Browsing by Subject "investointirahastot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Hämäläinen, Sirkka (1976)
    Keskustelualoitteita. Discussion Papers 10/1976
    Suomen kansantaloudelle on koko sodan jälkeisen ajan ollut ominaista melkoinen suhdanneherkkyys. Kokonaistuotannon kasvuvauhdin vaihtelut - tosin myös kasvuvauhdin taso sinänsä - ovat olleet selvästi suuremmat kuin keskimäärin läntisissä teollisuusmaissa ja suuremmat kuin yhdessäkään muussa pohjoismaassa (kuvio).Jyrkkiin suhdannevaihteluihin on oleellisesti liittynyt korkeainflaatio, suuret hintojenvaihtelut sekä kärjistyneet ulkoiset tasapainottomuudet.
  • Suomen Pankki (1972)
    Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. Sarja A 35
    Tuomas Sukselainen: Suomen vientimenestys 1960-luvulla vakio-osuusmallin sovellutus; Timo Hämäläinen: Vaihtotaseen suhdannekäyttäytyminen; Timo Taivalaho Maksutaseen lyhytaikaiset kauppaluotot; Kerstin Jonsson: Suomen matkustustase; Ilmo Pyyhtiä Investointirahastot ja suhdannetalletukset suhdannevaihteluiden tasaajina Suomessa.