Browsing by Subject "katsaukset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-15 of 15
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Annual report
  Foreword 7 Bank of Finland 8 Bank of Finland activities 2014 11 Monetary Policy 11 Financial system 26 Financial asset management 34 Banknotes and coins 41 Other operations 45 Management and personnel 56 Review of the strategy 56 Management system 58 Personnel 62 Budget and operative costs 64 Environment 67 Total risk exposure 69 Financial statements 73 Balance sheet 74 Profit and loss account 76 The Board’s proposal on the distribution of profit 77 Accounting conventions 78 Notes on the balance sheet 83 Notes on the profit and loss account 97 Appendices to the financial statements 103 Notes on risk management 107 Auditor’s report 112 Statement regarding the audit as defined in Article 27 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank 113 Appendices 114 Monetary policy measures of the Eurosystem in 2014 114 Key measures affecting the financial markets in 2014 116 Main opinions issued by the Bank of Finland in 2014 120 Bank of Finland publications in 2014 122 Supplementary tables 125 Organisation of the Bank of Finland 140
 • Bank of Finland (2016)
  Bank of Finland. Annual report
  Foreword 7 Bank of Finland 8 Bank of Finland activities 2015 11 Monetary Policy 11 Financial system 26 Financial asset management 34 Banknotes and coins 39 Other operations 43 Management and personnel 54 Strategy 54 Management system 56 Personnel 60 Budget and operative costs 62 Environment 65 Total risk exposure 67 Financial statements 71 Balance sheet 72 Profit and loss account 74 The Board’s proposal on the distribution of profit 75 Accounting conventions 76 Notes on the balance sheet 81 Notes on the profit and loss account 96 Appendices to the financial statements 102 Notes on risk management 106 Auditor’s report 111 Statement regarding the audit as defined in Article 27 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank 112 Appendices 113 Monetary policy measures of the Eurosystem in 2015 113 Key measures affecting the financial markets in 2015 115 Main opinions issued by the Bank of Finland in 2015 118 Bank of Finland publications in 2015 120 Supplementary tables 123 Organisation of the Bank of Finland 138
 • Bank of Finland (2017)
  Bank of Finland. Annual report
  Governor's editorial 6 Bank of Finland – promoter of stability 7 Bank of Finland activities 2016 8 Monetary Policy 8 Financial system 20 Financial asset management 29 Banknotes and coins 33 Other operations 36 Management and personnel 44 Strategy 44 Management system 48 Personnel 49 Budget and operating expenses 51 Environment 53 Total risk exposure 55 Financial statements 59 Balance sheet 60 Profit and loss account 62 The Board’s proposal on the distribution of profit 63 Accounting conventions 64 Notes on the balance sheet 68 Notes on the profit and loss account 80 Appendices to the financial statements 85 Notes on risk management 89 Auditor’s report 93 Statement regarding the audit as defined in Article 27 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank 94 Appendices 96 Monetary policy measures of the Eurosystem in 2016 96 Key measures affecting the financial markets in 2016 99 Main opinions issued by the Bank of Finland in 2016 100 Bank of Finland publications in 2016 102 Supplementary tables 103 Organisation of the Bank of Finland 118
 • Bank of Finland (2020)
  Bank of Finland. Annual report
  ANNUAL REPORT 4 MONETARY POLICY 5 FINANCIAL STABILITY 35 MONEY AND PAYMENTS 54 FINANCIAL ASSET MANAGEMENT 70 INFLUENCE AND COOPERATION 80 SOCIAL RESPONSIBILITY 102 ACTIVITIES AND STRATEGY 135 BANK OF FINLAND IN A NUTSHELL 137 THE BANK OF FINLAND FOSTERS ECONOMIC STABILITY 138 DIVISION OF RESPONSIBILITIES BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD 141 BANK OF FINLAND OBJECTIVES AND RESULTS FRAMEWORK 144 FINANCIAL STATEMENTS 150 BALANCE SHEET 151 PROFIT AND LOSS ACCOUNT 154 THE BOARD'S PROPOSAL ON THE DISTRIBUTION OF PROFIT 156 ACCOUNTING CONVENTIONS 157 NOTES ON THE BALANCE SHEET 166 NOTES ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 195 APPENDICES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 208 NOTES ON RISK MANAGEMENT 210 AUDITOR'S REPORT 217 STATEMENT REGARDING THE AUDIT 219 ORGANISATION 222
 • Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Annual report
  OPERATIONS AND STRATEGY 4 BANK OF FINLAND IN A NUTSHELL 6 BANK OF FINLAND STRATEGY UPDATED IN 2020 7 DIVISION OF RESPONSIBILITIES BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD 12 STRONG EXPERTISE IS THE CURRENCY OF STABILITY 15 THE BANK OF FINLAND’S BUDGET FOR 2021 AND OPERATING EXPENSES 20 MANAGING ENVIRONMENTAL IMPACTS: COVID-19 HAS CUT THE BANK OF FINLAND’S EMISSIONS 26 ANNUAL REPORT 29 MONETARY POLICY 30 FINANCIAL STABILITY 67 CASH AND PAYMENTS 91 MANAGEMENT OF FINANCIAL ASSETS 116 ENGAGEMENT AND COOPERATION 138 SUSTAINABILITY AT THE BANK OF FINLAND 165 FINANCIAL STATEMENTS 170 BALANCE SHEET 171 PROFIT AND LOSS ACCOUNT 174 THE BOARD'S PROPOSAL ON THE DISTRIBUTION OF PROFIT 176 ACCOUNTING CONVENTIONS 177 NOTES ON THE BALANCE SHEET 184 NOTES ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 211 APPENDICES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 222 NOTES ON RISK MANAGEMENT 224 AUDITOR'S REPORT 230 STATEMENT REGARDING THE AUDIT 231 ORGANISATION 234
 • Ross, Märten (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 11
  Contents 1 Rationale 3 2 Starting point 4 3 Output 5 4 External and financial balances 8 5 Public finances 11 6 Labor market 14 7 Lessons 16
 • Finlands Bank (2017)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 6 Finlands Bank – byggare av stabilitet 7 Verksamheten 2016 8 Penningpolitik 8 Finanssystemet 20 Tillgångsförvaltning 29 Sedlar och mynt 33 Övrig verksamhet 36 Ledning och personal 44 Strategin 44 Ledningssystem 48 Personal 49 Budget och verksamhetskostnader 51 Miljö 53 Totala risker 55 Bokslut 59 Balansräkning 60 Resultaträkning 62 Direktionens förslag till vinstutdelning 63 Redovisningsprinciper 64 Noter till balansräkningen 68 Noter till resultaträkningen 80 Bokslutsbilagor 85 Noter om riskhanteringen 89 Revisionsberättelse 93 Uttalande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 94 Bilagor 96 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2016 96 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2016 99 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2016 100 Finlands Banks publikationer 2016 102 Tabellbilagor 103 Finlands Banks organization 118
 • Finlands Bank (2020)
  Finlands Banks årsberättelse
  CHEFDIREKTÖRENS HÄLSNING 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 6 PENNINGPOLITIK 7 FINANSIELL STABILITET 36 PENGAR OCH BETALNINGAR 53 TILLGÅNGSFÖRVALTNING 70 INFLYTANDE OCH SAMARBETE 80 SAMHÄLLSANSVAR 102 VERKSAMHET OCH STRATEGI 135 FINLANDS BANK I ETT NÖTSKAL 137 FINLANDS BANK BYGGER EKONOMISK STABILITET 138 DIREKTIONENS ARBETSFÖRDELNING 141 MÅL- OCH RESULTATSTYRNING 144 BOKSLUT 150 BALANSRÄKNING 151 RESULTATRÄKNING 154 DIREKTIONENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 156 REDOVISNINGSPRINCIPER 157 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 165 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 194 BOKSLUTSBILAGOR 207 NOTER OM RISKHANTERINGEN 209 REVISIONSBERÄTTELSE 216 UTLÅTANDE OM REVISION 217 ORGANISATION 220
 • Kurri, Samu (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Suomi, Ruotsi ja Tanska valitsivat erilaiset ratkaisut rahapolitiikan tekoon. Onko lopputuloksessa eroa?
 • Suomen Pankki (2016)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  Esipuhe 7 Suomen Pankki 8 Toiminta vuonna 2015 11 Rahapolitiikka 11 Rahoitusjärjestelmä 26 Varallisuuden hallinnointi 34 Setelit ja kolikot 39 Muu toiminta 43 Johtaminen ja henkilöstö 54 Strategia 54 Johtamisjärjestelmä 56 Henkilöstö 60 Budjetti ja operatiiviset kustannukset 62 Ympäristö 65 Kokonaisriskit 67 Tilinpäätös 71 Tase 72 Tuloslaskelma 74 Johtokunnan esitys voitonjaosta 75 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 76 Taseen liitetiedot 81 Tuloslaskelman liitetiedot 96 Tilinpäätöksen liitteet 102 Riskienhallinnan liitetiedot 106 Tilintarkastuskertomus 111 Lausunto Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 27 mukaisesta tilintarkastuksesta 112 Liitteet 113 Eurojärjestelmän rahapolitiikkaan liittyvät toimenpiteet vuonna 2015 113 Rahoitusmarkkinoita koskevat keskeiset viranomaistoimenpiteet vuonna 2015 115 Suomen Pankin vuonna 2015 antamia lausuntoja 118 Suomen Pankin julkaisuja vuonna 2015 120 Liitetaulukot 123 Suomen Pankin organisaatio 138
 • Suomen Pankki (2017)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  Esipuhe 6 Suomen Pankki – vakauden rakentaja 7 Toiminta vuonna 2016 8 Rahapolitiikka 8 Rahoitusjärjestelmä 20 Varallisuuden hallinnointi 29 Setelit ja kolikot 33 Muu toiminta 36 Johtaminen ja henkilöstö 44 Strategia 44 Johtamisjärjestelmä 48 Henkilöstö 49 Budjetti ja operatiiviset kustannukset 51 Ympäristö 53 Kokonaisriskit 55 Tilinpäätös 59 Tase 60 Tuloslaskelma 62 Johtokunnan esitys voitonjaosta 63 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 64 Taseen liitetiedot 68 Tuloslaskelman liitetiedot 80 Tilinpäätöksen liitteet 85 Riskienhallinnan liitetiedot 89 Tilintarkastuskertomus 93 Lausunto Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 27 mukaisesta tilintarkastuksesta 94 Liitteet 96 Eurojärjestelmän rahapolitiikkaan liittyvät toimenpiteet vuonna 2016 96 Rahoitusmarkkinoita koskevat keskeiset viranomaistoimenpiteet vuonna 2016 99 Suomen Pankin vuonna 2016 antamia lausuntoja 100 Suomen Pankin julkaisuja vuonna 2016 102 Liitetaulukot 103 Suomen Pankin organisaatio 118
 • Suomen Pankki (2020)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  Pääjohtajan tervehdys 4 Toimintakertomus 6 Rahapolitiikka 7 Rahoitusvakaus 35 Raha ja maksaminen 54 Varallisuuden hallinta 71 Vaikuttaminen ja yhteistyö 80 Vastuullisuus 102 Toiminta ja strategia 134 Suomen Pankki pähkinänkuoressa 136 Suomen Pankki rakentaa taloudellista vakautta 137 Johtokunnan työnjako 140 Tavoite- ja tuloskehikko 143 Tilinpäätös 149 Tase 150 Tuloslaskelma 153 Johtokunnan esitys voitonjaosta 155 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 156 Taseen liitetiedot 164 Tuloslaskelman liitetiedot 192 Tilinpäätöksen liitteet 205 Riskienhallinnan liitetiedot 207 tilintarkastuskertomus 214 Lausunto tilintarkastuksesta 215 Organisaatio 218
 • Suomen Pankki (2021)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  PÄÄJOHTAJAN TERVEHDYS 4 TOIMINTA JA STRATEGIA 6 SUOMEN PANKKI PÄHKINÄNKUORESSA 8 SUOMEN PANKIN STRATEGIA UUDISTUI VUONNA 2020 9 JOHTOKUNNAN TYÖNJAKO 14 VAHVA ASIANTUNTEMUS ON VAKAUDEN VALUUTTAA 17 SUOMEN PANKIN VUODEN 2021 BUDJETTI JA OPERATIIVISET KUSTANNUKSET 22 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA: KORONA VÄHENSI SUOMEN PANKIN PÄÄSTÖJÄ 28 TOIMINTAKERTOMUS 31 RAHAPOLITIIKKA 32 RAHOITUSVAKAUS 67 RAHA JA MAKSAMINEN 91 VARALLISUUDEN HALLINTA 116 VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTYÖ 138 VASTUULLISUUS SUOMEN PANKISSA 164 TILINPÄÄTÖS 168 TASE 169 TULOSLASKELMA 172 JOHTOKUNNAN ESITYS VOITONJAOSTA 174 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 175 TASEEN LIITETIEDOT 181 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 208 TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET 219 RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT 221 TILINTARKASTUSKERTOMUS 227 LAUSUNTO TILINTARKASTUKSESTA 228 ORGANISAATIO 231
 • Simola, Heli (2013)
  BOFIT Online 10/2013
  Turkki on asukasluvultaan yksi Euroopan suurimpia maita ja etenkin 2000-luvulla myös sen taloudellinen painoarvo on lisääntynyt selvästi maan nopean talouskasvun myötä. Maa on noussut ylemmän keskitulon maiden joukkoon ja sen kansalaisten ostovoiman suhteen korjattu tulotaso on jo ohittanut EU-maista Romanian ja Bulgarian. Useimmissa ennusteissa talouskasvun odotetaan jatkuvan ripeänä myös lähivuosina, mutta merkittävä riski talouskehitykselle on maan riippuvuus ulkomaisista pääomavirroista, jotka ovat vaihdelleet voimakkaasti. Pidemmällä aikavälillä talouden kasvupotentiaaliksi arvioidaan 4-5 %, mutta sen saavuttaminen vaatii uusia investointeja ja rakenteellisia uudistuksia talouden tuottavuuden kohentamiseksi. Asiasanat: Turkki, talouskehitys