Browsing by Author "Sinersalo, Mikko"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 22
 • Alhonsuo, Sampo; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Koronapandemiasta talouden taantumaan 1 Tukitoimien ja rokotusten saattelema elpyminen 4 Finanssimarkkinoilla optimismia 5 Suuria riskejä poikkeuksellisessa epävarmuudessa 9
 • Ronkainen, Marika; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Henkivakuutussektorin rakenne on keskittynyt Maksutulo ja korvausmeno laskivat Vakavaraisuus vahvistui korkotason nousun myötä Heikot korkotuotot laskivat sijoitusten kokonaistuottoa
 • Niittuinperä, Jari; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Vastuuvelan muutokset seuraavat korkomarkkinoiden muutoksia • Yhtiöt täyttivät vakavaraisuuspääomavaatimuksen myös ilman siirtymätoimenpiteitä • Yhtiöt täyttivät selvästi vähimmäispääomavaatimuksen • Vakuutusten uusmyynti väheni merkittävästi vuonna 2016 • Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot olivat hyvät • Henkivakuutusyhtiöiden toimintaympäristö on haasteellinen
 • Ronkainen, Marika; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  -Yhtiöt täyttivät vakavaraisuuspääomavaatimuksen myös ilman siirtymäsääntöjä -Korkojen nousu laski henkivakuutusyhtiöiden korkotuottoja -Vakuutusten uusmyynti jatkoi laskuaan
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 4/2020
  Vaikka julkinen keskustelu painottuu fyysisiin riskeihin, varsinkin lyhyemmällä aikavälillä siirtymäriskit ovat finanssimarkkinan kannalta huomattavasti merkittävämässä roolissa, kirjoittaa Mikko Sinersalo.
 • Sinersalo, Mikko (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 5/2020
  Mikko Sinersalo kirjoittaa kestävyysriskeistä finanssisektorilla. Valvottavien riskienhallinnan on tulevaisuudessakin oltava riittävällä tasolla toiminnan valittuun riskitasoon nähden.
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 8/2020
  Tämä blogi on osa blogisarjaa, johon kokoamme fivalaisten kirjoituksia koronapandemian aikana tehdystä työstä poikkeuksellisissa olosuhteissa.
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 1/2020
  Finanssisektorin osalta ilmastopöhinä alkoi maaliskuussa 2018, kun komissio julkisti kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman. Tämän kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena ei ole sen enempää eikä vähempää kuin ohjata uutta yksityistä sijoitusrahaa 180 mrd. euroa vuodessa kestäviin kohteisiin (lue: hankkeisiin, jotka tukevat ilmastotoimia). Lisäksi, joskin hieman pienemmällä painolla, ilmastoriskit tullaan sisällyttämään finanssilaitosten riskienhallintaan ja näihin riskeihin liittyvää läpinäkyvyyttä tullaan merkittävästi parantamaan.
 • Birling, Heli; Sinersalo, Mikko (2016)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Uudet Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset tulivat voimaan vuodenvaihteessa. Vakuutusyhtiöillä on jatkuvasti oltava riittävästi omaa varallisuutta pääomavaatimusten täyttämiseen. Uusi vakavaraisuussääntely sisältää myös siirtymäsäännöksiä ja laskennassa käytettävän korkokäyrän korjauksia, jotka mahdollistavat vakuutusyhtiöiden sujuvan siirtymisen uuden sääntelyn piiriin ilman markkinahäiriöitä.
 • Sinersalo, Mikko (2016)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Korkotaso on laskenut suhteellisen tasaista vauhtia jo kesästä 2008 lähtien. Tuolloin riskittömän pitkän koron viitearvona yleisesti pidetty Saksan kymmenen vuoden korko oli yli 4 %. Tällä hetkellä samainen korko on negatiivinen, ja itse asiassa Saksan valtionlainojen korkokäyrä oli kesäkuun lopussa negatiivinen aina viiteentoista vuoteen saakka.
 • Sinersalo, Mikko (2021)
  Finanssivalvonta. Blogi 4/2021
  Miten osakkeen tai vaikkapa joukkovelkakirjalainan arvo määräytyy? Mikä on se mekanismi, joka liikuttaa taloutta ja varallisuusarvoja? Sijoitusinstrumentin markkina-arvossa näkyy, ainakin teori assa, kaikki sijoittajien käytössä oleva informaatio kyseisestä sijoituskohteesta. Kun sijoittajia on globaalisti valtava määrä, kaupankäyntihinnaksi muodostuu konsensus koko markkinan näkemyk sistä. Tämä ns. tehokkaiden markkinoiden olettama on pohjana kaikelle finanssiteorialle, ja sen voidaan ainakin pääsääntöisesti katsoa toimivan myös käytännössä.
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 21/2020
  Alankomaiden keskuspankki julkaisi kesällä uraauurtavan raportin maan finanssilaitosten altistumista biodiversiteettiriskille. Tämän selvityksen mukaan hollantilaisilla pankit, vakuutusyhtiöt ja eläkelaitokset ovat sijoittaneet 510 mrd. euroa yrityksiin, jotka ovat paljon tai erittäin paljon riippuvaisia terveistä ekosysteemeistä. Yhteenlaskettuna nämä altistumat muodostivat yli kolmanneksen tutkittujen portfolioiden markkina-arvosta. Arviossa ei edes huomioitu ns. toisen kierroksen vaikutuksia, vaan ainoastaan suorat riippuvuudet. Suomeksi sanottuna: finanssisektori on selvityksen perusteella huomattavan riippuvainen terveestä luonnosta, vaikka käytetty tutkimusmetodi aliarvioi riskejä roppakaupalla. Ei siis ihme, että sekä finanssialan toimijat että lainsäätäjä ovat tarttumassa ongelmaan. https://www.dnb.nl/en/binaries/Indebted%20to%20nature%20_tcm47-389172.pdf
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Vahinkovakuutusmarkkinoiden keskittyneisyys lisääntyi Rajat ylittävän liiketoiminnan osuus kasvaa suuremmaksi kuin ETA-maissa keskimäärin Vakavaraisuus pysyi hyvänä, vaikka voitonjako heikensi sitä vuoden lopussa Luottoriski dominoi vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituksia Osaketuotot vahvistivat vakavaraisuutta Riskittömän koron nousu heikensi korkosijoitusten tuottoja Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus heikkeni Lakisääteisten vakuutusten maksutulon lasku jatkuu Vahinkovakuutusyhtiöt sopeutuvat muuttuvaan toimintaympäristöön
 • Kiviniemi, Arttu; Arala, Mika; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Suomen finanssisektorin pääriskeinä arvopaperimarkkinoiden riskihinnoittelun äkilliset muutokset ja pankkien luottoriskien realisoituminen 1 Suomen talous elpyy ripeästi 2 Talouskehityksen alasuuntaiset riskit edelleen koholla – kotitalouksien korkea velkaantuneisuus heikentää kriisinsietokykyä 5 Sijoittajille kuluva vuosi on ollut varsin suotuisa 7 Osakemarkkina on jatkanut tasaista nousua 7 Euroopassa korot pysyneet matalina 8
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 17/2020
  Talouden kannalta Yhdysvaltojen irtautuminen sopimuksesta lisäsi poliittista ja lainsäädännöllistä epävarmuutta. Kuten jokainen rahoituksen oppikirjan joskus avannut tietää, epävarmuus on sijoittajille yhtä kuin riski. Mitä enemmän osavaltiot ja liittovaltio olisivat vetäneet köyttä eri suuntiin, sitä suuremmaksi epävarmuus tulevasta kehityksestä olisi kasvanut, ja riskit sen mukana. Rahoituksessa kasvanut riski automaattisesti nostaa investointihankkeille asetettavia tuottovaateita, jolloin moni ilmastonmuutoksen vastainen hanke olisi voinut jäädä toteutumatta. Siksi Bidenin tuore twiitti on niin huojentava tieto kestävän rahoituksen parissa työskenteleville, ja laajemmassa mittakaavassa meille kaikille.
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2016)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Solvenssi II -sääntelyn mukaan yhtiön on täytettävä sekä vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) että vähimmäispääomavaatimus (MCR). Solvenssi II -sääntely sisältää siirtymäsäännöksiä, jotka helpottavat uuteen riskiperusteiseen vakavaraisuuskehikkoon siirtymistä.
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Sijoitustuotot ja korkotason nousu vahvistivat vakavaraisuutta • Pääomavaatimus kasvoi hieman • Osakekurssien nousu paransi sijoitustuottoa • Kausivaihtelu ja korkokäyrän nousu vaikuttivat vastuuvelan arvoon • Vakuutustoiminnan kannattavuus heikkeni • Maksutulon kasvu pysähtynyt • Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat riskinhallintaan ja yhtiöiden kilpailutilanteeseen • Vahinkovakuutusmarkkinat keskittyvät Ifin fuusion jälkeen
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Osingonjako heikensi vakavaraisuutta vuoden lopussa • Yhtiöiden vakavaraisuuden arvioinnissa huomioitavia tekijöitä • Korkotason muutokset näkyvät henkivakuutustekniikalla laskettavan vastuuvelan määrässä • Vakuutustoiminnan kannattavuus paras kautta aikojen • Maksutulon kasvu pysähtynyt • Osakekurssien nousu ja korkotason lasku paransi sijoitustuottoa • Toimintaympäristön muutokset näkyvät strategioissa
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018