Browsing by Subject "digitaalinen euro"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2021
  Payments are changing. In the same way that technological progress influences so many of the day-to-day activities of households and businesses, it affects how we make payments. The coronavirus pandemic has irreversibly changed how we live during the past year and has accelerated many long-brewing developments. The future of payments may arrive sooner than anticipated just one year ago.
 • Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2021
  COVID-19 is accelerating the payment revolution 3 Future of payments at hand 6 COVID-19 pandemic causing permanent change in payment habits 13 Payment and settlement systems subject to oversight 30
 • Grym, Aleksi; Ijäs, Jonna (2021)
  Euro & talous 2/2021
  Erilaisten sähköisten maksutapojen yleistyessä myös keskuspankit ympäri maailmaa ovat alkaneet tutkia mahdollisuutta yleisesti saatavilla olevan digitaalisen keskuspankkirahan liikkeeseenlaskuun. Eurojärjestelmän digitaalisen keskuspankkirahan, digitaalisen euron, olisi tarkoitus toimia käteisen rahan rinnalla eräänlaisena seteleiden sähköisenä versiona. Eurojärjestelmän keskuspankeissa digitaalisen euron liikkeeseenlaskuun ei nähdä välitöntä tarvetta, mutta tilanne voi muuttua lähivuosina.
 • Rehn, Olli; Välimäki, Tuomas (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Digitalisaatio on muutosvoima, joka tuo mukanaan mahdollisuuksia niin rahoitusalalle kuin muillekin talouden osa-aluille. Sen myötä myös maksamisen tavat muuttuvat. Tämä on näkynyt muun muassa käteisen käytön supistumisena maksamisessa. Koronapandemia on nopeuttanut entisestään maksamisen murrosta meillä Suomessa ja laajemminkin euroalueella.
 • Rehn, Olli (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Teknologiset innovaatiot ovat nopeasti muuttaneet kuluttajien tapoja maksaa viime vuosien aikana. Lähimaksut, verkko-ostokset ja kustannusten jakaminen reaaliaikaisilla siirroilla omasta kännykästä ovat monille arkipäivää.
 • Heikkinen, Päivi; Välimäki, Tuomas (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2021
  Payments are a basic function in society, the lifeblood of economic activity; if disrupted, this could bring society to a total standstill. It matters how payment services and the systems executing these services are designed, how they are managed and what costs are involved. New types of services enabled by technological progress, increasing competition as a result of deregulation and risks related to the digital environment have an impact on both payment services and the underlying arrangements. The coronavirus pandemic has irreversibly changed how we live during the past year and has accelerated many long-brewing developments. The future of payments may arrive sooner than anticipated just one year ago.
 • Suomen Pankki (2021)
  Euro & talous 2/2021
  Maksaminen on murroksessa. Teknologinen kehitys on vaikuttanut maksutapojen kehitykseen samoin kuin arkeen yleisesti niin kotitalouksissa kuin yrityksissäkin. Pandemia, joka kuluneena vuonna on ratkaisevasti muuttanut ihmisten elämää, on kiihdyttänyt monia kehityskulkuja. Maksamisen tulevaisuus tulee nopeammin kuin ehkä vielä vuosi sitten ajattelimme.
 • Heikkinen, Päivi; Välimäki, Tuomas (2021)
  Euro & talous 2/2021
  Maksaminen on yhteiskunnan perustoiminto, taloudellisen toiminnan verenkierto, joka häiriintyessään voi aiheuttaa jopa sydämen pysähtymisen. Ei ole yhdentekevää, miten maksupalvelut ja niitä toteuttavat maksujärjestelmät on rakennettu, miten niitä hallinnoidaan ja millaisia kustannuksia niihin sisältyy. Teknologian kehityksen mahdollistamat uudenlaiset palvelut, sääntelyn avaama kilpailu sekä digitaaliseen ympäristöön liittyvät riskit vaikuttavat sekä maksamisen palveluihin että niiden taustajärjestelyihin. Pandemia, joka kuluneen vuoden aikana on ratkaisevasti muuttanut ihmisten elämää, on kiihdyttänyt monia kehityskulkuja. Maksamisen tulevaisuus tulee nopeammin kuin ehkä vielä vuosi sitten ajattelimme.
 • Kuusinen, Miki (2022)
  Euro & talous. Blogi
  Keskuspankit eri puolilla maailmaa ovat viime vuosina panostaneet entisestään digitalisoituvan maksamisen edellyttämään kehitystyöhön. Keskeinen painopistealue on digitaalinen keskuspankkiraha. Koska aiempaa suurempi osa palveluista ja ihmisten tarpeista liittyy digitaaliseen, vailla fyysistä kanssakäymistä olevaan käyttöympäristöön, tullaan niin rahajärjestelmältä kuin maksujärjestelmiltä edellyttämään mukautumista uusiin käyttötarpeisiin. Myös eurojärjestelmän digitaalista euroa koskeva selvityshanke kuuluu tähän eteenpäin katsovaan joukkoon, joka arvioi mahdollisuuksia ratkaista osaa maksamisen digitalouden mukanaan tuomista haasteista digitaalisen keskuspankkirahan (Digital Central Bank Currency, CBDC) avulla.
 • Suomen Pankki (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Digitaalista keskuspankkirahaa koskeva tutkimuskirjallisuus on ollut lähes poikkeuksetta teoreettista ja käsitteellistä. Usein on epäselvää, miltä digitaalinen keskuspankkiraha käytännössä näyttäisi ja miten se eroaisi nykyisistä maksamisen palveluista. Tämän vuoksi Suomen Pankki järjesti alkuvuonna 2020 sisäisen hackathon-harjoituksen, jossa eri alojen asiantuntijoiden työryhmä pyrki kehittämään mallin digitaaliselle keskuspankkirahalle euroalueella.