Browsing by Subject "direktiivit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. A 108
  Financial integration is key to the European Union?s growth and competitive strategies ? part of the Lisbon Strategy ? which aims at raising the EU to be the most competitive economic area in the world.A European Commission report states that the growth and employment effects of broadening and deepening integration will be considerable.The effects will be seen in household and companies? access to both financing and other financial services at rates below those of today and from a broader and more reliable array of services. Financial integration has advanced varyingly, hastened by market forces, technological development and the euro.Authorities play a crucial role in both the promotion of integration and stability, the maintenance of confidence in financial market activities, improved consumer protection, prevention of criminal misuse of the financial system and promotion of competitiveness. Integration is most advanced in the European debt markets and in the wholesale market for short-term debt instruments.Development within the retail banking sector has been slower.Households and small and medium-sized companies are still modest users of crossborder financial services.Infrastructures already in place in financial markets, concerning large-value payments, operate effectively and reliably at the cross-border level.Systems handling small-value payments still must be improved in order to provide as rapid and reasonably-priced transfer of payments across international borders as now happens with domestic transfers. Cross-border securities clearing and settlement continues to be inefficient and expensive.However many EU-level fora are looking to solve the perceived shortcomings in access to cross-border financial services and trade. The European Commission has actively furthered financial market integration, as too the ECB and the ESCB, both of which have made efforts to influence the development of an internal market within the financial markets, leading to close cooperation between the European Commission, European Council and ESCB. Keywords: financial markets, integration, clearing and settlement systems, structural change, regulation and supervision, stability
 • Finanssivalvonta (2010)
  Finanssivalvonta. Artikkeli
  G20-maiden toimenpideohjelmasta juontuvat jo tehdyt ja tulevat lakimuutok-set koskevat useita eri alueita. Merkityksellisimmät Suomen lainsäädännön muutokset kohdistuvat kuitenkin valvottavien vakavaraisuus- ja likviditeetti-vaatimuksiin, kansainvälisten toimijoiden valvontaan, kannustinjärjestelmien sääntelyyn, valvonnan laajentamiseen uusiin toimijoihin, tilinpäätösinformaa-tioon sekä kriisinhallintaan.
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 107
  Sisällysluettelo: Luku 1: Heikki Koskenkylä Johdanto Luku 2: Esa Jokivuolle - Kari Korhonen Rahoitusmarkkinoiden integraation yleispiirteet Luku 3: Pertti Pylkkönen Arvopaperimarkkinoiden yhdentyminen Luku 4: Jukka Vauhkonen - Pertti Pylkkönen Euroopan pankki- ja vakuutustoiminnan yhdentyminen Luku 5: Kirsi Ripatti Pörssitoiminnan ja selvitysjärjestelmien yhdentyminen Luku 6: Heli Snellman Maksujärjestelmien yhdentyminen Luku 7: Heikki Koskenkylä - Jenni Koskinen Vakaus sekä sääntely ja valvonta
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 107
  Sisällysluettelo: Luku 1: Heikki Koskenkylä Johdanto Luku 2: Esa Jokivuolle - Kari Korhonen Rahoitusmarkkinoiden integraation yleispiirteet Luku 3: Pertti Pylkkönen Arvopaperimarkkinoiden yhdentyminen Luku 4: Jukka Vauhkonen - Pertti Pylkkönen Euroopan pankki- ja vakuutustoiminnan yhdentyminen Luku 5: Kirsi Ripatti Pörssitoiminnan ja selvitysjärjestelmien yhdentyminen Luku 6: Heli Snellman Maksujärjestelmien yhdentyminen Luku 7: Heikki Koskenkylä - Jenni Koskinen Vakaus sekä sääntely ja valvonta
 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 8/2008
  Ratan toiminta islantilaisten pankkien kriisissä Pankkien Pilari 3 -vakavaraisuustiedot standardin mukaisia, mutta ymmärrettävyyttä parannettava Listayhtiöiden tulevaisuudennäkymien perustelut edelleen liian yleisellä tasolla Mikä on pääomaturvattu indeksilaina? Ryhmätason valvojan päätäntävaltaa tytärpankkien pääomittamisesta ehdotetaan laajennettavaksi