Browsing by Subject "johdannaismarkkinat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Haajanen, Jyrki; Pylkkönen, Pertti (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  CDS markets related to governments exposures have recently faced heavy criticism. Criticism of derivatives markets is understandable following the financial crisis, but demands for restrictions, or prohibitions, on trading in certain products require thorough analysis.
 • Haajanen, Jyrki; Pylkkönen, Pertti (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Valtion riskeihin kohdistuvat CDS-markkinat ovat joutuneet viime aikoina ankaran arvostelun kohteeksi. Kriittinen suhtautuminen johdannaismarkkinoihin on rahoituskriisin jälkeen ymmärrettävää, mutta vaatimukset joidenkin yksittäisten tuotteiden kaupankäynnin rajoittamisesta tai jopa kieltämisestä edellyttävät huolellista analysointia.
 • Hein, Eelis (1994)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 22/1994
  Selvityksessä luodaan katsaus johdannaisinstrumenttien peruskäsitteistöön ja kansainväliseen kehitykseen sekä kartoitetaan Suomen johdannaismarkkinoiden toimintaa ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä. Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla johdannaisinstrumenttien käyttö on lisääntynyt huomattavasti 10 viime vuoden aikana.Kasvua on tukenut sijoitustoiminnan kansainvälistyminen, käyttäjäkunnan laajentuminen ja arvopaperistamisen lisääntyminen.Suurista kaupankäyntimääristä ja epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta johdannaismarkkinat ovat toistaiseksi toimineet ilman vakavia häiriöitä.Viranomaiset ovat kuitenkin maailmanlaajuisesti yksimielisiä siitä, että johdannaismarkkinoiden valvontaa on kehitettävä ja suunniteltava toimintatapoja mahdollisten kriisien varalta. Suomen johdannaismarkkinoiden kehitys on seurannut kansainvälistä suuntaa.Moniin muihin maihin verrattuna Suomen johdannaismarkkinat tosin ovat huomattavan pienet, myös suhteutettuna talouden kokoon. Valtaosa Suomen johdannaismarkkinoiden instrumenteista on markkinoiden hyvin tuntemia tuotteita, joiden riskit hallitaan melko hyvin.Yli 90 % johdannaiskaupoista tehdään kahdenkeskisin sopimuksin niin kutsuttuina OTC-kauppoina.Johdannaispörssien osuus on jäänyt vielä toistaiseksi pieneksi.OTC-kauppa on Suomessa keskittynyt harvojen suurten pankkien käsiin.Suomalaisille pankeille johdannaissopimuksista aiheutuneet riskit näyttävät tällä hetkellä kuitenkin olevan varsin kohtuullisia.Suurimmat riskit pankeille aiheutuvat edelleen perinteisestä rahoituksenvälityksestä. Tulevaisuudessa kaupankäyntivolyymit Suomen johdannaismarkkinoilla mitä todennäköisimmin kasvavat entisestään ja markkinoille tulee yhä monimutkaisempia johdannaisinstrumentteja.Markkinoiden rakenteellisen kehityksen seuraaminen on tärkeää johdannaiskaupan aiheuttamien riskien ennakoimiseksi.Suomen Pankki ja rahoitustarkastus osallistuvat aktiivisesti Suomen muiden viranomaisten kanssa kansainvälisten yhteistyöelinten työskentelyyn johdannaismarkkinoiden valvonnan tehostamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi.Tärkeimpiä viranomaistyön painopistealueita tällä hetkellä on sopia OTC-johdannaissopimusten keskitetystä selvittämisestä ja nettoutusjärjestelyistä, yhdenmukaistaa johdannaissopimusten kirjanpitokäytäntö ja parantaa tilinpäätösinformaatiota.
 • Jalasjoki, Pirkka (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n mukaan rahoituslaitosten tekemien ei-listattujen eli OTC-johdannaissopimusten yhteenlaskettu nimellinen pääoma oli kesäkuun 2016 lopussa yli 544 000 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
 • Rahoitustarkastus (2004)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2004
  Pankkien lähitulevaisuus näyttää valoisalta Rahoitustarkastuksen valvonta keskittyy teematarkastuksiin Valvottavien toimintaympäristö positiivinen alkuvuonna 2004 Epävarmuutta osakemarkkinoilla Rahastojen kasvu jatkuu Rahalaitosten lainakannan kasvu jatkui nopeana Tuottojen kasvu sekä tiukat kuluohjelmat paransivat pankkien tuloksia Pankkisektorin vakavaraisuus säilynyt vahvana Sijoituspalveluyritysten tuotot kasvoivat 50 % Järjestämättömät saamiset edelleen vähäiset Pankkien maksuvalmius säilyi hyvänä Pankkien korkoriski kasvanut Pankkien johdannaistoiminta vilkastunut