Browsing by Author "Vartiainen, Henri J."

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Vartiainen, Henri J. (1969)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 43 ; 6 ; June
 • Vartiainen, Henri J. (1960)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 34 ; 8 ; August
 • Vartiainen, Henri J. (1961)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 35 ; 9 ; September
 • Vartiainen, Henri J. (1962)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 36 ; 8 ; August
 • Vartiainen, Henri J. (1963)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 37 ; 8 ; August
 • Vartiainen, Henri J. (1964)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 38 ; 9 ; September
 • Vartiainen, Henri J. (1968)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 42 ; 8 ; August
 • Korpelainen, Lauri; Vartiainen, Henri J. (1969)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 43 ; 3 ; March
 • Vartiainen, Henri J. (1964)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 38 ; 4 ; April
 • Vartiainen, Henri J.; Pekonen, Kari (1968)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 42 ; 4 ; April
 • Vartiainen, Henri J.; Molander, Ahti (1969)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 43 ; 4 ; April
 • Vartiainen, Henri J. (1967)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 27
  Esipuhe 7 Johdanto 9 1. AUTOMATIIKAN KÄSITTEET JA SISÄLTÖ 11 1 1. Valtiontalous kansantaloudessa 11 1 2. Automatiikan talouspoliittiset puitteet 14 2. AUTOMATIIKAN TULONMUODOSTUSMALLEJA 20 2 1. Yksinkertainen staattinen malli 20 2 2. Malli, jossa investoinnit muuttuvat 22 2 3. Automaattisen vastavaikutuksen mitta 25 2 3 1. Vertailupohjana muuttumaton valtiontalous 25 2 3 2. Vertailupohjana neutraali valtiontalous 31 2 4. Automatiikka dynaamisissa malleissa 35 3. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA 40 3 1. Menotalouden automatiikasta 40 3 2. Menoautomatiikan yksiselitteisyys 44 3 3. Menotalouden parametreista 46 3 4. Finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutus 50 3 5. Bent Hansenin mallin kritiikkiä 53 3 6. Aktiivisen finanssipolitiikan tutkimuksia 57 4. TULO- JA OMAISUUSVEROT 64 4 1. Maksuunpannut verot 66 4 2. Ennakkoperintäjärjestelmä 72 4 2 1. Veronkoontimenettely 73 4 2 2. Ennakot ja maksuunpano 75 4 2 3. Suhdannevaikutus 83 4 2 4. Valtion- ja kunnallisverot 85 4 3. Tosiasiallinen veronkertymä 92 5. FINANSSIPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN KVANTITATIIVINEN ARVIOINTI 104 5 1. Vertailuperuste 105 5 2. Veronmuutosten kvantifiointi 108 5 3. Käytännön näkökohtia 116 6. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA VUOSINA 1950-1964 122 6 1. Yleisperiaatteita 122 6 2. Välittömät verot 123 6 2 1, Maksuunpannut verot 125 6 2 2. Kertymän mukaiset verot 133 6 3. Välilliset verot ja muut tulot 137 6 3 1. Liikevaihtovero 139 6 3 2. Alkoholitulot 142 6 3 3. Tupakkavalmisteverot 146 6 3 4. Tuontitulli 147 6 3 5. Muut valtion tulot 152 6 3 6. Yhdistelmä 155 7. TOIMENPITEIDEN JA AUTOMATIIKAN FINANSSI- JA SUHDANNE- POLIITTINEN MERKITYS 159 7 1. Automatiikan osuus tulojen kasvussa 159 7 2. Automatiikka ja toimenpiteet menotalouden rahoituksessa 161 7 3. Tulot ja menojen kasvun rakenne 167 7 4. Toimenpiteet ja suhdannepolitiikka 173 7 5. Loppupäätelmiä 175 Liitteet 179 Lähdeluettelo 204 Contents 209 Summary 210