Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 425
 • Toivanen, Mervi (2008)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Tammi-syyskuussa 2008 pohjoismaisten suurten finanssikonsernien liikevoitot laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta arvonalentumistappioiden kasvua sekä kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan tuottojen laskun takia. Pohjoismaisten finanssikonsernien markkina-arvot ovat pienentyneet keskimäärin saman verran kuin suurten eurooppalaisten pankkien markkina-arvot.
 • Toivanen, Mervi (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Suurten pohjoismaisten finanssikonsernien yhteenlasketut liikevoitot olivat tammi-maaliskuussa 2009 noin 26 % pienemmät kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Erityisesti arvonalentumistappioiden nopea kasvu supisti liikevoittoja.
 • Vauhkonen, Jukka (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Useat Euroopan maat ovat rahoituskriisin kokemusten seurauksena rajoittaneet tai aikeissa rajoittaa arvopapereiden lyhyeksimyyntiä. Lyhyeksimyynnin suorien rajoitusten hyödyistä ei kuitenkaan ole juuri empiiristä näyttöä.
 • Korhonen, Kari (2001)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Osakeselvitysaste on parantunut hieman yli 96 %:n tasoon syksyn järjestelmämuutosten ja osakelainauksen joustavoittamisen jälkeen, mutta lisäparannuksia selvitysjärjestelmien toimintaan kaavaillaan. CPSS:n ja IOSCO:n yhteisvoimin luonnostelemat kansainväliset selvitysjärjestelmäsuositukset muodostavat tulevaisuuden yleisvalvonnan periaatteet.
 • Ripatti, Kirsi (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Osakekauppojenselvitysaste vakiintunut 99 %:n tuntumaan. Vanhentunut KATI-osakeselvitysjärjestelmä korvataan RTGS-pohjaisella HEXCIearjärjestelmällä. HEX-konsernin Baltia-yhteistyö laajenee.
 • Ripatti, Kirsi (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Syksy
  Osakekaupankäynnin toimitusvarmuus on hyvällä tasolla. HEXClear otetaan käyttöön ensi vuonna. Konsolidointikehityksen tuloksena syntynyt kaksi merkittävää markkinapaikkaa: Deutsche Börse ja Euronext. HEXin Baltia-yhteistyö laajenee.
 • Ripatti, Kirsi (2003)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  HEXin osakekaupankäynnin uusi selvitysjärjestelmä HEXClear otetaan käyttöön syksyllä. Kymmenen uutta maata ja niiden arvopaperi-infrastruktuuria ovat liittymässä Euroopan unioniin. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta lukuisia rakennemuutoksia on vireillä niin Euroopassa kuin globaalissakin ympäristössä.
 • Vuorikallio, Mika (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Arvopaperikaupan selvitystoiminnan tehostamista koskevan toimintasäännöstön (Code of Conduct) täytäntöönpano on edennyt toiseen vaiheeseen
 • Taipalus, Katja (2003)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Sijoitusten uudelleensuuntaaminen on lisännyt joukkovelkakirjalainojen kysyntää. Kysynnän kasvun vaikutukset näkyvät yhä selvemmin jvk- lainojen hinnoissa.
 • Taipalus, Katja (2003)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Syksy
  Osakemarkkinoiden lasku näyttäisi taittuneen, mutta suhtautuminen nousun kestävyyteen on edelleen varauksellinen.
 • Myller, Marko; Pylkkönen, Pertti (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Finanssikriisin seurauksena Euroopan arvopaperimarkkinoilla on käynnistetty useita sääntelyhankkeita. Osassa hankkeista saatetaan voimaan uutta sääntelyä ja osassa tarkistetaan jo voimassa olevia määräyksiä.
 • Taipalus, Katja (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Arvopaperistamisen volyymien kasvu on kääntänyt myös Euroopassa huomion toiminnan sääntelyyn ja sääntelyn modernisointiin.
 • Taipalus, Katja (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Yhdysvalloissa uusien kiinnitysluottojen arvopaperistaminen on voimakkaassa kasvussa
 • Jokivuolle, Esa; Pylkkönen, Pertti; Vauhkonen, Jukka (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Suurin osa EU:n rahoituspalvelujen yhdentymisen toimintasuunnitelmasta on toteutunut, mutta tärkeitä hankkeita on myös edelleen kesken. Toimenpiteiden kansallinen implementointi on osin vasta alussa. Komissio päättää toimintasuunnitelman jatkotoimista vuonna 2005. Tämän artikkelin yhteydessä olevassa kehikossa esitellään lisäksi globaalin rahoitus-järjestelmän kannalta keskeisen elimen, Financial Stability Forumin, toimintaa.
 • Kauko, Karlo (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Asuntojen ja kiinteistöjen hinnat kääntyivät laskuun vuoden 2008 aikana. Asuntolainakannan kasvu on hidastunut. Toimistotilojen markkinoilla hintojen lasku on todennäköistä. Kiinteistösijoitusyhtiöiden pörssikurssit laskivat loppuvuoden 2008.
 • Salminen, Elina (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Finanssikriisin ja siitä seuranneen taantuman myötä uusien asuntolainojen määrät ovat romahtaneet monessa euroalueen maassa. Uusien asuntolainojen määrät euroalueella ovat edelleen yli kolmanneksen matalammalla tasolla kuin vuosina 2006-2007. Matalat korot ovat viime aikoina piristäneet asuntomarkkinoita, mutta uusien lainojen määrissä ollaan edelleen kaukana huippuvuosista.
 • Koskinen, Kimmo (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Rahalaitosten primekorkoihin ja muihin omiin viitekorkoihin sidottujen asuntolainojen osuus on hienoisessa kasvussa. Vertailu historiaan on kuitenkin osittain hankalaa, koska aikasarjoissa on tiedonkeruiden muutoksista johtuvia epäjatkuvuuksia.
 • Koskinen, Kimmo (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Asuntolainakannan kasvun hienoinen hidastuminen jatkui kesän aikana. Asuntolainakannan keskikorko on noussut 4,85 prosenttiin. Prime-korkoihin sidottujen uusien asuntoluottojen osuus on jälleen hiukan kasvussa.
 • Pylkkönen, Pertti (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Uusien asuntoluottojen korkojen aleneminen jatkui euroalueella vuonna 2003. Alhainen korko on vauhdittanut asuntoluottokannan kasvua Suomen lisäksi mm. Irlannissa ja Espanjassa. Suomessa asuntoluottokanta kasvaa tällä hetkellä runsaan 15 %:n vuosi-vauhdilla. Espanjassa ja Irlannissa asuntoluottokannan kasvu on kiihtynyt jo noin 25 %:n tasolle.
 • Putkuri, Hanna; Koskinen, Kimmo (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Rahalaitosten asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kanta on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rahalaitokset myöntävät asuntoyhteisöille sekä vapaarahoitteisia että valtion takaamia tai tukemia lainoja. Valtion suoraan asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kanta sitä vastoin supistuu vähitellen, kun uusia aravalainoja ei enää myönnetä.