Browsing by Author "Taipalus, Katja"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 59
 • Taipalus, Katja (2006)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 29/2006
  The dividend yield ratio in the stock markets is, to an extent, comparable to the rent-price ratio in the housing market.Taking advantage of this definitional similarity, one can then use the traditional unit root test for log dividend yield in this case, the log rent-price ratio to test for the existence of real estate bubbles.Such unit root tests are conducted for Finland, USA, UK, Spain and Germany, and the simple test results strongly suggest the existence of bubbles in nearly all of these countries.In addition to this, we develop a continuous and monthly rent-price information-based method to track the periods when real estate prices diverge from their fundamental levels.This indicator seems to work quite well in most cases, indicating bubbles during periods which, according to the consensus literature, are seen as periods of sizable upward or downward shifts in house prices. Key words: house price, bubble, unit root JEL classification numbers: G12
 • Taipalus, Katja (2003)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Sijoitusten uudelleensuuntaaminen on lisännyt joukkovelkakirjalainojen kysyntää. Kysynnän kasvun vaikutukset näkyvät yhä selvemmin jvk- lainojen hinnoissa.
 • Taipalus, Katja (2003)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Syksy
  Osakemarkkinoiden lasku näyttäisi taittuneen, mutta suhtautuminen nousun kestävyyteen on edelleen varauksellinen.
 • Taipalus, Katja; Korhonen, Kari; Pylkkönen, Pertti (2003)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 104
  Julkaisun tarkoituksena on lisätä tietoa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla nopeasti yleistyneestä arvopaperistamisesta. Aluksi selvitetään arvopaperistamistoiminnan lähtökohtia, sen perusrakenteita sekä erilaisten arvopaperistamistapojen eroja pääpiirteissään.Samalla pohditaan myös arvopaperistamistoiminnan motiiveja lähinnä pankkien ja yritysten näkökulmasta.Lisäksi arvioidaan arvopaperistamisen vaikutuksia rahoituksen saatavuuteen ja rahoitusmarkkinoihin.Julkaisussa pyritään arvioimaan myös arvopaperistamiseen liittyviä mahdollisia ongelmia.Lisäksi tarkastellaan arvopaperistamista Suomessa sekä arvopaperistamisen mahdollisia esteitä maassamme ja esitellään suomalaisten pankkien ja sijoittajien näkökulmia arvopaperistamiseen. Viranomaisten kiinnostus arvopaperistamiseen on lisääntynyt, koska arvopaperistaminen on uudistanut rahoitusmarkkinoita sekä tuonut markkinoille uusia riskienhallintamenetelmiä ja keinoja jakaa riskejä uudelleen.Keskuspankkien näkökulmasta on hyödyllistä pyrkiä arvioimaan arvopaperistamisen vaikutuksia erityisesti rahapolitiikan välittymisen näkökulmasta sekä sitä, mitä mahdollisuuksia arvopaperistaminen luo vakuuskäytännön kehittämiseksi. Julkaisussa esitellään myös arvopaperistamista koskevaa sääntelyä ja pyritään arvioimaan tarvetta sääntelyn kehittämiseen.Pankkien vakavaraisuussääntely on uudistumassa, ja uusissa vakavaraisuusvaatimuksissa otettaneen käyttöön esimerkiksi arvopaperistettuja eriä koskevia säännöksiä.Julkaisussa arvioidaan tulevien vakavaraisuussäännösten vaikutuksia mm. pankkien tase-erien arvopaperistamiseen. Julkaisun lopussa luodaan katsaus arvopaperistamisen kehittymiseen, tehtyihin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin sekä muihin toimiin, joihin eräissä maissa on ryhdytty arvopaperistamisen edistämiseksi. Asiasanat: arvopaperistaminen, riskienhallinta, sääntely, vakavaraisuuskohtelu
 • Taipalus, Katja (2002)
  EURO & TALOUS 3
  Arvopaperistamisen (securitisation) merkitys kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on kasvanut jatkuvasti.Etenkin viime vuosikymmenen aikana arvopaperistamistoiminta kasvoi voimakkaasti niin määrältään kuin maantieteelliseltä laajuudeltaankin.Samaan aikaan otettiin käyttöön yhä erilaisempia arvopaperistamistekniikoita.Arvopaperistamistekniikoiden muuttumista edisti nimenomaan se, että arvopaperistamisen rakenteet oli sovitettava yhteen paikallisen lainsäädännön kanssa.Suomessa arvopaperistaminen on toistaiseksi ollut vähäistä.
 • Taipalus, Katja (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Arvopaperistamisen volyymien kasvu on kääntänyt myös Euroopassa huomion toiminnan sääntelyyn ja sääntelyn modernisointiin.
 • Taipalus, Katja (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Yhdysvalloissa uusien kiinnitysluottojen arvopaperistaminen on voimakkaassa kasvussa
 • Taipalus, Katja (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The future prospects for both corporate and government bonds raise questions. The reasons are narrow interest rate spreads for corporate bonds and low longterm interest rates for government bonds.
 • Taipalus, Katja (Edita Prima, 2006)
  Suomen Pankki. E 35
  Tests for unit roots in log dividend yields, which are consistent with 'rational bubbles' in stock prices, are conducted for the SP500 and Finnish stock market indexes.In addition to the traditional unit root tests, we split the data into 10-year segments and use frequency domain analysis to test for the presence of unit roots in the dividend yield data.The results strongly suggest the existence of bubbles in both the US and Finnish markets.Finally we develop a novel dividend yield-based method to track periods when stock prices divert their fundamental levels. This indicator produces promising results, as it seems to have some forecasting ability concerning booms and busts in the stock markets. Key words: equity price, bubble, rolling ADF
 • Virtanen, Timo; Tölö, Eero; Virén, Matti; Taipalus, Katja (2018)
  Journal of Financial Stability June 2018
  We consider the effectiveness of unit root exuberance tests in predicting banking crises. Using a sample of 15 EU countries over the past three decades, our crisis dating follows the scheme of the European Systemic Risk Board. The exuberance indicators slightly outperform benchmark signaling and logit models. Variables based on credit- and debt-service are identified as better predictors than housing market variables, which in turn outperform stock market variables. The results corroborate the existing literature, which says financial crises are typically preceded by leveraged bubbles, and more specifically, that initial bubble signals from explosive growth in credit and asset prices are followed by a lift-off in debt-servicing costs as a financial crisis nears. The risk of financial crisis peaks just after the bubble bursts. Our results indicate that exuberance tests, which can be used in crisis prediction in a manner similar to conventional early warning models, may be readily incorporated into the toolkit of financial stability supervisors.
 • Taipalus, Katja (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The global financial markets are suffering from a lack of confidence which is significantly hampering the normal operation of the markets.
 • Taipalus, Katja (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Rapid growth of credit derivatives poses a challenge to market infrastructure.
 • Taipalus, Katja (2012)
  Suomen Pankki. E 47
  To promote the financial stability, there is a need for an early warning system to signal the formation of asset price misalignments. This research provides two novel methods to accomplish this task. Results in this research shows that the conventional unit root tests in modified forms can be used to construct early warning indicators for bubbles in financial markets. More precisely, the conventional augmented Dickey-Fuller unit root test is shown to provide a basis for two novel bubble indicators. These new indicators are tested via MC simulations to analyze their ability to signal emerging unit roots in time series and to compare their power with standard stability and unit root tests. Simulation results concerning these two new stability tests are promising: they seem to be more robust and to have more power in the presence of changing persistence than the standard stability and unit root tests. When these new tests are applied to real US stock market data starting from 1871, they are able to signal most of the consensus bubbles, defined as stock market booms for example by the IMF, and they also flash warning signals far ahead of a crash. Also encouraging are the results with these methods in practical applications using equity prices in the UK, Finland and China as the methods seem to be able to signal most of the consensus bubbles from the data. Finally, these early warning indicators are applied to data for several housing markets. In most of the cases the indicators seem to work relatively well, indicating bubbles before the periods which, according to the consensus literature, are seen as periods of sizeable upward or downward movements. The scope of application of these early warning indicators could be wide. They could be used eg to help determine the right timing for the start of a monetary tightening cycle or for an increase in countercyclical capital buffers. Key words: asset prices, financial crises, bubbles, indicator, unit-root JEL classification: C15, G01, G12
 • Pesola, Jarmo; Taipalus, Katja (2011)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Talouden riskit ovat kasvaneet, kun epävarmuus euroalueen velkaantuneiden maiden kyvystä vastata velanhoitotavoitteistaan on lisääntynyt ja epäilyksen alaisten maiden joukko on laajentunut. Valtioiden velkakriisi on muuttunut systeemiseksi, ja tämä on vaikuttanut merkittävästi rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja rahoituksen välittymiseen talouksissa.
 • Taipalus, Katja (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Regulatory projects generated by the financial market crisis focus on enhancement of market operations, reporting transparency and accounting reform.
 • Melolinna, Marko; Taipalus, Katja (2006)
  EURO & TALOUS 4
  Niin akateemisessa kuin talouspoliittisessakin keskustelussa on viime aikoina yhä useammin kiinnitetty huomiota osake- ja asuntomarkkinoiden hintojen suuriin vaihteluihin.Näiden vaihteluiden yhteyksiä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja reaalitalouden toiminnan kannalta on pohdittu.Samoin on keskusteltu siitä, pitäisikö ja jos pitäisi, niin millä tavalla keskuspankkien reagoida varallisuusesineiden voimakkaisiin hintavaihteluihin. Tässä artikkelissa selostetaan osake- ja asuntomarkkinoiden hintakuplia, niiden vaikutuksia taloudessa sekä niiden merkitystä keskuspankin keskeisten tavoitteiden kannalta.Lisäksi artikkelissa esitellään lyhyesti Suomen Pankissa kehitetty menetelmä, jonka avulla varallisuusesineiden hintojen ylilyöntejä voidaan havaita ja ennakoida.
 • Schauman, Heidi; Taipalus, Katja (2011)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1/2011
  The events of recent years have shown how weak the management of systemic risk in the global economy really is. In addition to prudential supervision of individual institutions and market participants, what is desperately needed are policies that address the stability of the system as a whole. The definition and supervision of macrostability have rapidly emerged as one of the key areas of policy development for the future. This work is, however, in its infancy, and the necessary concepts have not yet become firmly established.1 In this article we consider the principles that should underpin the prudential supervision of macroeconomic imbalances and macrostability so that in future we can identify crises early enough to be able to minimise their spread.
 • Taipalus, Katja; Toivanen, Mervi (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The debt crisis has raised concerns about a contraction of bank lending. Lending to SMEs has indeed decreased, but there are cross-country differences. Surveys on the demand for and supply of credit provide a similar picture.
 • Taipalus, Katja (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Expectations of interest rate hikes continue to be felt in the bond market.
 • Pylkkönen, Pertti; Taipalus, Katja (2013)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  In Europe, banks' role in corporate finance has traditionally been very strong. The difficulties of banks in the crisis countries and disruptions in financial intermediation have intensified the impacts of the crisis and emphasised the fragmentation of European economic developments. At the same time, companies have begun to seek funding increasingly outside the banking system. The significance of market-based corporate finance has also increased in Finland over the past year.