Browsing by Subject "digitalisaatio"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 59
 • Kemppainen, Kari (2020)
  Journal of Payments Strategy & Systems 4 ; Winter 2020
  Changing consumer expectations are shaping the retail payments market at the global level. Within the European Union, the renewed regulatory framework, the revised Payment Services Directive, gives a further boost by fostering innovation and com-petition in the European retail payments market. In this evolving payment landscape, assessing the current state and forecasting potential development paths may benefit from a look at the past.This paper reviews past developments, discusses potential regulatory implications, and outlines a vision of future developments in the European retail payments market. It concludes that an evolutionary path is more likely than a revolutionary one. Regarding the future regulatory framework for retail payments, it proposes that the movement from entity-based towards more activity-based regulation should be continued.
 • Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2021
  COVID-19 is accelerating the payment revolution 3 Future of payments at hand 6 COVID-19 pandemic causing permanent change in payment habits 13 Payment and settlement systems subject to oversight 30
 • Grym, Aleksi (2018)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  Cryptocurrencies refer to virtual mediums of exchange, which are transferred from one holder to another without the use of a centralised ledger. Originally conceived as an alternative to the official monetary system, cryptocurrencies have failed to realise their intended purpose. Instead, they might be viewed as an asset class of sorts, but only as long as there is a functioning market for them. As such, it is more appropriate to speak of crypto-assets, not cryptocurrencies.
 • Kemppainen, Kari (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Digitalisoituva yhteiskunta edellyttää kansalaisiltaan uudenlaisia tietoja ja taitoja. Digitaalisen ajan talousosaamista vaativat myös finanssipalvelut, jotka muuttuvat helppokäyttöisemmiksi mutta joita on samalla ehkä aiempaa vaikeampi hahmottaa.
 • Wirman, Joni (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Digipankit, eli ensisijaisesti digitaalisissa kanavissa toimivat pankit, alkoivat 2010-luvulla kasvattaa rooliaan Suomen kulutus- ja yrityslainamarkkinoilla. Vaikka digipankit ovat vielä suhteessa koko Suomen pankkisektoriin pieniä toimijoita, on niiden kasvuvauhti nopea. Kehityksen nopeus huomioon ottaen on mahdollista, että tietyissä tuotesegmenteissä niistä kehittyy vielä varteenotettavia haastajia perinteisille konttoripankeille. Erityisesti kulutusluotoissa digipankkien rooli on noussut merkittävästi: tällä hetkellä pankkisektorin kulutusluottokannan kasvusta suuri osuus tulee digipankeista. Kulutusluotot muodostavat kotimaassa toimivien digipankkien kokonaisliiketoiminnasta myös merkittävän osan.
 • Raijas, Anu (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Lokakuun alussa julkaistiin OECD:n talouskasvatuksen kansainvälisen verkoston (OECD International Network on Financial Education INFE) uusi tutkimus digitaalisen talousosaamisen keinoista, joiden avulla voidaan parantaa taloudellista selviytymiskykyä. Tutkimus käynnistettiin koronapandemian aiheuttaman kansalaisten taloudellisen ahdingon siivittämänä. Esittelen tässä blogissani tämän tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia.
 • Rehn, Olli; Välimäki, Tuomas (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Digitalisaatio on muutosvoima, joka tuo mukanaan mahdollisuuksia niin rahoitusalalle kuin muillekin talouden osa-aluille. Sen myötä myös maksamisen tavat muuttuvat. Tämä on näkynyt muun muassa käteisen käytön supistumisena maksamisessa. Koronapandemia on nopeuttanut entisestään maksamisen murrosta meillä Suomessa ja laajemminkin euroalueella.
 • Räsänen, Tatu (2022)
  Euro & talous. Blogi
  Yhteiskunta digitalisoituu vauhdilla, ja yhä useampi palvelu on siirtynyt kivijalasta verkkoon. Digitaaliset innovaatiot vaikuttavat rahoituksen välityksen toimintamalleihin, toimijakenttään ja rooleihin, kun yhä useammin lainan voi neuvotella ja sopimuksen allekirjoittaa ilman konttorissa asiointia. Samalla rahoituksen myynti on laajentunut erinäisille alustoille, kuten verkkokauppoihin ja kilpailutussivustoille.
 • Jantunen, Lauri (2017)
  Euro & talous. Analyysi
  Sosiaalinen media, mobiilin käyttö, big data, analytiikka ja pilvipalvelut ovat muovanneet pankkien toimintamalleja viime vuosina. Nyt näkyy merkkejä siitä, että digitalisaatio on seuraavaksi muuttamassa voimakkaasti varainhoitosektorin rakenteita. Alan toimijoiden on tulevaisuudessa vastattava uusien nopealiikkeisten haastajien toimintaan ja pystyttävä reagoimaan digitaalisten toimintatapojen asettamiin eritysvaatimuksiin.
 • Tanninen, Tytti (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Talouslukutaito on merkityksellistä yksilölle jo pelkästään yleisen elämänhallinnan kannalta.
 • Laine, Tatu (2018)
  Euro & talous 2/2018
  Luotettavat maksu- ja selvitysjärjestelmät ovat perusedellytys rahoitusvakaudelle ja taloudelliselle kasvulle. Mikäli ihmisten ja yritysten luottamus esimerkiksi maksujenvälityksen toimivuuteen ja tilitietojen oikeellisuuteen horjuu, yhteiskunnan sujuva toiminta häiriintyy nopeasti.
 • Mustonen, Saara (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Pankkipalvelujen digitalisaatio muokkaa pankkien liiketoimintaa monella eri tavalla. Uudet finanssiteknologian innovaatiot voivat johtaa parempaan asiakaskokemukseen ja pidemmällä aikajänteellä myös kustannussäästöihin. Tällä hetkellä digitalisaatio kuitenkin nostaa pankkien kustannuksia, kun pankit joutuvat samanaikaisesti ylläpitämään olemassa olevaa liiketoimintaa ja reagoimaan toimialan muutokseen kehittämällä uusia jakelukanavia ja palveluita. Lisäksi digitalisaatio houkuttelee toimialalle uusia kilpailijoita sekä kasvattaa kyberturvallisuuden ja tietoturvan merkitystä. Näin pankkitoimialan digitalisaatio tuo mukanaan sekä uhkakuvia että mahdollisuuksia alan toimijoille.
 • Kauko, Karlo (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Viime aikoina olemme voineet lukea lehdistä, miten työtehtävät eräissä pankeissa vähenevät voimakkaasti lähivuosina. Syyksi on mainittu etenkin digitalisaatio. Nämä uutiset ovat sopusoinnussa ns. teknologisen työttömyyden hypoteesin kanssa: kun asiat tehdään koneellisesti ja automatisoidusti, työvoiman kysyntä vähenee ja työttömyys pahenee.
 • Koskinen, Kimmo; Manninen, Otso (2019)
  Euro & talous 2/2019
  IT-investoinnit parantavat pankkien kannattavuutta pitkällä aikavälillä, mutta heikentävät sitä lyhyellä tähtäimellä.
 • Kemppainen, Kari (2017)
  Journal of Payments Strategy & Systems 1
  Digitalisation is shaping almost every sector of the economy, enabling new ways of doing things, not merely digitising old, often manual, processes. Numerous new digital payment applications have emerged in retail payment markets, but the underlying payment infrastructures have remained almost unchanged. However, it is expected that technological advances combined with increasing competition enhanced by regulatory changes will shape retail payment markets in the coming years. With this evolving new environment will come new requirements, most notably for the authorities responsible for safeguarding the security, reliability and efficiency of payments. To analyse this challenge, this paper first reviews the theoretical framework that can be applied in examining the development of retail payment markets. Based on this, it outlines possible policy actions for the authorities. Secondly, it assesses the roles of authorities in practice, focusing on their position as catalyst for development in the European and national payment landscapes. Finally, it draws policy conclusions, emphasising the importance of multi-stakeholder cooperation bodies involving both payment service users and providers as well as relevant authorities.
 • Laine, Tatu (2018)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2018
  Reliable payment and settlement systems are basic requirements for maintaining financial stability and fostering economic activity. The smooth functioning of society would quickly become disrupted if businesses and households were to lose trust in payment services or the accuracy of bank account balances, for example.
 • Grym, Aleksi (2018)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2018
  In retail banking, the two key services are the provision of credit and management of payment transfers. The revised Payment Services Directive (PSD2), which regulates payment transfers, entered into force in Finland for the most part in January 2018. The purpose of PSD2 is to increase competition, and it has been prepared with the consumer’s interests in mind. In addition to benefits, the revised Directive involves also risks and uncertainties.
 • Grym, Aleksi (2018)
  Euro & talous 2/2018
  Vähittäispankkitoiminnan kaksi keskeistä palvelumuotoa ovat luotonanto ja maksuliikenteen hoito. Maksuliikennettä sääntelevä uudistettu maksupalveludirektiivi eli niin kutsuttu PSD2 astui Suomessa pääosin voimaan tämän vuoden tammikuussa. Direktiivin tarkoitus on kilpailun lisääminen, ja se on tehty kuluttajan etua silmällä pitäen. Tavoiteltujen hyötyjen lisäksi muutos tuo mukanaan myös riskejä ja epävarmuuksia.
 • Heiskanen, Hanna (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 15/2020
  Digitaalisen rahoituksen strategian tavoitteena on saada aikaan uusia vastuullisia innovaatioita, lisätä kilpailua ja edistää digitaalisten finanssipalvelujen käyttöä rajojen yli. Digitaalisten finanssipalvelujen pitäisi periaatteessa jo nyt olla helposti käytettävissä rajojen yli, mutta tosiasiassa kuluttajat ovat kokeneet vaikeuksia palvelujen avaamisessa ja pitäytyneet tutuiksi ja turvallisiksi koetuissa kotimaisissa palveluissa. Palvelujen avaaminen on voinut estyä esimerkiksi siksi, että käyttäjän henkilöllisyydestä ei saada riittävää varmuutta tietoverkon välityksellä. Komissio pyrkii parantamaan tilannetta kehittämällä yhtenäisiä sääntöjä asiakkaan etätunnistamiseen ja sähköisten tunnistusvälineiden käyttöön.
 • Heinilä, Teemu; Jantunen, Lauri; Koskinen, Kimmo; Strandman, Ville; Voutilainen, Ville (2016)
  Euro & talous. Analyysi
  Millaisia muutoksia eurooppalaisten pankkien liiketoimintamalleissa on ollut vuosien 2010 ja 2015 välillä? Näyttää siltä, että pankit ovat selkeästi keskittyneet ydinliiketoimintaansa ja omiin vahvuusalueisiinsa. Muutosta ovat pääasiallisesta ajaneet säätely, kulujen karsinta ja digitalisaatio. Alla esitelty analyysi perustuu pankkien julkaisemiin tunnuslukuihin ja vuosiraporteissa annettuihin lausuntoihin.