Browsing by Subject "asuntomarkkinat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 73
 • Topi, Jukka (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Financial crises and other serious financial disruptions may be caused by several different types of risks. Macroprudential policy, designed to prevent such crises, needs a more diversified set of tools than are available in Finland at present. Although the Board of the Financial Supervisory Authority already has access to a number of macroprudential instruments, there is reason for the toolkit to be supplemented. There is a need for instruments to ensure capital adequacy in the Finnish banking sector and, if necessary, prevent the housing market overheating.
 • Rantala, Olavi (1986)
  Suomen Pankki. B = Bank of Finland. B 40
  1 INTRODUCTION 7 2 DEMAND FOR HOUSING IN THE LIFE CYCLE MODEL OF CONSUMER BEHAVIOUR 11 2.1 Introduction 11 2.2 A finite horizon model 14 2.3 An infinite horizon model 18 2.4 The effects of transaction and moving costs on the demand for housing and saving 20 2.5 The effect of progressive income taxation on home-ownership and tenure choice 23 3 DEMAND FOR HOUSING AND PORTFOLIO CHOICE UNDER UNCERTAINTY 27 3.1 Introduction 27 3.2 The effect of asset price uncertainty on consumption and demand for housing 28 3.3 The implications of housing as a necessity for the portfolio distribution 36 3.4 Demand for housing under inflation and income uncertainty 38 3.5 Hedging against inflation risk 48 3.6 The determination of housing prices and rents in a partial equilibrium 49 4 CREDIT AND RENTAL MARKET IMPERFECTIONS AND THE HOUSING INVESTMENT PROCESS 53 4.1 Introduction 53 4.2 Tenure choice in imperfect capital and rental markets 56 4.3 The effect of an expected borrowing constraint on consumption and demand for owner-occupied housing stock 59 4.4 The demand for rental housing and saving for a house purchase 65 4.5 Implications for the household portfolio distribution 69 5 HOUSING MARKET ADJUSTMENT UNDER PERFECT FORESIGHT CONDITIONS 73 5.1 Introdution 73 5.2 Consumer behaviour and price determination on the demand side of the housing market 74 5.3 Flow supply in the housing market 79 5.4 The dynamics of price and quantity adjustment in the housing market 80 5.5 Changes in the steady state housing stock and house prices 84 5.6 Empirical implications 87 6 CONCLUDING REMARKS AND A REFERENCE TO FINNISH HOUSEHOLDS' PORTFOLIO DISTRIBUTIONS 90 APPENDICES 95 BIBLIOGRAPHY 113
 • Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2021
  The crisis caused by the COVID-19 pandemic swept the Finnish economy into a sudden recession in 2020, but the progress with vaccinations means we can already see light at the end of the tunnel. The negative economic impacts of the crisis have so far been less than feared, and the most recent economic forecasts are encouraging.
 • Eerola, Essi (2016)
  Euro & talous 3/2016
  Asuntojen hinnat ovat viimeisen 10 vuoden aikana nousseet pääkaupunkiseudulla nopeammin kuin muissa suurissa suomalaisissa kaupungeissa. Hintaerojen kasvu voi johtua siitä, että pääkaupunkiseudusta on tullut entistä houkuttelevampi muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Toisaalta samaan aikaan asuntolainakorkojen aleneminen on pienentänyt omistusasujan asumiskustannuksia. Myös tämä voi selittää, miksi asuntojen hinnat ovat nousseet siellä, missä asuntojen tarjonta ei ole kasvanut vastaavasti.
 • Kinnunen, Helvi; Mäki-Fränti, Petri (2016)
  Euro & talous. Analyysi
  Rahapolitiikan voimakas keventäminen on välittynyt nopeasti kotitalouksien asuntolainojen korkoihin. Korkojen lasku tukee kotitalouksien ostovoimaa luonnollisesti sitä enemmän, mitä enemmän kotitaloudella on velkaa.
 • Kivistö, Jarkko (2012)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  This article discusses the development of housing prices in Finland, with a special focus on the relationship between rents and housing purchase prices (rent-to-price ratio), which is analysed against a constructed benchmark of the user costs of investors or homeowners. A comparison of the rent-to-price ratio and time series of user costs indicates that the development of housing prices relative to rents has been broadly consistent with the fall in housing user costs. The key determinants of user cost dynamics are house price expectations and level of interest rates. The interest rate fall, in particular, has had a significant impact on the reduction in user costs and, hence, housing prices. However, the increase in housing prices relative to developments in household income has been fairly moderate.
 • Putkuri, Hanna (2018)
  Euro & talous 2/2018
  Asuntojen hintaerot etenkin pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä ovat kasvaneet 2010-luvulla. Asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen näkyy huomattavina eroina myös kotitalouksien asuntovelkojen koossa. Asuntovelat ovat suuria, ja ne ovat kasvaneet sekä euromääräisesti että suhteessa tuloihin etenkin kasvukeskuksissa, missä asunnot ovat kalliimpia ja kysytympiä kuin muualla maassa. Rahoitusvakauden kannalta on vaarallista, jos asuntojen hinnat nousevat ja asuntolainat kasvavat yhtä aikaa liikaa.
 • Salminen, Elina (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Finanssikriisin ja siitä seuranneen taantuman myötä uusien asuntolainojen määrät ovat romahtaneet monessa euroalueen maassa. Uusien asuntolainojen määrät euroalueella ovat edelleen yli kolmanneksen matalammalla tasolla kuin vuosina 2006-2007. Matalat korot ovat viime aikoina piristäneet asuntomarkkinoita, mutta uusien lainojen määrissä ollaan edelleen kaukana huippuvuosista.
 • Schauman, Heidi (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 5/2012
  Tässä selvityksessä tarkastellaan, miten asuntomarkkinat ja kotitalouksien velkaantuneisuus ovat kehittyneet Pohjoismaissa viime vuosina ja vuosikymmeninä. Selvityksen tavoite on luoda käsitys siitä, miten Pohjoismaat eroavat toisistaan ja siitä, onko Suomella jotain opittavaa muista Pohjoismaista. Selvitys käsittelee asuntohintojen, asuntoinvestointien, rakentamisen sekä kotitalouksien velkaantumisen kehitystä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Pohjoismaissa asuntohinnat ovat kehittyneet hyvin samansuuntaisesti viime vuosikymmenen aikana. Kehitys heijastaa pääsääntöisesti matalia korkoja ja myönteistä tulokehitystä eikä niinkään rakentamisen niukkuutta, vaikka joissakin maissa ainakin kasvukeskuksissa on ongelmia kaavoittamisen kanssa. Myös lainamarkkinoiden muuttuminen ja yhä vapaamuotoisempien lainojen tulo markkinoille on antanut tukea asuntohintojen nousulle.
 • Haavio, Markus (2018)
  Euro & talous. Analyysi
  Omistusasuminen saattaa vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta ja haitata näin työmarkkinoiden toimintaa. Kuitenkin omistusasujat työllistyvät paremmin kuin vuokralla asujat. Mikä on asumismuodon ja työttömyyden välinen yhteys?
 • Suomen Pankki (2018)
  Euro & talous 1/2018
  Ruotsin taloudella menee hyvin. Talouskasvu on vahvaa, ja inflaatio on kevyestä rahapolitiikasta huolimatta lähellä tavoitetta. Julkinen talous on lievästi ylijäämäinen, ja valtionvelka on pieni. Lisäksi Ruotsin vaihtotase on reilusti ylijäämäinen. Asuntojen hinnat ovat nousseet pitkään erityisesti Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Viime syksystä asuntojen hinnat ovat kuitenkin laskeneet noin 10 %. Talouspolitiikan lähiajan haasteisiin kuuluu asuntomarkkinoiden rakenteellisten ongelmien ratkominen.
 • Viertola, Hannu (2018)
  Euro & talous. Analyysi
  Rakentamisessa eletään tällä hetkellä Suomessa korkeasuhdannetta. Kun tarkastellaan rakentamista kokonaisuudessaan, nopein kasvu vaikuttaisi tilastojen valossa olevan kuitenkin takanapäin. Näyttää siltä, että rakentamisen kasvu hidastuu vuonna 2018, mutta ei kuitenkaan vielä taitu laskuun. Syynä hidastumiseen on pääosin se, että teollisuus ja varastorakentaminen ovat näillä näkymin saavuttaneet tai saavuttamassa aallonharjan. Myös julkisten palvelurakennusten, kuten sairaaloiden ja koulujen rakentaminen näyttäisi asteittain vähenevän. Kansantalouden tilinpidon mukaan rakennusinvestointien volyymikasvu kiihtyi alkuvuonna, mutta rakentamisen lupakehitys ja aloitusten määrä viittaavat kasvun hidastumiseen vuoden 2018 aikana.
 • Putkuri, Hanna; Koskinen, Kimmo (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Rahalaitosten asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kanta on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rahalaitokset myöntävät asuntoyhteisöille sekä vapaarahoitteisia että valtion takaamia tai tukemia lainoja. Valtion suoraan asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kanta sitä vastoin supistuu vähitellen, kun uusia aravalainoja ei enää myönnetä.
 • Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2021
  New instruments are needed to rein in household debt 3 Debt-to-income cap and maturity limits necessary to curb financial stability risks 6 Nordic housing market showing strength, but not without risks 25 New mortgage-borrowers have an increasing amount of debt relative to income 36 A debt-to-income cap would dampen economic fluctuations 48 Imposing a loan-to-value limit on housing company loans would only affect a share of construction finance 53 Separating buy-to-let mortgages from other housing loans provides a clearer look into household debt 61 Moderate growth in Finnish companies’ non-performing loans 65 New stress-testing framework to assess the capital adequacy of Finnish banks 75 Pandemic continues to cast a shadow over the outlook for European banks’ credit risks 81
 • Bank of Finland (2020)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2020
  Editorial: Regulation has strengthened the financial system’s resilience 3 Financial stability assessment: Pandemic demonstrates necessity of risk buffers 6 Coronavirus shock will further weaken bank profitability in the euro area 19 Banks must be able to finance firms and withstand loan losses amid the coronavirus pandemic 24 Nordic countries are vulnerable to housing market risks aggravated by the coronavirus pandemic 35
 • Grönqvist, Charlotta; Schauman, Heidi (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 17/2008
  Inledning och motivering 4 1 Litteraturgenomgång 5 1.1 Byggsektorns inverkan på ekonomin 5 1.2 Bostadsprisernas inverkan på ekonomin 6 1.3 De privata investeringarnas inverkan på ekonomin 7 1.3.1 Privata bostadsinvesteringar 7 1.3.2 Övriga privata investeringar 8 2 Korrelations- och grangerkausalitetsanalys 9 2.1 Data 9 2.1.1 Byggbranschens bruttovärde 9 2.1.2 Bostadspriser 11 2.1.3 Privata bostadsinvesteringar 13 2.1.4 Övriga privata investeringar 13 2.1.5 Konjunkturläget 13 2.2 Korrelationsanalys 14 2.2.1 Byggbranschen 14 2.2.2 Bostadspriser 15 2.2.3 Privata bostadsinvesteringar 15 2.2.4 Övriga privata investeringar 15 2.3 Grangerkausalitet 16 3 Vad händer med BNP-tillväxten om byggsektorns tillväxt minskar? 19 4 Sammanfattning 22 Källförteckning 23 Bilaga 25
 • Putkuri, Hanna (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Diverging economic developments and funding conditions within the euro area are reflected in substantial cross-country differences in the euro area retail and housing loan markets. In the crisis countries, lending to households is contracting, house prices are falling and interest rates on new housing loans are higher than in the euro area on average.
 • Virén, Matti (2011)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 11/2011
  Published in Empirical Economics, June 2013, Volume 44, Issue 3, pp 1497-1518 ; https://doi.org/10.1007/s00181-012-0589-x
  This paper deals with the incidence of housing subsidies, which is analysed using Finnish panel data. The main data set comprises 50 000 households that received housing allowances during the period 2000 2008. In addition, we utilize repeated cross-sections of all Finnish households for 1989 2008, the annual sample exceeding 10 000. Estimation results suggest that a part of the subsidies will indeed feed through into rental prices. A conservative estimate of the size of the feed-through is one-third, but it is certainly possible that the number is, in reality, as high as 50 per cent. On the other hand, the subsidy seems to have increased housing demand more than the subsidy-induced income effect would have implied, which is in accordance with the goals of the subsidy programme. Our results seem to be consistent with other studies, which have also indicated relatively high rent effects. If this is indeed the case, we are advised to reconsider the need for reforming the system of housing subsidies, at least with regard to the share of costs that remains on households own accounts and the implicit indexation of the system.
 • Laakkonen, Helinä; Norring, Anni (2019)
  Euro & talous. Analyysi
  Pankkikriisit ovat vahingollisia taloudelle ja siten viranomaisten tulisi estää niiden syntyminen. Vaikka kriisin alkamishetkeä on mahdotonta ennustaa, voidaan aikaisempien kriisien avulla tunnistaa kriisin todennäköisyyttä kasvattavia haavoittuvuuksia. Pankkikriisejä tavallisesti ennakoi voimakas asuntojen hintojen nousu ja velkaantumisen kasvu. Tällä hetkellä asuntomarkkinat ovat indikaattoreiden perusteella ylikuumentuneet tarkastelluista 51 maasta lähes puolessa. Aktiivisella makrovakauspolitiikalla voidaan pyrkiä ehkäisemään haavoittuvuuksien kasaantumista asunto- ja rahoitusmarkkinoilla.
 • Kilponen, Juha (2009)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 9/2009
  Published in B.E. Journal of Macroeconomics, Volume 12, Issue 1, 2012, Article 10
  This paper derives and estimates an aggregate Euler consumption equation which allows one to compare the importance of collateral constraints and non-separability of consumption and leisure as alternative sources of excess sensitivity of consumption to current income. Estimation results suggest that during a severe financial distress both non-separability and collateral constraints are needed to capture excess sensitivity of consumption to current economic conditions. During more tranquil times, evidence on collateral effects is more limited and non-separability is sufficient to make the Euler consumption equation agree well with the data. Keywords housing, financial distress, excess sensitivity of consumption JEL classification numbers E21, E32, E44