Browsing by Subject "globalisaatio"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 28
 • Mehrotra, Aaron (2007)
  Bofit. Focus/Opinion. Asiantuntijan näkemys 2/2007
 • Mäki-Fränti, Petri (2016)
  Euro & talous. Analyysi
  Maakuntien väliset erot kotitalouksien käytettävissä olevissa tuloissa ovat merkittävästi pienemmät kuin erot tuotannossa asukasta kohti. Alueellinen vaihtelu selittääkin vain vähäisen osan suomalaisten tuloeroista. Viime vuosina tuloerot ovat olleet laskussa sekä maakuntien välillä että niiden sisällä.
 • Newby, Elisa (2013)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Arvonlisäykseen perustuva ulkomaankaupan tilastointi jäljittää jokaisen maan ja sektorin tuottaman arvonlisäyksen tuotantoprosessin eri vaiheissa. Uusi OECD:n ja WTO:n laatima tietokanta antaa päätalousalueiden kauppavirtojen epätasapainosta sekä tuonnin ja viennin välisestä riippuvuudesta erilaisen kuvan kuin perinteiset tullitilastot. Tässä artikkelissa tarkastellaan myös euroalueen kauppataseiden epätasapainoa arvonlisäysperusteisesti. Arvonlisäykseen perustuvat tilastot eivät korvaa perinteisiä bruttopohjaisia ulkomaankauppatilastoja, mutta tarjoavat vaihtoehtoisen tavan tarkastella ulkomaankaupan merkitystä etenkin sellaisten maiden kannalta, jotka ovat integroituneet globaaleihin arvoketjuihin.
 • Ma, Guonan; Yao, Wang (2016)
  BOFIT Discussion Papers 1/2016
  A global renminbi needs to be backed by a large, deep and liquid renminbi bond market with a world-class Chinese government bond (CGB) market as its core. China’s CGB market is the seventh largest in the world while sitting alongside a huge but non-tradable and captive central bank liability in the form of required reserves. By transforming the non-tradable cen-tral bank liabilities into homogeneous and tradable CGBs through halving the high Chinese reserve requirements, the size of the CGB market can easily double. This would help over-come some market impediments and elevate the CGBs to a top three government bond mar-ket globally, boosting market liquidity while trimming distortions to the banking system. With a foreign ownership similar to that of the JGBs, CGBs held by foreign investors may increase ten-fold by 2020, approaching 5 percent of the 2014 global foreign reserves and facilitating a potential global renminbi, especially in the wake of the renminbi’s inclusion into the basket of the IMF Special Drawing Rights.
 • Poměnková, Jitka; Fidrmuc, Jarko; Korhonen, Iikka (2014)
  BOFIT Discussion Papers 5/2014
  Published in Applied Economics Letters, Vol. 21, Issue 18, 2014 pp. 1309-1313 as "Wavelet Spectrum Analysis of Business Cycles of China and G7 Countries" .
  We employ a wavelet spectrum analysis to study globalization and business cycles in China and G7 countries. The co-movement synchronization between G7 countries and China is shown to have undergone frequent and large changes during our sample period. The co-movements for business cycle frequencies are generally different from those for other frequencies, and synchronization with China's business cycle differs as between G7 countries. In recent years Japan, Germany and Italy seem to have the closest synchronization at business-cycle frequency. We find a significant relationship between the time-varying wavelet measure of synchronization and trade only for business-cycle frequencies. The co-movements at longer frequencies are negatively related to trade, so that the overall co-movements and trade tend not to be significantly related. Keywords: Globalization, business cycles, synchronization, trade, wavelet analysis. JEL-Codes: E32, F15, F41.
 • Hilpinen, Jorma (2007)
  Suomen Pankki. BoF online 2007/18
  This paper1 treats Finnish Balance of Payments time series from the 1960's to the present. It also discusses future current account prospects. Comparable National Accounts and Balance of Payments time series with current major breakdowns are available2 in the current account from 1950 on and in the financial account from 1975 on. The old financial account time series from 1950 on follow a previous classification system where loans and bonds were not distinguished between. In practise, financial flows and stocks other than long term bank loans and bonds were nonexistent due to the foreign exchange controls then in place. The sum of these two plus trade related flows and change in reserves equalled current account. The figures in the charts attached are expressed in relation to the nominal GDP, where relevant. Foreign trade in goods was deregulated in Finland in 1957 and the first steps towards European integration were taken in the form of the 1961 EFTA agreement as signs of return to normalised economic conditions after the War. The 1990's recession represents a major milestone in Finnish economic history dividing a number of economic processes into before and after periods. Another watershed is the EU and the EMU membership in 1995 and in 1999, respectively3. Other major factors lie behind recent Finnish economic developments: The ICT revolution and phenomena like Nokia is one occurring in the 1990's after the recession, and the other is todays' integration and globalisation process, as seen in the China syndrome originating this millennium.
 • Mehrotra, Aaron (2007)
  Bofit. Focus/Opinion. Expert view 2/2007
 • Newby, Elisa (2013)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  Foreign trade statistics based on value added follow the value added by each country and sector through the different phases of the production process. A new database maintained by the OECD and WTO provides a different picture of the imbalances in trade flows between the major economic regions and the interdependency of imports and exports than that provided by traditional customs statistics. This article also examines imbalances in euro area trade on a value-added basis. Statistics based on value added do not displace the traditional gross foreign trade statistics, but offer an alternative way to examine the importance of foreign trade, particularly for those countries that are integrated into global value chains.
 • Pekkala Kerr, Sari; Kerr, William R. (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 3/2017
  We study the prevalence and traits of global collaborative patents for U.S. public companies, where the inventor team is located both within and outside of the United States. Collaborative patents are frequently observed when a corporation is entering into a new foreign region for innovative work, especially in settings where intellectual property protection is weak. We also connect collaborative patents to the ethnic composition of the firm s U.S. inventors and cross-border mobility of inventors within the firm. The inventor team composition has important consequences for how the new knowledge is exploited within and outside of the firm.
 • Karjanlahti, Kristiina (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Nationalismin kasvu sekä siirtolaisuuden, kansainvälisen kaupan ja globalisaation vastustaminen ovat ravistelleet Euroopan ja USA:n politiikkaa. Vastustuksessa on korostunut pelko kehittyneiden maiden työpaikkojen puolesta.
 • Korhonen, Iikka (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Maailmantalous on muuttunut merkittävästi EKP:n edellisen, vuoden 2003 rahapolitiikan strategia-arvion jälkeen. Kahden viime vuosikymmenen aikana globalisaatio on syventynyt monin tavoin, kansainvälinen kauppa on lisääntynyt ja yritysten erilaiset tuotantoketjut ovat tulleet entistä monimutkaisemmiksi, kun kuljetuskustannukset ovat laskeneet. Elintaso on noussut, kun tuotanto on tehostunut ja kansainvälinen kauppa lisääntynyt. Kuluttajien saatavilla on nyt monipuolisempi tuotevalikoima kuin aiemmin. Viime vuosina globalisaation syveneminen näyttää osin pysähtyneen, mutta minkäänlaista suurta globalisaation takapakkia ei myöskään ole nähty.
 • Seidel, Tobias (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/2
  1 Introduction 3 2 The standard argument 4 2.1 Flexible labour markets 5 2.2 Rigid labour markets 7 2.3 Trade 10 3 Offshoring 10 4 New trade theory and agglomeration economies 11 5 Conclusions 12
 • Rehn, Olli (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Maailmantalouden kasvu on yhä vahvaa, mutta poliittinen epävarmuus jäytää tulevia näkymiä. Kasvua uhkaavat riskit kauppapolitiikassa ja nousevissa talouksissa ovat voimistuneet. Hallanvaaraa on ilmassa, muillakin kuin alavilla mailla. Näin voidaan tiivistää Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokousten saldo. Kokoukset pidettiin viime viikolla Indonesiassa, paljon ihmishenkiä vaatineiden maanjäristyksen ja tulvien varjostaessa tunnelmaa.
 • Karhapää, Henna (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on juuri julkaissut uuden maailmantalouden ennusteensa. Laaja-alainen globaali noususuhdanne on jatkunut vahvana myönteisen luottamusilmapiirin, keveiden rahoitusolojen ja elvyttävän talouspolitiikan tukemana. Investointi-into on ollut reipasta erityisesti kehittyneissä talouksissa ja alkanut elpymään myös raaka-aineiden viennistä riippuvaisissa nousevissa talouksissa. Maailmankaupan kasvu on viimein vauhdittunut usean vaimean vuoden jälkeen.
 • Lehmussaari, Olli-Pekka (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on juuri julkaissut uuden maailmantalouden ennusteen. Monen vaisun vuoden jälkeen usko talouskasvuun on vahvistunut.
 • Pessi, Tiina (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Brexit, kauppapoliittiset jännitteet tulleineen ja pakotteineen sekä Yhdysvaltojen irtautuminen kansainvälisistä sopimuksista – onko maailmantalous muuttunut taistelutantereeksi, jolla kovasta kansallisten etujen ajamisesta on tullut prioriteetti kansainvälisen yhteistyön sijaan?
 • Suomen Pankki (2016)
  Euro & talous 1/2016
  Maailmankauppa kasvoi vuosikymmeniä huomattavasti nopeammin kuin maailman bruttokansantuote. Viime vuosina kansainvälisen kaupan kasvu on hidastunut tuotannon kasvuvauhdin mukaiseksi. Onko globalisaation kiivain vaihe jo historiaa? Vaikuttaa siltä, että 2010-luvun jälkipuoliskolla kyse on ollut valtaosin pysyvistä rakenteellisista tekijöistä ja vain vähäisessä määrin ohimenevistä suhdannetekijöistä. Ennusteiden perusteella maailmankaupan kasvu suhteessa maailman BKT:hen ei näyttäisi lähivuosina merkittävästi nopeutuvan.
 • Kajanoja, Lauri (2016)
  Euro & talous. Analyysi
  Tuloerot ovat viime vuosikymmeninä jyrkentyneet kehittyneissä talouksissa ja Suomessa. Tämä artikkeli käsittelee tuloerojen muutoksia, niiden taustatekijöitä sekä sitä, ketkä ovat menettäneet talouksien rakenteiden muuttuessa. Lisäksi tarkastellaan, millainen talouspolitiikkaa tukee talouskasvua, johon ei liity eriarvoisuuden lisääntymistä.