Browsing by Subject "koordinointi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Suomen Pankki (2021)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 124
  Suomen talousosaamisen strategian missiona on saada ihmiset ymmärtämään talousosaamisen merkitys omassa elämässään ja toimimaan omassa taloudessaan eettisesti ja kestävällä tavalla. Strategian visiona on, että suomalaisten talousosaaminen on maailman parasta vuoteen 2030 mennessä. Kansalaisten talousosaamisen paraneminen tuottaa hyvinvointia koko kansantalouteen, sen kaikille sektoreille. Yksityisten ihmisten kannalta tämä tarkoittaa sitä, että he osaavat tehdä hyviä taloudellisia päätöksiä, eivätkä joudu taloutensa kanssa ongelmiin.
 • Kurri, Samu (2012)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1
  During the past year, the leaders of EV Member States and the European Parliament have reached agreement on a number of important reforms to enhance economic policy coordination. There have been numerous decisions following each other at rapid speed. This article examines the renewed framework for economic policy cooperation in the euro area and shows how the different agreements fit together.
 • Kurri, Samu (2012)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1
  Viimeisen vuoden aikana Euroopan valtioiden päämiehet ja Euroopan parlamentti ovat sopineet monesta merkittävästä talouspolitiikan koordinaatiota tehostavasta uudistuksesta. Päätöksiä on ollut paljon, ja ne ovat seuranneet toisiaan nopeassa tahdissa. Tässä artikkelissa käydään läpi euroaluetta koskeva uudistettu talouspoliittisen yhteistyön kehikko ja esitetään, miten eri sopimukset nivoutuvat toisiinsa.
 • Brunila, Anne (2002)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 7/2002
  The framework for fiscal policy coordination in EMU has been in effect for three years.The experience gained shows that the rule-based approach provides in principle a feasible solution for policy coordination among a large number of heterogeneous countries whose joint interest is to safeguard the credibility of the common monetary policy and smooth functioning of the EMU.At the same time, the experience indicates that the current set of rules and procedures laid down in the Maastricht Treaty and Stability and Growth Pact (SGP) suffer from complexity, lack of transparency and asymmetric incentives.The paper discusses the rationale for fiscal policy coordination in the monetary union in general and emphasises the role of fiscal rules and multilateral surveillance in ensuring discipline and long-term sustainability of public finances.The paper also considers incentive problems arising from the asymmetric nature of the SGP and weak interaction between national policy-making and EU-level policy commitments.As a possible remedy, the paper proposes complementing the SGP with medium-term expenditure rules for central governments and balanced budget requirements for lower levels of government.Key words: fiscal policy coordination, expenditure rules, Stability and Growth Pact
 • Suomen Pankki; Bank of Finland (2021)
  Finlands Bank. Populärvetenskapliga rapporter. A 125
  Finlands strategi för ekonomiskt kunnande har som mission att få människorna att förstå vilken betydelse ekonomiskt kunnande har i deras eget liv och att handla på ett ekonomiskt etiskt och hållbart sätt. Visionen i strategin är att finländarnas ekonomiska kunnande är världens bästa före år 2030. Bättre ekonomiskt kunnande hos medborgarna skapar välmåga för hela samhällsekonomin, inom alla dess sektorer. För de enskilda människorna innebär det att de kan fatta goda ekonomiska beslut och inte får problem med sin privatekonomi.
 • Rantala, Anssi (2003)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 11/2003
  Sufficiently flexible labour markets are considered an important precondition for countries to benefit from membership in the monetary union.Economic policy coordination within the European Community is extensive and includes issues related to labour market structures.In this paper we study the determination of flexibility of the labour market and, ultimately, of wages in a member country of the monetary union.As a starting point, the analysis assumes that each country's government, in formulating its labour market policy, decides the degree of nominal wage flexibility in light of the fact that this involves political costs that increase with the degree of wage flexibility.The study then focuses on the effects of monetary union membership on each country's prospects for coordination of economic policies - specifically labour market policies.The study shows that coordination of labour market policies contributes to greater nominal wage flexibility in member countries.However, coordination of labour market policies will be effective only if unemployment is persistent or under discretionary monetary policy.From the perspective of macroeconomic stability, there is no particular need for coordinating labour market policies among member countries if the common central bank can credibly precommit to a low inflation target or if fluctuations in unemployment are white noise.Key words: wage flexibility, economic policy coordination, credibility, precommitment JEL classification numbers: E52, E58, E61, J51
 • Suomen Pankki; Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Expository studies. A 126
  The mission of Finland’s financial literacy strategy is to make people understand the importance of finances in their own lives and to act in their own finances in an ethical and sustainable way. The vision of the strategy is for Finns’ financial literacy to be the best in the world by 2030. Improving the financial literacy of citizens will generate wellbeing for the whole national economy, for all of its sectors. For private individuals, this means that they are able to make good financial decisions and avoid difficulties with their finances.
 • Saarenheimo, Tuomas (2003)
  Bank of Finland. Bulletin 77 ; 1
 • Raijas, Anu (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Suomen Pankki ilmoitti 29.1. yhdessä oikeusministeriön kanssa, että Suomen Pankki alkaa hoitaa kotitalouksien talousosaamisen edistämiseen liittyvän toiminnan koordinointia Suomessa. Uutinen otettiin alan toimijoiden keskuudessa iloisena vastaan, koska tämän kaltaista toimintaa on toivottu jo vuosien ajan.
 • Raijas, Anu (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Osana talousosaamisen edistämistoiminnan kartoituskyselyä kysyimme hankkeen verkostotoimijoiden odotuksia Suomen Pankin talousosaamishankkeelle. Esittelen tässä blogissa kyselyssä esille tulleita asioita. Kuten talousosaamisen saaman mediahuomion pohjalta arvata saattoi, odotukset hankkeelle ovat korkealla. Nähtiin tärkeänä, että vihdoin saadaan muodostettua kuva kokonaisuuteen kuuluvista toimijoista, toiminnasta, hankkeista, käytännöistä, materiaaleista ja tiedoista. Hankkeelle tulee saada valtakunnallinen koordinaatio, joka mahdollistaisi kaiken tämän laaja-alaisen hyödyntämisen. Tärkeänä on pidetty myös roolien ja työnjaon selkiyttämistä eri toimijoiden kesken. Vaikka hanketta on odotettu jo kauan, sitä pidetään vielä tänäänkin tärkeänä ja ajankohtaisena.