Browsing by Subject "asuntolainojen riskipainot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Haajanen, Jyrki (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Riskipainojen avulla määritellään, kuinka paljon pankilla täytyy vähintään olla omia varoja suhteessa luottojensa määrään, jotta pankki kykenee kattamaan niihin liittyvän luottotappioriskin. Pankin valitsemalla riskipainojen laskentamenetelmällä voi olla merkittävä vaikutus pääomavaatimuksiin ja viime kädessä luottojen hintaan. Asuntoluottojen riskipainolaskennan yhtenäistäminen tukisi pankkien tasavertaista kilpailua.
 • Haajanen, Jyrki (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Risk weights help to establish each bank's minimum own funds relative to lending, ensuring the bank's ability to cover the related credit risk. The risk weight calculation method chosen by the bank may have a significant effect on capital requirements and ultimately on the price of credit. A harmonised calculation of housing loan risk weights would support fair competition between banks.
 • Vauhkonen, Jukka; Putkuri, Hanna; Haajanen, Jyrki (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Pankkien vakavaraisuusvaatimusten näköpiirissä oleva kiristyminen kasvattaa vain vähän pankkien kustannuksia ja sitä kautta pankkilainojen marginaaleja. Kolikon toinen puoli on se, että Finanssivalvonnan tärkein keino torjua luotonannon liiallisesta kasvusta aiheutuvia vakausuhkia – muuttuva lisäpääomavaatimus – voi olla toivottua tehottomampi makrovakausväline. Asuntolainojen vähimmäisriskipainojen säätely on todennäköisesti tehokkaampi keino hillitä asuntoluotonannon liiallista kasvua.
 • Haajanen, Jyrki; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  The foreseeable tightening of bank capital requirements will only marginally add to bank costs and, by extension, to loan margins. The other side of the coin is that the most important tool at the disposal of the Financial Supervisory Authority for preventing threats to stability from excessive credit growth – the countercyclical capital buffer requirement – may turn out to be a more ineffective macroprudential instrument than hoped for. Regulation of minimum risk weights for housing loans is likely to be a more effective tool for reining in excessive growth in lending for house purchase.