Browsing by Subject "kriisinratkaisu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Bank of Finland (2018)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2018
  One aim of Banking Union is to weaken the feedback loop between banks and their sovereigns so that increases in banks’ credit risk would no longer be reflected in sovereign credit risk and, conversely, banks’ financing costs would no longer be driven by their sovereign's creditworthiness. Currently, for banks and sovereigns alike, credit risk insurance costs much less than during the crisis. Although the bank-sovereign nexus has weakened, the feedback loop cannot be considered to be broken.
 • Suomen Pankki (2018)
  Euro & talous 1/2018
  Pankkiunionin tavoitteena on pienentää pankkien ja niiden kotivaltioiden välistä kohtalonyhteyttä siten, ettei pankkien luottoriskien kasvu enää heijastuisi valtion luottoriskiin eikä vastaavasti pankin kotivaltion luottokelpoisuus olisi pankin rahoituskustannuksia ajava tekijä. Tällä hetkellä sekä pankkien että valtioiden luottoriskiltä vakuuttamisen kustannukset ovat selvästi pienemmät kuin kriisiaikoina. Vaikka pankkien ja valtioiden riskien riippuvuussuhde on heikentynyt, ei sitä voida pitää katkenneena.
 • Asplund, Tuulia; Tissari, Päivi; Tolvanen, Mervi (2018)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2018
  The EU's Banking Union is operational but not yet completed. The common European Deposit Insurance Scheme (EDIS) is the key missing component. To reinforce Banking Union and promote the EDIS it is important to decrease risks in the European banking system, the most important of which are the legacy non-performing loans and banks’ large holdings of domestic sovereign bonds. The framework for resolution should also be further improved.
 • Asplund, Tuulia; Tissari, Päivi; Tolvanen, Mervi (2018)
  Euro & talous 2/2018
  EU:n pankkiunioni on toiminnassa, muttei vielä valmis. Yhteinen eurooppalainen talletussuojajärjestelmä on pankkiunionin keskeisin puuttuva osa. Pankkiunionin vahvistamiseksi ja yhteisen talletussuojajärjestelmän edistämiseksi on tärkeää vähentää eurooppalaisen pankkijärjestelmän riskejä, joista merkittävimpiä ovat kriisiajoilta periytyvät järjestämättömät saamiset sekä pankkien suuret kotivaltioidensa velkakirjaomistukset. Myös kriisinratkaisun toimintaedellytyksiä tulisi yhä parantaa.