kertynyt enemmän kuin uutta varallisuutta. Säästäminen on kuitenkin samankaltaista kuin muissa pohjoismaissa.
 • Silvo, Aino (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Monet talouteen liittyvät päätökset, niin isot kuin pienetkin, perustuvat odotuksiin tulevaisuudesta. Esimerkiksi nuoren odotukset siitä, millä alalla on tulevaisuudessa tarjolla töitä, vaikuttavat opiskelupaikan valintaan. Arviot maailmantalouden kehityksestä puolestaan määrittävät vientiyritysten investointipäätöksiä.
 • Silvo, Aino (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 4/2017
  I study the link between house prices, lending standards, and aggregate over-investment in housing. I develop a model of the housing market where the credit market is affected by asymmetric information. Selection is towards less creditworthy borrowers. Asymmetric information coupled with deadweight costs of default can create endogenous boom-bust cycles in house prices. I show that lending standards are loose and the incentives for less-than-creditworthy borrowers to apply for a loan are particularly strong, first, when future house values are expected to be high, which leads to high leverage of borrowers; and second, when safe interest rates are low, which implies low costs of borrowing. However, there are strong nonlinearities in the relationship between borrowing incentives and economic fundamentals. The results shed light on incentive mechanisms that can help explain the developments in the U.S. housing market in the early 2000s. They also imply that loose monetary policy can have a direct impact on the stability of the housing market through the cost of borrowing and the opportunity cost of housing investment.
 • Silvo, Aino (2018)
  Bank of Finland. Scientific monographs. E 52
  This thesis consists of an introductory chapter and three self-contained essays that apply insights from the microeconomic theory of corporate finance in a macroeconomic setting in order to explain and understand various market failures that were at the roots of the global financial crisis of 2007–2009. In particular, I study various forms of incomplete information in the credit market, and their implications on financial stability and on business cycles in the aggregate economy. I also seek to understand how monetary and macroprudential policies can be used to maintain financial stability, and how these two policies interact.
 • Lindblad, Annika; Sariola, Mikko; Silvo, Aino (2020)
  Bank of Finland. Bulletin 5/2019
  Global uncertainty is weakening growth in business fixed investment in Finland, and its impacts may be felt with a lag. Cyclical fluctuations caused by the uncertainty, however, conceal domestic, structural factors that have weakened investment throughout the 2000s. These factors include weak productivity growth, population ageing and structural changes in the economy towards a services economy. Productivity, in particular, can be influenced by many economic policy measures. Of these measures, innovation policy, for example, plays an important role.
 • Lindblad, Annika; Sariola, Mikko; Silvo, Aino (2019)
  Euro & talous 5/2019
  Kansainvälinen epävarmuus heikentää tuotannollisten investointien kasvua Suomessa, ja sen vaikutukset voivat näkyä viiveellä. Epävarmuuden aiheuttaman suhdanneluonteisen vaihtelun alle peittyy kuitenkin kotimaisia, rakenteellisia tekijöitä, jotka ovat heikentäneet investointeja koko 2000-luvun ajan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi heikko tuottavuuskehitys, väestön ikääntyminen ja talouden rakennemuutos palveluvaltaisemmaksi. Erityisesti tuottavuuteen voidaan vaikuttaa monilla talouspolitiikan keinoilla. Näistä keinoista muun muassa innovaatiopolitiikalla on suuri merkitys.
 • Lindblad, Annika; Sariola, Mikko; Silvo, Aino (2020)
  Euro & talous 1/2020
  Koronaviruksen aiheuttama pandemia on johtanut ennen kokemattoman nopeaan äkkijarrutukseen koko maailmantaloudessa kevään 2020 aikana. Eri mittareilla arvioituna pandemia on myös lisännyt epävarmuutta kansainvälisen talouden näkymistä historiallisen paljon. Taloustieteellisen kirjallisuuden perusteella taloudellinen epävarmuus itsessään on merkittävä taantumien aiheuttaja, ja toisaalta taantumat aiheuttavat ja lisäävät epävarmuutta. Koronaviruksen muiden huomattavien taloudellisten vaikutusten ohella myös taloudellinen epävarmuus itsessään hidastaa Suomen talouskasvua merkittävästi ja pitkäkestoisesti.
 • Silvo, Aino (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Koronavirus on aiheuttanut poikkeuksellisen taantuman sekä maailmantaloudessa että Suomessa kuluneen kevään aikana. Yksi koronapandemian ilmentymistä on ollut maailmantalouden epävarmuuden lisääntyminen historiallisen suureksi.
 • Lindblad, Annika; Silvo, Aino (2020)
  Euro & talous 3/2020
  Kuluttajien luottamusindikaattoria käytetään yleisesti talouden suhdanteiden seurannassa, sillä sen ajatellaan sisältävän tietoa siitä, mihin suuntaan talous seuraavaksi kehittyy. Kuluttajien luottamuksen kehitys onkin historiallisesti ollut noin puoli vuotta yleisen suhdanteen kehitystä edellä. Poikkeuksellisissa suhdannekäänteissä, kuten finanssikriisissä tai nyt käsillä olevassa koronakriisissä, tällaisten ennakoivien indikaattoreiden arvo korostuu, sillä ne tarjoavat nopeasti saatavilla olevaa tietoa talouden suunnasta. Kuluttajien luottamuksen palautuminen ja talouden elpyminen näyttävät olevan kiinteässä yhteydessä toisiinsa.
 • Kokkonen, Arto; Mäki-Fränti, Petri; Silvo, Aino (2019)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2019
  The pace of labour productivity growth in Finland has faded. This is attributable to lacklustre productivity development in manufacturing as well as the increasing dominance of services in the economy.
 • Mäki-Fränti, Petri; Silvo, Aino; Gulan, Adam; Kilponen, Juha (2022)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 3/2022
  We use Finnish household-level registry and survey data to study the effects of ECB’s monetary policy on the distribution of income and wealth. We find that monetary easing has a large positive effect on aggregate economic activity in Finland, but its overall net impact on income and wealth inequality is negligible. Monetary easing increases households’ gross income by reducing unemployment and leading to a general rise in wages, while at the same time it boosts asset prices. These different channels have counteracting effects on income and wealth inequality, as measured by the Gini coefficient and the ratios of income and wealth of the 90th percentile to the 50th percentile. The reduction in aggregate unemployment benefits especially households in lower income quintiles, where the initial rate of unemployment is high. Households in the upper income quintiles, where the rate of employment is higher, benefit relatively more from an increase in wages. An increase in house prices benefits all homeowners. In terms of net wealth, households with large mortgages, in the lower wealth quintiles, benefit the most from an increase in house prices due to a leverage effect. An increase in stock prices, in turn, benefits mainly households in the top wealth quintile.
 • Silvo, Aino (2019)
  Euro & talous. Analyysi
  Palkkojen nousu kotimarkkinatoimialoilla näkyy vientialoilla välituotteiden hintojen kautta ja vaikuttaa siten osaltaan vientialojen kustannuskilpailukykyyn.
 • Mäki-Fränti, Petri; Silvo, Aino; Gulan, Adam; Kilponen, Juha (2022)
  Euro & talous. Analyysi
  EKP:n rahapolitiikan pääasiallisena tavoitteena on hintavakauden ylläpitäminen euroalueella ja sen ohella talouskasvun tukeminen. Rahapolitiikka kohdistuu kotitalouksiin kuitenkin eri tavalla ja voi vaikuttaa tulojen ja varallisuuden jakautumiseen kotitalouksien välillä. Tutkimuksessamme havaitsemme, että EKP:n elvyttävä rahapolitiikka tukee Suomen talouskasvua ja inflaatiota, mutta vaikutukset tulo- ja varallisuuseroihin jäävät vähäisiksi.
 • Kokkinen, Arto; Mäki-Fränti, Petri; Silvo, Aino (2019)
  Euro & talous 3/2019
  Suomessa työn tuottavuuden kasvuvauhti hiipui finanssikriisin ja sitä seuranneen taantuman aikana. Nousu- ja korkeasuhdanteen aikana tuottavuuskasvu elpyi, mutta vain hetkellisesti. Talouden hidasta tuottavuuskehitystä selittää osin talouden rakennemuutos, kun tuotannon painopiste on siirtynyt korkean tuottavuuden teollisuudesta palvelualoille. Toisaalta teollisuudessa työn tuottavuus on viime vuosina kehittynyt historiallisen vaisusti lähes kaikilla toimialoilla. Työn tuottavuuskasvun hidastuminen on laaja-alainen ilmiö, joka koskee Suomen lisäksi myös monia muita kehittyneitä talouksia. Syynä ilmiöön voivat olla haasteet tuottavuuskehityksen mittaamisessa sekä se, että innovointi ja uusien teknologioiden käyttöönotto muuttuvat ajan myötä yhä vaikeammiksi ja kalliimmiksi, kun helpot uudistukset on jo toteutettu.
 • Silvo, Aino; Verona, Fabio (2020)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 9/2020
  In this paper we present Aino 3.0, the latest vintage of the dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model used at the Bank of Finland for policy analysis. Aino 3.0 is a small-open economy DSGE model at the intersection of the recent literatures on so-called TANK (“Two-Agent New Keynesian”) and MONK (“Mortgages in New Keynesian”) models. It aims at capturing the most relevant macro-financial linkages in the Finnish economy and provides a rich laboratory for the analysis of various macroeconomic and macroprudential policies. We show how the availability of a durable consumption good (housing), on the one hand, and the presence of credit-constrained households, on the other hand, affect the transmission of key macroeconomic and financial shocks. We also illustrate how these new transmission channels affect model dynamics compared to the previous model vintage (the Aino 2.0 model of Kilponen et al., 2016).
 • Silvo, Aino (2019)
  Journal of Money, Credit and Banking 4 ; June
  Published in Bank of Finland Research Discussion Papers 1/2016.
  I analyze a New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model where the financing of productive investment is affected by a moral hazard problem. I solve for jointly Ramsey‐optimal monetary and macroprudential policies. I find that when a financial friction is present in addition to the standard nominal friction, the optimal policy can replicate the first‐best allocation if the social planner can conduct both monetary and macroprudential policy. Using monetary policy alone is not enough: a policy trade‐off between stabilizing inflation and output gap emerges. When policy follows simple rules, the source of fluctuations is relevant for the choice of the appropriate policy mix.
 • Silvo, Aino (2016)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 1/2016
  Available also as Journal of Money, Credit and Banking 51 ; 4 ; June ; 2019 ; https://doi.org/10.1111/jmcb.12524
  I analyse the dynamics of a New Keynesian DSGE model where the financing of investments is affected by a moral hazard problem. I solve for jointly Ramsey-optimal monetary and macroprudential policies. I find that when a financial friction is present in addition to the standard nominal friction, the optimal policy can replicate the first-best if the social planner can conduct both monetary and macroprudential policy to control both inflation and the level of investments. Using monetary policy alone is not enough to fully stabilise the economy: it leads to a policy trade-off between stabilising inflation and the output gap. When policy follows simple rules instead, the source of fluctuations is highly relevant for the choice of the appropriate policy mix.
 • Lindblad, Annika; Silvo, Aino; Viertola, Hannu (2021)
  Euro & talous 5/2021
  Tarjonnan pullonkaulat ovat tylsyttäneet maailmantalouden kasvun terävintä kärkeä. Myös suomalaiset teollisuusyritykset kärsivät logistiikkaongelmista ja materiaalipulasta. Suomen Pankin laskelman mukaan tarjontahäiriöt heikentävät BKT-kasvua noin 0,5 prosenttiyksikköä vuonna 2021.