Browsing by Author "Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Heikkonen, Eero (1971)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 3
  Esipuhe 11 Alkusanat 13 I Johdanto 15 1.1. Tutkimuksen lähtökohta 15 1.2. Tutkimuksen päämäärä 18 II Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen päävaiheet 20 2.1. Tutkimusmenetelmän yleispiirteet 20 2.2. Tutkimuksen päävaiheet 21 III Suomen asuntosektorin kehityksen ominaispiirteet vuosina 1860-1965 28 3.1. Asuntopalvelukset 28 3.2. Asuntokanta 37 3.3. Asuntotuotanto 52 IV Suomen asuntosektorin kehitykseen vuosina 1900-1965 vaikuttaneet tekijät 71 4.1. Suoritetut laskelmat 72 4.2. Symboliluettelo ja muuttujien mittayksiköt malleja estimoitaessa 73 4.3. Väestön määrä ja rakenne asuntosektorin kehitystä määräävinä tekijöinä 74 4.4. Kokonaistuotannon volyymi-indeksi asuntosektorin muutoksia selittävänä tekijänä 103 4.5. Asuntomuuttujien riippuvuutta sekä väestömuuttujista että kokonaistuotannon volyymi-indeksistä koskeva tarkastelu 124 V Lopputarkastelu 146 5.1. Suomen asuntosektorin eri osien kehityksen pääpiirteet vuosina 1860-1965 147 5.2. Asuntosektorin pitkän ajan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä 152 5.3. Lopuksi 160 Liite I. Aikasarjojen laskeminen 162 Liite II. Lasketut aikasarjat 198 Liite III. Asuntosektorin kehitystä kuvaavat laskelmat 237 Liite IV. Symboliluettelo 269 Lähdeluettelo 271 Contents 277 Summary 283 List of symbols 297
 • Viita, Pentti (1965)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 1
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 Johdanto 11 Kehityksen yleispiirteet 15 Käytetty tilastoaineisto 20 Maataloustuotanto 1860-1960 24 Laskelmien yksityiskohtia 37 Liitteet 56 Lähdeaineistoa 77 Summary 80
 • Suomen Pankki; Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos (1967)
  - Insti-Tuutti 1967-1981 - Tutkimuslaitoksessa tapahtuu 1970-1972
 • Pihkala, Erkki (1969)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 2
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 Ulkomaankauppa ja kasvututkimus 11 Tilastoaineisto ja menetelmät 14 Viralliset ulkomaankauppatilastot vuosina 1860-1917 14 Arkistoaineisto 23 Tilastojen merkintätapa ja yhtenäistäminen 26 Volyymisarjat 29 Suomen ulkomaankaupan pääpiirteet vuosina 1860-1917 32 Tulli- ja valuuttapolitiikan pääpiirteet 32 Ulkomaankauppamme ja suhdanteet 34 Ulkomaankaupan rakenne 47 Maksutase 54 Sovellettu ryhmittely 55 Vienti 55 Tuonti 58 Liitetaulukot 63 1. Suomen ulkomaankauppa vuosina 1860-1918 63 2. Viennin arvo tavararyhmittäin vuosina 1860-1917 66 3. Eräiden tavaroiden vientimäärät vuosina 1860-1917 92 4. Tuonnin arvo tavararyhmittäin vuosina 1860-1917 98 5. Eräiden tavaroiden tuontimäärät vuosina 1860-1917 138 6. Viennin volyymi-indeksit tavararyhmittäin vuosina 1860-1917 144 7. Tuonnin volyymi-indeksit tavararyhmittain vuosina 1860-1917 146 8. Vienti rautateitse 1.1.1870-30.6.1873 148 9. Tuonti rautateitse 1.1.1870-30.6.1873 149 Lähdeaineistoa ja kirjallisuutta 150 Summary 152
 • Suomen Pankki; Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos (1960)
  - Taloudellinen tilanne joulukuu 1960 - kesäkuu 1963 - Taloudellinen kehitys lokakuu 1963 - joulukuu 1968
 • Suomen Pankki; Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos (1956)
  - Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos, toimintakertomukset 1956-1971 - Kasvututkimustoimikunnan kertomus 1960, 1964 - Suomen Pankin kirjaston toimintakertomus 1959