Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 109
 • Pösö, Mika (2012)
  Suomen Pankki. Blogi
  Vuodenvaihteessa tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun eurosetelit ja -kolikot laskettiin liikkeeseen. Helmikuun lopussa taas päättyy Suomen Pankin kymmenen vuotta kestänyt velvollisuus lunastaa markkaseteleitä ja -kolikoita. Maaliskuusta lähtien markoilla on siis enää vain keräily- tai muistoarvoa, joka joissain tapauksissa voi kuitenkin olla nimellisarvoa suurempi. Selvittääkseen kuinka monella on vielä hallussaan markkoja ja mitä markoille on aikomus tehdä, Suomen Pankki tilasi Taloustutkimukselta kyselytutkimuksen.
 • Newby, Elisa (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Eurojärjestelmän päätös aloittaa omaisuusvakuudellisten arvopapereiden (englanniksi asset-backed securites, ABS) ostot on herättänyt kysymyksiä keskuspankin riskien kasvusta ja kirvoittanut tiukimmat kriitikot julistamaan EKP:n roskapankiksi. ABS-markkinoihin liitytetyt epäluulot on helppo ymmärtää, sillä kyseiseen markkinaan kulminoitui koko maailmanlaajuisen finanssikriisin lähtölaskenta. ABS-lainojen ostoilla eurojärjestelmä pyrkii parantamaan rahapolitiikan välittymistä ja tukemaan luotonantoa yrityksille ja kuluttajille.
 • Kortela, Tomi (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Tyypillisesti ekonomistit olettavat, että taloudella on yksi tasapainotila, jota kohti talous liikkuu pitkällä aikavälillä. Talouden ajaa pois tasapainosta sen kohtaamat yllättävät muutokset, joita kutsutaan sokeiksi. Talouden kohtaamat sokit ja niihin liittyvä talouden dynamiikka aiheuttavat lasku- ja noususuhdanteita, mutta nämä ovat ohi meneviä ilmiöitä ja lopulta talous palautuu kohti tasapainoa.
 • Heikkinen, Päivi (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Lenkille lähdössä, otanpa varmuuden vuoksi vitosen taskunpohjalle. Vaihtorahat kouraan, koura nyrkkiin ja setelimytty taskuun. Pyykkiä ripustaessa paidan taskussa pullottaa kirjopesuohjelman läpikäynyt kaksikymppinen. Setelimme saavat kokea koko elämämme kirjon: hien, rutistukset ja vesipesun. Harvoin tulee ajatelleeksi, että kyseessä on itse asiassa arvopaperi. Setelissä on sisällä kunnioitettava määrä edistyksellistä tekniikkaa, niin itse paperissa, painojäljessä kuin turvatekijöissäkin.
 • Välimäki, Tuomas (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti 22.1.2015 laajentaa rahapoliittisia arvopaperiostojaan. Maaliskuusta 2015 alkaen eurojärjestelmä (EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit) tulee ostamaan jo aiemmin käynnistettyjen ohjelmien1 ohella euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten liikkeeseen laskijoiden euromääräisiä investointiluokan velkapapereita. Kokonaisostomäärät tulevat olemaan noin 60 miljardia euroa kuukaudessa syyskuun 2016 loppuun saakka.
 • Suvanto, Antti (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Julkaistu Kalevassa 19.9.2014http://www.kaleva.fi/mielipide/vieras/deflaatiomorko-nousi-otsikoihin/676124/ Puheet inflaatiopeikosta ovat väistyneet, ja otsikoihin on nostettu deflaatiomörkö. Deflaatiota eli yleisen hintatason laskua pidetään haitallisena sen takia, että kun ihmiset odottavat hintojen lähiaikoina laskevan, he siirtävät ostopäätöksensä tuonnemmaksi. Paavo Teittinen nosti Helsingin Sanomien verkkosivulla 12.
 • Lehmussaari, Olli-Pekka (2011)
  Suomen Pankki. Blogi
  Washington D.C. palasi arkeen pääsiäistä edeltävällä viikolla, kun Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin ympärille pystytetty teräsaita poistettiin. Aita toimi turvana talousmahtimiehille ja -naisille valuuttarahaston kevätkokouksen aikana. Vaikka kokousten hiotuista loppupäätelmistä on usein vaikea saada selkoa, kansainväliseen finanssiarkkitehtuuriin liittyvät uudistushankkeet edistyvät kuitenkin juuri näissä kokouksissa.
 • Välimäki, Tuomas (2011)
  Suomen Pankki. Blogi
  Eurojärjestelmän keskuspankkien toteuttamat poikkeukselliset toimet rahapolitiikan välittymisen turvaamiseksi häiriintyneillä markkinoilla ovat herättäneet kysymyksiä keskuspankkien valvonnasta. On mm. vaadittu Euroopan keskuspankin (EKP) arvopaperimarkkinoita koskevan osto-ohjelman alistamista parlamentaariseen valvontaan. Kuntien takauskeskuksen johtaja Heikki Niemeläinen ehdotti Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla 2.
 • Hellström, Jenni (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Euroalueen rahapolitiikan päätöksenteon avoimuus lisääntyy vuoden 2015 alusta. EKP:n neuvosto päätti 3.7.2014 kokouksessaan julkistaa jatkossa selonteon käymistään rahapoliittisista keskusteluista. Tällä hetkellä korkokokousten pöytäkirjat julkaistaan 30 vuoden viiveellä. Suomen Pankki on pitänyt tärkeänä avoimuuden lisäämistä. Rahapolitiikan viestinnän muodot vaihtelevat jonkin verran keskeisten keskuspankkien välillä, mutta yhteistä on ollut avoimuuden kasvattaminen viimeisen 20 vuoden aikana.
 • Kontulainen, Jarmo (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Perusteellisten, vuoden kestäneiden valmistelujen jälkeen EKP ilmoitti joulukuussa 2014 alkavansa julkistaa säännöllisesti selontekoja EKP:n neuvoston rahapoliittisissa kokouksissa käydyistä keskusteluista. Ensimmäinen 22.1.2015 pidettyä kokousta käsittelevä selonteko julkaistiin tänään (http://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2015/html/mg150219.en.html). Suomen Pankki on pitänyt päätöksentekoa koskevan avoimuuden lisäämistä tärkeänä.
 • Newby, Elisa (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  EKP:n neuvoston eilen (4.9.2014) julkaisemat rahapolitiikan elvytystoimet ovat jatkumoa kesäkuussa julkaistulle rahapolitiikkapaketille. EKP:n neuvosto laski kaikkia rahapoliittisia korkojaan 0,10 prosenttiyksiköllä. Neuvosto asetti yön yli -talletuskoron -0,20 prosenttiin, jolloin pankkien täytyy maksaa entistä enemmän keskuspankkiin tekemistä talletuksistaan. Miinusmerkkinen korko kannustaa ylijäämäisiä pankkeja lainaamaan alijäämäisille pankeille sen sijaan, että ylijäämäiset pankit tallettaisivat varansa keskuspankkiin.
 • Tanhua-Tyrkkö, Katariina (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Suomen talouskehitys on jatkunut vaimeana ja laahaa edelleen muiden euromaiden perässä. Teollisuuden rakennemuutos ja kotimaisen tuotannon heikentynyt kustannuskilpailukyky vaimentavat viennin ja talouden kasvumahdollisuuksia, mikä on ongelmallista talouden kasvupotentiaalin ollessa heikko myös väestön ikääntymisen vuoksi. Osallistuminen työmarkkinoille on vähentynyt, ja yritysten investoinnit pysyneet vaimeina.
 • Honkapohja, Seppo (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Viime viikon torstaina 22.1.2015 Euroopan keskuspankki teki historiallisen päätöksen viime syksynä käynnistetyn omaisuuserien osto-ohjelmansa merkittävästä laajentamisesta. Eurojärjestelmä ryhtyy maaliskuusta 2015 alkaen ostamaan jälkimarkkinoilta euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yleiseurooppalaisten laitosten arvopapereita. Aikaisemmin päätetyt ostot kohdistuvat ainoastaan katettuihin joukkolainoihin ja omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin.
 • Harismaa, Camilla (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  EKP:n neuvosto ottaa käyttöön uuden äänestysmallin ensi vuoden alussa, kun Liettua liittyy euroalueeseen 19. jäsenvaltiona. Siirtyminen uuteen äänestysmalliin perustuu aikaisemmin tehtyihin päätöksiin. Jatkossa kaikki neuvoston jäsenet eivät enää ole yhtä aikaa äänioikeutettuja, vaan äänestysvuorot kiertävät. Puheoikeus kokouksissa säilyy kuitenkin kaikilla neuvoston jäsenillä. EKP:n johtokunnan jäsenet ovat edelleen pysyvästi äänivaltaisia.
 • Kontulainen, Jarmo (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Eurojärjestelmä laajentaa ensi maanantaina käynnissä olevat arvopaperiostonsa valtionlainoihin. Lokakuusta lähtien on ostettu pankkien liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niiden ostamista jatketaan. Kaikkiaan yhteenlasketuiksi kuukausiostoiksi ilmoitettiin 60 miljardia euroa maaliskuusta 2015 syyskuun 2016 loppuun eli ohjelman koko on 1 140 miljardia. Ohjelman tavoite on rahapoliittinen. Taseen kasvattamisella pyritään nostamaan inflaatio kohti rahapolitiikan strategista tavoitetta eli alle kahden prosentin mutta sen lähellä olevaa vuosivauhtia.
 • Hellström, Jenni (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin toteuttaman rahapolitiikan tavoitteena on huolehtia vakaasta hintojen kehityksestä euroalueella. Tämä tarkoittaa, että taloudessa kokonaisuudessaan hintojen tulisi nousta hieman alle kahden prosentin vauhtia keskipitkällä aikavälillä. Talouden normaaliaikoina vakaasta hintojen kehityksestä huolehtiminen tehdään ohjaamalla pankkien keskuspankista hakeman luoton hintaa.
 • Välimäki, Tuomas (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  EKP:n neuvosto päätti 5.6.2014 laskea korkonsa historiallisen alas sekä lisätä likviditeettiä lopettamalla aiemmin tehdyistä arvopaperiostoista (SMP) rahamarkkinoille tulleen rahamäärän poistamisen. Miten nämä toimet tulevat vaikuttamaan rahapolitiikan välittymismekanismiin lyhyiden rahamarkkinakorkojen kautta? Kuviossa 1 on kuvattu likviditeetin eli keskuspankkirahan määrän ja hinnan (lyhyt rahamarkkinakorko) suhde.
 • Pösö, Mika (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Viime viikolla Saksan perustuslakituomioistuin ilmoitti pyytävänsä Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, onko Euroopan keskuspankki (EKP) ylittänyt toimivaltansa. Asia koskee EKP:n neuvoston 6.9.2012 tekemää päätöstä ns. suorista rahapoliittisista operaatioista (eng. OMT outright monetary transactions). Kysymys on siitä, onko kyseinen päätös yhdenmukainen Euroopan unionin perussopimusten ja EKP:n toimivallan kanssa.
 • Kajanoja, Lauri (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Jos palkat ovat Suomessa nousseet liikaa suhteessa muihin maihin, miten kilpailukyky voidaan palauttaa? Pelkkä palkkamaltti lievittää nyt ongelmaa hyvin hitaasti, koska muissakin maissa palkkojen odotetaan nousevan vain vaimeasti lähivuosina. Palkkamaltin lisäksi käytettävissä on muitakin keinoja. Tässä kirjoituksessa käyn niitä läpi. En ota kantaa siihen, mitä keinoja tulisi käyttää, vaan esitän arvioita niiden vaikutuksista.
 • Määttä, Päivi (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Toisinaan on tarpeen tarkastella menneitä tapahtumia, ja erityisesti Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella nykyinen taloustilanne on vain lisännyt näitä tarpeita. Milloin tehtiin tietty talouspoliittinen päätös, mitä taloudesta kirjoitettiin edellisen kriisin aikaan, mitä öljyn hinnanmuutoksista on kirjoitettu eri aikoina, miten ulkomaiset taloussuhteet ovat kehittyneet, mitä ruplasta on kirjoitettu, ja niin edelleen.