Browsing by Author "Suvanto, Antti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 25
 • Brunila, Anne; Suvanto, Antti (1998)
  Bank of Finland. Bulletin 72 ; 5 ; May
 • Suvanto, Antti (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Julkaistu Kalevassa 19.9.2014http://www.kaleva.fi/mielipide/vieras/deflaatiomorko-nousi-otsikoihin/676124/ Puheet inflaatiopeikosta ovat väistyneet, ja otsikoihin on nostettu deflaatiomörkö. Deflaatiota eli yleisen hintatason laskua pidetään haitallisena sen takia, että kun ihmiset odottavat hintojen lähiaikoina laskevan, he siirtävät ostopäätöksensä tuonnemmaksi. Paavo Teittinen nosti Helsingin Sanomien verkkosivulla 12.
 • Kilponen, Juha; Kontulainen, Jarmo; Suvanto, Antti (2013)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1
  The prolonged financial market and sovereign debt crisis has stimulated increased research into economic policy measures and their effectiveness. In monetary policy, the zero lower bound has brought about new non-standard measures as well as forward-looking communication on future accommodation. The aim of such forward guidance is to generate expectations that policy is going to remain accommodative for some time. With the financial crisis, there is also fresh interest in price level and nominal income targeting as alternatives to inflation targeting.
 • Hukkinen, Juhana; Suvanto, Antti (1997)
  Bank of Finland. Bulletin 71 ; 2 ; February
 • Suvanto, Antti; Pösö, Mika (2006)
  EURO & TALOUS 4
  Yhdysvaltain keskuspankki on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ja seuratuimmista instituutioista.Suurimman kansantalouden rahapolitiikan päättäjänä ja kansainvälisesti merkittävimmän valuutan vakauden turvaajana Yhdysvaltain keskuspankki vaikuttaa päätöksillään myös Suomen talouskehitykseen.
 • Suvanto, Antti (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Talouskriisin pitkittyminen on houkutellut esiin joukon yksinkertaisia lääkkeitä, joilla kriisi voitaisiin taltuttaa. Näiden nurjat puolet jäävät yleensä mainitsematta, jos niitä on edes mietitty.
 • Suvanto, Antti (2008)
  EURO & TALOUS 3
  Keskuspankit kommunikoivat myös muista asioista kuin raha-politiikasta. Rahaliiton ulkopuolella keskuspankin kommunikointi talousnäkymistä tai yleisestä talouspolitiikasta voi vaikuttaa korko-odotuksiin. Rahaliittoon kuuluvassa pienessä maassa näin ei ole. Keskuspankin toissijaisena tavoitteena on kuitenkin tukea yleisen talouspolitiikan tavoitteita, mihin hintavakauden ja rahoitus-markkinoiden vakauden ohella kuuluvat kestävä kasvu ja korkea työllisyys. Keskuspankilla ei ole omia välineitä suoraan vaikuttaa näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Puhuminen on yksi keino vaikuttaa. Tärkeää on perustella puheenvuorot keskuspankin tavoitteista ja tehtävistä käsin sekä tuoda esiin se, millaiseen analyysiin ja asiantuntemukseen puheenvuorot perustuvat.
 • Suvanto, Antti (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Filosofit ja taloustieteilijät ovat kautta aikojen pohtineet rahan olemusta. Yleensä tällainen keskustelu on voimistunut murrosaikoina, sotien ja kriisien jälkeen. Jussi Ahokas ja Lauri Holappa ovat tuoreessa kirjassaan Rahatalous haltuun – irti kurjistavasta talouspolitiikasta (Like 2014) tarttuneet rohkeasti tähän aiheeseen. Ahokas ja Holappa arvostelevat ns. valtavirtaisen taloustieteen edustamaa käsitystä rahasta.
 • Suvanto, Antti (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Julkaistu Kalevassa 1.5.2014 Huonoina aikoina aina löytyy niitä, joilla on tarjota yksinkertainen, helppo ja kivuton keino päästä irti ahdingosta. Yksi vakioehdotus on setelirahoitus. Sitä tarjottiin meilläkin 1990-luvun alun kriisissä. Nyt euroalueella on vastaavanlainen tilanne.Mistä oikein on kysymys? Asian ymmärtämistä ei helpota se, että kielenkäyttö on vakiintumatonta. Setelirahoitus sekoitetaan usein rahapolitiikan määrälliseen keventämiseen.
 • Brunila, Anne; Suvanto, Antti (1998)
  MARKKA & TALOUS 2
 • Suvanto, Antti (1990)
  Bank of Finland. Bulletin 64 ; 11 ; November
 • Hukkinen, Juhana; Suvanto, Antti (2001)
  Bank of Finland. Bulletin 75 ; 4
 • Suvanto, Antti (1992)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 27/1992
  The paper attempts to formalize dealer behaviour in the foreign exchange market. The three key assumptions used in the analysis are price sensitivity of customer orders and profit maximization by dealers who are constrained by the closed position target for the end of the day. As a market maker the dealer provides liquidity services to customers by making two-way prices and by standing ready to trade at these prices on immediate demand. The paper begins with a simple one-period model assuming a monopoly dealer. This is extended to sequential pricing behaviour under transactions uncertainty (stochastic order flow). The role of information is examined separately. While the assumption of a monopolistic market structure is admittedly highly unrealistic in the case of the foreign exchange market, the same model structure also works well in a competitive environment. Competition enters the analysis in the form of customer flows and interdealer transactions. The overall picture of the market structure and price dynamics that emerges from the analysis is broadly consistent with observable facts. The results are consistent with the efficient market hypothesis in the sense that there is no possibility that any of the customers or other dealers could predict the dealer's forthcoming quotations on the basis of the dealer's past pricing behaviour. Under pure transactions uncertainty and in the absence of new information, the dealer is reluctant to make a large adjustment to prices, because frequent price revisions are generally revenue-reducing. This does not apply to situations where new information ruts the market. Any new information on forthcoming customer orders will cause a prompt change in the quoted price. Price adjustments are, however, limited by the sensitivity of customers to small price differentials. Because dealers can send orders to each other in the interbank market, the sensitivity of incoming orders to small price differentials is large. As a result, the prices quoted by different dealers cannot deviate much from each other. The price making power of each dealer is reflected in the spread. Competition reduces the spread and it approaches zero once interdealer transactions are allowed for. Under pure transactions uncertainty, the spread tends to be constant. Under competitive conditions, when the spread is very small, prices quoted by all dealers are practically equal and the share of interbank transactions in the total volume of trade is very large. Intraday volatility of exchange rate quotations stems from two sources, one representing normal order flow and the other the arrival of new information. Price uncertainty would be small if transactions uncertainty was its only source and if order flows were purely stochastic. Any new information on forthcoming customer orders increases price uncertainty. ln addition to temporal price uncertainty, instantaneous price uncertainty is present because the dealer has to make a binding two-way price without knowing what prices his competitors are quoting at the same moment. This prevents the spread from diminishing indefinitely. In times of increasing uncertainty the spread tends to widen as a result of heterogeneous and asymmetric information.
 • Kilponen, Juha; Kontulainen, Jarmo; Suvanto, Antti (2013)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1
  Rahoitusmarkkina- ja velkakriisin pitkittyminen on lisännyt tutkimusta talouspolitiikan keinoista ja toimenpiteiden tehosta. Nollakorkorajoite on tuonut rahapolitiikan keinovalikoimaan epätavanomaisten keinojen ohella ennakoivan viestinnän, jonka avulla pyritään luomaan odotuksia keveän rahapolitiikan jatkumisesta. Rahoituskriisin myötä on herännyt kiinnostus hintataso- ja nimellistulotavoitteeseen vaihtoehtona inflaatiotavoitteelle.
 • Suvanto, Antti (2013)
  Suomen Pankki. BoF online 2/2013
  Tässä kirjoituksessa arvioidaan rahoitustransaktioveron vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden likviditeettiin, rahapolitiikkaan ja rahapolitiikan välittymiseen. Taustalla on komission syksyllä 2011 antama esitys rahoitustransaktioveron soveltamisesta minimiharmonisoinnin pohjalta koko EU:n alueella. Ehdotuksen eteneminen olisi edellyttänyt yksimielisyyttä EU:n neuvostossa. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan löytynyt, minkä seurauksena asia on nyt etenemässä yhdentoista euromaan kesken ns. tiivistetyn yhteistyön menettelyä soveltamalla. Kirjoituksessa keskitytään transaktioveron vaikutuksiin markkinoiden likviditeettiin ja sitä kautta rahapolitiikan ja rahapolitiikan välittymisen kannalta. Siinä ei lainkaan käsitellä veron toteuttamisen käytännöllisiä ongelmia eikä myöskään sitä, kuinka helposti ja herkästi transaktiot siirtyisivät veroalueen ulkopuolelle. Jos vero halutaan toteuttaa, käytännölliset ratkaisut ovat löydettävissä.1 Nykyinen rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri mahdollistaisi sen vielä helpommin kuin pari vuosikymmentä sitten. Komissio on ehdotuksessaan pyrkinyt mahdollisimman huolellisesti torjumaan veropohjan siirtymistä veroalueen ulkopuolelle. Siitä huolimatta siirtymän voi olettaa olevan merkittävä. Kirjoituksen johtopäätös on, että transaktiovero vähentäisi olennaisesti markkinoiden likviditeettiä, poistaisi likviditeettiä tuottavan markkinatakaustoiminnan lähes kokonaan sekä eliminoisi loputkin pankkien välisestä rahamarkkinakaupasta, jolloin pankkien likviditeetti tulisi hyvin riippuvaksi EKP:n fasiliteeteista.
 • Suvanto, Antti (1991)
  Bank of Finland. Bulletin 65 ; 12 ; December
 • Suvanto, Antti; Hukkinen, Juhana (2004)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 28/2004
  The paper investigates the relationship between relative price movements and changes in the aggregate price level using monthly data on Finland's Consumer Price Index and its components from the period covering the past eight and a half years.This was a period of very low inflation.The rate of growth in the aggregate price level was occasionally very close to zero.The paper shows that declining nominal prices were a rather common phenomenon during this period of low or no inflation.The declining prices cannot, however, be explained by lack of demand or any generalized deflationary tendencies.Hence, the downward rigidity of nominal prices has not prevented relative price adjustments under price stability.The paper develops a new method for looking at the composition of inflation and illustrating how relative price dynamics interact with changes in the aggregate price level.The correlation of relative price variability and aggregate inflation has been negligible, but the correlation between the skewness of price change distribution and aggregate inflation is high.This is in accordance with the predictions of the menu cost models.A significant proportion of the relative price changes appear to have been persistent, suggesting the dominance of productivity and other supply shocks.Key words: price level, inflation, deflation, prices, business cycles JEL classification numbers: E3, E31
 • Suvanto, Antti; Kontulainen, Jarmo (1998)
  MARKKA & TALOUS 3
  Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkaminen ja siirtyminen yhteiseen rahapolitiikkaan merkitsevät suurta muutosta Suomen Pankille kotimaisen näkökulman laajentuessa euroalueen lisäksi koko maailmantalouteen.Kansalliset keskuspankit osallistuvat vastedes aktiivisesti yhteisen rahapolitiikan suunnitteluun ja valmisteluun sekä rahapolitiikan välineiden kehittämiseen koko euroalueella. Rahapolitiikan toimeenpano on hajautettua, ja kukin keskuspankki toteuttaa yhteisiä rahapoliittisia operaatioita omassa maassaan. Myös kotimaisen talouskehityksen seurantaa ja analyysia jatketaan kansallisissa keskuspankeissa.
 • Pikkarainen, Pentti; Suvanto, Antti (Edita Prima, 2006)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 109
  Luku 1 Jarmo Kontulainen, Antti Suvanto Rahapolitiikan teoria ja EKP:n rahapolitiikka 13 Luku 2 Pentti Pikkarainen, Tuomas Välimäki Eurojärjestelmän toiminta raha- ja valuuttamarkkinoilla 41 Luku 3 Urpo Levo, Kari Takala Rahahuolto Suomessa ja euroalueella 67 Luku 4 Leena Mörttinen, Kimmo Virolainen Suomen ja euroalueen rahoitusmarkkinat 95 Luku 5 Harry Leinonen Euroopan maksu- ja selvitysjärjestelmät muutosten kourissa 117 Luku 6 Kaarlo Jännäri, Jukka Vesala Rahoitusvalvonta Suomessa ja Euroopan unionissa 139
 • Suvanto, Antti (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Nykyisille Suomen talousvaikeuksille on lähdetty hakemaan syitä hyvin kaukaa. Suosittu selitys on se, että kriisin on aiheuttanut Euroopan talous- ja rahaliitto tai vähintäänkin siihen jääneet valu- ja muut virheet. Viimeksi tällaista selitystä tarjoili eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto Ylen radiohaastattelussa (Brysselin kone 27.8.2014). Hänen mukaansa rahaliittoa luotaessa tehtiin fundamentaalisia virheitä ja syyllistyttiin älylliseen epärehellisyyteen.