Browsing by Subject "estimointi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Mehrotra, Aaron (Edita Prima, 2006)
  Suomen Pankki. E 34
  This thesis consists of four essays in empirical macroeconomics. The first three essays examine the conduct of monetary policy during a disinflationary and deflationary era, with the policy interest rates close to or at the zero bound.The questions of interest include the potency of the interest rate channel, the stability of broad money demand, and the possibility to use the exchange rate channel in order to affect economic activity and the price level.We use time series econometrics techniques, mainly vector autoregressions, focusing on Japan.While we find that basic relationships between the variables appear unaltered by deflation, a further stimulative impact is difficult to implement once the zero bound is hit.This can be due to political reasons, as in the case of introducing a tax on currency in order to bring about negative interest rates, or because the needed stimulus is very big, as in the case of yen depreciation to increase the price level.The last essay focuses on the fiscal policy aspects of the European Union's most recent enlargement.We examine whether the fiscal austerity required by the Maastricht criteria and the Stability and Growth Pact would be harmful for the socio-economic development of the new Member States.Introducing an indicator for socio-economic development and utilizing instrumental variables regressions, we find that fiscal retrenchment, including a lower level of public debt, would be advantageous for development.A policy implication is to maintain the Stability and Growth Pact or an equivalent intergovernmental fiscal rule to curb public spending and debt. Keywords: deflation, disinflation, zero lower bound, broadly defined liquidity, socio-economic development, Stability and Growth Pact, EU enlargement
 • Kinnunen, Helvi (1993)
  Suomen Pankki. D 78
  Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten teollisuusyritysten kansainvälistymistä kaksivaiheisena prosessina. Yrityskohtaista poikkileikkausaineiston avulla etsitään vastausta kysymyksiin: - Mitkä yritykset kansainvälistyvät? - Mitkä tekijät määräävät ulkomaisen tuotannon määrän ja suuntautumisen?
 • Huang, Angela; Margaritis, Dimitri; Mayes, David (2001)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 18/2001
  We use the ten years of experience in inflation-targeting in New Zealand since 1989 to test whether monetary policy appears to conform to the simple rules that have been recommended for it in the literature.Of the inflation targeting central banks, the Reserve Bank of New Zealand has both the longest experience and probably the most clearly defined target and policy framework for achieving it.We show that while a Taylor rule with the standard parameters used in the US does indeed describe New Zealand monetary policy quite well, the Reserve Bank has focused rather more strongly on price stability, as required by its Policy Target Agreements.However, while the conduct of New Zealand monetary policy as set out in the Monetary Policy Statements is firmly based on targeting the inflation rate in the future we find, using the Bank's own forecasts, that nevertheless targeting inflation close to the present appears to be a better description of policy. Furthermore, restricting the policy choice to the information available to the Reserve Bank at the actual time of policy settings and ignoring subsequent revisions to published statistics does not result in a much improved explanation of its actions.We find a clear 'smoothing' element to the Bank's policy rather than immediate response to every small fluctuation.We show further that some of the variables that enter the policy rule have slightly asymmetric cycles.From symmetric and asymmetric cointegration tests on the long-run relationship between interest rates, the output gap, and inflation we show that there is insufficient evidence to suggest that monetary policy has been asymmetric in treating upside inflationary pressures differently from those towards deflation.Key words: monetary policy, Taylor rule, inflation targeting, New Zealand
 • Hirvonen, Juhani (1975)
  Bank of Finland. Series D 36
  This study is a part of the work carried out at the Bank of Finland under the direction of Dr. Pertti Kukkonen on the construction of an econornetric model for the Finnish economy. The original Finnish version of this report has been completed in spring 1974.
 • Pulli, Markku (1990)
  Suomen Pankki. D 75
  Tutkimuksessa tarkastellaan yli yön markkinoiden koron määräytymistä pankkien likviditeetin kysynnän mallittamisen kautta. Lähtökohtana on yksinkertainen kuvaus reservien markki-noista. Tässä kehikossa reservien kysyntäkäyrä kuvaa pankkijärjestelmän yhteenlaskettua likviditeettitarvetta, keskuspankin päiväluottojärjestelmän ehdot määräävät reservin tarjontakäyränmuodon, ja rahapolitiikan lyhyen aikavälin ohjaus tapahtuu siten, että keskuspankki muuttaa tarjontakäyrän asemaa esimerkiksi markkinaoperaatioilla tai erilaisilla talletusvelvotteilla. Tämä yksinkertainen kuvaus sopii kuitenkin silminnähden heikosti yhteen Suomessa yli yön markkinoista saatujen havaintojen kanssa. Havaitut korot eivät yleensä ole keskuspankin tarjontakäyrällä, vaan useimmiten ne poikkeavat siitä selvästi. Tutkimuksessa näytetään, kuinka tätä kehikkoa silti voidaan soveltaa Suomen oloihin, kun lisäksi otetaan huomioon pankkien likviditeettiepävarmuus.
 • Sivander, Jouko (1965)
  Suomen Pankki. D 11
  Tutkimuksen juoni ja eteneminen on lyhyesti kerrottuna seuraava- II luvussa johdetaan käsiteltävä substituutiojoustoparametri lähtemällä tavallisesta kysynnän hintajoustosta- Samalla konstruoidaan kysyntäfunktio, jossa tämä parametri esiintyy. III luvussa esitetään tämän kysyntäfunktion tulkintateoria tarkastelemalla sen soveltuvuutta ekonometrisesti testattavaksi malliksi.Tämä luku muodostaa tutkimuksen "teoreettisen" osan, jossa käsitellään etenkin suhteellisten hintojen vaikutusta ulkomaankaupan jakaantumiseen sekä niitä olettamuksia, joiden vallitessa hintamekanismin voidaan sanoa toimivan.Vaikka teoreettisella tarkastelulla onkin pääpaino, on huomiota kiinnitetty myös siihen, voidaanko muutoksia todella mitata. Varsinaisen "empiirisen" osan muodostaa IV luku, jossa tulevat esille käytetyt estimointimenetelmät ja niiden kritiikki.Tämä luku on koetettu tehdä mahdollisimman havainnolliseksi ja joustoparametri saa siinä aivan uutta valaistusta, kun lähtökohtana on olemassa oleva tilastoaineisto.IV luvussa käsitellään myös estimoinnissa esiintyviä virheitä ja tarkastellaan eri menetelmien soveltuvuutta virheiden minimoinnin kannalta.Empiiristen tulosten yhteydessä tarkastellaan vielä lyhyesti, mitä muita tekijöitä kuin hinta vaikuttaa kilpailevien maiden vienteihin eli sellaisia seikkoja, joiden valossa estimaatit vasta , saavat oikean sisällön. Koko tutkimus on oikeastaan malliesimerkki kansantaloustieteen mittaamisproblematiikasta, operationaalisen teorian kehittelystä ja empiirisistä mittaamisongelmista.