Browsing by Author "Westman, Hanna"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Jokivuolle, Esa; Vihriälä, Vesa; Virolainen, Kimmo; Westman, Hanna (2020)
  Nordic Economic Policy Review
  The global financial crisis has led to extensive regulatory reforms around the globe. The bail-in rules introduced in the Bank Recovery and Resolution Directive are an essential part of the new bank crisis management landscape in Europe. The paper seeks to clarify their implications and applicability in three ways. First, we provide a concise overview of the issues involved based on recent – mainly theoretical – literature. Second, we describe the key features of the European resolution framework. Third, we discuss the implications of the bail-in approach for crisis management in the Nordic context.
 • Westman, Hanna (2011)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The key objectives of the reform of financial market regulation are to strengthen financial institutions' capital structure and ensure that the costs of crises need not be borne by taxpayers. To support these objectives, new types of contingent capital instruments are being developed.
 • Westman, Hanna (2011)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Rahoitusmarkkinoiden sääntelyuudistus-ten tärkeimpiä tavoitteita on vahvistaa rahoituslaitosten pääomarakennetta ja varmistaa, että kriiseistä syntyvät kustannukset eivät jää veronmaksajien vastuulle. Tavoitteiden tueksi suunnitellaan myös uuden tyyppisiä ehdollisia pääomainstrumentteja.
 • Kaukoranta, Ilkka; Westman, Hanna (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  New financial market legislation was adopted in July in the United States. The aim of the comprehensive legislative package is to reform the operation of the financial sector to prevent a financial crisis like the one in 2008. This is the most significant financial market reform since the 1930s recession.
 • Westman, Hanna (2014)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 28/2014
  Failure in bank corporate governance has been seen as a contributing factor to excessive risk-taking pre-crisis with devastating implications as risks realised during the financial crisis. Unfortunately, the empirical evidence on the impact of managerial incentives on bank crisis performance is scarce. Moreover, bank strategy has not previously been accounted for. Hence, this paper presents novel findings on drivers for risk-taking and crisis performance. Specifically, I find a positive impact of management ownership in small diversified banks and non-traditional banks, the monitoring of which is challenging due to their opacity. The impact is negative in traditional banks and large diversified banks, indicating that shareholders induce managers to take risk where the safety net creates incentives for risk-shifting to debt holders and taxpayers. These findings have implications for both academic research as well as policy making particularly in the domain of corporate governance. Keywords: banks crisis performance, management ownership, traditional vs. nontraditional banking, diversification, safety net, bank opacity and complexity
 • Westman, Hanna (2011)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Euroopan järjestelmäriskikomitea on julkistanut ensimmäisen jäsenmaille annetun suosituksen. Suosituksen tavoitteena on varmistaa, etteivät valuuttaluotonantoon liittyvät riskit kasva uhkaamaan rahoitus-järjestelmän vakautta.
 • Westman, Hanna (2011)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The European Systemic Risk Board (ESRB) has published its first recommendation for the EU member states. The aim of the recommendation is to ensure that the risks of foreign currency lending do not increase so as to threaten financial stability.
 • Vauhkonen, Jukka; Westman, Hanna (2013)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability 2
  The structure of the Finnish banking system is vulnerable, due to the banking system s growing size, high degree of concentration, strong national and Nordic interconnectedness, and the systemic importance of some banking groups. Finnish authorities must be prepared to impose either on all banks or some banks additional capital requirements allowed under the EU s Capital Requirements Directive (CRD).
 • Westman, Hanna (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The High-level Expert Group appointed by European Commissioner Michel Barnier and chaired by Bank of Finland Governor Erkki Liikanen on reforming the structure of the EU banking sector submitted its final report at the beginning of October 2012. The Group's recommendation consists of five proposals, of which the most important is the separation of activities within banking groups.
 • Westman, Hanna (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Rahoitusmarkkinoiden uudistamisessa on tähän mennessä keskitytty toimenpiteisiin, jotka parantavat pankkien kriisinsietokykyä, helpottavat ongelmapankkien alasajoa ja hillitsevät riskinottoa muuttamalla rahoitusmarkkinoilla vallitsevia kannustimia. Viime vuonna viranomaiset tarttuivat määrätietoisesti liian suuri kaatumaan -ongelmaan ja ehdottivat systeemisesti merkittäville pankeille muita pankkeja tiukempia vaatimuksia. Joissakin maissa näitä toimenpiteitä ei ole pidetty riittävinä, vaan muutoksia on ehdotettu myös pankkisektorin rakenteisiin.
 • Westman, Hanna (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Komissaari Michel Barnierin asettama, pääjohtaja Erkki Liikasen johtama EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamista pohtinut korkean tason työryhmä jätti loppuraporttinsa lokakuun 2012 alussa.33 Työryhmän suositus koostuu viidestä ehdotuksesta, joista merkittävin on toimintojen eriyttäminen pankkikonsernin sisällä.
 • Kaukoranta, Ilkka; Westman, Hanna (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Uusi rahoitusmarkkinalaki hyväksyttiin heinäkuussa Yhdysvalloissa. Laajan lakipaketin tavoitteena on muuttaa rahoitusalan toimintaa niin, ettei kahden vuoden takainen finanssikriisi toistuisi. Uudistus on merkittävin rahoitusalan remontti sitten 1930-luvun laman.
 • Westman, Hanna (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Up until now, reform of the financial markets has concentrated on measures aimed at improving the ability of the banking sector to withstand crises, facilitating the orderly rundown of banks, which are no longer viable, and restraining risk-taking by adjusting the incentives that currently dominate the market. However, last year the authorities made determined moves to tackle the "too big to fail" problem and proposed stricter requirements on systemically important banks than on other banks. In some countries these measures have been considered inadequate and structural reform of the banking sector has also been proposed.
 • Vauhkonen, Jukka; Westman, Hanna (2013)
  Euro & talous. Rahoitusjärjestelmän vakaus 2
  Suomen pankkijärjestelmän rakenne on haavoittuva pankkijärjestelmän kasvaneen koon, suuren keskittyneisyyden, pankkien kansallisen ja pohjoismaisen voimakkaan kytkeytyneisyyden ja joidenkin pankkiryhmien systeemisen merkittävyyden vuoksi. Suomessa tulee olla valmius asettaa joko kaikille pankeille tai osalle pankeista EU:n vakavaraisuusdirektiivin sallimia lisäpääomavaatimuksia.
 • Westman, Hanna (2011)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Systeemisesti merkittävien rahoituslaitosten lisäsääntelyyn ja tiukennettuun valvontaan liittyvä työ on edennyt kansainvälisillä foorumeilla.
 • Westman, Hanna (2011)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Work on additional regulation and tighter supervision of systemically important financial institutions has made headway in international fora.