Browsing by Author "Topi, Jukka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 35
 • Topi, Jukka (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Financial crises and other serious financial disruptions may be caused by several different types of risks. Macroprudential policy, designed to prevent such crises, needs a more diversified set of tools than are available in Finland at present. Although the Board of the Financial Supervisory Authority already has access to a number of macroprudential instruments, there is reason for the toolkit to be supplemented. There is a need for instruments to ensure capital adequacy in the Finnish banking sector and, if necessary, prevent the housing market overheating.
 • Topi, Jukka (2008)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 12/2008
  In this paper, I develop a model that addresses the links between banks liquidity outlook and their incentives to take credit risk. Assuming that both bank-specific liquidity shocks and credit losses are necessary to provoke bank runs, the model predicts that a bank s incentives to mitigate its credit risk by screening decrease if the probability of a bank-specific liquidity shock declines. This suggests that the benign liquidity outlook prevailing prior to the subprime crisis may have contributed to the lack of screening by banks that has been an important causal factor in the crisis.
 • Topi, Jukka; Haajanen, Jyrki (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  EU:n rahoitusjärjestelmän sääntelyn ja valvonnan kehittämistä pohtinut työryhmä esittää makrovakausvalvonnan keskittämistä Euroopan keskuspankin yhteyteen sekä instituutiokohtaisen valvonnan osittaista uudistamista. Myös rahoitusmarkkinoita koskevaa sääntelyä ja kansainvälistä yhteistyötä pitää työryhmän mukaan selkeyttää.
 • Topi, Jukka; Haajanen, Jyrki (2009)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  A high-level group studying ways to develop financial regulation and supervision in the EU is proposing that macroprudential supervision be organised under the auspices of the European Central Bank and that institutional supervision be partially reformed. The regulation of financial markets and international cooperation must also be clarified.
 • Topi, Jukka (2003)
  Suomen Pankki. E 24
  This study discusses the effects of financial intermediation, banks' moral hazard and monitoring on monetary policy transmission in a simple model where borrowers are dependent on loans granted by banks with superior monitoring skills.As distinct from the prior literature on monetary policy transmission, this study does not regard banks' deposit funding as a reason for their special role in the monetary transmission.Instead, we focus on banks' role in monitoring their loan customers as part of financial intermediation and on the effects of monitoring on monetary policy. We find that when the intensity of monitoring is endogenous banks acting as financial intermediaries with moral hazard problems respond less to monetary policy in lending than nonintermediary lenders that only lend their own capital without moral hazard problems.We also find that in the model the lending response of intermediary banks to monetary policy depends on the ratio of their own capital to the volume of lending.The finding is fairly insensitive to the market structure of the banking sector.In the case of a monopoly bank, an increase in the bank's capital-to-loans ratio always weakens the transmission of monetary policy to bank lending.In the case of competitive banks, an increase in the capital-to-loans ratio weakens the transmission of monetary policy to aggregate bank lending, up to a critical level. Using a data set covering the Finnish banking sector in 1995-2000, we also offer some tentative empirical evidence that is broadly consistent with the model.Banks with higher capital ratios tend to respond less to changes in monetary policy.Our conclusion is that the outcome of the model might be helpful in explaining the heterogeneity of banks' responses to monetary policy, which frequently observed in the empirical literature. Keywords: monetary policy transmission, monitoring, moral hazard, bank lending channel
 • Topi, Jukka (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Euroopan tasolla rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kehittäminen on viime aikoina pitkälti perustunut Euroopan rahoitusmarkkinoiden integrointiin tähtäävän, EU:n komission vuonna 1999 hyväksymän Financial Services Action Planin (FSAP) toteuttamiseen. Tavoitteena on saada toimintaohjelma toteutettua vuoteen 2005 mennessä. FSAP-ohjelman noin neljästäkymmenestä toimenpiteestä runsaat puolet oli huhtikuussa 2002 toteutettu
 • Topi, Jukka (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Euroopan komissio ehdottaa muutoksia EU:n rahoitusvalvontaan, jotta koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit voitaisiin torjua entistä paremmin ja yksittäisten instituutioiden valvontaa kyettäisiin tehostamaan. Komissio esittää Euroopan systeemiriskineuvoston sekä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän perustamista.
 • Haajanen, Jyrki; Topi, Jukka (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  As a result of the financial market crisis, the authorities of various countries have taken a number of measures to strengthen the functioning of the financial system in the long term and to ensure financial stability even in an acute crisis.
 • Topi, Jukka (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Finanssikriisejä ja muita rahoituksen vakavia häiriöitä voivat aiheuttaa useat erilaiset riskit. Kriisien torjuntaan tarkoitettuun makrovakauspolitiikkaan tarvitaan nykyistä monipuolisemmat välineet. Vaikka Finanssivalvonnan johtokunnalla on käytettävissään useita makrovakausvälineitä jo nyt, on keinovalikoimaa syytä täydentää. Tarvitaan välineitä, joilla varmistetaan Suomen pankkisektorin riittävä vakavaraisuus ja kyetään tarvittaessa ehkäisemään asuntomarkkinoiden ylikuumenemista.
 • Topi, Jukka; Vauhkonen, Jukka (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2017
  Finland has prepared for risks on residential mortgage loan markets by setting a maximum loan-to-value ratio for housing loans. In addition, preparations are currently underway for imposing minimum risk weights on housing loans granted by banks. On top of these, to curb borrowing it would be advisable to consider the adoption of tools that take household income into account, such as loan-to-income caps. In this article, we use simple examples to illustrate how such instruments could be deployed to restrain dangerous growth in lending for house purchase and household debt, but will not express an opinion on the superiority of one tool over the others. Different instruments supplement each other, and no individual tool can solve all problems.
 • Kauko, Karlo; Topi, Jukka; Vauhkonen, Jukka (2014)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability 2
  The countercyclical capital buffer requirement is one of the new macroprudential instruments that will come into use in Finland. It enables the strengthening of the banking sector’s resilience to systemic risks resulting from excessive credit growth. In setting the requirement, strong emphasis should be placed on a small range of indicators to be selected, defined and published in advance. In contrast, reducing or releasing the buffer should primarily be based on judgment by the relevant authorities.
 • Topi, Jukka (2018)
  Euro & talous 2/2018
  Järjestelmäriskipuskuri tuli Suomessa käytettäväksi vuoden 2018 alussa. Järjestelmäriskipuskuri on lisäpääomavaatimus, joka voidaan määrätä luottolaitoksille rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella. Puskuri voidaan asettaa enintään viiden prosentin suuruisena. Sen tarkoituksena on vahvistaa luottolaitossektorin vakavaraisuutta rahoitusjärjestelmän rakenteellisten riskien ja haavoittuvuuksien varalle. Riittävä pääomitus parantaa luottolaitosten edellytyksiä toimia ja välittää rahoitusta myös vaikeissa olosuhteissa. Alustavan arvion mukaan Suomen rahoitusjärjestelmässä on suurempia rakenteellisia riskejä kuin muissa EU-maissa, mikä on lainsäädännön asettama edellytys järjestelmäriskipuskurin määräämiseen.
 • Kauko, Karlo; Topi, Jukka; Vauhkonen, Jukka (2014)
  Euro & talous. Rahoitusjärjestelmän vakaus 2
  Vastasyklinen pääomapuskurivaatimus on yksi uusista Suomessakin käyttöön tulevista makrovakausvälineistä. Sen avulla voidaan vahvistaa pankkisektorin kykyä kestää luotonannon liiallisesta kasvusta syntyviä järjestelmäriskejä. Vaatimuksen asettamisen tulisi vahvasti perustua pieneen määrään etukäteen valittuja, määriteltyjä ja julkistettuja tunnuslukuja. Vaatimuksen pienentämisen tai purkamisen tulisi sen sijaan perustua ensisijaisesti viranomaisharkintaan.
 • Topi, Jukka (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  Share prices increased in several key markets in the autumn of 2004, but market volatility continued to decrease. The value of share trading declined in the third quarter. The dispersion of equity returns between different countries has declined in recent years.
 • Timonen, Jouni; Topi, Jukka (2015)
  Suomen Pankki. BoF online 3/2015
  Sisällys 1 Johdanto 3 2 Miten makrovakauspolitiikkaa toteutetaan käytännössä? 7 2.1 Makrovakauspolitiikan toteutuksen vaiheet 9 2.2 Makrovakauspolitiikan välineet 14 3 Euroopan järjestelmäriskikomitean asema ja makrovakauspolitiikan lähitulevaisuuden näkymät 16 4 Makrovakauspolitiikan nykytilanne Suomessa 17 5 Lopuksi 18 Kuvioluettelo Kuvio 1. Kokonaistuotannon menetykset EU:ssa finanssikriisin johdosta 5 Kuvio 2. Makrovakauspolitiikan strategia 9 Kuvio 3. Makrovakauspolitiikan vaiheet 10 Taulukkoluettelo Taulukko 1. Pääasialliset makrovakausviranomaiset eri maissa 6 Taulukko 2. Välitavoitteet ja indikaattorien yhteydet 11 Taulukko 3. Makrovakauspolitiikan välineet, pääasialliset välitavoitteet ja välineiden säädösperusta 15
 • Alhonsuo, Sampo; Granlund, Peik; Kiviniemi, Arttu; Mattinen, Olli; Taskinen, Sinikka; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Koskinen, Kimmo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Topi, Jukka; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2018)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2018
  1 Esipuhe..5 2 Yhteenveto..8 3 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat..10 3.1 Kokonaisluoton liittyvät vakausuhkat..10 3.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat..14 4 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus..20 Liiteartikkeli 1. Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta (G-SII/B) ja muut rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja näiden lisäpääomavaatimukset vuonna 2018..23 Liiteartikkeli 2. Suomalaisille luottolaitoksille uusi pääomavaatimus..29
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Taskinen, Sinikka; Björklund, Nina; Jantunen, Lauri; Mattinen, Olli; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Topi, Jukka; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2017)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2017
  1 Esipuhe 5 2 Yhteenveto 8 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 14 5 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 21 Liiteartikkeli 1. Uusien asuntolainojen ehdoista 23 Liiteartikkeli 2. Luottolaitoslakiin säännökset järjestelmäriskipuskurista 27 Liiteartikkeli 3. Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset 29
 • Topi, Jukka (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Suomen pankkijärjestelmä on yksi Euroopan keskittyneimmistä, ja suurimmat pankit ovat erityisen merkittäviä rahoituksen välittymisen kannalta Suomessa. Näiden rakenteellisten tekijöiden vuoksi pankkikriisien kustannukset voisivat olla Suomessa tavanomaistakin suuremmat.
 • Ilmakunnas, Pekka; Topi, Jukka (1996)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 6/1996
  We examine the entry and exit process in the Finnish manufacturing industry.Microeconomic explanations of entry and exit are derived from industrial organization theory and macroeconomic explanations from the theory of monetary transmission mechanism.Since the variables to be explained, the number of entering and exiting firms, are non-negative integers, we use Poisson and negative binomial models in the estimation.The data is a six year panel of three-digit industries.The results show that scale economies form a significant entry barrier, but the evidence on their role as an exit barrier is weaker.Concentration has a negative impact on entry, but this result is not robust to the choice of estimation method.Industry growth has a positive influence on entry and a negative influence on exit, but also variables describing the general economic climate have an influence on the entry-exit process.The variables describing the monetary transmission mechanism have an expected influence on entry. Credit supply has a positive and real interest rate a negative effect on entry.However, the role of the macroeconomic influences on exit is inconclusive.Past entry has a significant effect on exit, which reflects the displacement of old firms by new ones and the short life expectancy of new firms.Both entry and exit have almost unit elasticity with respect to industry size, measured by the number of firms in the previous period.Entry and exit rates are therefore practically independent of industry size. Keywords: Entry, exit, monetary transmission mechanism.
 • Topi, Jukka (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Kansainvälinen finanssikriisi on nostanut esiin tarpeen ehkäistä ja torjua koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia systeemiriskejä. Systeemiriskit voivat aiheutua rahoituslaitosten keskinäisistä vastuista tai altistumisesta samansuuntaisille riskeille. Systeemiriskien torjumiseksi harjoitettavan makrovakausvalvonnan kehittämiseksi on EU:ssa sovittu Euroopan systeemiriskineuvoston perustamisesta.