Browsing by Author "Vajanne, Laura"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-19 of 19
 • Vajanne, Laura (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Findings of a European Commission study show that in the European retail banking market, several barriers to competition exist, which raise retail banking costs to companies and consumers. High profitability of banking, concentrated markets and evidence of entry barriers give reason to suspect that in some EU countries, banks are able maintain a fairly high level of fees charged to consumers and small firms.
 • Vajanne, Laura; Hämäläinen, Timo (2003)
  Bank of Finland. Bulletin 77 ; 1
 • Vajanne, Laura (2009)
  Bank of Finland. Bulletin 2
  Empirical evidence from the euro area indicates that retail interest rates tend to adjust slowly and incompletely to changes in market interest rates. Responses also seem to be asymmetric: deposit rates display rigidity when market rates rise, but flexibility when they fall. In addition, the available evidence for the euro area banking sector suggests there are significant differences across countries in the way banks adjust their interest rates in response to changes in corresponding market rates. The sensitivity of deposit interest rates with respect to changes in market rates can be used as an indicator for the level of competition in banking.
 • Vajanne, Laura (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Euroalueen rahalaitosten uusien lainojen asiakasmarginaalien kaventuminen näyttää pysähtyneen ja lainojen marginaalit ovat jääneet vuoden 2006 alkupuolen tasolle. Pitkään jatkunut marginaalien aleneminen päättyi samoihin aikoihin kuin eurojärjestelmän ohjauskorot ja markkina-korot kääntyivät nousuun. Basel II on laskenut asuntolainojen marginaaleja ja nostanut pienten yrityslainojen marginaaleja.
 • Vajanne, Laura (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Finanssikriisi opetti konkreettisesti, että rahoitusjärjestelmää on tarkasteltava laajana kokonaisuutena, johon vaikuttavat sekä makrotalouden että rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurin toiminta. Rahoitusjärjestelmä edellyttää myös yli maiden rajojen ulottuvaa valvontajärjestelmää markkinoiden integraation ja kansainvälistymisen seurauksena.
 • Vajanne, Laura (2006)
  EURO & TALOUS 4
  Rahapolitiikan päätöksenteko ja rahoitusjärjestelmän vakauden edistäminen edellyttävät keskuspankeilta kattavaa tietopohjaa ja ajantasaista analyysia rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä.Tietoa rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden uusista kehityskuluista on markkinoilla runsaasti tarjolla. Globaalistuvista ja yhä monimuotoisemmiksi muuttuvista markkinoista on kuitenkin vaikea saada analyyttista kokonaiskuvaa.Lisäksi päätöksenteon taustaksi tarvittava tarpeellinen tieto on hankittava minimoimalla sen hankinnasta aiheutuvat kustannukset.
 • Vajanne, Laura (2007)
  Bank of Finland. Bulletin 2
  Monetary policy decision-making and the task of promoting the stability of the financial system require central banks to have comprehensive data and an up-to-date analysis of trends in the monetary economy and financial markets. The market has an abundance of data to offer on these topics, but it is hard to obtain an overall analytical picture of increasingly globalised and complex markets. Moreover, essential data needed for decision-making has to be acquired as cheaply as possible.
 • Vajanne, Laura (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  The growth of loans to the private sector by Finnish monetary financial institutions (MFI) is levelling off. The rapid increase in loans, compared to the rest of the euro area, has been due to special factors, whose impact is now waning. The growth rate of loans in Finland is expected to gradually approach the average rate for the euro area.
 • Vajanne, Laura (2009)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 27/2009
  This paper tests for the existence of market power in banking, using data on demand deposit rates of households and corresponding market rates in five euro area countries. An implicit measure for market power is based on a partial adjustment model that also allows for an asymmetric response of deposit rates to changes in market rates. The period covers the ten years since introduction of the euro. The analysis indicates that banks are exercising major market power within the euro area. In addition to general sluggishness, bank deposit rates reactions are clearly asymmetric: flexible when market rates are decreasing and rigid when rates are increasing. The degree of asymmetric behaviour can be interpreted as a further indication of the market power banks exercise. Despite country differences, a general pattern of interest rate adjustment in demand deposit pricing is observable.
 • Vajanne, Laura (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  Households' fund investments have increased rapidly in the current decade. Another saving channel which has rapidly gained popularity is personal life and pension insurance. By contrast, net purchases of equities have remained modest, and changes in equity wealth are mainly due to changes in share prices.
 • Vajanne, Laura (2007)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 27/2007
  Since the introduction of the single currency in 1999, major progress has been made towards achieving an integrated European capital and financial market. Available evidence suggests, nevertheless, that the degree of integration varies greatly depending on market segment. Retail banking markets are generally seen to be much less integrated than other segments of financial markets. Most consumers still buy retail financial services from domestic suppliers, cross-border entry of financial services firms is rare even if it is growing and the range of products available or terms attached thereto differ substantially across euro area countries. 	The purpose of this paper is to assess integration of retail banking in the euro area from January 2003 to December 2006. The empirical analysis is based on a monthly panel of recently published harmonised interest rates from euro area monetary financial institutions. We estimate two commonly used measures of convergence, namely ?- and ?-convergence, to assess the speed and degree of integration. Tests for convergence are based on a panel unit root test. 	The tests provide evidence of a process of convergence in retail banking credit interest rates for households and non-financial corporations and show this convergence has recently being continuing. Thus, even if there are substantial cross-country differences in interest rate levels, progress towards integration is observable. Keywords: financial market integration, euro area interest rates, panel data estimation JEL classification numbers: F36, G21
 • Vajanne, Laura (1995)
  MARKKA & TALOUS 1
  Pitkät korot heijastavat rahoitusmarkkinoiden luottamusta talous- ja rahapolitiikkaa kohtaan.Kun inflaatiopaineet kasvavat se johtaa väistämättä korkeisiin korkoihin.Jos matalaan inflaatioon uskottaisiin, pitkissä koroissa olisi nyt selvästi laskuvaraa.Tämä puolestaan tukisi sekä taloudellista kasvua että työllisyyttä.
 • Vajanne, Laura (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The narrowing of margins of euro area MFIs new business on loans seems to have come to a halt and they have remained at the level of early 2006. The persistent squeezing of margins ended around the time that Eurosystem key interest rates and market interest rates went on the rise. With the introduction of Basel II, the margins on loans for house purchase narrowed while margins on small loans to non-financial corporations widened.
 • Vajanne, Laura (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Euroopan komission selvityksen mukaan Euroopan vähittäispankkimarkkinoilla on useita kilpailun esteitä, jotka lisäävät vähittäispankkipalveluista yrityksille ja kuluttajille aiheutuvia kuluja. Pankkitoiminnan hyvä kannattavuus, keskittyneet markkinat sekä todisteet markkinoillepääsyn esteistä antavat aiheen epäillä, että joissakin EU-maissa pankit pystyvät pitämään kuluttajilta ja pienyrittäjiltä perittävät maksut varsin korkeina.
 • Vajanne, Laura (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The financial crisis has taught us in a concrete way that the financial system must be assessed as a unified entity that is affected by the functioning of the macro economy, financial institutions and infrastructure. The financial system requires also a cross-country supervisory system, due to the integration of markets and globalisation.
 • Lehmussaari, Olli-Pekka; Suvanto, Antti; Vajanne, Laura (1992)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 37/1992
  This paper examines developments in the Finnish money and foreign exchange markets in the light of the recent literature on target-zones. The basket-pegging system, which was officially adopted in Finland in late 1977, provides a good opportunity to discuss some of the implications of the target-zone models. Analysis concentrates on the period after 1987 when the assumptions underlying the basic target-zone model can assumed to be fulfilled. Although empirical exchange rate distributions of the Finnish markka do not seem to resemble those predicted by the basic target-zone model, the findings of the paper support the view that for a given period Finnish data exhibit some of the implications of target-zone models. The results, however, indicate that causality rons from the interest rate differential to the exchange rate and not from the exchange rate to the interest rate differential as implied by the basic (credible) target-zone model. In addition, intervention practices carried out by the central bank appear to have played an important role in determining the expected future exchange rate within the currency band.
 • Vajanne, Laura (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Kotitalouksien säästäminen sijoitusrahastoihin on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulta. Toinen ripeästi kasvava säästämismuoto on vapaaehtoinen henkivakuutus- ja eläkesäästäminen. Osakkeiden netto-ostot ovat sen sijaan jääneet vähäisiksi ja osakevarallisuuden muutokset ovat pääasiassa seurausta osakkeiden hintojen muutoksista
 • Vajanne, Laura (2005)
  EURO & TALOUS 2
  Euroalueen kotitalouksien ja yritysten lainakorot ja korkosidonnaisuudet vaihtelevat maittain.Rahapolitiikan kannalta erot korkosidonnaisuuksissa ovat merkityksellisiä, koska ohjauskorkojen muutokset välittyvät eri nopeuksilla euromaiden kansantalouksiin.Mitä pitempiaikaisia koron kiinnitysjaksoja käytetään, sitä hitaammin koron muutokset näkyvät kotitalouksien ja yritysten käyttäytymisessä.Myös korkoriskin kannalta on merkitystä sillä, ovatko lainasopimukset kiinteä- vai vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisissa lainoissa lainanottaja kantaa koron muutoksesta aiheutuvan riskin, kun sen sijaan kiinteäkorkoisessa järjestelmässä korkoriskiltä suojautuminen jää pankille.Suomessa suositaan vaihtuvakorkoisia lainatyyppejä useaan muuhun euromaahan verrattuna.
 • Vajanne, Laura (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Suomen rahalaitosten yksityiselle sektorille myöntämien lainamäärien kasvuvauhti on tasaantumassa. Muuhun euroalueeseen verrattuna varsin nopeana jatkuneeseen lainojen kasvuun vaikuttaneiden poikkeuksellisten tekijöiden vaikutus on vaimenemassa. On odotettavissa, että lainojen kasvuvauhti Suomessa lähenee vähitellen euroalueen keskimääräisiä kasvulukemia.